Anda di halaman 1dari 135

PRA KATA

Syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurniaNya Pelan Tindakan


Bencana Luaran Hospital Segamat Edisi ke-2 telah berjaya dihasilkan.
Ribuan terima kasih kepada Pakar Perubatan Kecemasan dan kakitangan
Jabatan Kecemasan dan Trauma di atas inisiatif dan komitmen yang telah
diberikan dalam penyediaan Pelan Tindakan Bencana ini.
Terima Kasih juga diucapkan kepada semua ahli jawatankuasa yang telah
bekerjasama membantu dalam menjayakannya. Sama ada terlibat secara
langsung atau tidak langsung dalam penghasilan Pelan Tindakan Bencana
(Luaran) Hospital Segamat ini.
Pelan tindakan ini yang telah disemak semula dari edisi pertama akan
digunapakai ketika berlakunya bencana di sekitar Hospital Segamat. Saya
percaya dengan adanya Pelan Tindakan Bencana Luaran Hospital Segamat
Edisi ke-2 ini, warga kerja Hospital Segamat dapat membuat rujukan bagaimana
untuk bertindak terhadap bencana yang dihadapi dan sekali gus dapat
memantapkan kerjasama di antara anggota-anggota Hospital bagi menghasilkan
perkhidmatan yang cekap dalam merawat mangsa-mangsa yang terlibat.
Diharapkan dengan penyediaan Pelan Tindakan Bencana ini akan dapat
meningkatkan mutu perkhidmatan Hospital Segamat amnya dan Perubatan
Kecemasan khususnya dalam menghadapi segala cabaran yang mungkin.
Sekian. Terima Kasih.

__________________
Dr Aman Bin Rabu,
Pengarah Hospital,
Hospital Segamat
1

KANDUNGAN
Bil.

Tajuk
Pendahuluan
Senarai Singkatan

1.0

Pengenalan
1.1. Objektif
1.2. Konsep Menghadapi Bencana
1.3. Bencana di Daerah Segamat

1
2
3
7

2.0

Organisasi Pengurusan Bencana Hospital Segamat


2.1. Jawatanjuaa Pengurusan Bencana
Hospital Segamat
2.2. Tindakan Pelan Bencana

11

3.0

Pengaktifan Pelan Tindakan Bencana Hospital


3.1. Penerimaan Panggilan Bencana
3.2. Pegawai Perubatan Zon Merah
3.3. Yellow Alert Bencana
3.4. Red Alert Bencana

16
16
17
18
20

4.0

Perkhidmatan Kecemasan Di Tempat Bencana


4.1. Pasukan Mencari dan Menyelamat
( Pra Hospital 1 )
4.2. Pasukan Pra Hospital 2
4.3. Pengurusan Pengangkutan Mangsa

24

Pembentukan Zon rawatan Di JKT


5.1. Ulasan Fasa Pengaktifan Bencana Di Hospital
5.2. Penyelaras Operasi Di JKT
5.3. Aturan Logistik Rawatan Mangsa Di JKT
Semasa Bencana
5.4. Tugasan Khusus Bagi Zon / Bahagian
Serta Penempatan Kakitangan
5.5. Tanggungjawab Ketua Setiap Zon ,
Wad dan Jabatan
5.6. Senarai Persediaan Alatan Perubatan

35
36
37

5.0

Mukasurat

12
14

25
30
33

37
41
55

5.7.

Dan Bukan Perubatan


Laporan Awal Bencana

57
59

6.0

Fasa Pengaktifan Perkhidmatan Hospital


6.1. Perkhidmatan Rawatan Kecemasan Dan Forensik
6.2. Perkhidmatan Pesakit dalam Dan Sumber Manusia
6.3. Perkhidmatan Sokongan Klinikal
6.4. Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan Hospital

60
61
62
64
66

7.0

Fasa Pemulihan Dan Pengurusan Selepas Bencana


7.1. Pasukan Perubatan Di Tempat Bencana
7.2. Zon Zon Di Hospital
7.3. Jawatankuasa Penilaian Semula Operasi Bencna

70
70
70
72

8.0

Ringkasan Tugas Dan Tanggungjawab


8.1. Pengarah Hospital
8.2. Jabatan Kecemasan dan Trauma
8.3. Pegawai Khidmat Pelanggan / Operator
8.4. Kakitangan Hospital yang lain
8.5. lain Lain

74
75
76
77
78
92

9.0

Penutup

93

10.0

Jawatankuasa Buku Pelan Tindakan Bencana


Luaran Hospital Segamat

97

Lampiran

99

1.0
PENGENALAN

1.0

PENGENALAN

1.1 OBJEKTIF

Tujuan Pelan Tindakan Bencana Alam ini diujudkan adalah untuk :-

1. Menyediakan satu garis panduan yang harus diikuti oleh kakitangan


Hospital Segamat ketika menghadapi setiap bencana samada semulajadi
ataupun buatan manusia tanpa mengabaikan skop perkhidmatan Hospital
yang sedia ada.

2. Menyediakan garis panduan bagi mewujudkan organisasi dan mekanisma


pengurusan yang efisien dalam menghadapi bencana yang tidak dijangka.

3. Mewujudkan satu garis panduan bagi mengaktifkan setiap kakitangan


Hospital dan juga setiap perkhidmatan kritikal dengan pantas dan efisien
dalam menghadapi situasi bencana

4. Menetapkan peranan dan tanggungjawab setiap kakitangan Hospital


Segamat semasa terjadinya kejadian bencana.

5. Menyediakan

garis

panduan

bagi

memberi

bantuan

pertolongan

kecemasan perubatan yang segera kepada mangsa-mangsa yang ditimpa


bencana di tempat kejadian dengan cepat dan berkesan.
6. Menyiapsiagakan semua perkhidmatan klinikal dan bukan klinikal di
Hospital Segamat dalam menghadapi Bencana.

7. Menyediakan garis panduan kepada kakitangan daripada unit-unit lain


cara bertindak dalam membantu Jabatan kecemasan dan Trauma
menghadapi bencana.
8. Membantu semua Kakitangan Hospital Segamat supaya mereka dapat
memberikan rawatan yang pantas dan tepat kepada semua mangsamangsa bencana.
9. Menubuhkan satu sistem kawalan dan perhubungan dengan tempat
kejadian, lainlain hospital dan lain-lain pihak atau agensi yang terlibat
seperti media masa, pihak berkuasa, keluarga mangsa dan orang awam.

1.2

KONSEP MENGHADAPI BENCANA

1.2.1 DEFINISI

Definisi bencana boleh diertikan seperti berikut :Mengikut Majlis Keselamatan Negara Perkara 20, Bencana adalah satu
kejadian yang berlaku secara mengejut dan kompleks yang melibatkan
kehilangan nyawa, kemusnahan harta benda dan alam sekitar. Ianya
mengakibatkan gangguan pada aktiviti kehidupan seharian komuniti.
Ianya memerlukan pengendalian yang intensif, banyak sumber, agensi serta
tenaga kerja, peralatan dan memerlukan tindakan yang kompleks dalam jangka
masa panjang.

Arahan 20 MKN (1997) telah menentukan tahap bencana kepada berikut:


1.

Tahap Satu (Level One)


Tahap ini juga dikenali sebagai 'Mass Casualty Incident (MCI)', dan
ciri-cirinya adalah;
i.

Sesuatu kejadian yang tidak berpotensi untuk merebak dan


hanya berlaku setempat di satu-satu kawasan (melibatkan
Daerah).

ii.

Tidak kompleks.

iii.

Kehilangan nyawa dan harta benda yang minima.

iv.

Kejadian yang berlaku tidak mengganggu pekerjaan harian


penduduk setempat.

v.

Pusat berkuasa tempatan dapat mengendalikan

kejadian

bencana dan tidak memerlukan pertolongan dari pihak luar.

2.

Tahap Dua (Level Two)


Kejadian bencana yang lebih serius di mana ianya berpotensi untuk
merebak ke luar kawasan dan memberikan ancaman yang boleh
mengakibatkan keadaan yang membimbangkan (melibatkan Negeri).
Bencana ini akan melibatkan kehilangan nyawa yang banyak serta
kerosakan harta benda dan infrastruktur. Ia juga akan mengganggu
pekerjaan atau aktiviti harian kawasan itu. Keadaan ini lebih
kompleks dan pihak berkuasa tempatan mengalami kesukaran untuk
menyelamatkan mangsa bencana. Pertolongan kepakaran dari pihak
luar mungkin diperlukan untuk mengatasi kejadian bencana ini.

3.

Tahap Tiga (Level Three)


Tahap bencana ini lebih meluas daripada bencana tahap dua
(melibatkan Kerajaan Pusat). Kejadian bencana ini memerlukan
4

pertolongan

kepakaran

dari

luar

negara

untuk

mengatasi

pengurusan bencana ini.


1.2.2 FASA-FASA BENCANA
Fasa-fasa Bencana adalah mengikut kitaran yang terdiri daripada fasa-fasa
berikut :-

PENGHINDARAN
(PREVENTION)

PEMULIHAN

PERSEDIAAN

(RECOVERY)

(PREPARATION)

RESPON
(RESPONSE)

1. Penghindaran (Prevention/mitigation)
a. Dalam fasa ini, langkah-langkah diambil bagi mengelakkan
kejadian bencana atau sekurang-kurangnya mengambil langkah
untuk mengurangkan kesan bencana sekiranya tidak dapat
dielakkan.
b. Contoh, amalan menutup suis bila keluar dari bilik, arahan
melarang merokok, sistem perparitan dan sebagainya.

2. Persediaan (Preparation)
a. Dalam fasa ini, Pelan Tindakan Bencana atau Emergency
Response Plan disediakan.
b. Persediaan ini mengambilkira penglibatan semua pihak yang
terbabit secara total dalam respons terhadap bencana.
c. Latihan seperti tabletop exercise dan drill perlu dilaksanakan
secara berkala.

3. Respon (Response)
a. Dalam fasa ini, petugas bertindak untuk menangani situasi
bencana yang berlaku.
b. Dalam fasa ini, Pelan Tindakan Bencana yang baik akan
membolehkan tindakan diambil dengan lebih teratur dan terancang.

4. Pemulihan (Recovery)
a. Dalam fasa ini, usaha untuk mengembalikan semula semua
kerosakan kepada keadaan asal dilakukan.
b. Dalam

fasa

ini

juga

beberapa

gejala

yang

berpanjangan

dikenalpasti misalnya Post-traumatic Stress Disorder dan


sebagainya.
c. Setelah selesai fasa ini, kitaran ini akan kembali semula ke fasa
penghindaran (prevention).

1.3

BENCANA DI DAERAH SEGAMAT

1.3.1 RISIKO-RISIKO BENCANA DI SEKITAR HOSPITAL SEGAMAT

1. Lebuhraya Tun Razak (Segamat-Kuantan)

2. Jalan Yong Peng Segamat

3. Pusat Operasi Penyaluran Gas Petronas Segamat.

4. Jalan Keretapi

5. Banjir Kilat
6. Sungai Sungai di selatan Segamat

7. Depo Peluru Kem Tentera Syed Sirajuddin, Gemas

8. Lapangan Terbang Segamat

9. Pelabuhan Darat Segamat

10. Kawasan Perindustrian Segamat

1.3.2 DEFINISI BENCANA HOSPITAL SEGAMAT

Tahap bencana di peringkat Hospital Segamat telah didefinisikan


berdasarkan kepada bilangan mangsa yang terlibat:
Bencana (Disaster)
Mangsa yang di tag Merah dan Kuning berjumlah lebih 10 orang
Atau
Apabila mangsa yang terlibat di tag:

Merah lebih daripada 5 orang


Atau/dan

Kuning

lebih daripada 10 orang

Atau/dan

Hijau lebih daripada 20 orang

1.3.3 TAHAP-TAHAP PENGISYTIHARAN BENCANA


`YELLOW ALERT BENCANA
-

Fasa menerima maklumat tentang bencana dan menunggu bencana


disahkan

Bersedia menerima mangsa bencana

`RED ALERT` BENCANA


-

Bencana telah disahkan dan diisytihar di Peringkat Hospital

Mangsa telah datang di Hospital dan rawatan dijalankan

`STAND DOWN`
-

Keadaan telah melepasi masa bencana.

Semua mangsa telah di bawa ke Hospital dari tempat bencana

Semua

mangsa telah di berikan rawatan resusitasi di Jabatan

Kecemasan Dan Trauma.


-

Keadaan Hospital didapati telah terkawal dan boleh beroperasi seperti


biasa

2.0
ORGANISASI PENGURUSAN
BENCANA HOSPITAL
SEGAMAT

10

2.0 ORGANISASI PENGURUSAN BENCANA HOSPITAL SEGAMAT

2.1 JAWATANKUASA PENGURUSAN BENCANA HOSPITAL SEGAMAT

Apabila berlaku sebarang bencana di Hospital Segamat, jawatankuasa ini


akan secara automatik berkuatkuasa.
Berpusat di Bilik Gerakan Bencana Hospital Segamat, jawatankuasa ini
berfungsi untuk:

1) Menyelaras semua aktiviti Hospital Segamat semasa bencana.


2) Menyelaras semua aktiviti rawatan mangsa yang terlibat dengan bencana
yang berlaku.
3) Memantau pergerakan pesakit-pesakit bencana di Hospital Segamat bagi
melancarkan perawatan dan memberi maklumbalas kepada Bilik Gerakan
Bencana Daerah/Negeri atau pihak yang berkuasa.
4) Mengkoordinasi sumber manusia (kakitangan hospital), alatan dan
perkhidmatan di Hospital Segamat dalam menghadapi peningkatan pesakit
akibat bencana
5) Menerima dan menganalisis maklumat berkaitan bencana bagi digunakan
dalam tujuan perawatan pesakit dan laporan kepada peringkat tertinggi.
6) Menjaga dan memantau kebajikan dan keperluan Kakitangan yang terlibat
dalam perawatan mangsa bencana.
7) Mengkoordinasi bantuan dari luar hospital dan interfasiliti

11

Jawatankuasa Pengurusan Bencana Hospital Segamat terdiri daripada:

Pengarah Hospital

Timbalan Pengarah Hospital

Ketua Jabatan Kecemasan Dan Trauma

Ketua ketua Jabatan klinikal dan bukan klinikal

Pegawai Perubatan Yang Menjaga JKT

Ketua Jabatan Sokongan Klinikal

Penyelia JKT

Penyelia Hospital dan Penolong Pegawai Perubatan Kanan

Penyelia Jururawat

Pembantu Keselamatan KP 17/ Ketua Pengawal Keselamatan


Hospital

Bilik Gerakan bencana Hospital Segamat akan dibuka di Bilik Gerakan


Jabatan Kecemasan Dan Trauma.

12

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PENGURUSAN BENCANA

Semua Ketua Jabatan yang lain akan membantu Pengarah (Berada Di Bilik
Gerakan ) - Lampiran 6

13

2.2 TINDAKAN PELAN BENCANA

1) Pengaktifan Pelan Tindakan Bencana Hospital


Jujukan permulaan pengaktifan Pelan Tindakan Bencana Hospital
Segamat.

2) Perkhidmatan Kecemasan di Tempat Bencana


Pasukan

Mencari

dan

Menyelamat

(SAR),

Penilaian

dan

Perkhidmatan Perubatan Kecemasan di tempat bencana.

3) Pembentukan Zon Rawatan Di Jabatan Kecemasan Dan Trauma


Menyediakan sistem di Jabatan Kecemasan Dan Trauma untuk
menerima dan merawat mangsa bencana di kawasan yang telah
ditetapkan.

4) Pengaktifan Perkhidmatan Hospital


Integrasi dalam perkhidmatan Sokongan hospital untuk menangani
mangsa bencana (e.g. Pathologi Forensik, Pergigian dan Tabung
Darah).

5) Fasa Pemulihan dan Pengurusan selepas Bencana


Pengurusan Debriefing and post mortem event selepas bencana di
hospital.

14

3.0
PENGAKTIFAN PELAN
TINDAKAN BENCANA
HOSPITAL

15

3.0 PENGAKTIFAN PELAN TINDAKAN BENCANA HOSPITAL

Apabila berlaku sebarang bencana, Hospital akan mendapat maklumat


melalui beberapa cara

Panggilan

awam

melalui

operator

Hospital

Segamat

yang

kemudiannya menyambungkan panggilan ke Pusat Panggilan


Ambulan (PPA)

Maklumat dari Medical Emergency Coordinating Centre (MECC)


Johor melalui Panggilan Kecemasan 999 (disalurkan oleh pihak
Telekom Malaysia)

Panggilan telefon ke PPA menggunakan talian terus Jabatan


Kecemasan Dan Trauma oleh orang awam, polis, bomba dan agensi
lain.

3.1

Pesakit sendiri datang ke Jabatan Kecemasan dan Trauma.

PENERIMAAN PANGGILAN BENCANA

Penerima panggilan (Pegawai yang bertugas di Pusat Koordinasi Panggilan


Kecemasan) hendaklah merekodkan perkara-perkara berikut apabila mendapat
panggilan:Pengenalan kepada pemanggil termasuklah nama, jawatan, nombor
yang boleh dihubungi semula, dan tempat panggilan dibuat.

Masa menerima panggilan.

Keadaan kejadian bencana tersebut (jenis bencana).

16

Tempat kejadian seberapa terperinci yang boleh.

Anggaran mangsa yang terlibat.

Jenis bantuan yang diperlukan bersiap sedia di hospital atau


menghantar pasukan perubatan ke lokasi.

Jika menerima panggilan tersebut merasakan insiden ini berpotensi sebagai


bencana, beliau akan memaklumkan kepada pegawai perubatan zon merah
tentang panggilan yang diterima.

3.2

PEGAWAI PERUBATAN ZON MERAH

Pegawai Perubatan zon merah seterusnya akan mengesahkan kejadian


bencana daripada agensi-agensi yang terlibat seperti Polis, Bomba, Pasukan
First Responder lain atau lain-lain sumber yang boleh dipercayai. Pegawai
Perubatan zon merah akan cuba mendapatkan maklumat kejadian yang lebih
terperinci seperti:

Pengenalan pegawai yang memberi maklumat.

Masa kejadian dan panggilan dibuat.

Jenis bencana dan tahap keterukannya.

Anggaran mangsa terbabit.

Lain-lain risiko semasa operasi menyelamat.

Lain-lain yang difikirkan perlu.

17

3.3

YELLOW ALERT BENCANA

Setelah panggilan kejadian bencana disahkan, Pegawai Perubatan Zon


Merah tersebut hendaklah memberitahu Ketua Jabatan Kecemasan dan Trauma.
Ketua Jabatan Kecemasan dan Trauma setelah berbincang dengan Pengarah
Hospital akan mengisytiharkan Yellow Alert Bencana (keadaan bersiap sedia)
kepada kakitangan Jabatan Kecemasan Dan Trauma.
Ketua Jabatan atau Pegawai Perubatan Zon Merah seterusnya akan
menyelaras segala persiapan dan tindakan di JKT.
Pada peringkat Yellow Alert Bencana ini, kakitangan JKT akan
membuat persediaan untuk menghadapi bencana.

Tindakan yang perlu dibuat:


1. Membunyikan loceng Kecemasan 3 kali dan semua kakitangan JKT
berkumpul di Zon Merah. Penerangan oleh Pegawai Perubatan @ Ketua
Jabatan Kecemasan dan Trauma
2. Membuat persiapan untuk kemasukan mangsa yang ramai dan serentak.
3. Menyusun semula Zon Rawatan Pesakit. (Rujuk Lampiran 2)
4. Penyelia JKT @ Koordinator Klinikal bersedia untuk membuka bilik
Gerakan Bencana.
5. Menghubungi Operator Hospital Segamat untuk membuat pengumuman
Yellow Alert Bencana melalui sistem pembesar suara dan Servis Pesanan
Ringkas (SMS) infoblast kepada Ketua-ketua Jabatan dan kakitangan yang
berkaitan (Rujuk Lampiran 8)
6. Penyelia atau Koordinator Klinikal U32 perlu menghubungi semua Pegawai
Perubatan dan Kakitangan JKT untuk hadir ke JKT memberi bantuan.

18

7. Mendapatkan maklumbalas daripada pasukan Pra Hospital. Pasukan Pra


Hospital Pertama yang tiba di lokasi boleh terdiri daripada pasukan Pra
Hospital Klinik Kesihatan atau Hospital. Mereka akan membuat penilaian
secara kasar di tempat kejadian.
Jika insiden didapati palsu ataupun bukan dikategori sebagai
bencana, maklumat hendaklah disampaikan kepada Pegawai Perubatan
Zon Merah JKT. Selepas perbincangan dengan Ketua Jabatan, penarikan
pengisytiharan Yellow Alert Bencana boleh dilakukan. Penyelia atau
Koordinator Klinikal U32 akan memaklumkan kepada operator, pegawai
perubatan dan kakitangan bantuan yang telah dipanggil. Operator akan
mengumumkan penarikan balik Yellow Alert Bencana melalui sistem
pembesar

suara.

Ketua

Jabatan

Kecemasan

dan

Trauma

akan

memaklumkan kepada Pengarah Hospital mengenai penarikan balik


Yellow Alert Bencana.
Sekiranyanya maklumat itu benar, Ketua Jabatan Kecemasan dan
Trauma akan memberi maklumat kepada pengarah Hospital dan dengan
nasihat Ketua Jabatan JKT jika perlu akan mengistiharkan Red Alert di
peringkat Hospital.
8. Membuat Persiapan menghantar Pasukan Prahospital ke-2 ke tempat
kejadian sebaik sahaja pengesahan kejadian telah dibuat. (Rujuk Perkara
4.2 mukasurat 32)

19

3.4

RED ALERT BENCANA


Pada fasa ini, jujukan pelan tindakan bencana Hospital akan di aktifkan

serta-merta dan tindakan seterusnya akan dinyatakan dengan lebih lanjut di babbab yang berikutnya di buku ini.
Tindakan permulaan yang akan dilakukan semasa Red Alert Bencana:
1. Pasukan Pra Hospital Kedua akan dihantar serta merta ke tempat
kejadian.
2. Pengumuman Red Alert Bencana akan dilakukan oleh operator melalui
sistem pembesar suara
3. Selepas

pengisytiharan

ini,

operator

akan

menghubungi

dan

memaklumkan kejadian bencana kepada Pegawai-pegawai atasan


hospital dan Pakar-Pakar yang bertugas atas panggilan supaya bersedia
dan pengumuman juga akan dilakukan melalui Servis Pesanan Ringkas
(SMS) infoblast oleh operator hospital. (Rujuk Lampiran 8)
4. Penyelia JKT atau Koordinator Klinikal U32 akan membuka Bilik Gerakan
Bencana Hospital.
5. Semua kakitangan yang ada dan juga yang bertugas atas panggilan
diminta melaporkan diri ke Bilik Gerakan Bencana Hospital untuk
menerima Kad Tugasan (Action Card) dan menjalankan tugas yang
telah ditetapkan. (Rujuk Lampiran 4)
6. Sekiranya tempoh bencana berpanjangan maka penyerahan tugas yang
seterusnya akan dilakukan kepada kakitangan yang telah ditugaskan bagi
setiap

unit

sehinggalah

bencana

tamat

mengumumkan Stand Down Bencana.

20

dan

Pengarah

Hospital

CARTA ALIR PENGAKTIFAN PELAN TINDAKAN BENCANA HOSPITAL


SEGAMAT
KEJADIAN
PEMANGGILAN

999
Polis
Operator Hospital /
Pegawai bertugas
Di PPA
NGO

PBSM

Bomba

JPAM

Kejadian palsu /
mangsa tidak
mencapai tahap
bencana

Pegawai Perubatan
Zon Merah Jabatan
Kecemasan dan
Trauma

Pengesahan bilangan
mangsa oleh First
Responder / Polis

Memaklumkan
kepada Ketua
Jabatan Kecemasan
& Trauma HS
Kejadian disahkan

ISTIHAR

Pengarah Hospital

YELLOW ALERT

Hospital Segamat

PENARIKAN
YELLOW ALERT

ISYTIHAR
RED ALERT

21

ISYTIHAR RED ALERT


Lapuran Ke JKNJ &
KKM

Pegawai
Perhubungan
Kepada Agensi Luar

Pengarah Hospital
Menyelaras Operasi
Bilik Gerakan Bencana
Hospital

Sidang Akhbar &


Perhubungan Awam

Aktifkan
Perkhidmatan
Hospital Yang perlu

Kordinator Klinikal & Pasukan

Kordinator Pengurusan & Pasukan

Menyelaras perkhidmatan pasukan


perubatan & Ambulan di kawasan
bencana

Membantu menyelaras operasi Bilik


Gerakan Bencana

Menyelaras Persiapan JKT untuk tempat


penerimaan mangsa & menyelaras tenaga
kerja

Penyediaan wad & prasarana untuk


mangsa

Menyelaras Pasukan Perubatan di JKT


Zon Resusitasi / Merah Bencana.
Zon Kuning Bencana
Zon Hijau Bencana

Mengaktifkan Perkhidmatan Sokongan

Menyelaras semua Pakar Klinikal / Pakar


Perunding atas panggilan hospital

Persiap Pusat Penyampaian Maklumat &


Sidang Akhbar Persiap untuk tetamu VIP
/ Wartawan

Persiap ruang menunggu untuk waris


mangsa

Menyelaras Unit Perubatan Forensik

Membantu dalam pengurusan pasca


bencana

22

4.0
PERKHIDMATAN
KECEMASAN DI TEMPAT
BENCANA

23

4.0 PERKHIDMATAN KECEMASAN DI TEMPAT BENCANA

4.1

PASUKAN MENCARI DAN MENYELAMAT (PRA HOSPITAL 1)


Apabila Red Alert Bencana telah di aktifkan, pasukan mencari dan

menyelamat akan di tubuhkan segera.


Pasukan Pertama Pra Hospital dari JKT Hospital Segamat (Jika tiada lagi
di tempat kejadian) akan di hantar tiba di tempat kejadian dan akan di gelar
sebagai Pasukan Pra Hospital 1.
Pasukan ini dilengkapi dengan peralatan perubatan asas. Pasukan ini
dianggotai oleh :

Seorang Pegawai Perubatan JKT Pasif Ketua Pasukan.

Seorang Penolong Pegawai Perubatan JKT (Pra Hospital)

Seorang Jururawat JKT (zon hijau).

Seorang Pemb. Perawatan Kesihatan JKT (Pra Hospital, Kategori A).

Seorang Pemandu Ambulan JKT (Pra Hospital).

Action Card diambil di Bilik Gerakan Bencana, JKT.

Mereka akan pergi sebagai Pra Hospital 1 ke tempat bencana

24

4.1.1 Tugas-tugas pasukan mencari dan menyelamat (Pra Hospital 1)

Melaporkan diri kepada On Scene Commander Sebagai Pasukan Pra


Hospital 1. Ketua pasukan Pra Hospital 1 secara automatik akan menjadi On
Scene Medical Commander. Pasukan Pra Hospital 1 akan melakukan perkara
tersebut:

1) Memastikan keadaan selamat (Safety)


-

Memastikan kawasan bencana selamat untuk para petugas perubatan


untuk melakukan kerja-kerja menyelamat.

2) Analisa tempat bencana (Scene size up)


-

Membuat analisis keadaan sebenar bencana

Saiz bencana, berapa orang mangsa yang terlibat, jalan masuk dan
keluar.

Bilangan

petugas-pertugas

perubatan,

alatan,

ambulan

dll.

yang

diperlukan
-

Bantuan petugas perubatan dari sumber lain cthnya: PBSM, St John,


JPAM

3) Menghantar informasi kepada bilik gerakan (Send)


-

Informasi daripada analisis di tempat bencana

Meminta bantuan tambahan jika diperlukan

4) Menyediakan Pusat Operasi Perubatan (Setup)


-

Membuka Pusat Operasi Perubatan (Medical Base Station) di zon kuning


bencana dan mengkoordinasi pusat tersebut.

25

o Pusat Operasi Perubatan akan di bahagikan kepada:


1. Tempat dekontaminasi (jika perlu)
2. Tempat Triage
3. Zon Merah (Zon Resusitasi)
4. Zon Kuning (Semikritikal)
5. Zon Hijau (Tidak Kritikal)
6. Zon Putih (Tempat Mayat)
7. Pusat kawalan & dokumentasi
-

On Scene Medical Commander (OMC) akan mengkoordinasi Pusat


Operasi Perubatan dan mengagih-agihkan tugas kepada setiap anggota
bagi melancarkan perawatan.

Menyediakan zon-zon perawatan di Pusat Operasi perubatan untuk


merawat mangsa-mangsa bencana

Membuat jalinan komunikasi yang berkesan dengan:


o On Scene Commander
o Kumpulan perubatan dan penyelamat yang lain di kawasan
kejadian
o Bilik Gerakan Hospital.

5) Memulakan triage START


-

Memulakan triage bencana berdasarkan sistem START

TAGGING (Rujuk Lampiran 5)


Tagging adalah satu sistem `TRIAGE` yang dilakukan bagi memberi tanda
kes-kes

yang telah diklasifikasikan sama ada kritikal, separa kritikal

ataupun tidak kritikal. Ianya menggunakan sistem kad berwarna yang


disediakan di Jabatan Kecemasan dan Trauma dan di Ambulan.

26

TAG MERAH
-

Menandakan kes kritikal. Mangsa memerlukan pemerhatian dan


rawatan segera.

TAG KUNING
-

Menandakan

kes

separa

kritikal.

Mangsa

memerlukan

pemerhatian dan rawatan segera selepas tag merah.

TAG HIJAU
-

Menandakan kes tidak kritikal. Mangsa boleh

Berjalan, perhatian dan rawatan akan dilakukan setelah selesai


kes kritikal dan separa kritikal diberikan.

TAG PUTIH
-

Menandakan kes telah mati. Mangsa akan diuruskan setelah


semuanya selesai.

Tag hendaklah digantungkan di leher mangsa dan sebarang


catatan

bolehlah

dicatatkan

di

dalam

ruangan

yang

disediakan. Contoh Kad Taging Bencana

6) Memulakan perawatan dan resusitasi mengikut kod hijau, kuning, merah


atau putih.

7) Menyelenggara

petugas-petugas

bantuan

dari

mengkoordinasi pemindahan mangsa dari zon zon


Operasi Perubatan (Medical Base Station).
27

agensi

lain

dan

bencana ke Pusat

8) Menghantar maklumbalas dari masa ke semasa ke Bilik Gerakan


Bencana bagi tujuan penyelarasan bantuan bencana.

9) Mengkoordinasi penghantaran mangsa-mangsa ke Hospital.

10) Memastikan rekod dan dokumentasi perawatan di tempat bencana


dikemaskini. Ini bagi melancarkan pegerakan mangsa dan membantu Bilik
Gerakan mengesan pergerakan mangsa-mangsa yang terlibat.

Pasukan Pra Hospital tidak dibenarkan

memasuki Zon Merah Bencana,

kecuali :

Tahap keselamatan kawasan zon terjamin

Dibekalkan dengan peralatan perlindungan yang mencukupi

Keperluan untuk menyelamat nyawa/ resusitasi ketara

Bagi kes-kes tertentu.

28

CARTA ALIR PASUKAN PRA HOSPITAL 1


BENCANA
( Isytihar RED Alert )

PASUKAN
PRA HOSPITAL 1

PEG. PERANTARAAN
DI TEMPAT KEJADIAN

MAKLUMBALAS

PENILAIAN

KE PPA

TIADA BENCANA

MAKLUMBALAS

Bantuan
MEMBENTUK
PUSAT OPERASI
PERUBATAN DI
TEMPAT BENCANA

PRA HOSPITAL 2

TRIAGE

STAND DOWN

HIJAU

PASUKAN

KUNING

MERAH

PUTIH

MAKLUMBALAS
KE BILIK GERAKAN

RAWATAN

PEMINDAHAN

HOSPITAL

29

4.2

PASUKAN PRA HOSPITAL 2

Pasukan ini dihantar ke tempat kejadian dengan kelengkapan dan peralatan


bencana. Pasukan ini dianggotai oleh :

Seorang Pegawai Perubatan JKT (Jika pasukan Pra Hospital 1 tidak


lagi mempunyai Pegawai perubatan)

Pegawai Perubatan Siswazah JKT/Surgery/Orthopaedic

Seorang Penolong Pegawai Perubatan (Minor OT JKT).

Seorang Jururawat (Wad 6).

Seorang Pembantu Perawatan Kesihatan (Wad 3).

Pemandu Ambulan (Pasukan Pra Hospital JKT).

Action Card diambil di Bilik Seminar Jabatan Kecemasan, JKT.

4.2.1 Tugas-tugas pasukan mencari dan menyelamat (Pra Hospital 2)

1) Jika pasukan Pra Hospital 1 tidak mempunyai Pegawai Perubatan,


Pegawai Perubatan yang menjadi ketua pasukan Pra Hospital 2 akan
mengambil alih tugas On Scene Medical Commander.
2) Anggota lain pasukan Pra Hospital 2 akan membantu tugas-tugas
pasukan Pra Hospital 1.
3) Mereka bertanggungjawab untuk menerima dan merawat mangsa dari
Zon Merah Bencana dan Primary Triaging.
4) Menyelenggara sistem pengangkutan dan pendaftaran mangsa untuk
dihantar ke hospital.
5) Pasukan Perubatan 2 juga tidak dibenarkan

memasuki Zon Merah

Bencana, kecuali:

Tahap keselamatan kawasan zon terjamin.

Dibekalkan dengan peralatan perlindungan yang secukupnya.


30

Keperluan untuk menyelamat nyawa / resusitasi ketara.

Bagi kes-kes tertentu.

Bantuan pasukan seterusnya akan ditentukan oleh Penyelaras Bilik


Gerakan mengikut situasi dan permintaan On Scene Medical Commander

Jika situasi bencana berpanjangan, Penyelaras Bilik Gerakan akan


mengatur jadual untuk membuat penggantian anggota di kawasan bencana.

31

CARTA ALIR PASUKAN PRA HOSPITAL 2

MAKLUMAT
DARIPADA
PKPK

PASUKAN KEDUA
AMBIL ACTION CARD DI BILK
GERAKAN

BERGERAK
KE TEMPAT
BENCANA

LAPOR DIRI KEPADA


ON SCENE MEDICAL
COMANDER

HIJAU

KUNING

MERAH

PUTIH

MAKLUM BALAS
KE BILIK
GERAKAN
PENGANGKUTAN
DAN
PEMINDAHAN

HOSPITAL

32

4.3

PENGURUSAN PENGANGKUTAN MANGSA

1) Pergerakan dan perkhidmatan ambulan akan diselenggara oleh On


Scene Medical Commander ( OMC ).
2) Pengangkutan dan proses pemindahan dijalankan mengikut tahap
kecederaan mangsa;
o Mangsa bertag Merah dan bertag Kuning dihantar ke hospital
dengan menggunakan ambulan (termasuk ambulan dari pasukan
sokongan).
o Mangsa bertag Hijau dihantar ke hospital atau premis kesihatan
yang berhampiran dengan menggunakan lain-lain kenderaan
termasuk kenderaan awam.
o Mangsa bertag Putih (termasuk bahagian badan yang tercerai)
dihantar ke Jabatan Forensik hospital dengan kenderaan polis.
3) Dalam tugas koordinasi pengangkutan, OMC bertanggungjawab :
i.

Menyelia pengangkutan pesakit di setiap zon rawatan bencana dan


memastikannya berjalan dengan lancar

ii.

Memastikan kenderaan pengangkutan mencukupi. Beliau perlu


merujuk On Scene Comander untuk bantuan pengangkutan jika perlu.

iii.

Memastikan setiap pergerakan pesakit didokumenkan

iv.

Mengurus dan mengendalikan mayat atau bahagian badan dengan


sempurna dan memastikan beg mayat mencukupi.

33

5.0
PEMBENTUKAN ZON RAWATAN
DI JABATAN KECEMASAN DAN
TRAUMA

34

5.0 PEMBENTUKAN ZON RAWATAN DI JABATAN KECEMASAN DAN


TRAUMA

5.1

ULASAN FASA PENGAKTIFAN BENCANA DI HOSPITAL

1. Pengarah Hospital mengisytiharkan RED ALERT BENCANA.


2. Semua pegawai Perubatan atas panggilan bagi setiap disiplin
dimaklumkan mengenai bencana oleh operator hospital.
3. Pegawai Perubatan atas panggilan memaklumkan kepada Pakar dan
Ketua Jabatan masing-masing.
4. Pegawai Perubatan hadir ke Bilik Gerakan Bencana Hospital di bilik
Seminar JKT untuk melaporkan diri dan mendapatkan Action Card
masing-masing.
5. Pegawai hadir ke zon yang ditetapkan untuk bertugas.
6. Action Card Hijau bertugas di Zon Hijau Bencana
7. Action Card Kuning bertugas di Zon Kuning Bencana
8. Action Card Merah bertugas di Zon Merah Bencana
9. Pegawai bertugas mengikut arahan yang tertera pada action card
masing-masing.

35

CARTA FASA PENGAKTIFAN ZON RAWATAN BENCANA DI HOSPITAL


SEGAMAT

RED ALERT

PENGAKTIFAN
BILIK GERAKAN

PENYUSUNAN
ZON DI JKT

Zon Penurunan &


Triage

Zon Hijau Bencana

Tempat
Dekontaminasi

Zon Merah Bencana

Zon Kuning
Bencana

36

5.2 PENYELARAS OPERASI DI JABATAN KECEMASAN DAN TRAUMA.

Adalah menjadi tanggung jawab Pakar Perubatan Kecemasan, yang


akan mengetuai / menyelaras operasi menghadapi bencana di Hospital
segamat. Namun, sekiranya pakar Perubatan Kecemasan bercuti atau berada di
luar kawasan, Ketua Jabatan Pembedahan akan mengambil alih tanggung
jawab menyelaras. Walau bagaimanapun semasa ketiadaan pegawai-pegawai
tersebut, tugasnya akan dikendalikan oleh Pegawai Perubatan yang menjaga
atau Pegawai Perubatan JKT Aktif (Red Zone) dan dibantu oleh Penolong
Pegawai Perubatan U 32 atau Penolong Pegawai Perubatan terkanan (senior)
pada masa giliran kerja tersebut. Tugas ini akan diambil alih oleh pegawai yang
berkenaan dengan kehadiran beliau di Jabatan Kecemasan Dan Trauma.
Penyelarasan operasi JKT dan Hospital akan dijalankan di Bilik Gerakan
Bencana Hospital Segamat.

5.3 ATURAN LOGISTIK RAWATAN MANGSA JABATAN KECEMASAN DAN


TRAUMA SEMASA BENCANA

Jabatan Kecemasan akan di susun atur supaya dapat menampung


kehadiran pesakit bencana dan pesakit yang sedia ada. Bilik Gerakan Bencana
akan dibuka dan Zon rawatan di JKT akan dipecahkan kepada dua kategori
besar Zon-Zon Bencana dan Zon-Zon bukan Bencana. (Rujuk Lampiran 2)

37

5.3.1 BILIK GERAKAN BENCANA

Ia akan dibuka di Bilik Seminar @ Gerakan Jabatan Kecemasan Dan


Trauma, Hospital Segamat (Rujuk Lampiran 2).
Ia adalah pusat bagi menyelaras keseluruhan bencana alam.

5.3.2 ZON-ZON BENCANA

Merujuk kepada tempat resusitasi dan rawatan bagi mangsa-mangsa


bencana.
Penyelia JKT atau PPP U32 JKT akan menjadi Penyelaras Kawasan
(Floor Coordinator) Zon-Zon Bencana. Ia terdiri daripada:

1) Zon Penurunan (Drop Zone)


2) Zon Dekontaminasi
3) Triage bencana
4) Zon Merah Bencana
5) Zon Kuning Bencana
6) Zon Hijau Bencana
7) Zon Putih - Tempat Simpanan Mayat Bencana

1) Zon Penurunan Pesakit (Drop Zone)


Drop Zone untuk pesakit secara jalan darat adalah di Hadapan Jabatan
Kecemasan dan Trauma
Drop Zone bagi Helikopter adalah di Padang hadapan Jabatan Kecemasan dan
Trauma.

38

2) Zon Dekontaminasi.
Untuk ke-kes bencana yang memerlukan dekontaminasi seperti bencana kimia,
radiasi dan wabak, pesakit akan di dikontaminasi di Tempat paking ambulan di
hadapan Bilik Saringan demam.
Bekalan air akan menggunakan paip di hadapan bilik demam

3) TRIAGE Bencana
Triage bermaksud pengagihan / mengasingkan mangsa mengikut tahap
kecederaan dan rawatan yang diperlukan. Dengan lain perkataan, pengasingan
mangsa yang kritikal dan tidak kritikal. Ini adalah bagi memberi keutamaan
dalam memberi rawatan, di mana mangsa yang kritikal akan diberi rawatan lebih
awal manakala mangsa yang tidak kritikal akan menerima rawatan setelah
mangsa kritikal selesai menerima rawatan. Bagi kes kritikal pula terbahagi
kepada dua iaitu kes kritikal dan separa kritikal.
Triage akan dilakukan oleh anggota paramedik atau Pegawai Perubatan
di lokasi ( tempat kejadian ) dan di lakukan sekali lagi di hadapan JKT semasa
pesakit tiba di JKT.
Zon Triage Bencana di Hospital adalah di depan Kaunter Triage JKT
Hospital Segamat (Kawasan tempat menunggu Kaunter triage).
Zon Triage bukan bencana akan di buka di kaunter Pusat panggilan
Ambulan (PPA) @ Call Centre.

4) Zon Merah Bencana


Zon ini adalah bagi kes yang kritikal ( tag merah ).
Ia akan dibuka di Zon Merah sedia ada di Jabatan Kecemasan dan Trauma.

39

5) Zon Kuning Bencana


Zon ini adalah bagi kes yang separa kritikal ( tag kuning ). Ia akan dibuka di
Ruang daripada Minor O.T hingga ke bilik pemerhatian wanita JKT

6) Zon Hijau Bencana


Zon ini adalah bagi kes tidak kritikal ( tag hijau ).
Ia akan dibuka di Bilik Saringan Demam

7) Zon Putih Bencana


Zon bagi kes yang telah mati (tag putih).Ia akan dibuka di ruang letak
motor Jabatan Kecemasan Dan Trauma.

5.3.3 ZON-ZON BUKAN BENCANA

Merujuk kepada tempat resusitasi dan rawatan untuk pesakit biasa yang
tidak terlibat dengan bencana seperti pesakit Acute Coronary Syndrome, Dengue
fever dan lain-lain.
1) Triage Bukan Bencana
2) Triage Sekunder
3) Zon Merah Bukan Bencana
4) Zon Kuning Bukan Bencana
5) Zon Hijau Bukan Bencana

Zon-zon bukan bencana akan berjalan seperti biasa. Ketua Jururawat


JKT

akan

menjadi

Penyelaras

Kawasan

40

Zon-zon

bukan

bencana

5.4

TUGAS

KHUSUS

BAGI

ZON

BAHAGIAN

SERTA

PENEMPATAN

KAKITANGAN.

5.4.1 Fasa Yellow alert bencana

Di Fasa Yellow Alert Bencana, semua kakitangan di Jabatan Kecemasan Dan


Trauma hendaklah menyelesaikan tugas dengan segera dan berkumpul di Zon Merah
Jabatan Kecemasan Dan Trauma.

Penyelaras operasi Jabatan Kecemasan

Dan

Trauma akan memberi penerangan ringkas bagi memaklumkan apa yang telah berlaku.
Setelah itu semua kakitangan bergerak dan bersedia untuk menghadapi bencana.

Perjalanan tugas
-

Segera selesaikan urusan dengan pesakit ( selesaikan rawatan dan beri ubatan )
dan arahkan pesakit pulang segera.

Penyelia JKT/ PPP U32 akan mewujudkan zon-zon yang telah ditetapkan

Arah semua kes-kes bukan bencana ke Zon Bukan Bencana yang telah
ditetapkan. Bagi kes yang berada di Zon Kuning atau Merah, buat kemasukkan
wad dengan segera.

Bagi pesakit yang dibenarkan balik, minta pesakit pulang segera Jika perlu
menunggu sebentar, pesakit boleh menunggu di hadapan bilik pengawasan.

Semua waris-waris pesakit di minta untuk tidak berada di dalam atau


berhampiran Jabatan Kecemasan Dan Trauma.

Legakan ruang menunggu Jabatan Kecemasan Dan Trauma daripada segala


halangan.

Penyelia/ PPP U32 yang bertugas akan meminta operator untuk menghubungi
semua kakitangan JKT untuk hadir ke JKT.

Kakitangan yang di panggil untuk bertindak, hendaklah datang dengan


kenderaan persendirian kecuali dalam keadaan tertentu.

Kakitangan yang tidak hadir apabila dipanggil dan tidak mempunyai alasan yang
kukuh akan dikenakan tindakan tatatertib.

41

5.4.2 Fasa Red Alert Bencana

Di fasa Red Alert Bencana, bilik gerakan akan dibuka. Semua warga Hospital
yang bertugas hendaklah melapor diri di bilik gerakan Bencana Hospital. Tugas masingmasing adalah berdasarkan kepada Action Card yang diberikan.

42

1)

BILIK GERAKAN

Bilik Gerakan akan dibuka oleh PPP U32 JKT apabila `RED ALERT`
diisytiharkan.

Ketua:
Pengarah Hospital

Penyelaras:
Ketua Jabatan Jabatan Kecemasan dan Trauma

Ahli:
Semua Ketua Jabatan & Unit Hospital Segamat
Penyelia-Penyelia Hospital
Ketua Penyelia Jururawat
Penolong Pegawai Tadbir N32
Ketua Unit Konsesi (Pantai Medivest, etc)
Ketua pengawal keselamatan Hospital

Petugas:
Seorang Ketua Jururawat atas Panggilan.
Seorang pembantu Perawatan kesihatan U14/ U12 JKT

Fungsi:
-

Menyelaras tugas-tugas urusan bencana di Hospital

Mengumpul maklumat dari unit-unit.

Melaporkan maklumat ke Pejabat Pengarah dari masa ke semasa.

Menjawab sebarang pertanyaan daripada pemberita, waris atau orang awam.


43

Mengisytiharkan `STAND DOWN`, apabila keadaan bencana alam tiada lagi.

Menyediakan laporan.

Peralatan:

Alat komunikasi:
Walkie talkie X 1
Telefon (Internal dan external network)
Mesin Fax
Komputer dengan hubungan internet
Television

Alatan pejabat
Fail
Alat tulis
White board (Portable white board x2)
Meja dan Kerusi

Diet dan minuman


Peti sejuk
Meja makanan

Pasukan

tambahan

akan

diselaraskan

Kecemasan Dan Trauma.

44

oleh

Penyelaras

Operasi

Jabatan

2)

TRIAGE

Ketua:
Ketua Jabatan Kecemasan dan Trauma

Petugas:
1) Seorang Penolong Pegawai Perubatan U41 atau

terkanan dari Jabatan

Kecemasan & Trauma


2) 2 orang Penolong Pegawai Perubatan.
a. 1 Jabatan Kecemasan Dan Trauma.
b. 1 Ortopedik atas panggilan
3) 2 orang Pembantu Perawatan Kesihatan.
a. 1 dari Pakar 4.
b. 1 dari Wad 3.

Fungsi:
-

Bersedia dengan kad tagging , kad rawatan Trauma / Medico Legal.

Menerima mangsa dan menilai semula Triage mangsa dan sarungkan kad
tagging ke leher mangsa.

Bagi kegunaan Jabatan Kecemasan Dan Trauma, fail kad BHT pesakit akan
disimpan di kabinet khas di jabatan. Fail tersebut mengandungi BHT , borang
makmal , borang masuk wad , label spesimen dan botol spesimen.

Penolong Pegawai Perubatan dan Pembantu Perawatan Kesihatan membawa


masuk atau mengarahkan mangsa ke zon-zon yang telah di tetapkan mengikut
warna yang di tagkan kepada mangsa.

Tiada rawatan diberikan di sini.

Jika tiada mangsa lagi yang akan datang, petugas triage hendaklah membantu di
`RED ZONE` atau `YELLOW ZONE`.

45

3)

ZON-ZON RAWATAN BENCANA

Penyelaras Kawasan (Floor Coordinator): Penyelia JKT atau PPP U32 JKT

i. ZON MERAH BENCANA

Ketua:
Ketua Jabatan Pembedahan Hospital Segamat.

Petugas:
1) Pegawai Perubatan Pembedahan On Call.
2) Peg. Perubatan Anaesthesiology On Call.
3) Pegawai Perubatan Siswazah Jabatan Kecemasan dan Trauma
4) Pen. Pegawai Perubatan Jabatan Kecemasan

2 orang.

5) Jururawat Terlatih Jabatan Kecemasan

2 orang.

6) Jururawat Terlatih Runner CRW

1 orang.

7) Jururawat Terlatih Runner CCU

1 orang.

8)Pem. Perawatan Kesihatan Jabatan Kecemasan

2 orang.

Fungsi:
-

Menerima dan merawat mangsa yang di `tag` kan merah .

Menstabilkan mangsa.

Memindahkan mangsa ke unit-unit lain jika diperlukan.

46

ii. ZON KUNING BENCANA

Ketua:
Ketua Jabatan Ortopaedik Hospital Segamat.
Petugas:
1) Pegawai Perubatan Ortopaedik On Call.
2) Pegawai Perubatan Pediatrik
3) Pegawai Perubatan Siswazah Jabatan Ortopaedik.
4) Pen. Pegawai Perubatan Jabatan Kecemasan

1 orang.

5) Pen. Pegawai Perubatan Klinik Pakar 4

1 orang.

6) Jururawat Terlatih JKT

1 orang.

7) Jururawat Terlatih Runner Wd 9

1 orang.

8) Pem. Perawatan Kesihatan Pakar 4

1 orang.

9) Pem. Perawatan Kesihatan CR

1 orang.

Fungsi:
-

Menerima dan merawat mangsa yang di `tag` kan kuning .

Membuat penilaian kepada mangsa. Memindahkan mangsa ke Zon yang


berkenaan jika ia nya bukan sepatutnya berada di zon kuning setelah menukar
tagging.

Menstabilkan mangsa.

Memindahkan mangsa ke unit-unit lain jika diperlukan.

ii. ZON HIJAU BENCANA

Ketua:
Ketua Jabatan Psikiatri Hospital Segamat.

47

Petugas:
1) Pegawai Perubatan ENT.
2) Pegawai Perubatan Psikiatrik
3) Pen. Pegawai Perubatan Klinik Pakar 3

1 orang.

4) Pen. Pegawai Perubatan HDU

1 orang.

5) Jururawat Terlatih Runner Wd 4

1 orang.

6) Jururawat Terlatih Pakar 3

1 orang.

7) Pem. Perawatan Kesihatan JKT

1 orang.

8) Pem. Perawatan Kesihatan Pakar 3

1 orang.

Fungsi:
-

Menerima dan merawat mangsa yang di `tag` kan hijau .

Membuat penilaian kepada mangsa. Memindahkan mangsa ke zon yang


berkenaan jika ia nya bukan sepatutnya berada di `GREEN ZONE` setelah
menukar tagging.

Memindahkan mangsa ke unit-unit lain jika diperlukan.

Menyediakan laporan awal.

iii. ZON PUTIH BENCANA

Ketua:
Penolong Pegawai Perubatan yang menjaga Unit Perubatan Forensik

Petugas:
Semua Pem. Perawatan Kesihatan unit berkenaan.

48

Fungsi:

4)

Menerima mangsa telah mati yang di `tag` kan putih

Membuat `label` ke semua jasad. Daftarkan dalam buku pendaftaran kematian.

Menguruskan harta benda si mati.

Memindahkan mangsa ke Unit Perubatan Forensik.

Menyediakan laporan awal.

ZON-ZON RAWATAN BUKAN BENCANA.

Penyelaras Kawasan (Floor Coordinator): Penyelia JKT atau PPP U32 JKT

i. ZON MERAH BUKAN BENCANA

Ketua:
Ketua Jabatan Perubatan Dalaman.

Petugas:
1) Pegawai Perubatan JKT Aktif.
2) Pegawai Perubatan Opthalmology
3) Pegawai Perubatan Siswazah Jabatan Pembedahan dan Anaesthesiology.
4) Pen. Peg. Perubatan Jabatan Kecemasan

1 orang.

5) Jururawat Terlatih Runner ICU

1 orang.

6) Jururawat Terlatih Runner Wd 3

1 orang.

7) Pem. Perawatan Kesihatan JKT

1 orang.

8) Pem. Perawatan Kesihatan Wd 4

1 orang

49

ii. ZON KUNING BUKAN BENCANA


Ketua:
Ketua Jabatan Perubatan Dalaman.

Petugas:
1) Pegawai Perubatan JKT Aktif
2) Pen. Pegawai Perubatan JKT

1 orang.

3) Jururawat Runner Wad 10

1 orang.

4) Jururawat Terlatih pakar 4

1 orang.

5) Pem. Perawatan Kesihatan Wad 6

1 orang.

6) Pem. Perawatan Kesihatan Wad 9

1 orang.

3. Pen. Pegawai Perubatan Pakar 3

1 orang.

4. Jururawat Terlatih pakar 1

1 orang.

5. Pem. Perawatan Kesihatan Pakar 4

1 orang.

iii. ZON HIJAU BUKAN BENCANA.

Ketua:
Ketua Jabatan Pediatrik

Petugas:
1. Pegawai Perubatan Medikal.
2. Pegawai Perubatan Pediatrik

50

5)

ZON-ZON SOKONGAN DI JKT

i. PENDAFTARAN
Ketua:
Penyelia Hospital PPP U36

KAUNTER PENDAFTARAN JABATAN KECEMASAN DAN TRAUMA

4 orang Pembantu Tadbir.


o Pembantu Tadbir Perkhidmatan 1.
o Pembantu Tadbir Hasil 2.
o Pembantu Tadbir Kewangan 1.
o Pembantu Tadbir Kewangan 2

KAUNTER PENDAFTARAN `GREEN ZONE` BENCANA

2 orang Pembantu Tadbir


o

Pembantu Tadbir CR

Pembantu Tadbir Pentadbiran 1.

Pendaftaran akan dilakukan dengan kaedah seperti berikut :-

Menggunakan kad Bencana dan buku khas.

Bergerak dari satu mangsa ke satu mangsa untuk mendapatkan identiti mangsa.

Kad menggunakan nombor siri. Mangsa akan di tagkan di tangan kanan,


mengikut nombor yang sama.

Kad yang telah didaftarkan, di letakkan bersama mangsa di dalam fail khas yang
mengandungi BHT, borang makmal, borang masuk wad, label specimen dan
botol specimen.

Di samping itu Pembantu Tadbir juga akan mengumpulkan, merekodkan dan


menyimpan harta pesakit.

Keperluan seperti Beg plastik ( simpan harta pesakit ), Borang merekodkan harta
pesakit akan disediakan

51

Kaunter pendaftaran bagi kes tag merah dan tag kuning berpusat di kaunter
kedua Jabatan Kecemasan ( kaunter pendaftaran masuk wad selepas waktu
pejabat di Jabatan Kecemasan Dan Trauma ).

Tiada bayaran yang dikenakan.

Menyediakan laporan awal.

ii. DAFTAR MASUK WAD


Unit ini akan beroperasi seperti biasa jika berlaku bencana alam.
-

Dikelolakan sepenuhnya oleh Pembantu Tadbir dengan di selia oleh Penolong


Pegawai Perubatan yang menjaga Jabatan Kecemasan Dan Trauma.

Membuat pendaftaran masuk wad, bagi kes-kes yang perlu dimasukkan ke wad.

Pesakit bencana akan di masukkan ke wad dahulu sebelum pendaftaran bagi


mengelakkan congestion di JKT

Semua kakitangan Jabatan Kecemasan Dan Trauma yang dipanggil untuk bertindak
hendaklah bertugas di Jabatan Kecemasan Dan Trauma iaitu di Zon Merah dan Zon
Kuning .

52

6) WAD & URUSAN PESAKIT DALAMAN


Ketua:
Timbalan Pengarah Hospital
Petugas:
1) Ketua Penyelia Jururawat
2) Ketua Jururawat setiap Wad
3) Staf-staf wad yang lain

i. WAD BENCANA
Wad yang terlibat adalah Wad 7, Wad 8 dan Wad 5.
-

Memastikan kakitangan dan alatan mencukupi.

Sediakan katil di aktif kubikal.

Bersedia menerima kes.

Menyediakan laporan awal.

ii. WAD PASIF


Wad yang terlibat adalah selain daripada wad Bencana.
-

Bergerak membantu Jabatan Kecemasan Dan Trauma.

Menyediakan bantuan peralatan jika diperlukan.

7) PERKHIDMATAN

SOKONGAN KLINIKAL ( PATOLOGI & PENGIMEJAN &

DIAGNOSTIK DLL)

Ketua:
Ketua Jabatan, Jabatan & Unit masing-masing
Petugas:
Seperti yang sedia ada

53

Memastikan kakitangan dan alatan mencukupi.

Merawat pesakit dengan mengutamakan pesakit kritikal dahulu.

Bersedia menerima permohonan ujian daripada unit yang merawat pesakit.

Menyediakan laporan awal.

8) PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL DAN KAWASAN KHAS

Ketua:
Ketua Penyelia Hospital

Petugas:

Seperti yang sedia ada

Unit yang terlibat adalah Pantai Medivest , Unit kaunseling Dan Unit Kebajikan
Pesakit.

Membuat persediaan menyediakan keperluan mengikut kepakaran unit-unit.

Bersedia memberikan bantuan jika diminta.

5.5 TANGGUNGJAWAB KETUA SETIAP ZON, WAD DAN JABATAN

Pegawai yang dipertanggungjawabkan bagi setiap zon adalah bertanggung


jawab menguruskan :a. Kakitangan.
b. Peralatan perubatan dan bukan perubatan.
c. Kaedah menerima mangsa dan memberi rawatan kepada mangsa-mangsa
bencana.
d. Membuat rekod-rekod.
54

e. Membuat laporan dari masa ke semasa ke Bilik Gerakan.


f. Menyediakan laporan awal.
g. Hal-hal lain yang berkaitan.

5.6 SENARAI PERSEDIAAN ALATAN PERUBATAN DAN BUKAN PERUBATAN.

Senarai alatan perubatan dan bukan perubatan yang disenaraikan adalah


senarai

asas

sahaja.

Adalah

menjadi

tanggung

jawab

pegawai

yang

dipertanggungjawabkan bagi setiap bahagian untuk menokok tambahkan di mana perlu.

5.6.1 PERSEDIAAN AWAL

1) Jabatan Kecemasan Dan Trauma

Jabatan Kecemasan Dan Trauma adalah menjadi nadi kepada proses


menyelamatkan mangsa apabila bencana berlaku. Dari itu ia nya perlulah membuat
persediaan dengan lebih teliti bagi membantu mangsa.

i.

Buku alamat dan nombor telefon setiap anggota Jabatan Kecemasan dan
Trauma.

ii.

Senarai nama dan nombor telefon pasukan pertama Jabatan Kecemasan dan
Trauma.

iii.

Segala keperluan kelengkapan perubatan dan bukan perubatan.

iv.

Buku daftar berasingan bagi kes bencana alam.

v.

Kad rawatan pesakit bewarna merah ( Kes Medico Legal / Trauma ) akan
digunakan seperti biasa.

vi.

Kad tersebut akan di copkan dengan `KES BENCANA ALAM` di hadapannya .


55

vii.

Semua pendaftaran akan menggunakan No Siri bermula dengan 0001.

viii.

Tag disediakan bagi kegunaan `TRIAGE` .

ix.

Kad dan buku pendaftaran, slip ubat segala borang, pen, cop dan sebagainya.
Semuanya disimpan di dalam kabinet khas.

I. Menetapkan pembahagian tugas-tugas.


II. Pelan kecemasan unit.
III. Dan lain-lain di mana perlu.

2) Jabatan-Jabatan lain
Adalah menjadi tanggung jawab setiap unit sentiasa bersiap sedia bagi
menghadapi sebarang kejadian bencana alam. Antara keperluan yang perlu disediakan
bagi menghadapi bencana alam adalah :-

i.

Buku senarai alamat dan nombor telefon setiap anggota.

ii.

Segala keperluan kelengkapan perubatan dan bukan perubatan.

iii.

Kad dan buku pendaftaran, slip ubat segala borang, pen, cop dan
sebagainya. Semuanya disimpan di dalam kabinet khas.

iv.

Menetapkan pembahagian tugas-tugas.

v.

Pelan kecemasan unit.

vi.

Dan lain-lain di mana perlu.

56

5.6.2 ALATAN BAGI SETIAP ZON BENCANA

1) Zon Merah Bencana


i. Alatan Perubatan.

Trolley

2 set troli Resusitasi ( 1 dari ICU )

2 set defibrillator

4 vital sign monitor ( 2 dari JKT, 2 dari wad)

Stetoskop

Suction Machine

Personnel Protective equipement (PPE)

Ubat-ubatan kecemasan

Peralatan T&S, Dressing dsbnya.

Gauze, gamgee, kapas , bandage.

ii. Alatan Bukan Perubatan.

Torch light

Alatan komunikasi
i. Telefon
ii. GIRN

2) Zon Kuning Bencana


i. Alatan Perubatan.

2 set troli Resusitasi ( 1 dari wad 6 dan 1 dari wad 9 )

2 set defibrillator

5 vital sign monitor ( 1 dari JKT, 4 dari wad)

Stetoskop

Suction Machine

Personnel Protective equipement (PPE)

Ubat-ubatan kecemasan

Splint

Peralatan T&S,Dressing dsbnya.

Gauze, Gamgee , kapas , bandage.


57

ii. Alatan Bukan Perubatan.

Alatan komunikasi
i. Telefon
ii. GIRN

3) Zon Hijau Bencana

Akan menerima mangsa-mangsa yang bertag hijau.


ii. Alatan Perubatan.

Ubat-ubatan rawatan dan dressing

BP set dan stetoskop.

Gauze, kapas, gamgee, bandage.

Splint tangan.

T&S set.

Lampu picit.

iii. Alatan Bukan Perubatan.

Kad rawatan bencana alam.

Buku daftar.

Pen.

4) Zon Putih Bencana


Akan menerima mangsa-mangsa yang bertag putih.
i. Alatan Bukan Perubatan.

Kad tagging mayat.

Buku daftar kematian.

Pen.

Body bag / kain penutup mayat.

Troli mayat.

58

5.6.3 KAD RAWATAN

Kad rawatan Trauma / Medico Legal akan diguna untuk bencana alam.

Bagi kegunaan Jabatan Kecemasan Dan Trauma , Fail kad BHT pesakit
akan disimpan di kabinet khas di Jabatan Kecemasan Dan Trauma. Fail
tersebut mengandungi BHT, borang makmal, borang masuk wad, label
spesimen dan botol spesimen.

Kaunter pendaftaran bagi kes tag merah dan tag kuning berpusat di
kaunter kedua Jabatan Kecemasan Dan Trauma ( kaunter pendaftaran
masuk wad selepas waktu pejabat di Jabatan Kecemasan Dan Trauma )

Mangsa akan diikatkan tag sejajar dengan nombor kad rawatan.

5.7 LAPORAN AWAL


Semua ketua unit yang berkaitan hendaklah menyediakan laporan awal kejadian
selepas bencana telah diisytihar Stand Down. Laporan tersebut hendaklah di hantar
ke Bilik Gerakan seberapa segera yang boleh dengan menggunakan format yang
disediakan. (Rujuk Lampiran 7)

59

6.0
PENGAKTIFAN PERKHIDMATAN
HOSPITAL

60

6.0 FASA PENGAKTIFAN PERKHIDMATAN HOSPITAL

6.1 PERKHIDMATAN RAWATAN KECEMASAN & FORENSIK

Diketuai sama ada oleh Ketua Jabatan Kecemasan Dan Trauma.


i.

Menyelia perkhidmatan klinikal (Kecemasan Dan Forensik).

ii.

Memastikan kesinambungan rawatan kecemasan dan dalaman .

6.1.1 Rawatan Kecemasan Dan Pra-Hospital

Diketuai oleh Pakar Perubatan Kecemasan

a. Perkhidmatan Rawatan Kecemasan Dan Pra Hospital


Menyelaraskan dan membentuk zon-zon rawatan di hospital.
mewujudkan Pra Hospital 1 dan 2 dan mengarahkan pasukan pra
hospital ke lokasi untuk mengesahkan bencana dan memberi
rawatan kepada mangsa bencana.
Pengurusan Rawatan Di Tempat Bencana.
Diketuai oleh Pegawai Perubatan Senior Pra Hospital.
Mengawalselia Pusat Kawalan tempat kejadian.
Perhubungan dengan pasukan perubatan ditempat kejadian
melalui Bilik Gerakan.
Mengendalikan kawasan penerimaan kecemasan untuk
mangsa bencana
i.

Pengurusan Rawatan Di Jabatan Kecemasan & Trauma


Diketuai oleh Pegawai Perubatan yang menjaga JKT pada
hari tersebut.

ii.

Pengangkutan dan Kaedah Pemindahan Pesakit.


Diselaras oleh Ketua Jabatan JKT
61

Menyelaras perpindahan interfasiliti

6.1.2 Perkhidmatan Forensik

Diketuai oleh Ketua Unit Foresik Hospital Segamat.


Menguruskan penerimaan dan penyerahan mayat serta bedah
siasat.
i.

Pengurusan Simpanan Mayat dan Bedah Siasat

Diketuai oleh Ketua Unit Jabatan Forensik.


ii. Perkhidmatan Pergigian
Diketuai oleh Ketua Jabatan Pergigian

6.2

PERKHIDMATAN PESAKIT DALAM DAN SUMBER MANUSIA

Diketuai oleh Timbalan Pengarah Hospital.


i.

Menyelaras perawatan pesakit di dalam wad seperti dari segi staff,


bekalan ubatan dan lain-lain

ii.

Dibantu oleh Ketua-ketua Jururawat setiap wad

iii.

Menentukan pergerakan pesakit dan sumber manusia

iv.

Dengan bantuan daripada Pakar Anaestesia (Dewan Bedah)


bertindak menyelaras dewan bedah dan ICU

v.

Menghubungi

Ketua-Ketua

Unit

yang

berkenaan

untuk

menyediakan wad-wad yang bakal digunakan jika perlu.

6.2.1 WAD BENCANA


Bertempat di Wad 5, 7 & 8.
i.

Menghubungi

Ketua

Jururawat

wad

berkenaan

menyediakan tempat dan peralatan yang mencukupi.


62

untuk

ii.

Mempastikan Wad Bencana mempunyai jumlah Petugas


yang mencukupi.

6.2.2 WAD ICU, CRW, HDW.

i.

Menghubungi Ketua-Ketua Jururawat wad khusus seperti


ICU, CRW, HDW dan SCN yang berkenaan bertanggung
jawab untuk menyediakan tempat dan peralatan anggota
yang cukup.

ii.

Memaklumkan kepada Jabatan Anestesiologi berkenaan


anggaran

jumlah

mangsa

yang mungkin

memerlukan

rawatan di wad khusus


iii.

Bekerjasama

dengan

Jabatan

Aneastesiologi

untuk

memohon peralatan dari hospital-hospital lain

6.2.3 WAD PASIF


i.

Mengenalpasti wad-wad pasif yang akan menempatkan


mangsa-mangsa bencana jika wad bencana tidak dapat
menampung pesakit.

ii.

Menghubungi ketua-ketua unit di wad-wad tersebut.

iii.

Memastikan jumlah petugas dan peralatan mencukupi

iv.

Ketua-ketua unit menghubungi petugas-petugas lain untuk


melaporkan diri dengan kadar segera.

v.

Menguruskan pemindahan pesakit-pesakit yang stabil ke


wad-wad lain jika perlu.

63

6.2.4 DEWAN BEDAH


i.

Menghubungi Ketua Jururawat Dewan Bedah

ii.

Ketua

Jururawat

memastikan

anggota

dan

peralatan

mencukupi bagi mengendalikan kes pembedahan.


iii.

Mengenalpasti Dewan-dewan Bedah yang boleh digunakan.

iv.

Mengenalpasti kes-kes elektif yang boleh ditunda.

v.

Pakar Anaesthesia bertanggungjawab memindahkan kes-kes


elektif yang telah berada di dalam Dewan Bedah ke wad
masing-masing.

vi.

Menyiapkan peralatan resusitasi sebelum kes-kes dibawa


masuk

Airlock

Kaunter Penerimaan

Kawasan pemulihan

6.3 PERKHIDMATAN SOKONGAN KLINIKAL

Di ketuai oleh Ketua Jabatan dan Ketua Unit jabatan masing-masing

6.3.1 Makmal

Diketuai oleh Ketua Jabatan Patologi


i. Mengadakan laluan khas untuk menghantar spesimen dan mengambil
keputusan makmal.

6.3.2 Jabatan Perubatan Tranfusi/Tabung Darah

64

Diketuai oleh Ketua Jabatan Perubatan Tranfusi / Tabung Darah.


i.

Memastikan bekalan darah dan komponen darah adalah mencukupi.

ii.

Mendapatkan bantuan dari hospital berdekatan jika perlu.

iii.

Menyediakan kemudahan menderma darah.

iv.

Memastikan kakitangan jabatan mencukupi.

6.3.3 Jabatan pengimejan dan diagnostik

Diketuai oleh Ketua Jabatan Pengimejan Dan Diagnostik.


i.

Memastikan mesin x-ray dan mesin CT scan di jabatan berada dalam


keadaan baik.

ii.

Memastikan mesin portable x-ray di Jabatan Kecemasan dan Trauma berada


dalam keadaan baik.

iii.

Menyediakan mesin x-ray mudah alih jika diperlukan.

iv.

Memastikan kakitangan jabatan mencukupi.

v.

Kes-kes Red tag dan Yellow tag yang perlu x-ray dan pengimejan akan
diutamakan

6.3.4 Bilik Gerakan

Dikawal selia oleh Penyelia Hospital ( Pejabat Penyelia)


i.

Memastikan alatan mencukupi untuk mengkoordinasi perawatan bencana.

6.3.5
6.3.6 Rekod Perubatan

Diketuai oleh Ketua Jabatan Rekod.


i.

Mengendalikan dokumentasi bencana.


65

ii.

Menyediakan statistik bencana.

iii.

Menyimpan dokumen dengan selamat.

iv.

Menggunakan fail-fail yang khas untuk bencana

6.3.7 Makanan Dan Sajian

Diketuai oleh Ketua Jabatan Sajian Dan Dietetik


i.

Menyediakan makanan untuk kakitangan dan pesakit.

ii.

Mencari bahan mentah untuk keperluan semasa bencana jika perlu.

6.3.8 Farmasi
Diketuai oleh Ketua Jabatan Farmasi.
i.

menyediakan bekalan perubatan yang mencukupi untuk mangsa bencana

ii.

mewujudkan farmasi khas untuk mangsa bencana.

iii.

Mendapatkan bekalan ubat daripada sumber-sumber lain jika perlu.


Membuka kaunter Farmasi khas untuk mangsa bencana

6.4

PERKHIDMATAN PENTADBIRAN & SOKONGAN HOSPITAL

Diketuai oleh Ketua Penyelia Hospital


i.

Menyelia perkhidmatan pentadbiran

ii.

Memastikan kesinambungan perkhidmatan sokongan, logistik dan


perancangan.

iii.

Menyelia keperluan kewangan dalam masa bencana.

6.4.1 Pusat Media Dan Maklumat

Diterajui oleh Ketua Jabatan IT dan komunikasi


66

i.

Di bantu oleh Pegawai perhubungan awam (PRO) Hospital

ii.

Mengadakan tempat untuk sidang akhbar.

iii.

Membentuk pusat komunikasi dan informasi yang dianggotai oleh telefonis


khasnya kepada keluarga mangsa.

6.4.2 Tempat Menunggu Waris

Diketuai oleh Pegawai Tadbir Pentadbiran


i.

Menyediakan ruang menunggu untuk keluarga mangsa.

ii.

Menyediakan makanan dan minuman kepada waris mangsa bencana jika


perlu.

iii.

Bekerjasama dengan forensik.

6.4.3 Pengurusan Kewangan

Diterajui oleh Penolong Pegawai Tadbir (Kewangan)


i.

Menguruskan pembelian dan pembayaran.

6.4.4 Perkhidmatan Sokongan Seliaan

Diselia oleh Pantai Medivest Sdn. Bhd. / Sinar Jernih


i.

Memastikan kebersihan di zon terlibat.

ii.

Menyediakan bekalan keperluan pelupusan sisa klinikal dan sisa domestik.

iii.

Menjalankan perkhidmatan kawalselia peralatan perubatan.

iv.

Memasang khemah untuk tempat menunggu keluarga mangsa (mortuary /


tempat letak kereta depan tangki septik) atas arahan Bilik Gerakan.

67

6.4.5 Keselamatan

Diketuai oleh Penolong Pegawai Keselamatan


i.

Mengawal lalulintas dalam kawasan hospital.

ii.

Mengenal pasti laluan khas untuk pesakit dan pelawat.

iii.

Memastikan keselamatan hospital terjamin.

iv.

Memastikan kawalan orang ramai.

6.4.6 Zon Bereavement

Diketuai oleh Ketua Jabatan Kebajikan Sosial


i.

Mengadakan tempat untuk grief dan bereavement.

ii.

Memberi kaunseling kepada mangsa dan keluarga mangsa.

iii.

Bekerjasama dengan Forensik.

68

7.0
FASA PEMULIHAN DAN
PENGURUSAN SELEPAS
BENCANA

69

7.0 FASA PEMULIHAN DAN PENGURUSAN SELEPAS BENCANA

Apabila tiada lagi mangsa bencana yang di bawa ke JKT dan semua mangsa telah
di masukkan ke wad atau dipindah keluar dari JKT, Penyelaras Operasi Bencana akan
mengumpulkan maklumat mengenai status bencana dan melaporkan kepada Pengarah
Hospital. Jika Pengarah Hospital berpuas-hati dan keadaan Hospital telah terkawal, beliau
akan mengisytiharkan STAND DOWN BENCANA. Pengisytiharan akan dibuat melalui
operator melalui PA sistem dan sms info blast. Semua staf hendaklah melaporkan diri
semula ke bilik gerakan dan menyerahkan Action Card masing-masing.

Perkara-perkara berikut perlu dilaksanakan oleh setiap Penyelaras yang terlibat


dalam operasi bencana adalah seperti dibawah:-

7.1 PASUKAN PERUBATAN DI TEMPAT BENCANA

Menyediakan laporan bagi semua tugas yang telah dijalankan.

Memastikan semua barang yang dibawa dipulangkan.

Memberitahu semua alat yang rosak/hilang dalam rawatan.

Memastikan segala kejadian dilapurkan.

7.2 ZON-ZON DI HOSPITAL

7.2.1 ZON MERAH

Menyediakan laporan bagi semua tugas yang telah dijalankan.

Memastikan semua barang yang dibawa dipulangkan.

Memberitahu semua alat yang rosak/hilang dalam rawatan.

Memastikan segala kejadian dilapurkan.

70

7.2.2 ZON KUNING

Menyediakan laporan bagi semua tugas yang telah dijalankan.

Memastikan semua barang yang dibawa dipulangkan.

Memberitahu semua alat yang rosak/hilang dalam rawatan.

Memastikan segala kejadian dilaporkan.

7.2.3 ZON HIJAU

Menyediakan laporan bagi semua tugas yang telah dijalankan.

Memastikan semua barang yang dibawa dipulangkan.

Memaklumkan semua alat yang rosak/hilang dalam rawatan.

Memastikan segala kejadian dilapurkan.

7.2.4 WAD BENCANA

Menyediakan laporan bagi semua tugas yang telah dijalankan.

Mangsa-mangsa bencana akan dipindahkan ke wad biasa mengikut


disiplin setelah penilaian keadaan pesakit dilakukan.

Memastikan semua peralatan yang dipinjam dikembalikan.

Memastikan peralatan sediada di wad tersebut mencukupi dan


disimpan dalam keadaan baik.

7.2.5 JABATAN SOKONGAN


Jabatan sokongan Hospital seperti Jabatan Pengimejan, Farmasi, Sajian, Makmal,
pengangkutan, Forensik, Pentadbiran dan Kewangan hendaklah memastikan
perkara-perkara berikut :

Memastikan diperbaharui semua bekalan stok yang telah digunakan dan


dan membaikpulih peralatan yang tidak berfungsi.

Memastikan perkhidmatan rutin tidak terjejas.


71

Menyediakan laporan dalam tempoh 48 jam bagi tujuan penilaian oleh


Jawatankuasa Penilaian Semula Operasi Bencana.

7.2.6 PANTAI MEDIVEST SDN BHD


Syarikat Konsesi terlibat dengan aktiviti seperti berikut :

Membersihkan semua tempat yang terlibat.

Membantu kerja-kerja pemulangan semua barang-barang yang telah


dipinjam kepada jabatan masing-masing.

7.3 JAWATANKUASA PENILAIAN SEMULA OPERASI BENCANA


Jawatankuasa Penilaian semula operasi bencana akan ditubuhkan sejurus selepas
pengumuman Stand Down Bencana telah dibuat.

Anggota Jawatankuasa ini terdiri daripada ; Pengarah Hospital


Timbalan Pengarah Hospital
Semua Ketua-ketua Jabatan dan Unit
Penyelia-penyelia Hospital dan Jururawat

Tugas jawatankuasa ini ialah :


Menerima semua Laporan dari Koordinator.
Menjalankan segala penyiasatan yang perlu.
Menyediakan laporan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia,
Pengarah Kesihatan Negeri dan pihak Berkuasa Negeri.
Membantu mengadakan sidang akhbar untuk Pengarah Kesihatan
Negeri.
Menubuhkan Klinik Khas Psikiatri untuk tujuan Post traumatic stress
disorder.

72

Surat Penghargaan kepada semua petugas yang terlibat dan yang


berkenaan.

73

8.0
RINGKASAN TUGAS DAN
TANGGUNGJAWAB

74

8.0 RINGKASAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Adalah menjadi tanggungjawab semua bagi membantu mangsa yang terlibat.


Bagi memudahkan kakitangan menghulurkan bantuan, di sini digariskan tugas dan
tanggung jawab yang perlu diikuti mengikut unit-unit yang berkaitan.

Kepada semua unit apabila di umumkan `YELLOW ALERT` BENCANA,


hendaklah menyelesaikan tugas-tugas yang sedang dibuat. Jika ada pesakit di tempat
yang diperlukan pindahkan di tempat yang sewajarnya. Setelah itu buat persiapan bagi
menghadapi bencana alam jika diisytiharkan `RED ALERT` BENCANA. Bagi kakitangan
yang telah ditugaskan untuk bertindak segera, hendaklah berbuat seperti diarahkan.

Apabila di maklumkan mengenai RED ALERT BENCANA, Semua kakitangan


yang terlibat seperti di dalam Pelan Bencana Luaran Hospital Segamat hendaklah
melaporkan diri di Bilik Gerakan Bencana Hospital Segamat dengan kadar segera.
Ambil Action Card masing-masing dan segera ke zon-zon masing-masing.

8.1

PENGARAH HOSPITAL.

SEMASA PANGGILAN DITERIMA.

Akan menerima maklumat daripada Pakar Perubatan Kecemasan tentang


maklumat yang diterima dan bertanggungjawab mengisytiharkan `YELLOW
ALERT` BENCANA.

`YELLOW ALERT` BENCANA

Akan ke hospital untuk bersiap sedia.

75

Akan menerima maklumat terkini daripada Pakar Perubatan Kecemasan atau


Penolong Pegawai Perubatan U 32 Jabatan Kecemasan Dan Trauma.

`RED ALERT` BENCANA

Akan mengetuai Bilik Gerakan.

Menerima semua maklumat dari unit-unit.

Memaklumkan kepada Pejabat Pengarah secara berkala.

Menjawab sebarang pertanyaan daripada pemberita.

`STAND DOWN`

8.2

Akan mengisytiharkan `STAND DOWN`.

Arahkan operator mengisytiharkan `STAND DOWN`

Menjawab sebarang pertanyaan daripada pemberita.

Memaklumkan kepada Jabatan Kesihatan Negeri Johor (JKNJ) jika perlu.

KETUA JABATAN KECEMASAN DAN TRAUMA

SEMASA PANGGILAN DITERIMA.

Akan menerima maklumat daripada Pegawai Perubatan JKT tentang


maklumat yang diterima

Menganalisis situasi dan menghubungi Pengarah Hospital tentang situasi


yang berlaku dan menasihatkan pengisytiharan YELLOW ALERT BENCANA

`YELLOW ALERT` BENCANA

Akan ke hospital untuk bersiap sedia.

Mengkoordinasi pembentukan zon-zon dan sumber di JKT

76

`RED ALERT` BENCANA

Berada di bilik gerakan dan membantu Pengarah Hospital menyelaras situasi


bencana.

Menyelaras semua operasi penyelamat.

Menerima semua maklumat dari unit-unit.

Memaklumkan kepada Pengarah secara berkala.

`STAND DOWN`

Akan menerima input dari kawasan bencana dan menganalisis situasi di


Hospital.

Menasihatkan Pengarah Hospital dalam pengisytiharan `STAND DOWN`

8.3 PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN /OPERATOR.

Bertindak sebagai penghubung maklumat.

SEMASA MENERIMA PANGGILAN.

Menyalurkan maklumat ke Jabatan Kecemasan Dan Trauma.

Tunggu arahan selanjutnya daripada Pen. Peg. Perubatan Jabatan


Kecemasan Dan Trauma.

`YELLOW ALERT` BENCANA

Umumkan `YELLOW ALERT` melalui sistem pembesar suara.

Sambungkan

panggilan

Penolong

Pegawai

Perubatan

Kecemasan Dan Trauma atau Pakar Perubatan Kecemasan


Pengarah (jika perlu).

77

Jabatan
dengan

Hubungi semua Ketua Jabatan/Unit melalui Servis Pesanan Ringkas


(SMS) Infoblast seperti yang tersenarai di Lampiran 8

Tunggu arahan Pengarah Hospital untuk tindakan selanjutnya.

`RED ALERT` BENCANA

Umumkan `RED ALERT` melalui sistem pembesar suara.

Memaklumkan semua Ketua Jabatan/Unit melalui Servis Pesanan Ringkas


(SMS) Infoblast seperti yang tersenarai di Lampiran 8.

Memaklumkan melalui telefon pegawai-pegawai yang berada di atas


panggilan seperti tercatit di Lampiran 8

`STAND DOWN`

Umumkan `STAND DOWN` melalui sistem pembesar suara.

PERSEDIAAN.

Buku nombor telefon dan alamat semua kakitangan

8.4 KAKITANGAN HOSPITAL YANG LAIN

Semua kakitangan Jabatan Kecemasan Dan Trauma yang sedang


bertugas dan yang dipanggil untuk bertindak hendaklah bertugas mengikut Action
card masing-masing.

8.3.1 PEGAWAI PERUBATAN JKT AKTIF


Semasa maklumat diterima.

Memberi keputusan `YELLOW ALERT` atau tidak.

78

`YELLOW ALERT`

Bersedia untuk menghadapi bencana.

`RED ALERT`

Bersedia menerima kes.

Berada di `RED ZONE`.

`STAND DOWN`

Bersurai.

8.3.2 PEGAWAI PERUBATAN JKT PASIF.


`YELLOW ALERT`

Di panggil dan melaporkan diri di Jabatan Kecemasan Dan Trauma

`RED ALERT`

Bersedia menerima kes.

Berada di `YELLOW ZONE`.

`STAND DOWN`

Bersurai.

8.3.3 PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN JKT.


Sebagai penggerak utama dalam bantuan kepada mangsa bencana.

8.3.4 PASUKAN PERUBATAN PRA HOSPITAL.

- Pegawai Perubatan

Mengetuai pasukan perubatan.

Membuat penilaian tentang kejadian dan tempat kejadian.

79

Mengarahkan mangsa yang boleh bergerak, berjalan berhampiran


ambulans / base.

Membuat penilaian tentang ketenatan mangsa dan meletakan tag pada


mangsa (triage).

Memberi rawatan kecemasan kepada mangsa jika triage telah selesai.

Melaporkan kepada base dari masa ke semasa :o Keadaan sebenar bencana.


o Penilaian keadaan semasa di kejadian.
o Jumlah mangsa yang telibat.
o Minta bantuan jika perlu.
o Membina base pasukan perubatan.
o Wakil kepada pengarah hospital.
o Menguruskan penghantaran mangsa ke hospital.

Pegawai Perubatan Siswazah

Akan mengikut Pasukan Perubatan Kedua jika perlu

Penolong Pegawai Perubatan

Membantu dalam membuat triage bersama pegawai perubatan.

Memberi rawatan kepada mangsa mengikut tag.

Tag merah diberi rawatan dahulu, diikuti tag kuning dan tag hijau (tag hijau
mangsa yang boleh berjalan)

Menguruskan penghantaran mangsa ke hospital jika perlu mengiringi kes


ke hospital.

Membantu membina base.

Jururawat ( Jika turut serta )

Membantu Penolong Pegawai Perubatan merawat kes-kes.

Membantu memindahkan mangsa ke tempat yang selamat.


80

Merekodkan bilangan pesakit yang dihantar ke hospital.

Pembantu Perawatan Kesihatan.

Membawa peralatan perubatan.

Membantu pesakit yang tidak tenat dan boleh berjalan ke tempat yang
selamat / base / berhampiran ambulans.

Membantu memberi rawatan (yang perlu sahaja)

Membantu membina base.

Membantu pemindahan mangsa ke hospital

8.3.5 JURURAWAT JABATAN KECEMASAN DAN TRAUMA.


Semua Jururawat Jabatan Kecemasan dan Trauma yang sedang bertugas dan
yang dipanggil untuk bertindak hendaklah bertugas di Jabatan Kecemasan Dan
Trauma- `RED ZONE` dan `YELLOW ZONE`

RED ALERT.

Pindahkan semua kes kecemasan biasa yang berada di Resus area ke


bilik Pengawasan.

Kes-kes biasa yang sedang menunggu di ruang menunggu di pandukan


ke Dewan Perdana ( GREEN ZONE BUKAN KECEMASAN )

8.3.6 KAKITANGAN WAD BENCANA

`YELLOW ALERT`

Bersedia untuk menerima pesakit

Maklumkan kepada Jururawat yang menjaga.

Maklumkan kepada Pegawai Perubatan yang on call.

Selesaikan tugas dengan segera.

Tamatkan waktu melawat.


81

`RED ALERT`

Bersedia menerima kes.

Tamatkan masa melawat.

Panggil kakitangan lain jika perlu.

`STAND DOWN`

Bersurai.

PERSEDIAAN.

Alatan perubatan dan bukan perubatan.

8.3.7 WAD PASIF.

Wad 3.
`YELLOW ALERT`

Pembantu perawatan

Kesihatan bergerak ke Triage zone Jabatan

Kecemasan Dan Trauma bersama Drip Stand.

`RED ALERT`

Jururawat runner bergerak ke `RED ZONE` Bukan Bencana bersama


Dinamape BP.

Pembantu Perawatan Kesihatan akan membantu di Jabatan kecemasan


dan Trauma.

`STAND DOWN`

Balik ke unit masing-masing

82

Wad 4.
`YELLOW ALERT`

Maklumkan kepada Pegawai Perubatan yang on call.

Selesaikan tugas dengan segera.

`RED ALERT`

Jururawat runner bergerak ke Zon Hijau Bencana dengan membawa


emergency trolley dan Pembantu Perawatan Kesihatan bergerak ke Zon
Merah Bukan Bencana bersama Dinamap BP.

`STAND DOWN`

Balik ke unit masing-masing.

ICU
`YELLOW ALERT`

Pembantu Perawatan

Kesihatan bersedia bergerak ke Zon Kuning

Bencana Jabatan Kecemasan Dan Trauma dengan Drip Stand.

Jururawat Runner selesaikan tugas dengan segera.

`RED ALERT`

Jururawat runner bergerak ke Zone Merah Bukan Bencana bersama


emergency trolley.

Bersedia untuk menerima kes dari Jabatan Kecemasan dan Trauma.

`STAND DOWN`

Balik ke unit masing-masing.

83

CRW
`YELLOW ALERT`

Pembantu Perawatan

Kesihatan bersedia bergerak ke Zon Kuning

Bencana Jabatan Kecemasan Dan Trauma dengan Drip Stand.

Jururawat Runner selesaikan tugas dengan segera.

`RED ALERT`

Jururawat runner bergerak ke Zone Merah Bencana bersama Dinamap


BP.

Bersedia untuk menerima kes dari Jabatan Kecemasan dan Trauma.

`STAND DOWN`

Balik ke unit masing-masing.

HDW
`YELLOW ALERT`

Pembantu Perawatan

Kesihatan bersedia bergerak ke Zon Kuning

Bencana Jabatan Kecemasan Dan Trauma dengan Drip Stand.

Jururawat Runner selesaikan tugas dengan segera.

`RED ALERT`

Jururawat runner bergerak ke Zone Merah Bencana bersama Emergency


Trolley.

Bersedia untuk menerima kes dari Jabatan Kecemasan dan Trauma.

`STAND DOWN`

Balik ke unit masing-masing.

84

Wad 9.
`YELLOW ALERT`

Maklumkan kepada Pegawai Perubatan yang on call.

Selesaikan tugas dengan segera.

Pembantu Perawatan

Kesihatan bergerak ke Yellow Zone Jabatan

Kecemasan dan Trauma.

`RED ALERT`

Jururawat runner bergerak ke Zon Kuning Bencana bersama Emergency


Troley.

Pembantu Perawatan Kesihatan bergerak ke Zon Merah Bukan Bencana


bersama Stretcher dan Dinamap BP.

`STAND DOWN`

Balik ke unit masing-masing

Wad 10.
`YELLOW ALERT`

Bersedia.

Selesaikan tugas segera.

`RED ALERT`

Jururawat runner bergerak ke Zon Kuning Bukan Bencana bersama


Dinamap BP.

Pembantu Perawatan Kesihatan bergerak ke Zon Triage bersama Trolley


Pesakit.

`STAND DOWN`

Balik ke unit masing-masing.

85

8.3.8 PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN U 32 ( Y/M ) PAKAR 3 & 4.


`YELLOW ALERT`

Membantu membuka dan bersedia di Zon Hijau Bukan Bencana.

Bersedia menerima kes.

Buat persiapan.

`RED ALERT`

Mengambil Action Card di Bilik Gerakan.

Bersedia menerima kes.

`STAND DOWN`

Tutup `GREEN ZONE`

Balik ke unit masing-masing.

8.3.9 KETUA-KETUA JABATAN DAN PAKAR-PAKAR


`YELLOW ALERT`

Bersedia.

`RED ALERT`

Mengambil Action Card di Bilik Gerakan.

Bergerak ke bilik Pengawasan Jabatan Kecemasan dan Trauma.

`STAND DOWN`

Balik ke unit masing-masing

8.3.10 PEGAWAI PERUBATAN ANESTESIOLOGI.


`YELLOW ALERT`

Bersedia.

86

`RED ALERT`

Pegawai Perubatan Bius on call bergerak dan bertugas di Bilik Bedah &
ICU.

Pegawai Perubatan Bius pasif call bergerak dan bertugas di Zon Merah
Bencana Jabatan Kecemasan Dan Trauma.

`STAND DOWN`

Balik ke unit masing-masing

8.3.11 PEGAWAI PERUBATAN UNIT PERUBATAN.


`YELLOW ALERT`

Bersedia.

`RED ALERT`

Bergerak di Zon Hijau Bukan Bencana.

`STAND DOWN`

Balik ke unit masing-masing.

8.3.12 PEGAWAI PERUBATAN UNIT PEDIATRIK.


`YELLOW ALERT`

Bersedia..

`RED ALERT`

Bergerak dan bertugas di Zon Hijau Bukan Bencana.

`STAND DOWN`

Balik ke unit masing-masing

87

8.3.13 PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN PAKAR 4.


`YELLOW ALERT`

Penolong pegawai Perubatan on call bergerak ke Zon Triage hadapan


Jabatan Kecemasan Dan Trauma.

`RED ALERT`

Penolong Pegawai

Perubatan pasif call

bergerak ke

Zon Kuning

Bencana.

`STAND DOWN`

Balik ke unit masing-masing

8.3.14 PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN CR/ PAKAR 3.


`YELLOW ALERT`

Bergerak ke Zon Triage

`RED ALERT`

Seorang membantu di Zon Hijau Bencana di Bilik saringan Demam


Jabatan Kecemasan Dan Trauma.

Seorang membantu di Triage.

`STAND DOWN`

Balik ke unit masing-masing.

8.3.15 KETUA JURURAWAT ATAU JURURAWAT YANG MENJAGA CSSD.


`YELLOW ALERT`

Membuka Unit CSSD.

Bersedia untuk menghadapi bencana.

`RED ALERT`

Menghubungi kakitangan lain.


88

Bersedia memberikan bekalan ke Jabatan Kecemasan Dan Trauma jika


diminta.

`STAND DOWN`

Memastikan semua peralatan yang dibekalkan di kumpulkan semula.

Bersurai.

89

PENEMPATAN KESELURUHAN
( Ringkasan )

BAHAGIAN

MO

PPP

JT

PPK

PEMANDU

PASUKAN
PERUBATAN
PERTAMA

JKT

JKT

AMB.CALL

Pegawai
TRIAGE DI JKT

Perubatan

JKT

Y.M

Pegawai
PASUKAN
PERUBATAN
KEDUA

JKT (Triage)

JKT

Perubatan
JKT (pasif)

Jabatan Kecemasan Dan Trauma

PENDAFTARAN

Unit Icu

Pembantu Tadbir Hasil 1 Dan 2

Pembantu Tadbir Kewangan 1 Dan 2

Green Zone

Pembantu Tadbir CR

Pembantu Tadbir Kewangan 3

90

JKT

Wad 3

Last Call

BAHAGIAN

MO

PPP

JT

Pakar Bedah

Pakar Orthopedik

Bius On Call

JKT Pasif Call.

Medical Post Call

Pakar Bedah

YELLOW

Pakar Orthopedik

ZONE

Pead Post Call

Bius Pasif Call

GREEN

O&G On Call

Pakar 4

Runner SCN

ZONE

O&G Pasif Call

CR

Pakar 4

U32 UPF

RED ZONE

WHITE ZONE
OBSERVATIO
N ROOM

Pakar Perubatan

2 JKT

2 JKT

PPK

Runner Wad 3

Jab.Kec.

Runner Wad 4.

Wad 4.

Runner Wad 9

Runner Wad

Jab.Kec.

2 Ortho

10

2 Bilik
Mayat.

Jab. Kec.

PEGAWAI

Pengarah Hospital

BILIK

Timbalan Pengarah Hospital

GERAKAN

Semua Ketua-ketua Jabatan dan Unit

Penyelia Hospital

Ketua Penyelia Jururawat

Penolong Peg.Tadbir N32

Pembantu Perawatan Kesihatan U14/ U12 JKT

91

On Call

8.4

LAIN-LAIN

8.4.1 Hubungan Dengan Pejabat Kesihatan Daerah.

Tugas tugas dan tindakan semasa berlakunya Bencana Alam di antara Pusat
Kesihatan dengan Jabatan Kecemasan dan Trauma haruslah diselaraskan. Klinik
kesihatan adalah Pasukan Perubatan yang paling hampir
memberikan tindakan awal di tempat

dengan lokasi yang boleh

kejadian. Justeru itu kerjasama dari Klinik

Kesihatan amatlah diperlukan.

Apabila kejadian berlaku di luar kawasan dan kawalan Hospital Segamat, Klinik
Kesihatan yang terdekat dihubungi untuk

bertindak sebagai Pasukan Perubatan

Pertama. Mereka akan menilai lokasi kejadian dan memberi maklumat kepada Jabatan
Kecemasan Dan Trauma Hospital Segamat dan juga MECC Johor. Penolong Pegawai
perubatan yang menerima maklumat akan berbincang dengan Penolong Pegawai
Perubatan U32 dan Pegawai Perubatan yang bertugas di Jabatan Kecemasan dan
Trauma untuk mengisytiharkan YELLOW ALERT BENCANA. Dalam masa yang sama
Pasukan PraHospital 1 dari Hospital Segamat akan dihantar ke lokasi. Sesampai
dilokasi pasukan ini akan menilai semual kejadian dan maklumat akan dimaklumkan ke
Jabatan Kecemasan dan Trauma. Selepas ini langkah langkah menyelamat adalah
seperti yang diterangkan sebelum ini.

8.4.2 Makluman Oleh Pegawai Khidmat Pelanggan ( Operator )


Apabila diisytiharkan YELLOW ALERT atau RED ALERT pihak operator akan
menghubungi semua kakitangan yang berkaitan untuk bertindak. Kakitangan yang
dimaklumkan hanya akan dimaklumkan Yellow Alert atau Red Alert sahaja. Maklumat
lanjut akan diperolehi daripada bilik gerakan

92

8.4.3 Kedatangan Kakitangan Yang Dipanggil.


Bagi kakitangan yang dimaklumkan untuk bertindak

hendaklah berusaha untuk

datang sendiri ke hospital dalam kadar segera. Kakitangan yang hadir perlulah
melaporkan diri ke Bilik Gerakan

8.4.4 Pengawal Keselamatan.


Memastikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di hadapan Jabatan
Kecemasan dan trauma.

93

9.0
PENUTUP

94

9.0 PENUTUP.
Dalam menghadapi bencana, kerjasama dari semua pihak amatlah diperlukan.
Semua individu di Hospital Segamat memainkan peranan yang penting dalam
memastikan perkhidmatan perawatan pesakit berjalan lancar semasa waktu yang
amat memerlukan.
Apa yang diharapkan semoga Pelan Tindakan Bencana Alam ini akan dijadikan
panduan dan memudahkan kakitangan Hospital mengendalikan mangsa yang
ditimpa bencana dan sedikit sebanyak dapat membantu mengurangkan kesukaran
yang di hadapi oleh mangsa.
Pelan tindakan ini akan di semak secara berkala supaya ianya lebih bersesuaian
dan rasional dengan keadaan semasa.

95

10.0
JAWATANKUASA BUKU
PELAN TINDAKAN BENCANA
LUARAN HOSPITAL SEGAMAT

96

10.0 JAWATANKUASA BUKU PELAN TINDAKAN BENCANA LUARAN HOSPITAL


SEGAMAT

PENGERUSI:
Dr. Hj. Aman Bin Rabu
Pengarah Hospital Segamat

PENYELARAS:
Dr. Ahmad AbdulBasitz Bin Ahmad Fatan
Ketua Jabatan Kecemasan dan Trauma

AHLI JAWATANKUASA
Tuan Haji Yahya Bin Md Don
En. Ronizam Bin Arashat
En. Roslee Bin Jasman
En. Suresh A/L M. Rajan
En. Rosmadi Bin Arshad
En. Kamarul Arifin Bin Hj. Nordin

Ketua-ketua Jabatan & Unit


Dr. R. Sirajudeen
Ketua Jabatan Perubatan Dalaman

Dr. Lim Cheng Hong


Ketua Jabatan Pembedahan

Dr. Abdul Mutalib Bin Abdul Wahid


Ketua Jabatan Orthopedik
Dr. Wirzafeldi Bin Sawir
Ketua Jabatan Anestesiologi

97

Dr. Norazah Binti A. Razak


Ketua Jabatan Pengimejan dan Diagnostik

Dr. Maryam Binti Amaran


Ketua Jabatan Psikiatrik

Dr. Intan Nor Chahaya Binti Shukor@Abdul Shukor


Ketua Jabatan Pediatrik

Dr. Fatimah Zarina Binti Jamaludin


Ketua Jabatan Obstetrik dan Ginekologi

Dr. Faidzal Adlee Bin Abdul Ghafar


Ketua Unit Tranfusi Darah

Pn. Siti Asmah Binti Basimin


Ketua Jabatan Farmasi dan Bekalan

En. Mohd Khairi Bin Maslehan


Ketua Jabatan Dietetik dan Sajian

En. Mohd Azahar Bin Mustapha


Ketua Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

98

B
DI

SENARAI LAMPIRAN

99

LAMPIRAN 1
CARTA ALIRAN PELAN TINDAKAN BENCANA LUARAN HOSPITAL SEGAMAT

PUNCA
MAKLUMAT

Operator

PENGARAH
HOSPITAL

PPP di PKPK

Hantar Pasukan
Pra Hospital 1 Ke
Lokasi

Peg. Perubatan
Zone Merah Di
JKT

Lapuran Ke JKT

KETUA JABATAN
KECEMASAN &
TRAUMA

TRIAGE

YELLOW ALERT

BENCANA

Gerakkan JKT

RED ALERT

Hantar Pasukan
Pra Hospital
Kedua

BUKA BILIK
GERAKAN

BUKA BASE

Beri Rawatan

Hantar Ke Hospital

Bantu JKT

STAND DOWN

100

BUKAN BENCANA

Maklumkan
Melalui PA

Unit Lain Bersedia

LAMPIRAN 2

101

LAMPIRAN 3

102

LAMPIRAN 4

KETUA JABATAN
PEMBEDAHAN

KETUA JABATAN
ORTHOPEDIC

Melapurkan diri di Bilik Gerakan.

Melapurkan diri di Bilik


Gerakan.

Bergerak ke Zon Merah Bencana

Menjadi Ketua Penyelaras


Operasi .

Bergerak ke Zon Kuning


Bencana

Menjadi Ketua Penyelaras


Operasi .

Memastikan tiada pesakit lagi yg


dirawat di Zon Merah Bencana.

Memastikan tiada pesakit lagi yg


dirawat di Zon Kuning Bencana.

Kembali ke Bilik Gerakan &


pulangkan Action Card serta
membuat lapuran .

Kembali ke Bilik Gerakan &


pulangkan Action Card serta
membuat lapuran .

PEMBANTU PERAWATAN

PENGARAH HOSPITAL

KESIHATAN PAKAR 3

Melapurkan diri di Bilik


Gerakan.

Menerima maklumat terkini dari


Ketua jabatan Kecemasan.

Mengetuai Bilik Gerakan.

Menerima semua maklumat dari


unit.

Memaklumkan kepada Pengarah


Negeri .

Menjawap pertanyaan pemberita.

Melapurkan diri di Bilik Gerakan.

Bergerak ke Zon Hijau Bencana.

Melapurkan diri Kepada Ketua


Penyelaras Operasi. .

Membantu apa yang perlu dari


masa ke semasa sehingga tiada
pesakit lagi di Zon Hijau
Bencana .

103

LAMPIRAN 4 ( Sambungan )

KETUA JABATAN

PEGAWAI PERUBATAN

PERUBATAN DALAMAN

JKT ( AKTIF )

Melapurkan diri di Bilik


Gerakan.

Melapurkan diri di Bilik


Gerakan.

Melapurkan diri kepada Ketua


Penyelaras Operasi
Bergerak ke Zon Kuning Bukan
Bencana

Menjadi Ketua Penyelaras


Operasi Di Zone Merah Dan
Kuning Bukan Bencana.

Merawat semua pesakit di Zon


Kuning Bukan Bencana .

Memastikan tiada pesakit lagi yg


dirawat di Zon Merah & Kuning
Bukan Bencana.

Memastikan tiada pesakit lagi yg


dirawat di Zon Kuning Bukan
Bencana.

Kembali ke Bilik Gerakan &


pulangkan Action Card serta
membuat lapuran .

Kembali ke Bilik Gerakan &


pulangkan Action Card .

PEGAWAI PERUBATAN

PEGAWAI PERUBATAN

MEDIKAL

OPTHALMOLOGY

Melapurkan diri di Bilik Gerakan.

Melapurkan diri di Bilik Gerakan.

Melapurkan diri kepada Ketua


Penyelaras Operasi

Melapurkan diri kepada Ketua


Penyelaras Operasi

Bergerak ke Zon Hijau Bukan


Bencana.

Bergerak ke Zon Merah Bukan


Bencana.

Merawat semua pesakit di Zon


Hijau Bukan Bencana

Merawat semua pesakit di Zon


Merah Bukan Bencana

Memastikan tiada pesakit lagi yg


dirawat di Zon Hijau Bukan
Bencana.

Memastikan tiada pesakit lagi yg


dirawat di Zon Merah Bukan
Bencana.

Kembali ke Bilik Gerakan &


pulangkan Action Card

Kembali ke Bilik Gerakan &


pulangkan Action Card .

104

LAMPIRAN 4 ( Sambungan )

PEGAWAI PERUBATAN
LATIHAN SISWAZAH
PEMBEDAHAN

PEGAWAI PERUBATAN
ANAESTHESIOLOGY ON
CALL

Melapurkan diri di Bilik


Gerakan.

Melapurkan diri di Bilik


Gerakan.

Bergerak ke Zon Merah Bencana.


Melapurkan diri kepada Ketua
Jabatan Pembedahan /
Penyelaras Operasi.

Bergerak ke Zon Merah Bencana.


Melapurkan diri kepada Ketua
Jabatan Pembedahan /
Penyelaras Operasi.

Memastikan tiada pesakit lagi yg


dirawat di Zon Merah Bencana.

Merawat semua pesakit di Zon


Merah Bencana.

Kembali ke Bilik Gerakan &


pulangkan Action Card serta
bersurai setelah mendapat
kebenaran Penyelaras Operasi.

Kembali ke Bilik Gerakan &


pulangkan Action Card serta
bersurai setelah mendapat
kebenaran Penyelaras Operasi.

JURURAWAT TERLATIH

JURURAWAT TERLATIH

WAD CRW

WAD CCU

Melapurkan diri di Bilik


Gerakan.

Bergerak ke Zon Merah Bencana


bersama Dinamape BP.
Melapurkan diri kepada Ketua
Jabatan Pembedahan /
Penyelaras Operasi.

Bergerak ke Zon Merah Bencana


bersama Emergency Trolley.
Melapurkan diri kepada Ketua
Jabatan Pembedahan /
Penyelaras Operasi.

Membantu dan melakukan


tugas yang diarahkan di Zon
Merah Bencana.

Membantu dan melakukan


tugas yang diarahkan di Zon
Merah Bencana.

Kembali ke Bilik Gerakan &


pulangkan Action Card serta
bersurai setelah mendapat
kebenaran penyelaras Operasi.

Kembali ke Bilik Gerakan &


pulangkan Action Card serta
bersurai setelah mendapat
kebenaran penyelaras Operasi.

Melapurkan diri di Bilik


Gerakan.

105

LAMPIRAN 4 ( Sambungan )

KETUA JABATAN

PEGAWAI PERUBATAN
ORTHOPEDIC ON CALL

ORTHOPEDIC

Melapurkan diri di Bilik


Gerakan.

Melapurkan diri di Bilik


Gerakan.

Bergerak ke Zon Kuning


Bencana.
Menjadi Ketua Penyelaras
Operasi.

Bergerak ke Zon Kuning


Bencana.
Melapurkan diri kepada Ketua
Jabatan Orthopedic / Penyelaras
Operasi.

Memastikan tiada pesakit lagi


yang dirawat di Zon Kuning
Bencana.

Merawat semua pesakit di Zon


Kuning Bencana.

Kembali ke Bilik Gerakan &


pulangkan Action Card serta
membuat lapuran.

Kembali ke Bilik Gerakan &


pulangkan Action Card serta
bersurai setelah mendapat
kebenaran penyelaras Operasi.

JURURAWAT TERLATIH
WAD 09

PEN. PEGAWAI PERUBATAN


KLINIK PAKAR 04

Melapurkan diri di Bilik


Gerakan.

Melapurkan diri di Bilik


Gerakan.

Bergerak ke Zon Kuning


Bencana bersama Emergency
Trolley.
Melapurkan diri kepada Ketua
Jabatan Orthopedic / Penyelaras
Operasi.
.Membantu dan melakukan
tugas yang diarahkan di Zon
Kuning Bencana.

Bergerak ke Zon Kuning


Bencana
Melapurkan diri kepada Ketua
Jabatan Orthopedic / Penyelaras
Operasi.

Membantu dan melakukan


tugas yang diarahkan di Zon
Kuning Bencana.

Kembali ke Bilik Gerakan &


pulangkan Action Card serta
bersurai setelah mendapat
kebenaran penyelaras Operasi.

Kembali ke Bilik Gerakan &


pulangkan Action Card serta
bersurai setelah mendapat
kebenaran penyelaras Operasi.

106

LAMPIRAN 5
KAD TRIAGE BENCANA

107

LAMPIRAN 5 ( Sambungan )

108

LAMPIRAN 6
CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PENGURUSAN BENCANA

109

LAMPIRAN 7

LAPORAN AWAL BENCANA ALAM


NAMA UNIT

ZON

TARIKH DAN MASA

JUMLAH MANGSA

JUMLAH MANGSA YANG DIMASUKKAN KE WAD :


JUMLAH MANGSA YANG DIBENARKAN BALIK :
RINGKASAN KEJADIAN :

RINGKASAN TINDAKAN UNIT :

PEGAWAI PELAPOR

TANDATANGAN

110

LAMPIRAN 8
A) SENARAI PENERIMA KHIDMAT PESANAN RINGKAS (SMS) INFOBLAST
UNTUK NOTIFIKASI BECANA
1) Pengarah Hospital
2) Timbalan Pengarah Hospital
3) Ketua Jabatan Kecemasan dan Trauma
4) Ketua Jabatan Pembedahan
5) Ketua Jabatan Ortopedik
6) Ketua Jabatan Anestesiology
7) Ketua Jabatan Perubatan Dalaman (Medikal)
8) Ketua Jabatan Pengimejan dan Diagnostik
9) Ketua Jabatan Obstetrik dan Ginekologi
10) Ketua Jabatan Pediatrik
11) Ketua Jabatan Psikiatrik
12) Ketua Jabatan Farmasi
13) Ketua Jabatan Oftamologi
14) Ketua Jabatan ENT
15) Ketua Unit Tranfusi
16) Ketua Unit Patologi
17) Ketua Unit Sajian dan Dietetik
18) Ketua Unit Perhubungan awam
19) Ketua Unit Kewangan
20) Ketua Unit Multimedia dan Teknologi Maklumat
21) Ketua Unit Rekod Perubatan
22) Ketua Unit Kerja Sosial Perubatan
23) Ketua Unit Pengangkutan
24) Ketua Penyelia Hospital
25) Ketua Penyelia Jururawat
26) Penolong Pegawai Perubatan Yang Menjaga (Penyelia) JKT
27) Juru X-ray kanan Jabatan Pengimejan dan Diagnostik
28) Semua Penyelia Ketua Jururawat
29) Pegawai Eksekutif Pentadbiran (Penolong Pegawai Tadbir N32)

111

LAMPIRAN 8 (Sambungan)
B) SENARAI PENERIMA NOTIFIKASI BENCANA MELALUI TELEFON
1) Semua Pakar atas panggilan pada hari tersebut
2) Ketua Jururawat atas panggilan

C) Format SMS Infoblast:


Fasa Yellow Alert Bencana:
YELLOW ALERT BENCANA!
SILA HADIR KE HOSPITAL DENGAN SEGERA
Fasa Red Alert Bencana:
RED ALERT BENCANA!
SILA LAPOR DIRI KE BILIK GERAKAN BENCANA SEKARANG
Fasa Stand Down Bencana:
STAND DOWN BENCANA!
SILA LAPOR DIRI KE BILIK GERAKAN BENCANA APABILA TUGAS TELAH
SELESAI
TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA ANDA

112

LAMPIRAN 9
CARTA ALIRAN BENCANA ALAM
WAD 01. HOSPITAL SEGAMAT
YELLOW ALERT

Taklimat dari Ketua


Jururawat Atau Jururawat
Incharge

Peg. Perubatan
Selesaikan tugas
dengan segera.
Bersedia.

Jururawat Runner
Selesaikan tugas
dengan segera.
Hubungi kakitangan
tambahan.

Pem. Per. Kesihatan


Bersedia.
Bergerak ke Triage
Zone bersama Troley
pesakit.

RED ALERT

Peg. Perubatan.
On call bertindak
di Zon Merah Bukan
Bencana.
Post call bertindak
di wad.

Jururawat Runner
Maklumkan kepada
pelawat supaya
memendekkan masa
melawat.
Bersedia menerima
kes.
Buka wad tambahan
jika perlu.

Pem. Per. Kesihatan.


Membantu di wad.

STAND DOWN

Kekalkan rawatan
kepada mangsa.
Kakitangan dipanggil
bersurai
berperingkat
peringkat.

113

PERSEDIAAN

Trolley pesakit.

CARTA ALIRAN BENCANA ALAM


WAD 03. HOSPITAL SEGAMAT

YELLOW ALERT

Taklimat dari Ketua


Jururawat Atau Jururawat
Incharge

Peg. Perubatan
Selesaikan tugas
dengan segera.
Bersedia.

Jururawat Runner
Selesaikan tugas
dengan segera.
Hubungi kakitangan
tambahan.

Pem. Per. Kesihatan


Bersedia.
Bergerak ke Triage
Zone bersama Drip
Stand.

RED ALERT

Peg. Perubatan.
On call bertindak
di Zon Kuning Bukan
Bencana.
Post call bertindak
di Zon Hijau
Bencana.

Jururawat Runner
Maklumkan kepada
pelawat supaya
memendekkan masa
melawat.
Bergerak ke Zone
Merah Bukan
Bencana bersama
Dinamap BP.

Pem. Per. Kesihatan.


Mengikuti Pasukan
Pra Hospital 2 ke
tempat kejadian.

STAND DOWN

114

Bersurai setelah
mendapat
kebenarana dari
Penyelaras Operasi
di Jabatan
Kecemasan dan
Trauma.

PERSEDIAAN
Ball pen.
Stetoskop.
Lampu picit.
Drip stand.
Dynamap BP.

CARTA ALIRAN BENCANA ALAM


WAD 04. HOSPITAL SEGAMAT

YELLOW ALERT

Taklimat dari Ketua


Jururawat Atau Jururawat
Incharge

Peg. Perubatan
Bergerak ke Zon
Kuning Bukan
Bencana.

Jururawat Runner
Selesaikan tugas
dengan segera.
Hubungi kakitangan
tambahan.

Pem. Per. Kesihatan


Bersedia.

RED ALERT

Peg. Perubatan.
On call bertindak
di Zon Kuning Bukan
Bencana.
Post call bertindak
di Zon Hijau
Bencana

Jururawat Runner
Maklumkan kepada
pelawat supaya
memendekkan masa
melawat.
Bergerak ke Zon
Hijau Bencana
bersama Emergency
Trolley.

Pem. Per. Kesihatan.


Bergerak ke Zon
Merah Bukan
Bencana bersama
Dinamap BP.

STAND DOWN

115

Bersurai setelah
mendapat
kebenarana dari
Penyelaras Operasi
di Jabatan
Kecemasan dan
Trauma.

PERSEDIAAN
Ball pen.
Stetoskop.
Lampu picit.
Emergency Trolley.
Dinamap BP.

CARTA ALIRAN BENCANA ALAM


WAD 05. HOSPITAL SEGAMAT

YELLOW ALERT

Taklimat dari Ketua


Jururawat Atau Jururawat
Incharge

Peg. Perubatan
Seleasaikan tugas
dengan segera.
Bersedia.

Jururawat Runner
Selesaikan tugas
dengan segera.
Hubungi kakitangan
tambahan.

Pem. Per. Kesihatan


Bersedia.

RED ALERT

Peg. Perubatan.
On call bertindak
di Zone Hijau Bukan
Bencana.
Post call Bersedia
menerima kes di
wad.

Jururawat Runner
Tamatkan masa
melawat.
Bersedia menerima
kes.
Buka wad tambahan
jika perlu.

Pem. Per. Kesihatan


Melakukan tugas di
wad 5 dan 6.

STAND DOWN

Bersurai setelah
mendapat
kebenarana dari
Penyelaras Operasi
di Jabatan
Kecemasan dan
Trauma.

116

PERSEDIAAN
Ball pen.
Stetoskop.
Lampu picit.
Drip stand.
Trolley pesakit.

CARTA ALIRAN BENCANA ALAM


WAD 06. HOSPITAL SEGAMAT

YELLOW ALERT

Taklimat dari Ketua


Jururawat Atau Jururawat
Incharge

Peg. Perubatan
Selesaikan tugas
dengan segera.
Bersedia.

Jururawat Runner
Selesaikan tugas
dengan segera.
Hubungi kakitangan
tambahan.

Pem. Per. Kesihatan


Bersedia.

RED ALERT

Peg. Perubatan.
On call bertindak
di Zon Merah
Bencana.
H.O Bergerak ke
Zon Merah bencana.
Post call bersedia
di wad 5 dan 6.

Jururawat Runner
Tamatkan masa
melawat.
Bergerak mengikuti
Pasukan Pra
Hospital 2 ke tempat
kejadian.

Pem. Per. Kesihatan


Menolak Emergency
troley & Dinamap
BP ke Zon Kuning
Bukan Bencana.
Membantu di JKT.

STAND DOWN

117

Bersurai setelah
mendapat
kebenarana dari
Penyelaras Operasi
di Jabatan
Kecemasan dan
Trauma.

PERSEDIAAN
Ball pen.
Stetoskop.
Lampu picit.
Emergency Trolley.
Dinamap BP.

CARTA ALIRAN BENCANA ALAM


WAD 07. HOSPITAL SEGAMAT

YELLOW ALERT

Taklimat dari Ketua


Jururawat Atau Jururawat
Incharge

Peg. Perubatan
Selesaikan tugas
dengan segera.
Bersedia.

Jururawat Runner
Selesaikan tugas
dengan segera.
Hubungi kakitangan
tambahan.

Pem. Per. Kesihatan


Bersedia.

RED ALERT

Peg. Perubatan.
On call bertindak
di Zon Kuning
Bencana.
HO- bergerak ke Zon
Kuning Bencana.
Post call bersedia
di wad 7.

Jururawat Runner
Tamatkan masa
melawat.
Bersedia menerima
kes.
Buka wad tambahan
jika perlu.

Pem. Per. Kesihatan


Melakukan tugas di
wad 7.

STAND DOWN

118

Bersurai setelah
mendapat
kebenarana dari
Penyelaras Operasi
di Jabatan
Kecemasan dan
Trauma.

PERSEDIAAN
Ball pen.
Stetoskop.
Lampu picit.
Drip stand.
Trolley pesakit.

CARTA ALIRAN BENCANA ALAM


WAD 08. HOSPITAL SEGAMAT

YELLOW ALERT

Taklimat dari Ketua


Jururawat Atau Jururawat
Incharge

Peg. Perubatan
Selesaikan tugas
dengan segera.
Bersedia.

Jururawat Runner
Selesaikan tugas
dengan segera.
Hubungi kakitangan
tambahan.

Pem. Per. Kesihatan


Bersedia.

RED ALERT

Peg. Perubatan.
Ikut disiplin
Surgical bertindak di
Zon Merah Bencana.
Ortho bertindak di
Zon Kuning
Bencana.

Jururawat Runner
Tamatkan masa
melawat.
Bersedia menerima
kes.
Buka wad tambahan
jika perlu.

Pem. Per. Kesihatan


Melakukan tugas di
wad 8.

STAND DOWN

Bersurai setelah
mendapat
kebenarana dari
Penyelaras Operasi
di Jabatan
Kecemasan dan
Trauma.

119

PERSEDIAAN
Ball pen.
Stetoskop.
Lampu picit.
Drip stand.
Trolley pesakit.

CARTA ALIRAN BENCANA ALAM


WAD 09. HOSPITAL SEGAMAT

YELLOW ALERT

Taklimat dari Ketua


Jururawat Atau Jururawat
Incharge

Peg. Perubatan
Selesaikan tugas
dengan segera.
Bersedia

Jururawat Runner
Selesaikan tugas
dengan segera.
Hubungi kakitangan
tambahan.

Pem. Per. Kesihatan


Bersedia.

RED ALERT

Peg. Perubatan.
On call bertindak
di Zon Hijau
Bencana.
Post call bertindak
di Zon Hijau Bukan
Bencana.

Jururawat Runner
Tamatkan masa
melawat.
Bergerak ke Zon
Kuning Bencana
bersama Emergency
Trolley.

Pem. Per. Kesihatan


Menolak Stretcher
pesakit & Dinamap
BP ke Zon Merah
Bukan Bencana.
Membantu tugas di
JKT.

STAND DOWN

120

Bersurai setelah
mendapat
kebenarana dari
Penyelaras Operasi
di Jabatan
Kecemasan dan
Trauma.

PERSEDIAAN
Ball pen.
Stetoskop.
Lampu picit.
Dinamap BP.
Emergency Trolley.
Stretcher Pesakit.

CARTA ALIRAN BENCANA ALAM


WAD 10. HOSPITAL SEGAMAT
YELLOW ALERT

Taklimat dari Ketua


Jururawat Atau Jururawat
Incharge

Peg. Perubatan
Selesaikan tugas
dengan segera.
Bersedia.

Jururawat Runner
Selesaikan tugas
dengan segera.
Hubungi kakitangan
tambahan.

Pem. Per. Kesihatan


Bersedia.

RED ALERT

Peg. Perubatan.
On call bertindak
di Zon Hijau
Bencana.
Post call bertindak
di Zon Hijau Bukan
Bencana.

Jururawat Runner
Tamatkan masa
melawat.
Bergerak ke Zon
Kuning Bukan
Bencana bersama
Dinamap BP.

Pem. Per. Kesihatan


Menolak Trolley
pesakit ke Triage
Zone.
Membantu tugas di
JKT.

STAND DOWN

Bersurai setelah
mendapat
kebenarana dari
Penyelaras Operasi
di Jabatan
Kecemasan dan
Trauma.

121

PERSEDIAAN
Ball pen.
Stetoskop.
Lampu picit.
Drip stand.
Trolley Pesakit.
Dinamap BP.

CARTA ALIRAN BENCANA ALAM


WAD ICU. HOSPITAL SEGAMAT

YELLOW ALERT

Taklimat dari Ketua


Jururawat Atau Jururawat
Incharge

Peg. Perubatan
Bersedia

Jururawat Runner
Selesaikan tugas
dengan segera.
Hubungi kakitangan
tambahan.

Pem. Per. Kesihatan


Bersedia.
Menolak Drip Stand
ke Zon Kuning
Bencana.

RED ALERT

Peg. Perubatan.
On call bertindak
di Zon Merah
Bencana.
Post call bersedia
di wad.

Jururawat Runner
Tamatkan masa
melawat.
Bergerak ke Zon
Merah bukan
Bencana bersama
emergency trolley.

Pem. Per. Kesihatan.


Melakukan tugas di
wad .

STAND DOWN

122

Bersurai setelah
mendapat
kebenarana dari
Penyelaras Operasi
di Jabatan
Kecemasan dan
Trauma.

PERSEDIAAN
Ball pen.
Stetoskop.
Lampu picit.
Drip stand.
Emergency trolley

CARTA ALIRAN BENCANA ALAM


WAD CRW. HOSPITAL SEGAMAT

YELLOW ALERT

Taklimat dari Ketua


Jururawat Atau Jururawat
Incharge

Peg. Perubatan
Bersedia

Jururawat Runner
Selesaikan tugas
dengan segera.
Hubungi kakitangan
tambahan.

Pem. Per. Kesihatan


Bersedia.

RED ALERT

Peg. Perubatan.
Ikut disiplin dan wad
bertugas.

Jururawat Runner
Tamatkan masa
melawat.
Bergerak ke Zon
Merah Bencana
Bersama Dinamap
BP.

Pem. Per. Kesihatan


Menolak Drip Stand
ke Zon Kuning
Bencana.
Melakukan tugas di
wad .

STAND DOWN

Bersurai setelah
mendapat
kebenarana dari
Penyelaras Operasi
di Jabatan
Kecemasan dan
Trauma.

123

PERSEDIAAN
Ball pen.
Stetoskop.
Lampu picit.
Drip stand.
Dinamap BP.

CARTA ALIRAN BENCANA ALAM


WAD CCU / HDW HOSPITAL SEGAMAT

YELLOW ALERT

Taklimat dari Ketua


Jururawat Atau Jururawat
Incharge

Peg. Perubatan ( On Call )


Bersedia

Jururawat Runner
Selesaikan tugas
dengan segera.
Hubungi kakitangan
tambahan.

Pem. Per. Kesihatan


Bersedia.

RED ALERT

Peg. Perubatan.
Ikut disiplin dan wad
bertugas.

Jururawat Runner
Tamatkan masa
melawat.
Bergerak ke Zon
Merah Bencana
Bersama Emergency
Trolley.

Pem. Per. Kesihatan


Menolak Drip Stand
ke Zon Kuning
bencana.
Melakukan tugas di
wad .

STAND DOWN

Bersurai setelah
mendapat
kebenarana dari
Penyelaras Operasi
di Jabatan
Kecemasan dan
Trauma.

124

PERSEDIAAN
Ball pen.
Stetoskop.
Lampu picit.
Drip stand.
Dinamap BP.

CARTA ALIRAN BENCANA ALAM


KLINIK KLINIK PAKAR HOSPITAL SEGAMAT
YELLOW ALERT

PAKAR 4
Pen. Peg. Perubatan U 32 bantu
membuka Zon Hijau Bukan
Bencana di Dewan Perdana.
Pen. Peg.Perubatan Ortho On
call bergerak ke Triage Zone.
Kakitangan lain bersedia

PAKAR 3 & CR.


Pen. Peg. Perubatan U 32 bantu
membuka Zon Hijau Bukan
Bencana di Dewan Perdana.
Kakitangan lain bersedia.

RED ALERT

PAKAR 4
Jururawat pakar 4 akan
membantu di Zon Kuning
Bukan Bencana.
Pen. Peg . Perubatan akan
bertindak di Zon Kuning
Bencana.
Pem. Per. Kesihatan akan
membantu di Zon kuning
Bencana.
Kakitangan PAKAR 1 akan
membantu di Zon Hijau
Bencana.

PAKAR 3 & CR
Jururawat pakar 3 akan
membantu di Zon Hijau
Bencana.
Pen. Peg . Perubatan akan
bertindak di Zon Hijau
Bencana.
Pem. Per. Kesihatan akan
membantu Pakar 3 di Green
Zone bencana.
Pem. Per. Kesihatan CR di Zon
Kuning Bencana..

STAND DOWN

Pastikan semua kes telah diberi


rawatan.
Bersurai berperingkat peringkat
setelah mendapat kebenaran
daripada Penyelaras Operasi.
Pen. Peg, Perubatan U 32
menutup Green Zone bencana
dan bukan bencana.
Membuat lapuran mengikut
format yang disediakan..

125

PERSEDIAAN
Ball pen.
Stetoskop.
Lampu picit.
Drip stand.
Dinamap BP.
Troley pesakit.

CARTA ALIRAN BENCANA ALAM


PENYELIA HOSPITAL HOSPITAL SEGAMAT

YELLOW ALERT

Bersedia di Bilik Gerakan


Jabatan Kecemasan dan
Trauma.

RED ALERT

Membantu membuka Bilik


Gerakan.
Membantu Penyelarasan Bilik
Gerakan.
Menyelaras kakitangan lelaki
dan penggunaan kenderaan (
Hospital & Kesihatan )
Memantau keselamatan
lalulintas di Jabatan
Kecemasan dan Trauma.
Membantu dalam pengumpulan
data dan maklumat.

STAND DOWN

Memastikan kerja kerja


menyelamat selesai.
Membantu pengumpulan data
dan maklumat terkini.
Membuat laporan awal bencana
menggunakan format yang
disediakan.
Membantu menutup Bilik
Gerakan.

126

PERSEDIAAN
Ball pen.
Mahjung Paper
Lampu picit.
White board maker.

CARTA ALIRAN BENCANA ALAM


KETUA PENYELIA JURURAWAT HOSPITAL SEGAMAT

YELLOW ALERT

Bersedia di Bilik Gerakan


Jabatan Kecemasan dan
Trauma.

RED ALERT

Membantu membuka Bilik


Gerakan.
Menyelaras kakitangan wanita.
Menyelaras keperluan Linen.
Kecemasan dan Trauma.
Membantu dalam pengumpulan
data dan maklumat.

STAND DOWN

Menyelia perawatan di wad.


Membantu pengumpulan data
dan maklumat terkini.
Membuat laporan awal bencana
menggunakan format yang
disediakan.
Membantu menutup Bilik
Gerakan.

127

PERSEDIAAN
Ball pen.
Mahjung Paper
Lampu picit.
White board maker.

CARTA ALIRAN BENCANA ALAM


TABUNG DARAH HOSPITAL SEGAMAT
YELLOW ALERT

Ketua Jabatan bersedia


membuka Unit Tabung Darah.
Juru teknologi Makmal On Call
bersedia.
Bersedia untuk menghadapi
bencana.

RED ALERT

Ketua jabatan menghubungi


kakitangan tambahan.
Juru teknologi Makmal On Call
menyemak dan bersedia
membuat bekalan.
Ujian kecemasan makmal
dilakukan segera.
Keputusan dimaklumkan
melalui telefon terlebih dahulu
ke unit yang memohon.
Bekalan Darah melalui
EMERGENCY GXM.

STAND DOWN

Memastikan permintaan dari


wad diselesaikan /
disempurnakan.
Bersurai secara berperingkat
setelah mendapat kebenaran
daripada Penyelaras Operasi.
Ketua Jabatan membuat
laporan awal bencana
menggunakan format yang
disediakan.
Menutup Tabung Darah bagi
urusan bencana..

CATATAN.

128

Ketua Jabatan
adalah Penyelaras
Operasi.

CARTA ALIRAN BENCANA ALAM


UNIT SAJIAN HOSPITAL SEGAMAT

YELLOW ALERT

Bersedia.

RED ALERT

Ketua Jabatan menghubungi


kakitangan tambahan.( Atas
arahan Pengarah Hospital ).
Bersedia memberikan bekalan
apabila diminta melalui telefon.

STAND DOWN

Unit Sajian ditutup.


Bersurai secara berperingkat
setelah mendapat kebenaran
daripada Penyelaras Operasi.
Ketua Jabatan membuat
laporan awal bencana
menggunakan format yang
disediakan.
Menutup Unit Sajian bagi
urusan bencana.

129

CATATAN.
Ketua Jabatan
adalah Penyelaras
Operasi.
Membekalkan
makanan kepada
pesakit dan

CARTA ALIRAN BENCANA ALAM


UNIT FARMASI HOSPITAL SEGAMAT

YELLOW ALERT

Bersedia.

RED ALERT

Ketua Jabatan menghubungi


kakitangan tambahan.
Bersedia memberikan bekalan
apabila diminta melalui telefon.
Kaunter farmasi pesakit luar
dibuka.
Stor Perubatan akan dibuka
atas arahan Ketua Jabatan.

STAND DOWN

Kaunter ditutup.
Bersurai secara berperingkat
setelah mendapat kebenaran
daripada Penyelaras Operasi.
Ketua Jabatan membuat
laporan awal bencana
menggunakan format yang
disediakan.
Menutup Unit farmasi bagi
urusan bencana.

130

CATATAN.
Ketua Jabatan
adalah Penyelaras
Operasi.
Membekalkan
ubatan dan bekalan
dari stor perubatan.

CARTA ALIRAN BENCANA ALAM


UNIT CSSD HOSPITAL SEGAMAT

YELLOW ALERT

Ketua Jururawat yang menjaga


bersedia membuka Unit CSSD.
Bersedia menghadapi bencana.

RED ALERT

Ketua Jururawat menghubungi


kakitangan tambahan.
Bersedia memberikan bekalan
ke JKT apabila diminta melalui
telefon.
Menghantar bekalan yang
diminta.

STAND DOWN

Memastikan semua peralatan


yang dibekalkan dikumpulkan
semula dan dibawa balik ke
CSSD.
Bersurai secara berperingkat
setelah mendapat kebenaran
daripada Penyelaras Operasi.
Ketua Jururawat membuat
laporan awal bencana
menggunakan format yang
disediakan.
Menutup Unit CSSD bagi
urusan bencana.

131

CATATAN.
Ketua Jururawat YM
adalah Penyelaras
Operasi.
Membekalkan
bekalan steril ke
JKT.