Anda di halaman 1dari 10

KOMUNIKASI BERKESAN

PENGENALAN
Komunikasi amat penting dalam kehidupan seharian kerana dengan
komunikasi, kita dapat memahami sesuatu situasi dan dapat mengerakkan
aliran kerja sesuatu organisasi dengan lebih lancar lagi. Tetapi dengan hanya
berkomunikasi seperti biasa sahaja tidak memadai untuk semua itu berlaku
dengan lebih sempurna. Amalan komunikasi yang berkesan perlu diterapkan
pada setiap individu di muka buni ini untuk memastikan semuanya berjalan
lancer. Sebagai contoh didalam bidang kerjaya Penolong Pegawai Perubatan
ramai diantara kakitangan kerajaan ini tidak mengamalkan komunikasi yang
berkesan dan mengakibatkan pesakit tidak memahami tentang penyakit yang
mereka alami malahan ada yang mengganggap mereka tidak hormat kepada
pesakit kerana tidak mengamalkan teknik komunikasi yang berkesan.
Sebagai seorang pegawai kesihatan mereka perlu berkomunikasi dan
menjalinkan hubungan mesra dan berkesan kepada pelanggan atau pesakit
bagi menghindarkan perasaan negatif mereka terhadap anggota hospital.
DEFINISI KOMUNIKASI
Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses menyampai & menerima
pandangan ataupun idea dan perasaan dengan tujuan menukar persepsi atau
tingkah laku manusia. Menurut Everett M. Rogers, Komunikasi adalah suatu
proses dimana suatu idea diterjemahkan dari sumber idea tersebut kepada
suatu bentuk penerimaan atau lebih mudah lagi idea yang diterjemahkan
untuk lebih mudah difahami oleh penerima dan boleh membuatkan penerima
itu mengubah tingkah laku mereka. Rogers & O. Lawrence Kincaid pula
berpendapat komunikasi merupakan suatu interaksi dimana terdapat dua
orang atau lebih yang sedang membangun atau melakukan pertukaran
informasi dengan satu sama lain yang pada akhirnya akan tiba dimana
mereka saling memahami dan mengerti. Manakala menurut Theodore M.
Newcomb, setiap bentuk komunikasi dipandang sebagai suatu transmisi
informasi yang terdiri dari rangsangan yang diskriminatif dari sumber untuk
penerima

JENIS JENIS KOMUNIKASI


1. Komunikasi Lisan
Komunikasi lisan boleh dinahagikan kepada dua bahagian iaitu secara
langsung dan tidak langsung
Komunikasi yang terjadi secara langsung adalah komunikasi
yang tidak dibatasi oleh jarak kerana kedua dua belah pihak

bertatap muka seperti dialog dan wawancara


Komunikasi yang terjadi secara tidak langsung adalah
komunikasi yang dibatasi oleh jarak seperti perbualan telefon,
panggilan video dan sebagainya

2. Komunikasi Bertulis
Komunikasi bertulis adalah komunikasi yang disampaikan dalam
bentuk tulisan dan digunakan untuk menyampaikan berita yang
sifatnya ringkas dan jelas tetapi perlu dilihat dahulu untuk terima
penyampaianya. Contoh komunikasi bertulis adalah buku, montaj,
gambar dan lain lain lagi
3. Komunikasi Langsung
Komunikasi langsung dilakukan secara terus tanpa bantuan perantara
orang ketiga ataupun media komunikasi dan juga tidak dibatasi oleh
jarak
4. Komunikasi Tidak Langsung
Komunikasi secara tidak langsung dilakukan dengan bantuan pihak
ketiga atau bantuan alat komunikasi

5. Komunikasi Formal
Komunikasi secara formal adalah komunikasi yang terjadi diantara
anggota organisasi atau kumpulan yang telah diatur strukturnya. Ianya
boleh didapati dalam seminar, konferensi dan sebagainya
6. Komunikasi Informal
Komunikasi informal adalah komunikasi yang terjadi di dalam suatu
organisasi atau perusahaan yang tidak rasmi atau tidak penting dalam
sesebuah organisasi dan yang misalnya seperti gosip, kabar angin,
desas-desus, dan sebagainya
7. Komunikasi Nonformal
Komunikasi nonformal adalah komunikasi yang terjadi antara
komunikasi yang formal dan informal, iaitu komunikasi yang
berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan sesebuah
organisasi dengan kegiatan yang bersifat peribadi anggota organisasi
atau perusahaan tersebut
8. Komunikasi Internal
Komunikasi Vertikal
Komunikasi yang terjadi dalam bentuk komunikasi dari pihak
atasan kepada bawahan, misalnya perintah, teguran, pujian,
petunjuk dan sebagainya

Komunikasi Horizontal
Komunikasi yang terjadi di dalam ruang organisasi atau pejabat
secara mudahnya diantara pekerja - pekerja yang mempunyai
kedudukan yang sama baris

Komunikasi Diagonal
Komunikasi yang terjadi di dalam ruang organisasi atau pejabat
diantara pekerja pekerja yang mempunyai kedudukan yang
tidak sama baris

9. Komunikasi Eksternal
Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang berlaku di antara
sesebuah organisasi dengan komuniti luar. Komunikasi ini boleh

didapati di press conference, siaran television, ekspo dan pameran dan


lain lain lagi.
10. Komunikasi Satu Arah (simplex)
Komunikasi ini berlangsung dari

satu

pihak

saja

(one

way

communication ). Pada umumnya komunikasi ini terjadi dalam keadaan


terdesak atau darurat misalnya untuk menjaga rahsia negara atau
untuk menjaga kewibawaan pemimpin.
11. Komunikasi Dua Arah (duplex)
Komunikasi yang bersifat dua arah ( two ways communication ) adalah
komunikasi yang diberi kesempatan untuk memberikan respons kepada
communicator. Komunikasi jenis ini dapat memberi kepuasan kepada dua
belah pihak dan dapat mengelakkan daripada terjadinya salah faham

12. Komunikasi Keatas


Komunikasi yang terjadi dari orang bawahan kepada orang atasan
13. Komunikasi Kebawah
Komunikasi yang terjadi dari orang atasan kepada orang bawahan
14. Komunikasi Kesisi
Komunikasi yang terjadi diantara orang yang memiliki kedudukan
setaraf
15. Komunikasi Chain Network
Komunikasi terjadi menurut saluran hirarchi organisasi dengan jaringan
komando sehingga mengikuti pola komunikasi formal
16. Komunikasi Circle Network
Komunikasi terjadi melalui saluran komunikasi yang berbentuk seperti
lingkaran. Saluran komunikasi lebih singkat dan merupakan
komunikasi yang berlawanan dari komunikasi chain network
17. Komunikasi Star Network
Komunikasi ini terjadi melalui satu pusat dan saluran yang dilalui lebih
pendek
18. Komunikasi Intrapersonal
Komunikasi ini merupakan komunikasi dengan diri-sendiri baik disadari
atau tidak, misalnya berpikir
19. Komunikasi Perseorangan

Komunikasi yang terjadi secara perseorangan atau individual antara


peribadi dengan peribadi tentang permasalahan yang bersifat peribadi
juga. Dalam komunikasi ini dapat dilaksanakan secara langsung
mahupun melalui telefon
20. Komunikasi Therapeutik
Komunikasi ini berlaku dalam bidang kesihatan antaranya adalah
memberi bantuan dan bimbingin khusus kepada pesakit, memberi
nasihat kepada pesakit dan lain lain

CIRI CIRI KOMUNIKASI YANG BERKESAN


Untuk mencapai tahap komunikasi yang berkesan, kerjasama yang kuat perlu
wujud diantara penyampai dan penerima agar segalanya berjalan dengan
lancar.
Penyampai perlulah mengamalkan ciri dibawah untuk mencapai komunikasi
yang berkesan
1. Senyum
Dengan menggunakan senyuman, penerima akan lebih mudah
selesa dengan penyampai dan informasi akan diterima dengan
mudah kerana penerima menjadi lebih focus
2. Sopan santun
Jaga adab sopan semasa menyampaikan maklumat agar penerima
selesa semasa proses penyampaian maklumat berlaku
3. Bahasa yang mudah
Gunakan Bahasa yang mudah difahami agar penerima mudah
menterjemah maklumat untuk memudahkan lagi urusan kerja
4. Nada yang lembut
Nada yang lembut dapat mengharmonikan keadaan sekaligus
membantu dalam proses menyampaikan maklumat
5. Mengawal interaksi
Kawal proses interaksi sepanjang komunikasi berlaku
6. Tidak menyinggung perasaan
Jangan menyinggung perasaan penerima agar penerima boleh
kekal focus terhadap komunikasi yang berlaku

7. Beri arahan yang jelas dan tepat


Beri arahan yang mudah dan tepat agar penerima mudah untuk
memahami tugasan yang diberi
8. Menamatkan komunikasi dengan baik
Tamatkan proses komunikasi itu dengan baik agar penerima berasa
selepas ini lebih mudah untuk berkomunikasi dengan penyampai
Penerima perlulah mengamalkan ciri dibawah untuk mencapai komunikasi
yang berkesan:
1. Dengar dengan teliti
Penerima perlu mendengar dengan lebih teliti agar tiada apa apa
informasi yang tertinggal sepanjang tempoh komunikasi
2. Tumpukan perhatian
Berikan perhatian yang penuh terhadap penyampai agar tidak
berlakunya salah faham dalam maklumat
3. Ulang pesanan yang diterima
Selepas mendengar segala maklumat yang disampaikan, ulang
semula agar segala maklumat yang diterima dapat disemak
4. Bertanya jika tidak jelas
Jika tidak jelas atau faham tentang maklumat yang disampaikan,
bertanyalah kepada penyampai agar ianya dapat dipermudahkan
5. Catatkan maklumat
Catatkan segala maklumat yang disamapaikan oleh penyampai
untuk kemudahan rujukan agar tidak berlaku kesalh fahaman
tentang maklumat yang disampaikan

RUMUSAN
Kesimpulannya, dalam bidang penolong pegawai perubatan, untuk mencapai
komunikasi yang berkesan, pegawai perubatan (penyampai) hendaklah
bekerjasama dengan pesakit atau waris pesakit (penerima) agar proses
rawatan yang dijalankan berjalan dengan lancar tanpa ada menimbulkan
sebarang komplikasi dan ketidak puas hatian akibat layanan yang kurang
mesra yang seringkali diadukan oleh pesakit terhadap kerjaya perubatan ini.
Dengan mengamalkan komunikasi yang berkesan ini, pesakit dapat
memahami dengan lebih lanjut tentang penyakit yang dialami, malahan
pesakit dapat mempraktikkan cara yang betul untuk merawat penyakit yang
dialamni kerana tiada kecelaruan maklumat yang berlaku sepnajang proses
perawatan yang diterima.

RUJUKAN
1. Komunikasi Kesihatan Berkesan (Mohd Jamil Yacob) 2011
PTS PROFESSIONAL PUBLISHING SDN. BHD
2. Komunikasi Dalam Perawatan (Arwani) 2003
Penerbit Buku Kedoktoran EGC
3. Penelitian Komunikasi Kualitatif (Pawito) 2007
LKiS Yogyakarta
4. Kamus Komunikasi 1989
Mandar Maju
5. Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia (M. Alwi Dahlan) 2008
PT Kompas Media Nusantara

KOLEJ SAINS KESIHATAN BERSEKUTU


SULTAN AZLAN SHAH
KURSUS DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN
PERKEMBANGAN PROFESIONAL
PENULISAN REFLEKSI
TAJUK: KOMUNIKASI BERKESAN
(MAPM 2131)
Nama: Muhammad Sabiq Salman Bin Katiman
No. Matrik : BPP 2014 2025
No. Kad Pengenalan : 920711-01-5471