Anda di halaman 1dari 66

PERTUMBUHAN

DAN
PERKEMBANGAN
KANAK-KANAK
June 25, 2015

Tutorial 2 (PRA3101)

TUTORIAL 2:
PENGENALAN KEPADA KONSEP
PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN
KANAK-KANAK.
PENGARUH BAKA (NATURE).
PERSEKITARAN (NURTURE).

June 25, 2015

Tutorial 2 (PRA3101)

Pengertian konsep
Himpunan idea yang mempunyai sifat-sifat
yang serupa.
Pengertian pertumbuhan
perubahan fizikal seseorang seperti pertambahan
saiz, tinggi dan berat.
Pengertian perkembangan
Jumlah proses perubahan yang mana individu
menyesuaikan diri terhadap persekitaran.
June 25, 2015

Tutorial 2 (PRA3101)

PERTUM
BUHAN

Satu proses perubahan yang bersifat kuantitatif.


perubahan dari segi saiz dan struktur, cth: aspek fizikal serta
mental dan akan mencapai puncaknya sebaik sahaja
seseorang individu itu mencapai kematangan.
Perubahan yang dapat diukur dari satu peringkat kepada
satu peringkat yang lain dan dari semasa ke semasa (Atan
Long, 1978).
Perkembangan seseorang individu dalam bentuk saiz badan
cth: perubahan otot, tulang, kulit, rambut dan kelenjar.
Proses pertumbuhan boleh memperlihatkan perubahan dari
aspek jasmani, mental, social dan emosi.
Pertumbuhan lebih dipengaruhi oleh baka.
June 25, 2015

Tutorial 2 (PRA3101)

CIRI-CIRI
PERTUMBUHAN
Pertumbuhan manusia dapat dilihat dan diukur
melalui peredaran masa dan bersifat kuantitatif
Kadar kecepatan pertumbuhan berbeza antara
seorang individu dengan individu yang lain
Anggota yang berlainan mengalami kadar
pertumbuhan yang berlainan

June 25, 2015

Tutorial 2 (PRA3101)

Ia merupakan satu proses perubahan yang


berlaku dalam berbagai sifat seperti saiz, tinggi
dan struktur
Perubahan berlaku secara peringkat demi
peringkat
Corak pertumbuhan adalah unik tetapi pada
asasnya adalah sama
Pertumbuhan juga ditentukan oleh baka
Pertumbuhan juga bergantung kepada
kematangan
June 25, 2015

Tutorial 2 (PRA3101)

Proses
Pertumbuhan
Jasmani
Perubahan
kuantiti dan
saiz
Berat badan
meningkat
Bilangan gigi
bertambah

June 25, 2015

Mental
Keupayaan
untuk
memikirkan
banyak
perkara
Contoh:
fikirkan
tentang
makan,
minum,
bermain,
tidur.

Emosi
Wujud
banyak jenis
emosi.
Gembira,
suka, duka,
marah.

Tutorial 2 (PRA3101)

Rohani
Mula
berinteraksi
dengan lebih
ramai orang
luar.
Rakan sebaya,
jiran, guru.

PERKEMBA
NGAN

Perkembangan adalah perubahan yang bersifat


kualitatif serta cenderung ke arah yang lebih baik
dari segi pemikiran, rohani, moral dan sosial,
menurut Crow dan Crow (1983).
Perkembangan dipengaruhi oleh baka &
persekitaran.
Perkembangan adalah bersifat berterusan, bermula
dari lahir hinggalah mati.
Perkembangan adalah satu proses individu
mencapai kematangan.
June 25, 2015

Tutorial 2 (PRA3101)

Karl E. Garrison; perkembangan terhasil drp


tindakan yang saling berkait antara perkembangan
jasmani dan pembelajaran.
Menurut Atan Long;
- Perkembangan ialah perubahan kualitatif.
- Tidak boleh diukur secara kuantitatif
- Perubahan jelas dilihat berlaku kerana sifat
baru berlainan daripada peringkat yang lebih
awal.

June 25, 2015

Tutorial 2 (PRA3101)

Proses Perkembangan
(Perubahan secara kualiti)
Jasmani
Kemahiran
mengguna
anggota badan
meningkat.
Berjalan,
berlari,
bermain,
berenang.

June 25, 2015

Mental
Kemahiran
menggunakan
bahasa
meningkat.
Dapat membuat
soalan maths.
Dapat
mengingati
untuk masa
yang lama.
Contoh:
Berbual,
mengira,
menyanyi,
ingat nombor
telefon.

Emosi
Dapat
mengawal
perasaan.
Dapat
menguasai
perasaan.
Tidak menangis
apabila di
marah.

Tutorial 2 (PRA3101)

Rohani
Lebih banyak
kawan.
Belajar
berkawan.
Dapat
membezakan
peranan jantina.
Mempelajari
tentang disiplin
kumpulan.
Membuat kerjakerja kasar
seperti
berkebun.
Menghormati
kawan.
10

Aspek

Perbezaan antara
Pertumbuhan &
Proses Pertumbuhan
Proses Perkembangan
Perkembangan.
(Perubahan kuantitatif)
(Perubahan kualitatif)

Jasmani

Tinggi, saiz, berat dan


bilangan gigi bertambah

Mental

Berkembangnya keupayaan
memikirkan tentang banyak
perkara

Sosial

Mula berinteraksi dengan ahli- Menyedari perbezaan antara


ahli bukan keluarga seperti
lelaki dan perempuan serta
jiran, rakan sebaya dan guru.
peranannya, kepentingan,
disiplin, kumpulan serta
penyesuaian dengan rakan
sebaya.

Emosi

Tumbuhnya perasaan suka,


Berupaya menguasai perasaan
duka, marah, sayang dan
dan mengawal perasaan ketika
sebagainya.
Tutorial 2 (PRA3101)marah atau cemburu.

June 25, 2015

Bertambah kemahiran
menggunakan anggota seperti
mengangkat, brjalan, berlari
dan melompat.
Berkembangnya kemahiran
menggunakan perkataan,
bahasa, angka, pemikiran,
penaakulan, pembentukan
konsep dan ingatan.

11

KONSEP PERKEMBANGAN
AWAL KANAK-KANAK.
Perkembangan ialah perubahan yang bersifat
kualitatif, iaitu sifat perubahan yang tidak
dapat diukur secara kuantiti tetapi ternyata
berlaku dan ditunjukkan oleh perbezaan sifat
terkini berbanding dulu.
Bermula dari lahir dan berakhir dengan
kematian.

June 25, 2015

Tutorial 2 (PRA3101)

12

Perkembangan
Kanak-kanak
Perubahan kualitatif yang dialami oleh kanakkanak secara menyeluruh dalam aspek-aspek
fizikal, kognitif, bahasa, emosi, sosial dan moral
dan kerohanian. Perubahan berlaku hasil daripada
kematangan, pembelajaran dan kematangan.
Contoh : Kebolehan kanak-kanak menggunakan
pensel dengan betul pada umur 5 tahun.

June 25, 2015

Tutorial 2 (PRA3101)

13

Ciri-ciri
Perkembangan.
Satu bidang yang bersifat multidimensi dan
kumulatif.
Perubahan dari segi kemahiran dan kebolehan.
Membawa perubahan kearah sifat-sifat yang
sejagat / aturan semulajadi.
Berterusan sepanjang hayat.
Berperingkat-menurut arah yang dijangkakan.
Dipengaruhi baka dan persekitaran.
Perbezaan individu.
June 25, 2015

Tutorial 2 (PRA3101)

14

PeringkatPeringkat
Perkembangan
Pra Lahir
June 25, 2015

Tutorial 2 (PRA3101)

15

Embrio berusia 2 minggu

June 25, 2015

Tutorial 2 (PRA3101)

16

Embrio
berusia
5
minggu

June 25, 2015

Tutorial 2 (PRA3101)

17

Embrio berusia 8 minggu

June 25, 2015

Tutorial 2 (PRA3101)

18

Embrio
berusia
11
minggu

June 25, 2015

Tutorial 2 (PRA3101)

19

Fetus berusia tiga


bulan

June 25, 2015

Tutorial 2 (PRA3101)

20

Bayi telah membesar


sepenuhnya

June 25, 2015

Tutorial 2 (PRA3101)

21

Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi
Perkembangan Dan
Pertumbuhan Dari Pra
Lahir Hingga Lahir

June 25, 2015

Tutorial 2 (PRA3101)

22

Baka Atau
Keturunan
Ciri-ciri perwarisan yang dibawa oleh ibu bapa
kepada anak-anak
Ciri-ciri seperti : warna kulit, saiz fizikal, warna
mata dan lain-lain.
Diperturunkan melalui gen-gen ibu bapa kepada
anak-anak.
Boleh menguasai penyuburan fizikal dan mental
Menetapkan had keupayaan, kemampuan mental
kita sama ada pandai atau tak pandai.
June 25, 2015

Tutorial 2 (PRA3101)

23

Faktor yang
mempengaruhi
kebakaan
Kromosom
mengandungi butir-butir halus yang menentukan kesemua
sifat jasmani.
Gen
agen perkembangan yang mengasaskan baka atau sifat yang
diwarisi dari satu keturunan ke satu keturunan.
Kelenjar
melalui sistem kelenjar, hormon dapat dikeluarkan bagi
tujuan melicinkan proses pertumbuhan tubuh
Hormon
melancarkan proses pertumbuhan tubuh dan sesetengah
hormon juga membolehkan tingkah laku seseorang berubah.
June 25, 2015

Tutorial 2 (PRA3101)

24

kromosom

bahan kimia heliks dubel bergelung panjang dan nipis


terdapat dalam nukleus setiap sel.
mengandungi 46 kromosom (23 lelaki dan 23 perempuan)
Ovum perempuan mengeluarkan kromosom jenis XX
manakala sperma lelaki jenis X dan Y.
June 25, 2015

Tutorial 2 (PRA3101)

25

gen
butir-butir halus dan
bilangannya adalah di antara
30000 hingga 40000.
mengandungi sejenis struktur
protein (DNA)
Bentuknya berbelit dan boleh
membawa informasi genetik
dan sifat

June 25, 2015

Tutorial 2 (PRA3101)

26

kelenjar

June 25, 2015

Tutorial 2 (PRA3101)

27

PERSEKITARA
N
Pengertian persekitaran
perkara-perkara yang ada di sekeliling seseorang
seperti kemudahan pembelajaran, suasana kehidupan
kekeluargaan, budaya masyarakat, rakan sebaya,
iklim, keadaan makanan dan minuman, dan taraf
kesihatan.
Faktor persekitaran yang mempengaruhi perkembangan:
sebelum lahir.
selepas lahir.

June 25, 2015

Tutorial 2 (PRA3101)

28

Faktor yang Mempangaruhi


Perkembangan Manusia
Faktor Endogen (dlm individu)

Faktor Eksogen (luar individu)

Baka
Pemakanan
Kesihatan ibu
Dadah dan alkohol
Merokok
Umur ibu
Emosi ibu
Kesan x-ray
Faktor Rh darah
Teratogen dan penyakit ibu

June 25, 2015

Pemakanan
Keluarga
Rakan sebaya
Sekolah
Tempat tinggal
Persekitaran dunia
Pusat ibadat
Media elektronik dan
sebaran am

Tutorial 2 (PRA3101)

29

Aspek Perkembangan
Kanak-kanak.
Perkembangan Fizikal
kebolehan mengawal moto kasar (badan, tangan, kaki, kepala), moto
halus ( jejari, mata) dan koordinasi anggota badan (koordinasi matatangan
Perkembangan Kognitif.
Keupayaan kanak-kanak mengumpul ilmu pengetahuan serta maklumat
dan menggunakananya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang
dihadapi.
Perkembangan Bahasa
Keupayaan berhubung atau berkomunikasi kehendaknya samada
melalui bahasa isyarat atau bahasa lisan.
Perkembangan Sosio-Emosi
Melibatkan 2 aspek iaitu sosial dan emosi. Keupayaan kanak-kanak
bergaul, berinteraksi dan meluahkan berbagai perasaan apabila
berinteraksi dengan kawan-kawan atau orang dewasa.
25,
Perkembangan
Moral danTutorial
Kerohanian.
June
2015
2 (PRA3101)
30

Aspek
Perkembang
Perkembangan
Fizikal
Motor Kasar dan Motor Halus
an
Kemahiran motor kasar adalah kawalan pada tingkah
laku. Ia memerlukan bantuan banyak otot. contohnya,
merangkak, berdiri, berjalan.

prasekolah

Perkembangan Motor Kasar


dan Motor Halus
Kanak-kanak
Umur
Perkembangan Motor Kasar
1-4B

Mengangkat dagu dan dada apabila meniarap. Duduk


dengan bantuan.

5 12B Boleh merangkak. Duduk atas kerusi byi dan


memegang objek. Berdiri dengan bimbingan dan mula
berjalan dengan di papah.
1 2T

Berdiri sendirian tanpa bantuan. Mula berjalan dengan


mahir. Memanjat tangga. Naik kereta tolak.

3 5T

Berlari laju tanpa jatuh. Menendang bola. Berjalan


dalam garis lurus. Menunggang basikal roda tiga
Menaiki alat memanjat
prasekolah

Perkembangan Motor
Halus

Pergerakan yang memerlukan sedikit otot yang


tertentu seperti jari.
Motor halus memainkan peranan untuk membuka
jalan baru dalam penerokaan persekitaran (Piaget).
Contoh; menggenggam objek bayi dapat belajar
ciri-ciri yang ada dalam objek.
Motor halus melibatkan koordinasi kawalan tangan
dan penglihatan.

prasekolah

Perkembangan Motor
Halus
Umur

Perkembangan Motor Halus

1 bulan

Menghisap jari

3 bulan

Mencapai objek depan mata

1 tahun

Memegang objek besar menggunakan ibu jari dan jari


telunjuk.

2-3 tahun

Menangkap bola besar. Melukis dengan krayon. Melukis


orang tidak lengkap

3-4 tahun

Baling bola sambil bergerak. Menyambut bola dengan


tangan dengan bantuan badan. Melukis gambar manusia
lengkap.

5-6 tahun

Kanak-kanak dapat memegang pensil. Meniru lukisan


segi empat. Dapat mewarna dalam garisan.
prasekolah

Perkembangan Kognitif
Teori Piaget.
Perkembangan kognitif adalah interaksi antara baka dan
persekitaran.
Perkembangann kognitif mengawal emosi, sosial dan
moral.
Pemikiran manusia sentiasa berubah.
Perubahan pemikiran manusia dipengaruhi kematangan,
aktiviti, pengalaman, sosial dan keseimbangan.
Piaget membahagikan empat tahap perkembangan.
prasekolah

Empat Tahap
Perkembangan
Kognitif.
Tahap
Perkembangan
Sensori
Motor
0-2 tahun

Pemikiran terhad kepada skema. Terbina konsep kewujudan


objek. Contoh- Bayi enam bulan memahami sesuatu objek,
walaupun objek tidak kelihatan. Mula menggunakan imitasi,
memori dan pemikiran.

Praoperasi
2-7 tahun

Boleh mengguna simbol untuk mewakili objek. Libatkan diri


dalam aktiviti penyelesaian masalah. Pemikiran dibatasi
keegoan

Operasi
konkrit 7-11
tahun

Pemikiran secara logik dan deduktif. Pemikkiran kurang


dibatasi keegoan.

Operasi
formal 1115 tahun

Pemikiran abstrak dan berfikir secara sistematik. Mampu


menggunakan konsep.
prasekolah

Teori Vygotsky
Interaksi dengan orang lain membantu perkembangan
pemikiran.
Kanak-kanak yang menguasai bahasa dapat berinteraksi
dan pertukaran idea.
Orang dewasa dan rakan sebaya memain peranan
penting dalam pemindahan budaya.
Kanak-kanak belajar dengan melibatkan diri dengan
aktiviti.
Perkembangan kognitif berkait rapat dengan input
orang lain.

prasekolah

Teori Behaviourisme Dalam


Perkembangann Bahasa.
Dengan bahasa manusia membuat refleksi.
Percakapan kendiri / bisik-bisik membantu pemikiran
atau tindakan.
Bisik-bisik tanpa hala adalah permulaan percakapan
dalaman (Vygotsky).

prasekolah

Perkembangan Emosi
Teori Freud
Perkembangan diri individu dibahagi kepada lima peringkat.

1. Peringkat Oral. (0-18 bulan)


- Mulut dan bibir zon yang aktif.
- Menyusu merupakan punca keseronokan dan kepuasan
kanak-kanak.
- Keperluan fisiologi dipenuhi dengan kasih sayang.
- Bayi yang tidak dapat kepuasan mulut dan bibir berlaku
kesan negatif apabila dewasa.

prasekolah

2. Peringkat Anal (2-4 tahun)

Dubur adalah zon paling aktif.


Kanak-kanak dilatih buang air secara langsung /
tidak langsung.
Kanak-kanak merasa puas apabila dapat buang
air.
Kanak-kanak belajar merasai bebas, berkuasa
dan berautonomi.
Kanak-kanak yang terlalu dikawal akan bersikap
negatif.
prasekolah

3. Peringkat Falik (3-5 tahun)


Peringkat paling kritikal dalam pembentukan sahsiah.
Kanak-kanak mula merasa alat jantina punca
keseronokan.
Kanak-kanak lelaki berahi pada ibunya dan
perempuan berahi pada bapanya.
Kanak-kanak mula meneroka alat jantina dari segi
persamaan dan perbezaan dengan kanak-kanak lain.
Kanak-kanak mula berkhayal mengenai seks.

prasekolah

4. Peringkat Latensi (5-11 tahun)

Kanak-kanak cenderung bergaul dengan kanakkanak lain.


Kanak-kanak memerendam kehendak seksual.
Kanak-kanak lelaki berkawan dengan kanakkanak lelaki.
Kanak-kanak perlu diberi peluang bergaul bagi
memenuhi keperluan sosial. Kanak-kanak
mementingkan kawan.

prasekolah

4. Peringkat Genital (12-18 tahun).

Kanak-kanak lekas mencapai akhir baligh.


Khayalan dan fantasi wujud semula.
Timbul keinginan mengguna alat jantina dengan
rakan berlainan jantina.
Tidak mahu dilayan seperti kanak-kanak.
Kasih sayang dan bekerja boleh memberi
kepuasan.

prasekolah

Teori Erikson
Perkembangan kendiri dipengaruhi oleh baka dan
persekitaran sosial.
Ada lapan peringkat perkembangan sahsiah.

1. Percaya lawan tidak percaya (0-18 bulan)


- Bayi perlu diberi layanan baik, makanan cukup ,
kemesraan dan keselamatan.
- Jika dipenuhi bayi menjadi seorang yang
dipercayai dan optimis.
- Jika tidak bayi tidak mempercayai orang lain.

prasekolah

2. Autonomi lawan malu/ragu.


(18 bulan- 3 tahun)
- Kanak-kanak belajar mengawal membuang najis.
- Kanak-kanak yang diberi pujian berasa dia cekap.
- Ibu bapa yang kritik menjadikan kanak-kanak
ragu-ragu.

prasekolah

3. Inisiatif lawan Rasa Bersalah


(3 6 tahun)
Kanak-kanak mempunyai potensi membuat
aktiviti dengan usaha sendiri.
Berinteraksi dengan orang lain dan keluarga
Bekerjasama dengan kanak-kanak lain dalam
permainan
Jika ibu bapa selalu memarahi semasa mereka
membuat aktiviti, kanak-kanak-kanak akan rasa
bersalah dan hilang inisiatif
prasekolah

5. Kerajinan lawan rasa kekurangan


(6 11tahun)
Kanak-kanak telah menguasai kemahiran sosial
Mereka dapat memahami keadaan formal dan
mengikut peraturan
Jika ibu bapa memberi galakan, mereka akan
menjadi tekun dan cekap
Tanpa motivasi kanak-kanak akan menjadi rendah
diri, tidak yakin dan tidak berdikari.

prasekolah

6. Identiti lawan kekeliruan (11 20 tahun)

Telah masuk peringkat remaja


Mereka ada identiti sendiri
Mereka matang dalam seks
Mereka selalu persoalkan siapa mereka
Perubahan hormon menyebabkan mereka keliru
dengan peranannya
Mereka mendekati orang yang suka dengar
cakapnya iaitu rakan sebaya
Ibu bapa perlu membantu anak mencari identiti
yang positif
Ibu bapa mesti menjadi orang yang mudah
didekati, tempat mengadu dan rol model
prasekolah

7. Generativiti lawan Keraguan Kendiri


(40 60tahun)
Emosi dan kedudukan individu mantap
Mereka yang berjaya menunjukkan sikap
bertimbang rasa, bertanggungjawab dan prihatin
Mereka yang gagal bersikap mementingkan diri,
jiwa kosong dan kelam kabut
Di peringkat ini individu perlu dibentuk supaya
bertanggungjawab, jujur, amanah dan menerapkan
nilai murni yang lain.

prasekolah

8.

Kesepaduan lawan Putus Asas (60 tahun ke atas)


Individu suka muhasabah dan menilai kembali apa
yang telah dilakukan.
Menjadi orang berjaya jika ketujuh-tujuh peringkat
dilalui dengan positif
Individu mencapai kesepaduan jika berjaya mengatasi
konflik di peringkat awal
Seseorang yang gagal akan menyesal, rasa bersalah
dan putus asa tentang peluang yang terlepas atau
gagal mengatasi masalah.

prasekolah

Hirarki Keperluan
Maslow
Estetik
Keperluan Mengetahui
Sempurna Kendiri
Penghargaan Kendiri
Keperluan Kasih Sayang
Keperluan Keselamatan
Keperluan fisiologi

prasekolah

Hierarki Keperluan
Maslow

1. Keperluan Fisiologi

Keperluan makanan, minuman, tidur, rehat, pembuangan


kotoran dan seks.
Makanan perlu untuk tenaga dan pergerakan.
Tidur dan rehat perlu utnuk menghilangkan kepenatan.

2. Keperluan Keselamatan

Kanak-kanak perlukan keselamatan untuk mengelakkan


ketakutan.

prasekolah

3. Keperluan Kasih Sayang


Kanak-kanak yang diberi kasih sayang yang sempurna
bermotivasi tinggi.
4. Keperluan Penghargaan Diri
Pelajar yang mempunayi penghargaan diri yang sihat, aras
motivasi tinggi.
Galakkan kerjasama pelajar.
5. Keperluan Kesempurnaan Kendiri.
Sediakan peluang kepada pelajar mengikut potensi mereka.
Aktiviti yang disediakan sepatutnya mencabar dan menarik.

prasekolah

6. Keperluan Mengetahui
Keperluan menyusun analisis, membuat sintesis
dan penilaian.
7. Keperluan Estetik

Memahami keindahan dan kecantikan.

prasekolah

Konsep Kendiri

Penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri dari segi sosial,


emosi dan tingkah laku.
Konsep kendiri meliputi penghargaan kendiri dan imej
kendiri.

a. Konsep Kendiri Positif.

Individu sedar dan berpuas hati dengan dirinya.


Dapat mengatasi masalaha dengan penuh yakin.
Bertindak dengan penuh rasional.
Bersifat terbuka.
Menghormati orang lain.
prasekolah

b. Kendiri Negatif
Seseorang yang melihat dirinya gagal tidak
lengkap dan kecewa.
Tidak yakin pada diri dan takut disingkirkan.
Dia membesar secara negatif.
Ibu bapa, rakan sebaya yang menentukan kendiri
negatif.
Helah bela diri digunakan untuk mengatasi
masalah peribadi.

prasekolah

PERKEMBANGAN
1. Teori Bandura
SOSIAL

Menggabungkan teori peneguhan behavioris dengan psikologi kognitif


dalam pembelajaran.
Pembelajaran melalui pemerhatian.
Manusia sentiasa mengalami pengalaman baru.
Manusia boleh mengawal tingkah laku dirinya dan tingkah laku orang
lain.

2. Teori Erikson

Manusia dapat mengatasi kesulitan dari semasa ke semasa pada


peringkat perkembangan yang tertentu.
Kepercayaan yang diberikan memudahkan individu mengatasi masalah
dalam hidup.
Tingkah laku kanak-kanak yang sentiasa diterima menyebabkan dia
merasa yakin.
Kanak-kanak perlu didorong untuk mencuba sesuatu yang baru.
prasekolah

3. Vygotsky
Kanak-kanak dibentuk oleh ejen sosial seperti orang
dewasa, rakan sebaya dan guru.
Pemindahan budaya cara hidup diterapkan melalui intarksi
sosial.
Interaksi sosial menggalakkan kanak-kanak berfikir.
Perkembangan kognitif individu berlaku dalam konteks
sosial.
ZPD boleh dikuasai secara individu atau dengan bantuan
atau bimbingan oarang lain.

prasekolah

TEORI
PERKEMBANGAN
Oleh:
ARNOLD GESELL
ROBERT HAVIGHURST

June 25, 2015

Tutorial 2 (PRA3101)

59

TEORI PERKEMBANGAN
ARNOLD GESELL
- Baka sebagai faktor utama, mempengaruhi
perkembangan diri seseorang individu, kalau
baik bakanya, baiklah individu yang akan
terhasil.
- Kelancaran proses perkembangan individu
dipengaruhi oleh kematangan fizikalnya.
- Beliau menghasilkan jadual perkembangan
tingkah laku (1925).
June 25, 2015

Tutorial 2 (PRA3101)

60

Peringkat

Ciri-ciri perkembangan tingkah laku

Pertama
( Sejak lahir 1 tahun )

1 bulan tangisan yang berbeza untuk kehendak berlainan.


4 bulan pergerakan mata mengikut objek
6 bulan boleh menggenggam objek
7 bulan duduk dan merangkak
1 tahun berdiri dengan berpaut pada kerusi

Kedua
( 1-2 thn )

Jalan bertatih
Faham istilah jangan
Boleh berjalan ( 2 tahun )

Ketiga
( 2-3 thn )

Boleh makan sendiri dan boleh berlari


Bercakap dengan ayat yang mudah

Keempat
( 3-4 thn )

Menunggang basikal beroda tiga


Menuruti arahan yang mudah daripada Ibu bapa

Kelima
( 4-5 thn )

Mula bergaul, banyak bertanya, dan bersedia ke kelas


prasekolah

June 25, 2015

Tutorial 2 (PRA3101)

61

TEORI TUGAS
PERKEMBANGAN
(ROBERT
HAVIGHHURST)

Alam sekitar mempengaruhi perkembangan


individu
Tugas Perkembangan jangkaan Ibu bapa dan
masyarakat tentang tingkah laku atau
kemahiran yang sepatutnya dikuasai oleh
seseorang pada peringkat umur tertentu.
Berikut merupakan Jadual Tugas
perkembangan individu yang merangkumi 10
peringkat usia
June 25, 2015

Tutorial 2 (PRA3101)

62

Peringkat Hidup

Tugas Perkembangan

Bayi-awal kanakkanak
( lahir-2 tahun )

Toddlerhood atau
Pertengahan kanakkanak ( 2-3 tahun )

Prasekolah
( 4-6 tahun )

- Belajar peranan mengikut jantina.


- Bermain dgn rakan di luar.
- Perkembangan moral.
- Wujud teori kendiri.
- Mula bermain dalam kumpulan.

Sekolah Rendah
( 6-12 tahun )

- Mula menguasai 3M pr. Operasi konkrit.


- Kemahiran permainan & kemahiran hidup seperti berjual
beli, mula menilai diri sendiri dan orang lain, suka bersahabat
& jadi ahli sesuatu kelab permainan.

June 25, 2015

Bayi menjalin hubungan kasih sayang dgn ibu bapa.


- Sistem deria- persepsi- fungsi motor beransur-ansur
matang, mencapai kecerdasan deria, memahami sifat objek.
Pergerakan yang pelbagai,bermain fantasi /seorang.
- Berkomunikasi dalam bahasa mudah; bercakap seorang dan
mula mengawal pergerakan diri.

Tutorial 2 (PRA3101)

63

Awal Remaja
( 12-18 tahun )

Akhir Remaja
( 18-22 tahun )

Awal Dewasa
( 22-34 tahun )

Pertengahan
Dewasa
( 34-60 tahun )

Akhir Dewasa
( 60-75 tahun )

Tua ( 75
meninggal dunia )

June 25, 2015

Kematangan fizikal, peringkat operasi formal,


- mula pandai mengawal emosi dan
- membentuk kumpulan rakan sebaya; tertari pada lain jantina.
Cuba memperolehi otonomi dari ibubapa, mula
membentuk identiti; mematuhi nilai moral
masyarakat dan mula memilih kerjaya yang sesuai.
Keintiman dalam pergaulan, berkahwin, mendidik anak/ generasi
baru.
-memantapkan profesyen serta wujud lifestyle sendiri.

Berkemahiran dalam pekerjaan dan menjadi ketua,


- memupuk kebahagiaan dalam r.tangga, mengasihi keluarga dan
mengumpul harta.
- terlibat dalam kerja amal.
Bersara, lebih menumpukan masa kepada kerja amal dan ibadat.
- menjalani kehidupan hari tua, mensyukuri nikmat dan takdir
Tuhan; berfikir tentang kematian.
Menangani masalah kesihatan, mengenang zaman
silam dan menanti saat kematian.
Tutorial 2 (PRA3101)

64

RUJUKAN

(2008), HBEF2103 Psikologi Pendidikan, Kuala Lumpur: Open Universiti


Malaysia (OUM).
4 ASPEK PENTING PERKEMBANGAN MENYELURUH KANAKKANAK at Panduan Penubuhan & Perniagaan Perkhidmatan TASKA.htm
firstedition.com.my/psikologi kanak-kanak.htm

June 25, 2015

Tutorial 2 (PRA3101)

65

SEKIAN,
TERIMA
KASIH.
June 25, 2015

Tutorial 2 (PRA3101)

66