Anda di halaman 1dari 2

3.

OBJEKTIF KAJIAN

Menangani masalah menyebut murid Autistik Kelas Aktif merupakan fokus kajian
pilihan pengkaji. Pemilihan kaedah pembelajaran Penggunaan Boneka Tangan
Haiwan diharap dapat membantu dalam menangani masalah menyebut yang murid
alami selama ini.

3.1

Objektif Umum

Kajian ini bertujuan untuk

melihat keberkesanan penggunaan Boneka Tangan

terhadap peningkatan sebutan murid Autistik dalam Bahasa Malaysia.


3.2

Objektif Khusus

Secara spesifik , kajian ini bertujuan supaya murid Autistik kelas Aktif dapat:
1. Meningkatkan sebutan murid Autistik menggunakan kaedah
Penggunaan Boneka Tangan Haiwan
2. Meningkatkan minat murid Autistik dalam matapelajaran Bahasa
Malaysia

4.0

PERSOALAN KAJIAN
14

Persoalan kajian adalah :


1. Adakah pengajaran Penggunaan Boneka Tangan Haiwan dapat
meningkatkan pertuturan murid Autistik?
2. Adakah pengajaran Penggunaan Boneka Tangan Haiwan
meningkatkan minat

dapat

murid Autistik dalam matapelajaran Bahasa

Malaysia.

15