Anda di halaman 1dari 6

KOLEKSI 1995-2010 / TOPIKAL KERTAS 2

10 km
P

9.2 km

Berapakah jarak, dalam m, dari Q ke R dalam rajah di atas ?


Q .

21.84 m tali dipotong enam keratan yang sama panjang. Berapakah panjang dalam m,
setiap keratan itu ?
[ 2 markah ]
21.84 6 . ?

[ 2 markah ]

( UPSR 1996 )

Berapa meterkah

1
daripada 63 m tali ?
3

[2

( UPSR 1997 )

markah ]
63

1
?
3

Sebuah kereta boleh bergerak sejauh 60 km dengan 4 liter petrol. Berapa jauhkah
kereta itu boleh bergerak dengan 5 liter petrol ?
[ 2 markah ]

( UPSR 1998 )

0
JPN KEDAH / MATEMATIK RENDAH

KOLEKSI 1995-2010 / TOPIKAL KERTAS 2

(a)

Tukarkan 8.4 m kepada cm.


8.4

(b)

Hitungkan 9 X 12 cm.
Tukarkan jawapan anda kepada meter.

[ 1 markah ]

( UPSR 1998 )

[ 2 markah ]

2
X 813 km =
3

[ 2 markah ]

( UPSR 1999 )

2
7

Rajah di sebelah menunjukkan


kedudukan A, B dan C.
Berapakah beza jarak di antara
AB dengan BC ?
[ 2 markah ]

( UPSR 2000 )

( UPSR 2000 )

Rajah di atas menunjukkan seutas tali yang diukur menggunakan sebatang


pembaris. Jika tali itu dipotong kepada 2 bahagian yang sama panjang, hitungkan
panjang, dalam cm, setiap tali itu.
[ 3 markah ]

1
JPN KEDAH / MATEMATIK RENDAH

KOLEKSI 1995-2010 / TOPIKAL KERTAS 2

Izam mempunyai 5 m reben untuk mengikat 3 bungkusan. Setiap bungkusan


menggunakan 150 cm reben. Berapakah panjang reben, dalam cm, yang tidak
digunakan ?
[ 3 markah ]

( UPSR 2001 )

3
10

m.

( UPSR 2002 )

0.48 km
R

Rajah di atas menunjukkan kedudukan tiga tempat, P, Q dan R, di atas sebatang jalan
1
yang lurus. Jika jarak PQ adalah
daripada jarak PR, hitungkan jarak PQ, dalam
4
[ 3 markah ]

3
11

95 cm reben diperlukan untuk mengikat 1 bungkusan. Berapakah jumlah panjang,


dalam m, reben yang diperlukan untuk mengikat 6 bungkusan yang sama saiz ?
[ 3 markah ]

( UPSR 2003 )

2
JPN KEDAH / MATEMATIK RENDAH

KOLEKSI 1995-2010 / TOPIKAL KERTAS 2

12

Rajah 2 menunjukkan tinggi Suhaimi


pada suatu alat pengukur.

( UPSR 2006 )

DIAGRAM2
Berapakah tinggi Suhaimi, dalam m ?

[ 1 markah ]

1
13

Hitung 4.03 km 750 m.


Beri jawapan, dalam m.

( UPSR 2007 )
[ 2 markah ]

14

Hitung 2 m 7 cm 9.
Beri jawapan, dalam cm.

( UPSR 2008 )
[ 2 markah ]

15

Rajah 3 menunjukkan seutas tali diukur menggunakan sebatang pembaris

1
4

6
2

8
2

10

( UPSR 2009 )

12
2

Diagram 3
Rajah 3
Berapakah panjang, dalam cm, tali itu ?

[ 1 markah ]

1
17

3
JPN KEDAH / MATEMATIK RENDAH

KOLEKSI 1995-2010 / TOPIKAL KERTAS 2

16

Hitung 1.2 m 75 cm
Beri jawapan, dalam cm.

( UPSR 2009 )
[ 2 markah ]

17

Rajah 19 menunjukkan tinggi dua orang murid, Ahmad dan Siva. Tinggi Chong
tidak ditunjukkan.

( UPSR 2009 )

Rajah 19
Chong adalah 33 cm lebih tinggi daripada Ahmad.
Cari beza tinggi, dalam cm, antara murid yang tertinggi dengan murid yang
terendah.
[ 3 markah ]

18

Jadual 15 menunjukkan panjang dua utas tali yang dibeli oleh Halim.

Tali
K
L

(UPSR 2010)

Panjang
1.5 m
0.7 m kurang daripada K

Hitung jumlah panjang, dalam cm, kedua-dua tali itu.

[ 3 markah ]

3
4
JPN KEDAH / MATEMATIK RENDAH

KOLEKSI 1995-2010 / TOPIKAL KERTAS 2

5
JPN KEDAH / MATEMATIK RENDAH

Anda mungkin juga menyukai