Anda di halaman 1dari 2

Bab 4 : Zaman Jahiliyah

(1) Maksud b) Eksploitasi


1. Golongan kaya mengeksploitasi golongan miskin.
a) Bahasa Arab
1. Dalam bahasa Arab, Jahil bermakna tiada ilmu c) Keuntungan
pengetahuan. 1. Para pedagang hanya mementingkan keuntungan dan
kekayaan sahaja.
b) Kebenaran
1. Masyarakat Arab digelar jahil kerana tidak menerima (6)Merompak
d) Cara-Cara Islam Disebarkan
kebenaran ajaran para nabi dan rasul. 1. Ada golongan yang merompak barangan daripada kafilah
(i)diSecara
padangRahsia
pasir. (selama 3 tahun)
c) Tidak Sembah
1. Tidak menyembah Allah Yang Maha Esa tetapi a) Ahli
(iv) Keluarga
Politik
menyembah berhala dan animisme. 1. Isteri baginda Khadijah binti Khuwalid, sepupu baginda
Ali bin Abu Talib dan anak angkat baginda Zaid bin
a) Kabilah
d) Akhlak Harithah.
1. Mereka hidup secara berpuak atau berkelompok yang
1. Akhlah mereka rendah kerana bersifat angkuh, zalim terdiri daripada suku tertentu di satu kawasan yang
dan degil. b)dikenali
Sahabatsebagai
Rapat kabilah.
1. Mula-mula Abu Bakar al-Siddiq dan melaluinya Uthman
bin Affan, Zubair bin Awan dan Al-Arqam bin Abu
b) Syeikh
(2) Ciri-Ciri Arqam.
1. Ketua kabilah yang merupakan lambang perpaduan kaum.
2. Syarat menjadi syeikh ialah mesti disukai ramai, matang,
(i) Agama c) berani,
Rumahgagah
al-Arqam
dan pandai berpidato.
1. Menjadi pusat kegiatan Islam yang pertama di Makkah
a) Wathani dan baginda
c) Semangat menggunakanya untuk sebarkan Islam secara
Assabiyah
1. Agama yang menyembah patung-patung berhala. meluas.
1. Anggota kabilah bersikap fanatik terhadap kabilahnya.
2. Kerana di padang pasir yang kering kontang semua orang
b) Khurafat d)harus
Akhlak Baginda
hidup bersama.
1. Kepercayaan kepada ilmu sihir, menilik nasib, pakai 3. Akibatnya para
1. Kejujuran munculsahabat
sikapmenyebarkan
menuntut belaIslam mendapat
mempertahankan
cincin tembaga untuk menjadi kuat san roh orang mati sambutan di kalangan
maruah kabilahnya. golongan bawahan dan bangsawan.
menjadi burung.
e) Perang
d) Sebab Rahsia
al-Basus
c) Animisme 1. Strategi dalam penyebaran
1. Akibat semangat assabiyah,Islam secara
perkara kecilberperingkat.
mencetuskan
1. Menyembah alam seperti pokok, batu, matahari. 2. peperangan
Bilangan umat Islam masih
yang besar. kecil untuk menghadapi
cabaran.
2. Cth : Perang al-Basus di antara Bani Taghib dengan Bani
d) Samawi Bakar tercetus kerana ahli Bani Bakar membunuh ahli
1. Agama Kristian, Yahudi dan Hanif. (ii)Bani
Secara Terbuka (selama 10 tahun)
Taghlib.

(4) Sosial
(ii) Sifat-Sifat Terpuji Nabi Muhammad s.a.w a) Sebab
1. Menyebarkan Islam secara terbuka kepada masyarakat
(3)Makkah
Latar Belakang Nabi Muhammad
setelah menerima s.a.w(wahyu).
perintah Allah
a) Tidak
a) SiddiqBermoral
1. Mengamalkan
1. Berkata benar perbuatan
sehingga baginda sentiasaspt
tidak bermoral dipercayai
judi, zinadan
1.
b)Berasal daripada keturunan
Kaum Kerabat Baginda Qusai bin Kilab, Seorang
digelar
dan arak.al-Amin.
1. pemimpin
Mengadakan Makkah yang
ceramah di terkenal.
rumah Ali bin Abu Talib setelah
2. Dilahirkan
bermusyawarahpada 12 Rabiulawal
dengan Tahununtuk
para sahabat Gajahmelaksanakan
atau 20 April
b) Kedudukan
b) Amanah Wanita
570 M diAllah.
perintah rumah datuknya Abdul Muttalib.
1.
1. Khadijah
(5)Wanita memberi
dipandang
Kerasulan Baginda modal –yang
rendah tidakbesar untukharta
diwarisi diperniagakan.
ibu bapa,
3.
2. Bapa baginda,
Ada kaum Abdullah
kerabat telah Islam
menerima meninggal
tetapidunia semasa
ada yang
bayi perempuan ditanam hidup-hidup (dianggap
baginda
menentangdalam kandungan
seperti Abu Lahab, ibunya.
bapa saudara baginda.
c) Tabliqmengubah
1. menjatuhkan
Untuk maruah keluarga).
masyarakat sekelilingnya yang tidak 4. Diserahkan kepada Halimatus Sadiyah untuk disusui dan
1. bermoral
Menyampaikan ajaranbaginda
dan taasub, Islam dengan bersungguh-sungguh
mengasingkan diri daripada
walaupun c) dipelihara.
Penduduk Makkah
masyarakatmenghadapi
c) Perkahwinan halangan. kepada Allah di Gua
dengan bertahannuth 5.
1. Semasa berumur
Mengadakan 6 tahun,
ceramah bonda
secara baginda
terbuka untukAminah
semuabinti
1. Lelaki
Hirak, boleh
Bukit berkahwin
Nur. dengan beberapa wanita dan
Wahab
penduduktelah
di meninggal
Bukit safa, dunia.
Makkah setelah menerima
d) Fatanah
sesiapa sahaja yang disukai.
2. Selepas 6 bulan berulang alik bertahannuth di Gua Hirak, 6. Baginda
perintah dipelihara
Allah. dengan penuh kasih sayang oleh
1. pada
Bijak6menyelesaikan
Ogos 610 M , masalah persengketaan
Allah menurunkan wahyuakibat
pertama
perletakan
(iii)melalui
Ekonomi Hajar Aswad. 2. keluarga bapa saudara
Semua pemerintah baginda,
Makkah Abu
telah Talib.
hadir seperti ketua Bani
malaikat Jibril kepada baginda. 7. Baginda pernah mengembala
Abdul Muttalib, Bani Tamim,kambing Bani Asadmilik
danbapa
Bani
3.
10. Wahyu pertama
Abu Talib terdapat dalam
mencadangkan Surah
baginda al-Alaq ayat 1-5,
menjalankan saudaranya,
Zuhrah. Abu Talib.
e) Riba
a) Lain-Lain
menyuruh umat Islam supaya membaca untuk baginda
mendapatada
perniagaan Khadijah binti Khuwailid supaya 8.
3. Semasa
Dakwahberumur
Islamiyah 12terganggu
tahun, baginda ikut
kerana Abu rombongan
Lahab bapa
1. Perniagaan
1. Sentiasa
ilmu bagi merendah
dilakukan
membina diri walaupun
berdasarkan
masyarakat kedudukan
danamalan ribabaginda
meningkatkan dan
pekerjaan tetap. saudaranya berdagang ke Syam.
menghina baginda.
tinggi dan dihormati
penindasan.
tamadun. semua.
11.Pengasih
Khadijahdanmemberi modalrasa yang besarmembantu
kerana tertarik 9.
6. Semasa singgah
Seterusnya di Basra,
baginda menggesaseorang pendeta Nasrani
masyarakat Arab
2.
4. Wahyu bertimbang seperti isteri
dengankedua
memasak sifat
dan
di Surahdan
amanah
menjahit.
al-Mudassir
kebolehanayat 1-7,
baginda. bernama Buhaira
meninggalkan meramalkan
perbuatan kerasulan
jahil seperti baginda. mencuri
membunuh,
12. mengisytiharkan
Sikap lembut baginda
dalam sebagai dan
percakapan Rasululah
kebolehan@ Pesuruh dan menindas sesama manusia.
3. Memberi
Allah dan pedidikan
mewajibkan agama secukupnya
baginda menyebarkandan menjadikan
agama Islam
mengambil
dirinya sebagaihatiteladan
orang untuk
yang berurus niaga menyebabkan
anak-anak.
kepada semua
keuntungan manusia.
menjadi berlipatorang
ganda.
4.
5. Bersifat
Langkah penyayang
pertama terhadap
baginda tua dan akidah(agama)
ialah mengubah kanak-kanak.
13. Perasaan
5. Sifat pemaaf hormat kerana
terserlah kebijaksanaan
semasa pembukaan dan kebolehan
semula kota
masyarakat
baginda Arab dengan
berniaga membawa menanam
kepada keimanan
perkahwinankepada di
Makkah
Allah pada tahun 630 M.
antaraYang Maha
baginda Esa. Khadijah.
dengan
\
f) Ekonomi
1. Pengukir dan peniaga patung berhala akan tergugat
ekonomi mereka kerana dilarang sembah berhala.
(7) Tokoh Yang Menerima Islam (ii) Cara-Cara
a) Golongan Hamba a) Penyair
1. Bilal bin Rabah yang diseksa dengan lehernya dijerut 1. Penyair Quraisy mengejek ajaran Islam melalui puisi.
dengan tali oleh tuannya, Umaiyah bin Khalaf.
2. Zunainah dibutakan oleh Abu Lahab. b) Fitnah
3. Amir bin Fuhairah diseksa menjadi gila. 1. Baginda dilemparkan dengan pelbagai tohmahan dan
4. Yassir dan isterinya, Sumaiyah dijemur di padang pasir tuduhan palsu.
sehingga mati syahid.
(8) Penentangan Oleh Kaum Quraisy c) Pujuk
(i) Sebab-Sebab Menerima Islam 1. Menawarkan pangkat, harta dan wanita jika baginda
(i) Sebab-Sebab menghentikan penyebaran Islam.
a) Hamba
1.
a) Ajaran
AgamaIslam memberi layanan sama kepada semua d) Pemulauan
manusia.
1. Orang Quraisy menyembah patung berhala secara turun- 1. Keluarga baginda dipulaukan selama 3 tahun.
temurun manakala Islam menyuruh mereka menyembah
b) kepada
LemahAllah
Lembut
Yang Maha Esa. e) Pakatan Membunuh
1. Baginda menggunakan cara lemah lembut dan berhikmah. 1. Akhirnya pemimpin Quraisy mengadakan pakatan untuk
b) Amalan Jahil membunuh baginda.
c) Seperti
1. Akal merompak dan menindas yang menjadi amalan
1. harian
Tidak menggunakan paksaan tetapi memujuk
dilarang oleh Islam. (iii) Langkah-Langkah Menghadapinya
menggunakan akal yang diberi oleh Allah.
c) Persamaan a) Ke Habsyah
d) Bandingkan
1. Konsep persamaan taraf antara semua manusia ditentang 1. Baginda menyuruh orang Islam hijrah ke Habsyah untuk
1. kerana
Membandingkan nilakdarjat
ada perbezaan akhlak orangatasan
antara Jahiliyah dengan nilai
dan bawahan. mendapatkan perlindungan.
akhlak dalam Islam.
d) Persaudaraan b) Ke Taif
e) Baca Ayat
1. Konsep Al-QuranIslam juga ditolak kerana fahaman
persaudaraan 1. Baginda bersama dengan anak angkat, Zaid bin Harithah
1. assabiyah.
Menjawab pertanyaan dengan membacakan ayat al-Quran pergi ke Taif tetapi kurang berkesan.
dan menjadi teladan yang baik.
e) Politik c) Ke Madinah
f)
1. Keimanan
Bimbang N.M. menjadi ketua Makkah dan yang lain tidak 1. Baginda bersama dengan pengikutnya berhijrah ke
1. Menanam
berpeluang.keimanan yang kuat di kalangan pengikut tanpa Madinah selepas menerima perintah Allah.
mengira harta.