Anda di halaman 1dari 1

Senarai Kandungan

Kandungan

Muka Surat
TUGASAN 1

TUGASAN 2
1.0

2.0

3.0

Konsep Pengajaran
1.1 Definisi Pengajaran
1.2 Model Pengajaran
Strategi, Pendekatan, Kaedah Dan Teknik
2.1 Strategi
2.2 Pendekatan
2.3 Kaedah
2.4 Teknik
Rancangan Pengajaran Harian
3.1 Rancangan Pengajaran Slot
3.2 Rasional Dalam Pemilihan Model
Sains Dalam Rancangan Pengajaran Harian

2-3

4-5

Pengajaran

Inkuiri

6-10

Pendekatan, Kaedah, Strategi Dan Teknik Pengajaran Dalam


Pengajaran Sains Dan Teknologi Tema Air Meneroka Sifat
Umum Bahan
4.0

4.1 Set Induksi


4.2 Perkembangan Langkah 1
4.3 Perkembangan Langkah 2
4.4 Perkembangan Lngkah 3
4.5 Komponen Penutup

11-17

5.0

Kebaikan Dan Keburukan Model Pengajaran Dalam Pengajaran


- Pembelajaran

17-18

6.0

Refleksi

19-20

7.0

Rujukan

21

8.0

Lampiran