Anda di halaman 1dari 1

Nama: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________

Instrumen 19

Rujukan: B1 DS2 E1

Unit

Unit 3: Haiwan
(Buku Teks: m/s 30, 19)
B1 DS2 Ciri haiwan
B1 DS2 E1 Mengenal pasti litupan badan haiwan iaitu bercangkerang, berbulu, berbulu
pelepah dan bersisik

Deskriptor
Evidens

Kenal pasti litupan badan haiwan yang ditunjukkan di bawah.


Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. [SP: 3.1.1]
bercangkera
ng

bersisik
berbulu

Berbulu
pelepah

Burung helang
______________________.
Tenggiling
______________________.
Siput ______________________.

Musang
______________________.
SP: 3.1.1

Pentaksiran:

Murid boleh mengenal pasti ciri haiwan iaitu litupan badan: bercangkerang, berbulu, berbulu
pelepah, bersisik.
Menguasai

Dunia Sains dan Teknologi Tahun2

Belum menguasai

Disemak oleh: __________ Tarikh:_________