Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran

: Matematik Tahun 4

Kelas/ Masa/ Bilangan Murid : Tahun 4D / 8.45 pagi 9.45 pagi / 35 orang
Tema

: Nombor Dan Operasi

Tajuk

: Operasi Bergabung melibatkan tambah dan tolak

Standard Pembelajaran

: 6.3 Penyelesaian masalah


(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan
penolakan dengan menggunakan pelbagai strategi.

Objektif Pembelajaran

: Murid berupaya untuk :


Menyelesaikan dengan betul 3 daripada 5 soalan penyelesaian
masalah harian melibatkan penambahan dan penolakan dengan
menggunakan pelbagai strategi.

Fasa

Persediaan
Pemerhatian
dan Analisis

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

Guru menayangkan slaid kepada murid.


Slaid 1 : Menunjukkan 5 ekor burung di
atas dahan.

Soalan :
Berapa ekor burung yang kamu lihat
dalam gambar ini?

Slaid 2 : Menunjukkan 3 ekor burung


lagi terbang hinggap di dahan yang Berapa ekor burung yang datang
sama.
dan hinggap di dahan tersebut?
Berapa
jumlah
semuanya
Slaid 3 : Datang seorang pemburu sekarang?
menembak burung-burung tersebut .
2 ekor daripada burung-burung itu jatuh Berapa ekor burung yang terbang
ke bumi. Yang lainnya terbang.
lari?

Imaginasi

Guru menayangkan slaid powerpoint :


Perhatikan
masalah
yang
Kisah / cerita mengenai seorang ditayangkan oleh guru.
pengusaha kantin yang menjual kuih.
Baca dan fahami masalah tersebut.
Makcik Gayah menyediakan 20 biji kuih
karipap , 30 biji kuih donat dan 10 biji Bagaimana kamu menyelesaikan
kuih lapis.
masalah tersebut?

Mencari
penyelesaian

1. Berapa jumlah kuih semuanya?


Jawapannya.............................

Operasi
apakah
gunakan?

yang

Mencari
alternatif
penyelesaian

2. Sekiranya dia mendapati masih ada Cuba bina ayat matematik .


15 biji daripada kuih-kuih itu,
berapakah bilangan biji kuih yang Catatan : 30 + 20 +10 = 60
telah terjual?
60 - 15 = 45
1 biji kuih = 10 sen
3. Sekiranya harga sebiji kuih itu ialah
10 biji kuih = RM1.00
10 sen , berapakah hasil jualan kuih
45 biji kuih = RM4.50
itu?

kamu

Guru
menayangkan
slaid
soalan
penyelesaian masalah dan meminta
murid membacanya.
Murid
cuba
melengkapkan
ayat
matematik
berpandukan
kepada
masalah tersebut.
Contoh 1 :
Encik Wong menternak 350 ekor itik.
Dia membeli lagi 55 ekor itik.
Sebulan kemudiannya dia menjual 60
ekor itik. Berapakah bilangan itik Encik
Wong yang belum dijual?

Perkembangan
Melakukan
operasi
Menilai

Contoh 2 :
Seramai 115 orang penumpang menaiki
kereta api dari Alor Setar ke Johor Bharu
.
35 orang turun di stesen Ipoh,
beberapa orang penumpang naik di
stesen
Kuala
Lumpur.
Bilangan
penumpang di dalam kereta api itu
sekarang ialah 152 orang. Berapakah
bilangan penumpang yang menaiki
kereta api tersebut di stesen Kuala
Lumpur?
Tugasan
Setiap kumpulan diberi kad
matematik yang tidak lengkap.

Baca dan fahamkan cerita yang


diberi.
Cuba lengkapkan ayat matematik
yang sesuai dengan cerita tadi.

350

55

60

Cuba bina ayat matematik yang


sesuai dengan cerita tadi.

Guru membahagikan murid kepada


7 kumpulan dan setiap kumpulan
diberi satu kad soalan tanpa
jawapan.

Murid diminta melengkapkan ayat


ayat matematik tersebut.

Penambahbaikan Kumpulan 1:
61 + 34 - 13 =
Menilai
Kumpulan 2 :
penyelesaian
42 + 14 - 23 =
masalah

Seterusnya
setiap
kumpulan
membina cerita bagi ayat matematik
yang telah dilengkapkan.

Kumpulan 3 :
34 + 46 - 20 =
Kumpulan 4 :
98 - 35 + 17 =
Kumpulan 5 :
82 - 26 + 17 =
Kumpulan 6 :
76-23 + 45 =

Kita boleh menyelesaikan sesuatu


masalah dengan banyak cara.

Kumpulan 7 :
114 + 56 -21 =

Adakah kamu berpuas hati dengan


hasil kerja kamu?

Setiap kumpulan mempersembahkan


hasil tugasan masing-masing.

Tindakan
Pelaksanaan
Amalan
Berterusan

Guru mengedarkan
kepada murid.

EMK

Keusahawanan, TMK.

BBB

Kad imbasan
Lembaran kerja
Slaid powerpoint

lembaran

kerja Guru
meminta
semua
murid
melengkapkan lembaran kerja yang
diedarkan.

Berdasarkan kepada keupayaan murid:


i)
Pentaksiran

Menyelesaikan
masalah
harian
yang rutin melibatkan operasi
bergabung tambah dan tolak
dengan pelbagai strategi.

ii) Menyelesaikan masalah harian


yang bukan rutin melibatkan
operasi bergabung tambah dan
tolak secara kreatif dan inovatif.

Refleksi

Anda mungkin juga menyukai