Anda di halaman 1dari 11

SISTEMA SIN AMORTIGUAMIENTO

1. Datos
m
K
Xo
Xo

2.5 Ton-seg2/m
10000 Ton/m
4 cm
150 cm/seg

2. Respuesta de la estructura
W
A

T
f

63.25 rad/seg
0.05 m
4.65 cm
0.54 rad
30.66
0.10 seg
10.07 rad

SISTEMA SIN AMORTIGUAMI


5
5

2.6
#K

2. Calcular el periodo
I
K
#K
m
W
T

213333.33 cm4
30587.16 kg/cm
122348.66 kg/cm
25.51 kg
69.25 rad&/eg
0.09 seg

STEMA SIN AMORTIGUAMIENTO


1. Datos
E
P losa
Col
#

210000 kg/cm2
1000 kg/m2
b
40 cm
h
40 cm
4

SISTEMA SIN AMORTIGUAMIENTO


1. Datos
m
K
Xo
Xo

2.5 Ton-seg2/m
10000 Ton/m
4 cm
150 cm/seg

2. Respuesta de la estructura
W

T
f

63.25 rad/seg
0.05 m
4.65 cm
0.54 rad
30.66
0.10 seg
10.07 seg

t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

x(cm)
4.62
4.45 cm
3.54 cm
2.03 cm
0.17 cm
-1.71 cm
-3.3030129419
-4.3402739964
-4.6452409067
-4.1664594368
-2.9847099399
-1.2993780395
0.6051858564
2.4076423602
3.8038797168
4.558323757
4.543684141
3.7624308751
2.3463775713
0.5344417593
-1.3676654499
-3.0390191626
-4.1976273808
-4.6480088942
-4.3141750105
-3.2524504222
-1.6419700641
0.2455446619
2.0916309163

6.00
4.00
2.00
0.00
-2.00
-4.00
-6.00

10

30
31
32

3.5848157011
4.4731678075
4.6068038306

Rpta Est

00

00

00

Rpta Est

00

00

00

00

10

15

20

25

30

35

SISTEMA SUB-AMORTIGUAMIENTO
1. Datos
m
K

Xo
Xo

2.5 Ton-seg2/m
10000 Ton/m
7%
4 cm
150 cm/seg

2. Respuesta de la estructura
W
WD
A

63.25 rad/seg
63.09 rad/seg
0.03 m
2.66 cm
0.05 cm

T
f

0.59 rad
33.61
0.10 seg
10.07 seg

t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

x(t)
0.04
0.04 cm
0.04 cm
0.03 cm
0.03 cm
0.02 cm
0.01 cm
0.00 cm
0.00 cm
-0.01 cm
-0.01 cm
-0.02 cm
-0.02 cm
-0.02 cm
-0.02 cm
-0.01 cm
-0.01 cm
-0.01 cm
0.00 cm
0.00 cm
0.00 cm
0.00 cm
0.01 cm
0.01 cm
0.01 cm

Rpta Es
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
-0.01
-0.02
-0.03

10

15

20

26
27
28
29
30
31
32

0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Rpta Est

Rpta Est

10

15

20

25

30

35