Anda di halaman 1dari 15

SJK (T) LADANG MATANG , 34750 MATANG , PERAK.

PROGRAM PENINGKATAN MATA PELAJARAN TAHUN 2010.


MATA PELAJARAN : SAINS
TAHAP : 1
Bil. Aktiviti Objektif Sasaran J F M A M J J O S O N D Tindakan Catatan

1. Mengenal peralatan Mengetahui penggunaan Murid – X X Guru sains


Sains peralatan Sains. murid tahap 1

2. Sudut Sains Pendedahan dan Murid – X X X X X X X X X X Guru kelas


menambahkan minat murid murid tahap 1

3. Buku skrap Sains Menambahkan minat murid Murid – X X Guru sains


murid tahap 1

4. Pertandingan Mencungkil bakat murid Murid – X Ketua panitia


minda Saintis. murid tahap 1

5. Minggu Sains Menambah ilmu Sains. Murid – X Ketua panitia


murid tahap 1

DISEDIAKAN OLEH ,

………………………………..
[ CIK.S.Ranjeetham ]
SJK (T) LADANG MATANG , 34750 MATANG , PERAK.
PROGRAM PENINGKATAN MATA PELAJARAN TAHUN 2010.
MATA PELAJARAN : SAINS
TAHAP : 2

Bil. Aktiviti Objektif Sasaran J F M A M J J O S O N D Tindakan Catatan

1. Membina carta – Menjawab soalan subjektif Murid – X X X X Guru sains


carta aliran dan murid tahap 2
mengenali proses
kemahiran Sains.

2. Sudut Sains Pendedahan dan Murid – X X X X X X X X X X Guru kelas


menambahkan minat murid murid tahap 2

3. Buku skrap Sains Menambahkan minat murid Murid –


murid tahap 2 X X Guru sains

4. Pertandingan Mencungkil bakat murid Murid – Ketua panitia


minda Saintis. murid tahap 2 X

5. Minggu Sains Menambah ilmu Sains. Murid –


murid tahap 2 X Ketua panitia

DISEDIAKAN OLEH ,

………………………………..
[ CIK.S.Ranjeetham ]
SJK (T) LADANG MATANG , 34750 MATANG , PERAK.
PROGRAM PENINGKATAN MATA PELAJARAN TAHUN 2010.
TAHUN 6

Bil. Aktiviti Objektif Sasaran J F M A M J J O S O N D Tindakan Catatan

1. Pengajaran dan Meningkatkan penguasaan Murid tahun 6. X X X X X X X X Guru m/p


pembelajaran

2. Kelas tambahan Kemahiran P & P Murid tahun 6. X X X X X X X X Semua guru

3. Ceramah motivasi Membentuk murid Murid tahun 6. X X X Guru m/p

4. Mengadakan bengkel Mrngembangkan minat Murid tahun 6. X X X Guru m/p


murid
5. Ujian Pra UPSR Menguji kekuatan murid Murid tahun 6. X X X S/U Peperiksaan

6. Perjumpaan dengan Kesedaran P & P Ibubapa X X Semua guru


ibu bapa
Pelajari pendekatanm yg
7. Teknik menjawab betuk Murid tahun 6. X X X Guru m/p
soalan

8. Pembelajaran Menambah kecemerlangan Murid tahun 6. X X X X X X X X Guru kelas


Mastery

9. Program anak angkat Menambah kecemerlangan Murid tahun 6. X X X X X X X X Semua guru


SJK (T) LADANG MATANG , 34750 MATANG , PERAK.
PROGRAM PENINGKATAN MATA PELAJARAN TAHUN 2010.
TAHUN 6

Bil. Aktiviti Objektif Sasaran J F M A M J J O S O N D Tindakan Catatan

1. Pengajaran dan Meningkatkan penguasaan Murid tahun 6. X X X X X X X X X X X X Guru m/p


pembelajaran

2. Kelas tambahan Kemahiran P & P Murid tahun 6. X X X X X X X X X X Semua guru

3. Ceramah motivasi Membentuk murid Murid tahun 6. X X X Guru m/p

4. Mengadakan bengkel Mrngembangkan minat murid Murid tahun 6. X X X Guru m/p

5. Ujian Pra UPSR Menguji kekuatan murid Murid tahun 6. X X X S/U Peperiksaan

6. Perjumpaan dengan ibu Kesedaran P & P Ibubapa X Semua guru


bapa

7. Teknik menjawab soalan Pelajari pendekatanm yg betuk Murid tahun 6. X X X Guru m/p

8. Pembelajaran Mastery Menambah kecemerlangan Murid tahun 6. X X X X X X X X X X Guru kelas

9. Program anak angkat Menambah kecemerlangan Murid tahun 6. X X X X X X X X X X Semua guru

DISEDIAKAN OLEH ,

………………………………..
[ Pn.M.Amuda ]
SJK (T) LADANG MATANG , 34750 MATANG , PERAK.
PROGRAM PENINGKATAN MATA PELAJARAN TAHUN 2010.
MATA PELAJARAN : MATEMATIK
TAHAP : 1
Bil. Aktiviti Objektif Sasaran J F M A M J J O S O N D Tindakan Catatan

1. Bijak sifir Menghafal dan menguasai Semua murid X X X X X X X X X X Guru m3


sifir
2. Bijak minda Semua murid X X X X X X X X X X Guru kelas
penyelesaian Melatih minda cergas
masalah
Murid X X X X X X X X X Guru kelas
3. Gerak gempur Menguji minda kecekapan cemerlang
murid masing - masing

4. Latihan dari buku Meningkatkan kemahiran Murid Tahun X X X X X X X X X Guru m3


latihan tambahan dalam pengiraan. 1

5. Minggu Matematik Menambah minat dalam Semua murid X Ketua panitia


subjek Matematik.

DISEDIAKAN OLEH ,

………………………………..
[ En.T.Jayachelan ]
SJK (T) LADANG MATANG , 34750 MATANG , PERAK.
PROGRAM PENINGKATAN MATA PELAJARAN TAHUN 2010.
MATA PELAJARAN : MATEMATIK
TAHAP : 2

Bil. Aktiviti Objektif Sasaran J F M A M J J O S O N D Tindakan Catatan

1. Bijak sifir Menghafal dan menguasai Semua murid X X X X X X X X X X Guru m3


sifir
2. Bijak minda Semua murid X X X X X X X X X X X Guru kelas
penyelesaian Melatih minda cergas
masalah

3. Gerak gempur Menguji minda kecekapan Murid X X X X X X X X X Guru kelas


murid masing - masing cemerlang

4. Latihan dari buku Meningkatkan kemahiran Murid di X X X X X X X X X Guru m3


latihan tambahan dalam pengiraan. tahap 2

5. Minggu Matematik Menambah minat dalam Semua murid X Ketua panitia


subjek Matematik.

DISEDIAKAN OLEH ,

………………………………..
[ En.T.Jayachelan ]
SJK (T) LADANG MATANG , 34750 MATANG , PERAK.
PROGRAM PENINGKATAN MATA PELAJARAN TAHUN 2010.
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS
TAHAP : 1

Bil Aktiviti Objektif Sasaran J F M A M J J O S O N D Tindakan Catatan


.

1. Pengglibatan murid Memperkembangkan Murid -murid X X X X X X X X X X X Guru BI


yang maksima dalam kebolehan murid tahap 1
P & P.

2. Menghafal ayat –ayat Menambah keyakinan Murid -murid X X X X X X X X X X Guru BI


dan perenggan dalam dalam bunyi dan sebutan tahap 1
Bahasa Inggeris. dalam Bahasa Inggeris.

3. Menggunakan Memaksimumkan Murid -murid X X X X X X X X X Semua guru


pelbagai alatan ICT pencapaian P & P yang tahap 1
dan ABM dua dan berkesan.
tiga dimensi.

DISEDIAKAN OLEH ,

………………………………..
[ En.N.Anbuselvan ]
SJK (T) LADANG MATANG , 34750 MATANG , PERAK.
PROGRAM PENINGKATAN MATA PELAJARAN TAHUN 2010.
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS
TAHAP : 2
Bil. Aktiviti Objektif Sasaran J F M A M J J O S O N D Tindakan Catatan

1. Menjalankan P&P Memastikan pencapaian murid Murid -murid X X X X X X X X Guru BI


berdasarkan sukatan & – murid dalam semua tahap 2
meliputi semua kemahiran adalah mantap.
kemahiran dalam
jangka masa yang
ditetaokan.

2. Menyenaraikan Mengukuhkan tatabahsa & Murid -murid X X X X X X X Semua guru


perkataan baru dan perbendaharaan kata. tahap 2
menagmbil nota.

3. Minggu Bahasa Mengukukuhkan kebolehan Murid -murid X Ketua panitia


Inggeris bertutur dalam Bahasa tahap 2
Inggeris.

4. Kelas SBT dan kelas Meningkatkan proses Murid -murid X X X X X X X X Semua guru
tambahan pembelajaran yang lebih tahap 2
brkesan.

DISEDIAKAN OLEH ,
………………………………..
[ En.N.Anbuselvan ]
PROGRAM PENINGKATAN MATAPELAJARAN TAHUN 2010

MATAPELAJARAN BAHASA MELAYU


(TAHAP 1)

TAHUN 1 , 2 DAN 3

BIL AKTIVITI OBJEKTIF SASARAN J F M A M J J O S O N D TINDAKAN CATATAN

1 Pelaksanaan P&P mengikut Meningkatkan Semua X X X X X X X X X X Guru BM


sukatan penguasaan BM Murid

2 Minggu Bahasa Melayu, Menguji penguasaan Semua X X Ketua


kuiz BM mengikut aliran Bahasa Melayu murid panitia

3 Sehari satu perkataan Meningkatkan Semua X X X X X X X X X X Ketua


perbendaharaan kata murid panitia

4 Kelas Bimbingan Menambahkan minat Semua X X X X X X X X X X Semua guru


murid murid

5 Hafalan ayat Meningkatkan Semua X X X X X X X X X X Guru Bm


penguasaan BM murid

DISEDIAKAN OLEH,
………………………….
[ R.JAGADEESAN ]

PROGRAM PENINGKATAN MATAPELAJARAN TAHUN 2010

MATAPELAJARAN BAHASA MELAYU


(TAHAP 2)

TAHUN 4 , 5 DAN 6

BIL AKTIVITI OBJEKTIF SASARAN J F M A M J J O S O N D TINDAKAN CATATAN

1 Pelaksanaan P&P mengikut Meningkatkan Semua X X X X X X X X X X Semua guru


sukatan penguasaan BM Murid

2 Minggu Bahasa Melayu, Menguji penguasaan Semua X X Ketua


kuiz BM mengikut aliran Bahasa Melayu murid panitia

3 Sehari satu ayat Meningkatkan Semua X X X X X X X X X X Semua guru


perbendaharaan kata murid

4 Kelas Bimbingan Menambahkan minat Semua X X X X X X X X X X Semua guru


murid murid

5 Hafalan ayat karangan Meningkatkan Semua X X X X X X X X X X Guru BM


penguasaan BM murid

6 Hafalan Peribahasa Menambahkan ilmu Semua X X X X X X X X X X Guru BM


dalam tatabahasa murid
DISEDIAKAN OLEH,
………………………….
[ R.JAGADEESAN ]
PROGRAM PENINGKATAN MATAPELAJARAN TAHUN 2010

MATAPELAJARAN BAHASA MELAYU


TAHUN 6

BIL AKTIVITI OBJEKTIF SASARAN J F M A M J J O S O N D TINDAKAN CATATAN

1 Pengajaran dan Meningkatkan Murid X X X X X X X X X X Guru M/P


pembelajaran penguasaan tahun 6

2 Kelas tambahan Kemahiran P & P Murid X X X X X X X X X X Semua Guru


tahun 6

3 Ceramah motivasi Membentuk Murid Murid X X X Guru M/P


tahun 6

4 Mengadakan bengkel mengembangkan Murid X X Guru M/P


minat murid tahun 6

5 Ujian PRA UPSR Menguji kekuatan Murid X X S/U


murid tahun 6 Peperiksaan

6 Perjumpaan dengan ibu kesedaran P & P Ibu Bapa X X Semua Guru


bapa

7 Teknik menjawab soalan Pelajari pendekatan Murid X X Guru M/P


yang betul tahun 6

8 Program anak angkat Menambah Murid X X X X X X X X X Semua Guru


Kecemerlangan tahun 6

9 Ujian LTS Menguji kekuatan Murid X X Semua Guru


murid tahun 6

DISEDIAKAN OLEH,

………………………….
[ R.JAGADEESAN ]
SJK(T) LADANG MATANG, 34750 MATANG, PERAK.
PROGRAM PENINGKATAN MATA BAHASA TAMIL TAHAP 2

Bil Aktiviti Objektif Sasaran Pelaksanaan Tindakan Catatan

J F M A M J J O S O

1. Pelaksanaan P&P Meningkatkan Semua Semua


mengikut sukatan penguasaan dan murid / / / / / / / / / / guru
kecemerlangan

2. Program cekap membaca Meningkatkan Semua / / / / / / / / / / Semua


dan pantas menulis penguasan dan murid
guru
kecemerlangan

3. Pertandingan hafalan Meningkatkan Semua / / / / / / / / / / Guru


kecemerlangan murid
panitia

4. Pembelajaran kendiri Mengenal Tahun 4 & 5 / / / / / / / / / / Guru kelas


kelebihan dan
kelemahan diri

5. Minggu Bahasa Tamil Menarik minat Semua / Guru


terhadap mata murid
panitia
pelajaran
SJK(T) LADANG MATANG, 34750 MATANG, PERAK.
PROGRAM PENINGKATAN BAHASA TAMIL TAHAP 1

Bil Aktiviti Objektif Sasaran Pelaksanaan Tindakan Catatan

J F M A M J J O S O

1. Pelaksanaan P&P Meningkatkan Semua Semua


mengikut sukatan penguasaan dan murid / / / / / / / / / / guru
kecemerlangan

2. Program cekap membaca Meningkatkan Semua / / / / / / / / / / Semua


dan pantas menulis penguasan dan murid
guru
kecemerlangan

3. Pertandingan hafalan Meningkatkan Semua / / / / / / / / / / Guru


kecemerlangan murid
panitia

4. MAS ( Minimum Adequate Membaca dan Semua / / / / / / / / / / Guru kelas


System ) menulis tanpa murid
kesilapan

5. Minggu Bahasa Tamil Menarik minat Semua / Guru


terhadap mata murid
panitia
pelajaran