Anda di halaman 1dari 15

UNIVERSITI INDUSTRI SELANGOR

FAKULTI PENDIDIKAN&PENGAJIAN BAHASA

SENI DAN KRAF DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

ETD 2272

TAJUK ASSIGNMENT:

7 KEUPAYAAN BERFIKIR BAGI KANAK-KANAK ,MENURUT LOUIS


LEON THURSTONE

NAMA PENSYARAH:

PUAN HASHIMAH HUSSEIN

NAMA PELAJAR:

NAJWA BINTI MOHD ARIS

NO MATRIK:

3082002391

TARIKH HANTAR:

3 SEPTEMBER 2009
ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA MUKA SURAT

1. ISI KANDUNGAN 1

2. LATAR BELAKANG LOUIS LEON THURSTONE 2

3 7 KEUPAYAAN BERFIKIR BAGI KANAK-KANAK 4


1. KEFAHAMAN BERBAHASA
2. PERSEPSI
3. PENAAKULAN
4. KEMAHIRAN MENGUNAKAN ANGKA
5. INGATAN PERKAITAN
6. KEFASIHAN PERKATAAN
7. PERKAITAN RUANG
4 PERKAITAN TEORI LOUIS DENGAN KANAK- 10
KANAK
5 KESIMPULAN 12

6 BIBLIOGRAFI 13

BIODATA LOUIS LEON THURSTONE


Louis Leon Thurstone dilahirkan pada 29 Mei 1887 di Chicago. Beliau pernah mendapat
pendidikan di pelbagai tempat termasuk di United States dan di Stockholm. Di sekolah tinggi di
Jamestown, Louis Leon Thurstone pernah mendapat pengalaman dalam penulisan muzik,
menguasai

Thurstone telah mendapat master dalam bidang kejuruteraan mekanikal di Universiti Cornell
pada 1912 sebelum melengkapkan PhD dalam jurusan Psikologi du Universiti Chicago pada
1917. Thurstone banyak meluangkan pekerjaannya di Universiti Chicago apabila kemudiannya
beliau kembali semula ke universiti untuk mengajar dan mengetuai beberapa kajian sekitar tahun
1924 hingga 1952. Thurstone juga pernah mendapat tawaran pembantu makmal Thomas Edison.

Ahli psikologi ini juga telah bersara dari Universiti Chicago dan menubuhkan makmal
psikometrik di Universiti Utara Carolina di Chapel Hill. Isteri Thurstone, Thelma Gwinn
Thurstone telah menguruskan makmal Thurstone apabila Louis Leon Thurstone telah meninggal
iaitu pada tahun 1955 sehingga 1957.

2
Louis Leon Thurstone turut menerbitkan banyak buku dan monografi sepanjang hayat beliau
dalam bidang psikologi di antaranya ialah ‘The Nature of Intelligence’(1924), The Fundamental
of Statistics (1925), The Measurement of Attitude(1929, penulis bersama dengan E.J. Chave),
The Reliability and Validity of Tests (1931), The Vectors of Mind (1935), Primary Mental
Abilities (1938), Factorical Studies Of Intelligence (1941 penulis bersama dengan isterinya,

Thelma Gwinn Thurstone), A Factorical Study of Perception (1944), dan Multiple Factor
Analysis (1947). Hayat Louis Leon Thurstone berakhir pada 29 Setember 1955 di Chapel Hill,

7 keupayaan mental manusia

1. Kefahaman berbahasa (Verbal meaning verbal comprehension : vacabulary , reading,


comprehension, verbal analogies, etc)

2. Persepsi (Perceptual speed)

3. Penaakulan (Logaical reasoning)

4. Kemahiran menggunakan angka(Number the ability to quickly and accurately carry


out mathematical operations)

5. Ingatan perkaitan (Rote memory (Associative memory: rote memory)

6. Kefasihan perkataan (Word fluency (the ability to quickly generate and manipulate a
large number of words with specific characteristics,as in anagrams or rhyming tests)

7. Perkaitan ruang (Spatial ability)


3

7 KEUPAYAAN PERMULAAN MENTAL MANUSIA

1. KEFAHAMAN BERBAHASA (verbal comprehension)

Berdasarkan cirri – cirri asas yang mempunyai rujukan kepada idea dan maksud sesuatu
perkataan dalam Kefahaman Berbahasa. Di antaranya ialah Pemahaman, Analogi Lisan,
Pembacaan dan Perbendaraan Kata. Dalam aspek ini dapat ia memberi kemudahan pemahaman
kepada seseorang dalam komunikasi dan manipulasi dengan bertindak secara efektif dalam
perancangan dan memahami sesuatu maksud perkataan. Oleh yang demikian, proses keupayaan
ini, seseorang individu boleh mengaplikasikan penggunaan pemahaman ini dalam kehidupan
seharian. Antaranya berkomunikasi atau berinteraksi denagan orang lain mahu pun sesama
manusia.

Eleman ini juga boleh di gunakan kepada kanak – kanak pra sekolah. Mereka juga boleh
berinteraks dan mengaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu,
interaksi ini dapat dijalankan diantara guru dengan kanak - kanak. Manakala kanak kanak sesama
kanak – kanak. Sekiranya, kanak – kanak kurang menguasai atau gagal dalam konteks ini,
mereka mungkin mempunyai masalah yang melibatkan kerosakan otak mahu sebagainya.
Kefahaman bahasa juga boleh di rujuk sebagai keupayaan seseorang memahami bahasa dan ia
juga berkait rapat dengan pergerakan alat – alat pertuturan atau di kenali motor bahasa.

2. PERSEPSI (Perceptual Speed)


Persepsi bagi mengenal pasti perbezaan dan persamaan melalui satu permerhatian diantara
sesuatu objek atau gambar. Keupayaan ini membolehkan kita mengenal pasti keupayaan
seseorang. Antara contoh aktiviti yang kerap kita lihat dan mengenal pasti sesuatu yang ada di
akbar mahupun majalah yang kita perlu lakukan menandakan sesuatu objek atau gambar yang
berlainan.

4
Dari aspek kemahiran dan keupayaan ini, kita dapat melihat setakat mana kanak – kanak pra
sekolah yang Berjaya melakukan aktiviti perbezaan terhadap objek yang di lihat dan di lakukan
dengan motor halus.

Persepsi juga boleh di sama ertikan, memahami sesuatu pembaharuan atau pengenalan individu
atau khusus dalam pelbagai aspek sesuatu perkara. Keupayaan ini dapat memberi kelebihan
kepada kanak – kanak pra sekolah apabila kanak – kanak ini memgetahui pelbagai aspek
pengetahuan dan konsep dalam sesi pembelajaran.

3.KEMAHIRAN MENGUNAKAN ANGKA (Number Abality)

Pengenalan nombor atau angka, mengenali sesuatu nombor atau angka dalam operasi tambah
(+), operasi tolak (-), operasi darab (x), dan bahagi ( ). Kemahiran menggunkan angka ini dapat
memudahkan kanak – kanak mengira dengan mudah dengan bantuan dan teknik yang betul.
Keupayaan ini kita dapat lihat seseorang itu mengira dengan betul dan pantas dalam
meyelesaikan sesuatu kerumintan meyelesaiakan masalah pengiraan.

Lumrah azali kepada kanak – kanak yang sudah mengetahui sesuatu nombor sebelum mereka
menjejaki alam persekolahan. Ini kerana mereka sudah mengetahui nombor atau angka yang
sering di sebut dan di dengar oleh mereka melalui pelbagai cara. Ini akan memudahkan lagi
seseorang kanak – kanak menjejaki alam persekolahan dengan memgetahui pelbagai teknik
pengiraan. Ini kerana mereka menggunakan dalam kehidupan seharian mereka.
Kemahiran mengira ini sangat penting kepada kanak – kanak. Ini kerana penggunaan ini sering
di guna dalam sesi pembelajaran dan kehidupan sehariaan mereka. Oleh itu kita haruslah
mendidik kanak – kanak dengan mengunakan angka atau nombor supaya kemudahan ini dapat
mereka ketahui sebelum mereka menjejaki alam persekolahan lagi. Kemahiran ini juga dapat
kanak – kanak meyelesaikan masalah matematik dengan mudah sepertinya bentuk lazim dalam
operasi tambah (+) atau tolak (-).

Selain itu juga angka atau nombor serta urutannya boleh dilakukan melalui aktiviti permainan
muzikal yang menarik- nombor muzikal. Sebagai contoh, sekiranya guru ingin mengajar urutan
nombor dari satu hingga sepuluh, guru akan menyediakan sepuluh keping kad imbasan yang
masing-masing tertulis dengan nombor-nombor tersebut.

Seterusnya kanak-kanak ini akan memegang satu kad. Sementara itu, lagu yang berkaitan
dengan nombor-nombor dinyanyikan. Dengan cara ini kanak – kanak akan mendapat dengan
lebih mudah mengenal nombor atau angka.

4.INGATAN PERKAITAN (Rote Memory)

Kelebihan untuk melakukan sesuatu secara rambang yang memerlukan kecenderungan atau
kelebihan memori yang terdapat di dalam otak iaiti kemahiran memgingat. Di samping daripada
itu, kehafalan memori juga harus di rijik kepada ingat kembali atau imbas kembali sejarah atau
kerap di gunakan pengalaman yang terdahulu atau bahan yamg telah di perlajari. Dalam aspek
ini ingatan tertumpu juga kepada keupayaan mengingat huruf, gambar, nombor dan ayat yag
telah diperlajari. Setiapa individu berlainan tahap pengingatan atau penghafalan. Ini kerana
setiap individu mempunyai memori yang berbeza. Ia juga dapat di kaitkan dengan imbas kembali
dengan serta merta.

Kreativiti merupakan satu konsep penting dalam pendidikan kanak-kanak. Ia mencadangkan


bahawa bagi kanak-kanak, seni ini bukanlah permainan, tetapi kerja yang bermanfaat. Beliau
berpendapat jika rasa ingin tahu tentang seni dimatikan , ini akan menjejaskan proses
pertumbuhan, terutamanya dalam proses pembinaan konsep kendiri dan keyakinan individu.
Kanak-kanak hanya berkebolehan melahirkan fikiran dan perasaan melalui bahasa dengan
berkesan, tetapi berkemampuan melahirkan perasaan-perasaan yang dialami seperti bahagia,
marah, sedih, takut, kecewa melalui media seni halus dan kraf , serta muzik dan pergerakan.

5.KEFASIHAN PERKATAAN (Word Fluency)

Keupayaan kanak-kanak untuk menghasikan perkataan dengan melakukan atau membuat ayat
atau perkataan yang mempunyai jumlah patah perkataan dan bilangan huruf yang sedia ada
mahupun yang khusus. Keistemewaan ini juga dapat di lihat dengan kefasihan perkataan yang
dapat di lihat dengan membentuk perkataan. Kanak – kanak juga mempunyai kebolehan
semulajadi untuk merumus dan membentuk perkataan dan ayat jika kanak-kanak terdedah
kepada bahasa tersebut. Kanak-kanak mempunyai satu jangka masa subur untuk bahasa
berkembang dengan semulajadi.

Kefasihan dan kepetahan melalui lisan juga di nilai dengan ujian atau semannik. Ujian ini dapat
melihat kemampuan kanak – kanak terhadap kefasihan perkataan dan mengaplikasikan
menggunakan perkataan dalam irama atau mengetogorikannya. Kelancaran perkataan juga boleh
di gunakan dalam nynyian. Kanak – kanak lebih menggemari nyanyian dan mereka lebih
mendapat tanggap setiap butir perkataan yang di dendangkan. Ia juga boleh dilakukan dalam
proses pengajaran dan pembelajaran.

6.PERKAITAN RUANG (Spatial Abality)


Keupayaan dan kemudahan mental untuk memanipulasikan dan melihat sudut goemetri dan
pelbagai imej. Ia merupakan keupayaan mengatur dan meyusun sesuatu objek dan corak metal
dan mengubah sesuatu dalam bentuk tiga demensi. Kelebihan ini berkait rapat dengan konsep
ruang serta pengajian bagaimana kebolehan metal berubah dalam bentuk ruang. Kebolehan ini
bermaksud penggunaan visual dan metal dapat memanipulasikan penggunaan ruang tersebut.

Di samping itu, ruang di ertikan sebagai penyesuaian dan merupakan satu perhubungan antara
objek – objek yang terdapat dipersekitaran. Objek dipersekitaran juga merupakan sebahagian
dari ruang. Kanak – kanak prasekolah akan berkait rapat dengan ruang dan sangat penting ruang
dalam kehidupan mereka. Antaranya ruang yang selalu bersama kanak – kanak ialah ruang
permainan, ruang pembelajaran dan sebagainya. Dengan penggunaan ruang mereka dapat
meneroka, mewarna kehidupan, membentuk corak dan bergerak dengan bebas.

Konsep penggunaan ruang juga membolehkan kanak - kanak menerolka pelbagai bidang.
Bagi kanak – kanak mereka lebih gemar ber konsepkan mewarn adan mencorak. Oleh itu,
kita harus mengggalakkan kanak – kanak menerokai alam semulajadi untuk mereka
mencipta, mencorak, mereka dan membentuk idea baru dengan menjadikan bahan yang
mereka lihat adalah sebagai dorongan dan inspirasi sebelum menghasilkan yang baru.
7.PENAAKULAN ( Logical Reasoning)

Jenis-jenis penaakulan

*Deduktif

*Induktif

*Abduktif

*Analogikal

*Gerak hati (common sense)

*Tak monoton (non monotonic)

Penaakulan Deduktif ialah menghasilkan maklumat baru iaitu kesimpulan daripada fakta dan
maklumat yang diketahui. Manakala Penaakulan Induktif pula menghasilkan rumusan yang baru
daripada set fakta yang terhad (membuat generalisasi) yang dipercayai merujuk kepada semua
kes untuk jenis tertentu sahaja.

Penaakulan Abduktif pula, merupakan satu bentuk penaakulan deduktif, ia menghasilkan


rumusan daripada maklumat yang telah diketahui, tetapi rumusan yang semestinya adalah benar.
Seterusnya, Penaakulan Analogikal di rumus dan dihasilkan berdasarkan pemahaman umum
tentang sesuatu konsep/peristiwa/situasi yang telah sedia ada.
Manakala, Penaakulan Gerak Hati (Common sense) ialah penaakulan bergantung kepada
pertimbangan yang wajar berbanding logik.Rumus dihasilkan berdasarkan pengalaman
(menggunakan pengetahuan heuristic) yang ada. Di samping itu pula, Penaakulan Non-monoton
ialah penaakulan berdasarkan maklumat tidak statik, rumus dihasilkan berubah-ubah
berdasarkan peristiwa yang diwakilkan.

PERKAITAN TEORI LOUIS DENGAN KREATIVITI KANAK-KANAK

Dalam Teori Louis banyak berkaitan dengan kanak – kanak terutamanya dalam kehidupan
seharian mereka. Aspek ini juga merupakan sangat penting kepada kanak – kanak. Ini kerana
kanak – kanak harus menguasai dan ada dalam diri mereka 7 keupayaan permulaan mental
manusia. Ini kerana kanak – kanak adalah aspek mudah di bentuk dan diajar dengan
menggunakan kaedah keupayaan ini.
Dalam konteks Kefahaman bahasa, kanak – kanak mudah memahami apa yang diperkatakan
oleh seseorang dari segi perbualan orang dewasa mahupun sesama mereka sendiri. Sepertinya
mereka boleh berkomunikasi dan berinteraksi dengan seseorang yang berbual, bercakap dan
bertanyakan sesuatu kepadanya. Oleh itu kanak – kanak tersebut telah berjaya dalam keupayaan
kefahaman bahasa.

Keupayaan Persepsi pula ialah antara dua objek yang dapat di bezakan oleh kanak – kanak.
Dalam keupayaan ini mereka berkemahiran dan dapat menajamkan pemandangan atau
penglihatan mereka dengan melihat sesuatu objek yang berbeza dan mereka dapat
membandingkan atau member pendapat setiap objek yang mereka lihat. Cara ini juga
membolehkan kanak – kanak memahami sesuatu konsep secara khusus untuk mereka gunkan di
dalam proses pengajaran dan pembelajaran di samping itu dapat membezakan sesuatu bidang
yang di lihatnya.

Melalui Penaakulan kanak – kanak dapat menghasilkan rumus yang baru daripada fakta yang
dipelajari olehnya untuk menghasilkan idea baru di samping menentukan sama ada fakta yang
diperolehi menepati atau pun tidak. Dengan cara ini kanak – kank dapat berfikir dengan sendiri
tanpa bantuan individu dengan menggunakan persepsi sendiri.

Kanak – kanak sudah mengenal angka atau nombor sebelum mereka menjejak kaki di alam
persekolahan. Ini kerana nombor atau angka sering di gunakan oleh kanak – kanak walaupun
pengiraannya tidak betul atau tepat tetapi mereka sudah mengenali tanpa di ajar.

10

Kemahiran menggunakan angka sangat penting untuk kanak – kanak. Ini dapat memastikan
kanak – kanak menjalani atau memperlajari operasi matematik dan mengenal nombor dengan
baik. Ingatan perkaitan pula melibatkan memori kanak – kanak Berjaya mengingat sesuatu
termasuklah mengingat nombor, gambar, huruf, dan sebagainya mengenai kemahiran
menggunakan angka.

Melalui kefasihan berbahasa pula dikaitkan dengan bagaimana kanak – kanak boleh
menggunakan kepetahan atau kelancaran mereka menggunakan perkataan untuk diaplikasikan
dalam nyanyian mereka, sajak, pantun, syair, gurindam atau menghasilkan sesuatu yang lebih
kreatif. Ini pemikiran kanak – kanak sentiasa berbeza.

Manakala keupayaan yang terakhir pula ialah perkaitan ruang adalah aspek yang sangat berkait
rapat dalam kehidupan seharian kanak – kanak. Ini kerana ruang adalah sangat penting bagi
mereka dengan menerokai pelbagai bidang seperti mewarna, melukis, dan mencorak. Kanak –
kanak amat mengemarkan sesuatu yang berwarna – warni dan corak yang menarik minat mereka
untuk mempelajari dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Di sebab itu ruang sangat penting
bagi kanak – kanak untuk mengembangkan otak mereka.

11

Kesimpulan

seni dan kraf merupakan bahan yang sangat berharga terhadap kanak – kanak untuk
mempelbagaikan pengajaran dan mengembangkan seni dan bakat kanak – kanak itu sendiri.
Dengan cara yang lebih keratif akan membuatkan kanak – kanak riang dan menjadi salah satu
cara untuk menarik minat mereka untuk hadir ke sekolah.

Seni sangat penting dalam kehidupan seharian kita mahupun kanak – kanak. Ini kerana apa yang
kita lihat kerajaan menerapkan cintakan kesenian kepada seluruh rakyat dan terutamanya pelajar
sekolah mahupun universiti. Seni adaklah aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehariaan
kita.

Oleh itu, aktviti seni banyak digunakan dalam pelbagai subjek dan teknik pembelajaran. Dan
seharusnya seni dapat di jadikan bahan atau subjek yang penting dalam kurikulum sekolah.
Keseluruhannya, Louis Leon Thursetone telah menghasilkan teori yang dapat dikaitkan dengan
kreativiti kanak-kanak, juga telah mengeluarkan tentang tujuh keupayaan kepada manusia.

12

Bibliografi

www. Louis Leon Thursetone. Com

www.
13