Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2015

MINGGU: 9

HARI : Selasa

TARIKH : 20 May 2015

Kelas : 6 Wira

Bidang :MembuatCorakdanRekaanAktiviti : Ikatan dan Celupan

Masa : 7.00 8.00

Tema :Alam Benda

Subjek: P.Seni
Visual

Standard
Pembelajaran:

Objektif:

Aktiviti :

Pendidikan Seni Visual


2.1Persepsi Estetik
2.1.1.Unsur Seni
2.1.1.1,2.1.1.2,
2.1.1.3, 4.1.1.4
2.1.2Prinsip rekaan
2.1.2.1,2.1.2.2

Tajuk :Saputangan

2.2 AplikasiSeni
2.2.1 Bahasa
seni
2.2.1.1, 2.2.1.2
2.2.2 Media
2.2.2.1

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat:


1. Memahamidanmenggunakanunsur seni dan prinsip rekaan dalam
ikatan dan celupan.
2. Mengaplikasikanpengetahuandanpemahamanbahasasenimenerusipe
nentuan media danteknikdalamaktivitiikatandancelupan
3. Menzahirkan idea
melaluipelbagaisumberdankajiandalampenghasilansaputangan
4. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah
dipelajari
1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang ikatan dan
celupan.
2. Guru memperkenalkan media yang digunakan.
3. Guru menunjuk cara membuat ikatan dan celupan
4. Murid membuat ikatan dan celupan mengikut kreativiti mereka
5.Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan.

Penilaian P&P:

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat ikatan dan celupan


berdasarkan empat Standard Kandungan.

Bahan Bantu Belajar:


Alat : tali
Bahan :
KainkapasPutih,
pewarnakain, lilin

EMK :Kreativiti,
Keusahawanan,
TMK, Nilai-NilaiMurni
ContohKarya