Anda di halaman 1dari 3

mmittajs874.blogspot.

com

SOAL TRANSFORMASI BALIKAN


a)

Apabila g sebuah garis. Wg adlah padanan yang didefinisikan untuk segala titik P
sebagai berikut :
Apabila P g maka Wg ( P) P
Apabila P g maka Wg (P) adalah titik tengah ruas garis tegak lurus dari P pada
g.

b)

Apabila g sebuah garis. Vg adlah padanan yang didefinisikan untuk semua titik P
sebagai berikut :
Apabila P g maka Vg ( P) P
Apabila P g maka Vg ( P) P ' sehingga P titik tengah ruas garis tegak lurus dari
P ' pada g.

c)

Apabila A sebuah titik. UA adalah padanan yang didefinisikan sebagai berikut :


Untuk P A,U A ( P) P1 sehingga P 1 adalah titik tengah ruas garis PA .
Untuk P A, U A ( P ) P .

1. Jika g sebuah garis dan A sebuah titik, tentukan balikan transformasi transformasi
berikut :
a) a. Wg

b) b. Vg

Jawab :
a.

untuk A g
Menurut definisi identitas
jika A V maka () =
I ( A) A

Wg 1Wg ( A) A
Wg Wg ( A) A
1

Wg 1 ( A) A
Untuk A g
Menurut definisi dari ke ke ekuivalenan Wg

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

mmittajs874.blogspot.com
Jika A g maka Wg ( A) A '

1
1
h A dimana h adalah tegak lurus g dari A.
2
2

A1 Vg ( A) 2 A

g
h
Diketahui
Wg ( A)

1
A
2

Vg ( A) 2 A

Karena Wg ( A)

1
A
2

Vg ( A) 2 A

Maka Wg 1 ( A) Vg ( A)
b. A g
Menurut definisi identitas
Jika maka () =
(Vg 1Vg )( A) A
Vg 1 (Vg ( A)) A

Vg 1 ( A) A
Ag
Menurut definisi identitas

A1 Vg ( A) 2 A

g
h

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

mmittajs874.blogspot.com
Diketahui Wg ( A)

1
A
2

Vg ( A) 2 A

Karena Wg ( A)

1
A
2

Vg ( A) 2 A

Maka Vg 1 ( A) Wg ( A)

2. Sederhanakanlah :
a)

( M gVh ) 1

b)

(WgVg ) 1

c)

d)

(VgWs ) 1

e)

( M g M s ) 1

f)

Jawab :
Menurut teorema, jika T dan S transformasi maka T S 1 S 1 T 1 , maka :
1

a) (M gVh )1 Vh M g Wh M g
b)

( M gVg ) 1 Vg

c)

( M g M s ) 1 M s M g

d)

(VgWs ) 1 Ws Vg

Mg
1

WgVg
1

M sVg

VsWg

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA