Anda di halaman 1dari 9

PELAN STRATEGIK BAHASA MELAYU

TAHUN DUA

OBJEKTIF
OBJEKTIF
Menjadikan mata pelajaran bahasa Melayu mendapat keputusan
yang cemerlang dalam peperiksaan peringkat sekolah serta Ujian
Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) seiring dengan matlamat sekolah
untuk melahirkan murid yang Berdisiplin ,Berilmu, dan Berakhlak.

VISI
VISI
Mewujudkan masyarakat yang berdisiplin, berilmu,
dan berakhlak
selaras dengan visi S

MISI
MISI
Memastikan peratus kelulusan pencapaian murid dalam peperiksaan
peringkat sekolah dari tahun ke tahun meningkat seterusnya
kecemerlangan dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)
selari dengan misi sekolah untuk melahirkan pelajar yang berilmu
sepanjang hayat.

MOTT
MOTT
O
O

Bahasa Budaya Ilmu


ANCAMAN
1.

Pengabaian ibu bapa yang tidak mengambil berat tentang pembelajaran anak-anak
terhadap mata
pelajaran Bahasa Malaysia.

2.

Latar belakang ibu bapa yang berpendapatan rendah tidak peka terhadap pembelajaran
anak-anak di sekolah.

3.

Ibu bapa kurang memberi kerjasama terhadap program peningkatan Bahasa Malaysia yang
dilaksanakan.

KELEMAHAN
1.

Peruntukan yang terhad.

2.

Sikap murid-murid yang menganggap mata pelajaran Bahasa Malaysia adalah mata
pelajaran yang mudah.

3.

Murid-murid kurang berminat untuk membaca buku dan mengulang kaji mata pelajaran
Bahasa Malaysia.

4.

Kurang motivasi daripada ibu bapa terhadap pembelajaran anak-anak.

KEKUATAN
1.

Pemantauan tenaga pengajar yang berpengalaman dalam bidang Bahasa Malaysia.

2.

Sebanyak 30% guru Panitia Bahasa Malaysia berkelulusan Ijazah Sarjana Muda.

3.

Kerjasama yang erat dengan PIBG memungkin program peningkatan Bahasa Malaysia ini
dapat berjalan dengan lancar.

4.

Bantuan kepakaran state-holder.

5.

KEKURANGAN
1.

Kos untuk membeli bahan cetak dan bahan eletronik yang tinggi.

2.

Murid-murid kurang berminat untuk memanfaatkan ilmu.

3.

Murid-murid kurang daya usaha.

PELUANG
1.

Hubungan baik pihak sekolah dengan PIBG membantu kos penambahbaikkan peralatan
elektronik.

2.

Hubungan baik dengan pihak luar.

3.

Guru-guru yang berpengalaman dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap sekolah.

STRATEGI
1.

Peningkatan kualiti kepimpinan di kalangan pentadbir, organisasi PSS, dan Pengawas PSS.

2.

Pelaksanakan program peningkatan yang ceria dan perkhidmatan yang berkesan.

3.

Mohon peruntukan PIBG, state holder, swasta dan badan berkanun.

PELAN TINDAKAN
1.

Menyediakan pelan strategik, pelan tindakan dan pelan operasi untuk sepanjang tahun.

2.

Membuat soal selidik tentang kelemahan , kekuatan dan keperluan dari semasa ke semasa.

3.

Memberi perhargaan dan pengiktirafan kepada murid-murid.

KESIMPULAN
Panitia Bahasa Malaysia Sekolah Kebangsaan Bandar Utama Damansara amat berharap segala
usaha yang telah dirancang akan dapat membuahkan hasil yang baik dan memberangsangkan. Justeru
itu, berdasarkan pelan strategik yang dirancang, diharapkan Panitia Bahasa Malaysia Sekolah
Kebangsaan Bandar Utama Damansara dapat berfungsi dengan baik dan berkesan serta pengisian dan
penggunaan Bahasa Malaysia akan meningkat dari setahun ke setahun agar perkembangan pelajaran
turut seiring dan tercapai. Semoga

program kecemerlangan Panitia Bahasa Malaysia ini dapat

membantu ke arah kecemerlangan akademik murid-murid sekolah ini. Seterusnya, demi menggelak
daripada keciciran ilmu dan mengejar kemajuan yang maksima diharapkan agar Panitia Bahasa
Malaysia Sekolah Kebangsaan Bandar Utama Damansara mencapai objektif dan matlamatnya.

Matlamat Strategik
Meningkatkan peratus (%) kelulusan sekurang-kurangnya 5% bagi setiap tahun bagi mata pelajaran Bahasa
Melayu Pemahaman (BM 1) dan Bahasa Melayu Penulisan (BM 2)
TAHUN
2007

2008

2009

2010

2011

2012

45

45

45

45

45

45

LULUS

LULUS

LULUS

LULUS

LULUS

LULUS

30

32

34

36

38

40

66.7%

71.1%

75.6%

80.0%

84.4%

88.9%

BM 2

LULUS

LULUS

LULUS

LULUS

LULUS

LULUS

33

35

37

39

41

43

73.3%

77.8%

82.2%

86.7%

91.1%

96.6%

PERKARA
BIL
MURID

BM 1

TARGET PERATUS PENCAPAIAN MURID MENDAPAT GRED A


Matlamat Strategik

Tahun

Bilangan
Murid dan
Peratus Gred
A

BM 1

2007

Bil
Murid

45

Bil
A

16

2008

35.6%

Bil
Murid

45

Bil
A

17

2009

37.8%

Bil
Murid

45

Bil
A

18

2010

40%

Bil
Murid

45

Bil
A

19

2011

42.2%

Bil
Murid

45

Bil
A

20

2012

44.4%

Bil
Muri
d

45

Bil
A

21
46.7%

BM 2

45

14

31.1%

45

15

33.3%

45

16

35.6%

45

17

37.8%

45

18

40%

45

19
42.2%

Matlamat Strategik
Meningkatkan peratus (%) kelulusan sekurang-kurangnya 5 % bagi setiap tahun bagi mata pelajaran Bahasa Melayu
Pemahaman (BM 1) dan Bahasa Melayu Penulisan (BM 2)
Bil
1.

2.

3.

4.

5.

Aktiviti / Projek / Program


Mesyuarat Jawatankuasa
Pelaksana

Perjumpaan / Taklimat
bersama Ahli Jawatan
kuasa Panitia

Mengadakan Ujian
Diagnostik

Pegawai
Bertanggung
jawab
Jawatankuasa
Induk Kurikulum
Sekolah

GPK 1 bersama
ketua panitia dan
guru mata
pelajaran

Guru Pemulihan

Mengenalpasti dan
mengadakan kelas
tambahan dan intensif
kepada murid yang lemah

Guru mata
pelajaran

Gerak gempur/ latih tubi /


Menyalin Karangan

Guru Mata
pelajaran

Tempoh
Jangkaan

Anggaran
Kos/Sumber

1 hari

1 hari

Ketua Panitia
memantau dan
mengenal pasti
faktor penyebab
beberapa
kelemahan dalam
mata pelajaran
berdasarkan ujian
dan peperiksaan.

3 hari

Sepanjang
tahun

RM 200.00

Keputusan ujian
yang dilaksanakan
dikaji dan mencari
punca dan
penyelesaian.
Kehadiran pelajar
dan keperihatinan
ibu bapa

Seminggu 5
buah
karangan

Indikator
Kejayaan/ Prestasi

Catatan

Mengenalpasti dan
membentuk
jawatan kuasa bagi
mengenalpasti,
menyusun
program dan
strategi berkaitan
dengan mata
pelajaran

Pelajar dapat
memahirkan diri
dalam penulisan
karangan dan
menjawab soalan
mengikut
ketepatan masa.

Pembelian
buku kerja
mudah

SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR UTAMA DAMANSARA


PELAN STRATEGIK BAHASA MELAYU
TAHUN 2
TAHUN 2008
BIL

ISU STRATEGIK

MATLAMAT
STRATEGIK

OBJEKTIF
KHUSUS

1.

Peratus lulus Bahasa Melayu


Penulisan Peperiksaan Akhir Tahun
2007 ialah 73.3% berbanding peratus
lulus UPS 2007 ialah 91.1%.

Memastikan peratus 1.Pada akhir tahun


lulus
meningkat 2008, paeratus lulus
sebanyak 5%
Bahasa
Melayu
penulisan
ialah
77.8%.
2.Pada
akhir
September
2008,
peratus lulus Bahasa
Melayu
Penulisan
ditingkatkan
dari
73.3% kepada 77.8%

2.

Peratus murid yang mendapat


cemerlang (Gred A) dalam Bahasa
Melayu Penulisan tahun 2007 ialah
31.1%.

Memastikan peratus
bilangan
murid
mendapat
gred A meningkat
sebanyak 5%.

1.Pada akhir Jun


2008, peratus bilangan
murid mendapat gred
A ialah 32%
2.Pada
akhir
September
2008,
peratus
bilangan
murid mendapat gred
A ditingkatkan dari
31.1% kepada 33.3%.

KPI
(KEY
PERFORMANCE
INDICATOR)
77.8% lulus Bahasa
Melayu
Penulisan
dalam
Peperiksaan
Akhir Tahun 2008.

33.3% murid mendapat


gred A bagi Bahasa
Melayu Penulisan
dalam
Peperiksaan
Akhir Tahun 2008.

SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR UTAMA DAMANSARA


PELAN TAKTIKAL / TINDAKAN BAGI STRATEGI K
PANITIA BAHASA MELAYU
TAHUN 2
TAHUN 2008
NAMA
STRATEGIK

Menggunakan kepakaran Ketua Panitia Bahasa Melayu SK. Bandar Utama Damansara yang
berpengalaman sebagai rujukan dalam permasalahan bahasa demi meningkatkan keberkesanan
aktiviti dalam peningkatan BM Penulisan UPSR.
OUT - PUT

BIL

PROGRAM

T/JAWAB

TARIKH

KOS

Mac
&
Ogos

RM100

Murid lebih
berkeyakin
dan berminat menulis
karangan Bahasa
Melayu

Feb. dan
Sept.

RM100

Murid menguasai
kemahiran menulis
karangan Bahasa
Melayu

1.

Kem
Penulisan
Karangan

1.Penolong
Kanan
2.Ketua Panitia

2.

Klinik
Bahasa

Ketua Panitia

KPI

Peratus
peningkatan
dalam
penulisan
bahasa
Melayu
Peratus
pencapaian
dalam ujian
bulanan
meningkat.

PELAN
KONTINGENSI

Menggunakan
khidmat guru
pakar dari sekolah
lain
Guru mengadakan
sesi klinikal
mengikut kelas
masing- masing
bagi murid yang
belum menguasai.

SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR UTAMA DAMANSARA


PELAN OPERASI
PANITIA BAHASA MELAYU
TAHUN 2
TAHUN 2008
NAMA
KEM BAHASA MELAYU
PROGRAM

JANGKA PENDEK

Pada akhir tahun 2008, peratus murid berkeyakinan menulis karangan


dengan baik meningkat.

JANGKA PANJANG

Pada akhir tahun 2012, peratus murid berkeyakinan menulis karangan


dengan baik dalam UPSR akan meningkat.

OBJEKTIF

KOS KERJA
RM 200.00
LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

PELAN KONTINGENSI/
STATUS

Guru Besar
Penolong Kanan 1

1 hari

Taklimat

1.

Mesyuarat J/K Kem BM


- Penetapan tarikh
- Agihan tugas
- Membuat anggaran kos

2.

Urusan surat menyurat


kepada ibu bapa.

Setiausaha

2 hari

Pemberitahuan kepada ibu


bapa.

3.

Taklimat pelaksanaan
program

Ketua Panitia

2 hari

Edaran memo.

4.

Penyediaan bahan

J/K kerja

2 hari

Penyediaan bahan fotokopi.

5.

Pelaksanaan program

Ketua Panitia / Guru


Bahasa
Melayu

3 hari

Ceramah.

Anda mungkin juga menyukai