Anda di halaman 1dari 4

Bab 3 : Tamadun Awal Di Asia Tenggara

(1) Bukti Kewujudan Tamadun Awal Di Asia Tenggara i) Penternakan


1. Lembu, kambing dan ayam.
a) Catatan China
1. Kang Tai dan Chu Ying – dihantar sebagai utusan China j) Pemasaran
ke Funan 1. Lebihan hasil dipasarkan kepada penduduk bandar yang
2. Raja Funan Bernama Kaundinya – dipanggil Houen Tien tidak terlibat dalam pertanian.
dalam sebutan China
3. Sejarahwan G.Coedes – Funan merupakan kerajaan tertua k) Sistem Pengairan
di Asia Tenggara 1. Dibina dari sumber air seperti Tasik Tonle Sap.
4. Menurut G.Coedes lagi – Kerajaan Kedua tertua di Asia 2. Membawa kepada perkembangan pertanian di Kerajaan
Tenggara ialah Champa @ Lin Yi. Funan dan Angkor.

b) Langgam (3) Kerajaan Agraria


1. Jumpaan seni arca berunsur Hindu-Buddha yang
dipengaruhi oleh langgam seni arca Amaravati dari India 1. Kerajaan Funan
membuktikan kewujudan Funan sejak abad ketiga masihi. a) Awalnya
1. Awalnya Kerajaan agraria tetapi berkembang menjadi
c) Zaman Logam Kerajaan maritim.
1. Hubungan Perdagangan – Penemuan artifak gendang
gangsa yang dihasilkan di Batu Buruk,Terengganu dan b) Sebab-Sebab
Sungai Klang,Selangor. 1. Kedudukan pelabuhan Oc-Eo yang terlindung daripada
tiupan angin monsun..
d) Dengan Rom 2. Terdapat kemudahan bekalan makanan-minuman.
1. Hubungan Perdagangan – Penemuan artifak manik Rom di
Kuala Selinsing,Perak dan Kota Tinggi Johor. 2. Kerajaan Angkor
a) Peranan Tasik Tonle Sap
(2) Ciri-ciri Kerajaan Agraria
i) Sumber Air
a) Pertanian 1. Sumber air utama untuk bekalan air minuman dan
1. Kegiatan ekonomi berasaskan pertanian dan penternakan. mengairi sawah.

b) Lokasi ii) Tanah Rata


1. Kawasan Subur – lembah-lembah sungai 1. Tanah rata di kawasan sekeliling tasik sesuai untuk
Contoh : Dvaravati di Sg.Menam penanaman padi sawah.

c) Padi Sawah iii) Iklim


1.Tanaman Utama ialah Padi Sawah kerana ada bekalan air 1. Panas dan lembab sepanjang tahun – sesuai untuk padi
yang banyak. sawah.

d) Padi Huma iv) Tanah Subur


1. Ditanam di kawasan tanah tinggi yang kurang mendapat 1. Pada musim kemarau, kawasan di sekitar tasik menjadi
air dengan membina teres. mendapan lanar yang subur.

e) Tanaman Sampingan v) Protein


1. Pisang jagung & Sayuran 1. Membekalkan sumber protein seperti ikan.

f) Rempah vi) Sistem Air


1. Pelbagai jenis rempah dihasilkan 1. Terusan dibina untuk mengalirkan air ke sawah.
Contoh : Lada hitam & Cengkih
vii) Menampung
g) Hasil Hutan 1. Bekalan beras yang dihasilkan dapat menampung
1. Gading, damar, sarang burung dan kayu gaharu. keperluan penduduk kampung.

h) Menangkap Ikan
1. Di sawah dan sungai

1
(3) Kerajaan Maritim b) Tentera
1. Tentera laut Srivijaya yang dianggotai oleh Orang Laut
1. Ciri-Ciri mengawal perdagangan di Selat Melaka dan menjaga
keselamatan kerajaan.
a) Punggut hasil hutan
1. Pada awalnya mereka menangkap ikan dan memungut c) Barang Dagangan
hasil hutan. 1. Banyak barang tempatan dan antarabangsa dibekalkan
oleh kawasan taklukannya.
b) Pengeluar Logam
1. Mengeluarkan logam seperti bijih timah dan emas. d) Kapal Besar
1. Menurut catatan I-Tsing, Pelabuhan Srivijaya turut
c) Pelabuhan Pembekal dikenali kerana mempunyai kebolehan untuk membina
1. Membekalkan hasil tempatan seperti emas dan makanan kapal yang besar.
kepada pedagang.

d) Pelabuhan Kerajaan (4) Kerajaan Agraria dan Maritim


1. Pelabuhan pembekal berkembang menjadi kerajaan
Contoh : Champa, Kedah Tua, Srivijaya. (i) Perbezaan

a) Kegiatan Utama
e) Pelabuhan Entrepot 1. Kerajaan agraria mengutamakan pertanian.
1. Kedah Tua dan Srivijaya berkembang menjadi pelabuhan 2. Kerajaan Maritim mengutamakan perdagangan.
entrepot iaitu bekalkan hasil tempatan kepada pedagang
antarabangsa dan beli barang pedagang antarabangsa dan b) Kedudukan
edarkan kepada penduduk tempatan. 1. Kerajaan Agraria - Lembah-lembah sungai utama
2. Kerajaan Maritim - Tepi laut
f) Penduduk
1. Orang tempatan, Orang laut, Pedagang luar. c) Kegiatan Sampingan
1. Agraria - Mengumpul hasil hutan spt sarang burung.
g) Bahasa 2. Maritim - Menangkap ikan & Membuat kapal
1. Bahasa Melayu menjadi Lingua franca di Asia Tenggara.
d) Teknologi
2. Faktor-Faktor Kejayaan 1. Membina sistem pengairan spt terusan & baray.
2. Kapal utk jarak jauh & perahu utk jarak dekat.
(i) Kedah Tua
(ii) Persamaan
a) Strategik
1. Kedudukannya di Selat Melaka melindungi Kedah Tua a) Agama
daripada angin monsun barat daya. 1. Dipengaruhi oleh agam Hindu-Buddha dari India.
b) Gunung Jerai b) Raja
1. Menjadi panduan kepada kapal untuk keluar masuk 1. Diperintah oleh raja yang berkuasa mutlak.
terutama pada waktu malam melalui nyalaan api.
c) Dewa-raja
c) Kemudahan 1. Percaya bahawa raja adalah bayangan tuhan di bumi.
1. Pelbagai kemudahan disediakan. Cth : Gudang
d) Hubungan Luar
d) Barang Dagangan 1. Mempunyai hubungan dgn negara luar khususnya
1. Kaya dengan hasil hutan seperti rotan dan sumber galian hubungan keagamaan dgn India.
seperti timah dan memperoleh barang dagangan dari luar
seperti Teh dan Sutera. (iii) Saling Bergantung
(ii) Srivijaya a) Maritim perlukan Agraria
1. Bahan makanan daripada kerajaan Sailendra di Jawa
a) Strategik Tengah.
1. Kedudukan strategik di Selat Melaka menjadikan 2. Hasil hutan spt kayu balak untuk membina kapal
Srivijaya sebagai tempat persinggahan kapal dari daripada kerajaan Pegu di Burma.
India dan China.

2
3. Kenderaan spt gajah sebagai pengangkutan raja dari d) Kuasa Mutlak
Burma dan Siam. 1. Raja mempunyai kuasa mutlak dalam segala hal
4. Tenaga buruh yang mahir spt tukang kayu yang terbaik pentadbiran spt tentera dan hubungan luar.
dibawa dari kerajaan agraria.
5. Barang dagangan spt rempah untuk diperdagangkan e) Undang-Undang
kepada pedagang luar dari India dan China. 1. Semua perintah raja menjadi undang-undang yang wajib
dilaksanakan.
b) Agraria perlukan Maritim
1. Pasaran untuk barang keluaran spt beras, rotan dan f) Derhaka
rempah kepada pedagang antarabangsa melalui 1. Rakyat takut untuk menderhaka kepada raja kerana
kerajaan maritim. percaya raja adalah bayangan tuhan di bumi.
2. Barangan mewah spt kain dari India dan tembikar
dari China diperoleh daripada kerajaan maritim. g) Pertabalan
1. Upacara pertabalan diadakan mengikut adat resam Hindu
oleh golongan Brahmin untuk membezakan raja dengan
(5) Pengaruh Agama Hindu-Buddha golongan yang diperintah.

(i) Cara-Cara Penyebaran h) Orde Kosmos


1. Raja berkuasa terhadap seluruh alam semesta.
a) Ksyatria 2. Mendirikan kompleks kota yang melambangkan alam
1. Golongan tentera @ ksyatria yang menyebarkan agama semesta.
Hindu semasa membentuk tanah jajahan di Asia
Tenggara. i) Pentadbiran Srivijaya
1. Dalam Pentadbiran pusat terdapat 4 kumpulan anak raja
b) Vaisya iaitu yuvaraja,pratiyuvaraja,raja kumara dan
1. Golongan pedagang @ Vaisya membawa agama Hindu
raja putra.
semasa datang berdagang di Asia Tenggara.
2. Seorang daripada 3 orang anak raja boleh menjadi raja
c) Brahmin kecuali raja putra kerana anak gundik.
1. Golongan pendeta @ Brahmin datang ke Asia Tenggara 3. Di bawah anak raja terdapat senapati, ketua pentadbiran
dan mengajar agama Hindu di kalangan penduduk pusat.
Asia Tenggara. 4. Daerah ditadbir oleh golongan datu yang dilantik oleh
raja iaitu parvanda (keturunan raja) & bhupati
d) Kebudayaan (orang kaya).
1. Penyebaran agama Hindu juga berlaku apabila aspek-
aspek kebudayaan India disesuaikan dengan budaya
tempatan untuk diamalkan. (6) Kesan-Kesan agama Hindu-Buddha dalam kesenian
dan Kesusasteraan.
e) Perdagangan
1. Perdagangan dua hala wujud apabila pedagang India (i) Monumen (candi)
datang ke Asia Tenggara untuk dapatkan bekalan emas
apabila Maharaja Vespian,Rom hentikan penjualan emas a) Ibadat
kepada India kerana kekurangan bekalan. 1. Menjadi rumah ibadat bagi agama Hindu dan Buddha.

(ii) Kesan-Kesan Dalam Pentadbiran b) Memperingati


1. Untuk memperingati orang ternama spt raja dan peristiwa
a) Dewa-Raja penting.
1. Raja dianggap sebagai bayangan tuhan di bumi yang
turut memiliki kuasa sakti. c) Abu Jenazah Raja
1. Tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarganya.
b) Gelaran
1. Gelaran raja mula digunakan selepas kedatangan pengaruh d) Patung Utama
agama Hindu-Buddha. 1. Tempat menyimpan patung dewa bagi sesebuah kerajaan
awal.
c) Kedudukan Raja
1. Raja mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam e) Lambang Keagungan
pemerintahan. 1. Menjadi lambang keagungan seseorang raja berdasarkan
kehebatan seni bina
2. Contoh : Angkor Wat oleh raja Suryavarman II.

3
f) Menghalang Roh Jahat
1. Patung Nandiswara dan Drawapala berperanan menjaga
candi daripada dimasuki roh jahat.

g) Contoh
1. Angkor Wat
2. Candi Borobudur
3. Candi di Lembah Bujang

(ii) Pengaruh Bahasa Sanskrit

a) Keturunan Raja
1. Batu bersurat Kutei menjelaskan tentang keturunan raja.

b) Amaran Raja
1. Inskripsi di Palembang berkaitan dengan amaran raja
kepada rakyat supaya tidak menderhaka.

c) Bidang Intelek
1. Meningkatkan pencapaian intelek masyarakat kerana
batu-batu bersurat mempunyai maklumat tentang
undang-undang dan pemerintahan raja.

d) Kemahiran
1. Membuktikan masyarakat tempatan mempunyai
kemahiran yang tinggi memahat tulisan pada batu bersurat

e) Dalam Bahasa Melayu


1. Mengalami perubahan dalam bahasa melayu spt dukkha-
duka, manusa-manusia & dorhaka-derhaka.

f) Ilmu dan Komunikasi


1. Berkembang menjadi bahasa ilmu dan komunikasi
kerajaan awal di Asia Tenggara.

g) Kesusasteraan
1. Kesusasteraan India spt Ramayana dan Mahabharata
menyumbang kepada unsur mitos kesusasteraan klasik
AT.

h) Hikayat
1. Mahabharata diadun unsur tempatan menjadi Hikayat
Pandawa Lima dan Ramayana menjadi Hikayat Seri Rama