Anda di halaman 1dari 4

SUSUNAN ACARA RAPAT KERJA SMP NURIS

TAHUN PELAJARAN 2014 2015


NO

WAKTU

KEGIATAN

PENANGGUNGJAWAB

Jumat, 29 Agustus 2014


1.
2.

3.

07.30 08.00
08.00 08.30

08.30 09.30

4.
5.

09.30 10.00
10.00 10.45

6.
7.
8.
9.
10
11

10.45 11.45
11.45 13.00
13.00 14.30
14.30 15.00
15.00 16.00
16.00 -

Registrasi
Pembukaan :
a. Pembacaan Kalam Illahi
b. Menyanyikan Lagu Kebangsaan
Indonesia Raya
c. Laporan Ketua Panitia
d. Sambutan kepala sekolah
e. Sambutan Ketua YWKPUI
sekaligus membuka acara raker
f. Doa penutup
g. Pembacaan Tata Tertib
Laporan Pertanggungjawaban Komisi
a. Sarana dan prasarana
b. Kurikulum
c. Kesiswaan
Coffee Break
d. Koperasi
e. Dana Sosial
Evaluasi Komisi
ISHOMA
Rapat Komisi
Coffee Break
Rapat Komisi
Pulang

Sekretaris
Mc. Ani Rodiyah, S Pd
Siti Alpeni, S.Pd
Andrian Sofyan, S.Pdi
Tati Windarti, A.Md
Dra.Hj. Siti Uswatun H
Drs. Olan Sahlan, M.Ak
H. Ali Ilyas, S.Ag
Sie. Acara
Dra.Hj. Siti Uswatun H
Nursiah, S.Pd
Drs. Iman Gunadi
Sie Konsumsi
Tati Windarti, A.Md
Ani Rodhiyah, S.Pd
Sie. Acara
Sie. Acara
Sie Konsumsi
Sie. Acara

Sabtu, 30 Agustus 2014


1.

08.00 09.30

2.
3.

09.30 10.00
10.00 10.30

4.

10.30 11.30

Presentasi Komisi
a. Sarana Prasarana
b. Kurikulum
c. Kesiswaan
Coffee Break
d. Koperasi
e. Dana Sosial
Pembacaan Struktur Organisasi Sekolah
Beserta Job Description:
a. Kepala Sekolah
b. Wakil Kepala sekolah
c. Staf Kurikulum
d. Staf Kesiswaan
e. Pembina Osis
f. Pembina Ekskul
g. Guru
h. TU
i. Wali Kelas
j. BK
k. Pengelola Perpustakaan
l. Penanggungjawab Lab IPA

Sie. Acara

Sie. Konsumsi
Sie. Acara
Dra. Hj. Siti Uswatun H

5.

11.30 12.00

6.
7.

12.00 13.00
13.00 14.30

8.
9.
10

14.30 15.00
15.00 15.30
15.30 16.00

m. Penanggungjawab Lab Komputer


n. Penjaga Sekolah (Caraka)
o. Keamanan
Penyusunan Panitia Tahun Pelajaran
2014- 2015
ISHOMA
Penyusunan Perangkat Pembelajaran :
a. Prog Tahunan ( 15` )
b. Prog Semester ( 15` )
c. RPP ( 45`)
d. Penilaian ( 15` )
Coffee break
Kesan dan Pesan
Penutupan

Dra. Hj. Siti Uswatun Hs


Tati Windarti, A.Md

Sie. Konsumsi

Jakarta, 22 Agustus 2014


Sie. Acara

Lily Meilia, S.Pd. SS.

TATA TERTIB RAPAT KERJA SMP NURIS


TAHUN PELAJARAN 2014 - 2015

1. Peserta wajib mengikuti rapat kerja SMP NURIS Tahun Pelajaran 2014 -2015

2. Peserta wajib hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai


3. Peserta wajib memakai seragam yang telah ditentukan :
a. Jumat :

Pr : Kebaya Encim

b. Sabtu :

Batik Bebas

Lk : Baju Koko Putih

4. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan rapat kerja sampai selesai
5. Peserta laki-laki tidak boleh merokok didalam ruangan rapat kerja
6. Peserta tidak boleh mendiskusikan hal-hal yang tidak berhubungan dengan topik ketika rapat
kerja sedang berlangsung
7. Peserta tidak boleh menggunakan Handphone ketika rapat kerja sedang berlangsung
8. Peserta tidak boleh meninggalkan ruangan selama kegiatan berlangsung kecuali hal-hal yang
dianggap penting
9. Peserta tidak boleh membawa anak
10. Peserta wajib menjaga kebersihan ruangan rapat kerja

DAFTAR NAMA KELOMPOK RAPAT KERJA SMP NURIS


TAHUN PELAJARAN 2014 2015

Kurikulum

Kesiswaan

Sarana Prasarana

1. Tati Windarti, A.Md

1. Drs. Iman Gunadi

1. Drs. Hj. Siti Uswatun H

2. Yuliarnis, S.Pd

2. Lily Meilia, S.Pd, S.S

2. Yuni Daliani, S.Pd

3. Drs. Muhadi

3. Andrian Sofyan, S.Pdi

3. Sariyal, S.Kom

4. Eka Dewi P, S.Pd

4. Rif`ah

4. Rosyad

5. Lukman, S.E

5. Erick H, S.Pd

5. Ahmad Hadi
6. Agustina

Koperasi
1.
2.
3.
4.
5.

Ani Rodhiyah, S.Pd


Syarifah C, S.Pd
Dwi Sri Utami, S.Pd
Adi
Diana

Dana Sosial
1.
2.
3.
4.
5.

Siti Alpeni, S.Pd


Nursiah, S.Pd
Siti Dewi, S.Pd
Koharrudin
H. Ali Ilyas