Anda di halaman 1dari 32

821008016129001

HBPE3203

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER SEPTEMBER 2014

HBPE 3203
PENDIDIKAN LUAR
PENCEMARAN ALAM SEKITAR

NAMA

SAIFUL AZRA BIN MD NOH

NO. MATRIKULASI

821008016129001

NO. KAD PENGNEALAN

821008-01-6129

NO. TELEFON

0107064439

E-MEL

saiful_7304@gmail.com

PUSAT PEMBELAJARAN

OPEN UNIVERSITY MALAYSIA


( CAWANGAN BATU PAHAT )
1

821008016129001
HBPE3203

ISI KANDUNGAN
BIL

1.

PERKARA

Isu 1

M/SURAT

: Pembuangan Sampah

Punca

Kesan
5
2.

Isu 2

: Pencemaran

Punca

Kesan
8
3.

4.

5.

Isu 3

Isu 4

Isu 5

: Pembakaran Terbuka

10

Punca

11

Kesan

12

: Pembuangan Sisa Toksik

13

Punca

13

Kesan

15

: Pertanian

16

Punca

16

Kesan
17
6.

Kertas Kerja Perkhemahan Bersepadu Unit Beruniform

18

7.

Perincian aktiviti / Cadangan aktiviti

26

8.

Instrumen Penilaian Perlaksanaan Aktiviti Cadangan

28

9.

Rujukkan

33

821008016129001
HBPE3203

1.

ISU 1 :

PEMBUANGAN SAMPAH

Menurut Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 pula, sampah ditakrifkan sebagai suatu bahan
buangan, termasuk semua bahan yang telah ditetapkan sebagai bahan buangan terjadual, atau
semua bahan sama ada dalam bentuk pepejal, cecair atau dalam bentuk gas atau wap yang
dilepaskan, dike luarkan atau diletakkan dalam alam sekeliling yang akan menyebabkan
pencemaran. Sampah juga dapat dikategorikan. Sampah sarap ini berbeza dari segi bentuk asal
dan kandungan fizikalnya. Sampah sarap yang terdapat dapat dikelaskan seperti:

1.2

Sampah Domestik
Sampah Klinikal
Sampah Industri
Sampah Komersial
Sampah perobohan dan pembinaan
Sampah pertanian

Punca-Punca Pembuangan Sampah Sarap


1. Sikap Sambil Lewa Masyarakat
Amalan menjaga kebersihan adalah aspek yang perlu diterapkan ke dalam diri setiap
manusia. Terdapat sebilangan individu yang menganggap menjaga kebersihan
persekitaran adalah tanggungjawab orang lain. Sampah sarap dibuang sewenangwenangnya samada di tepi jalan, di dalam parit dan juga sungai. Mereka tidak
memikirkan apakah kesannya ke atas alam sekitar untuk jangka pendek dan panjang

2. Tempat / Kawasan Pelupusan Sampah yang terhad

821008016129001
HBPE3203

Secara purata, setiap rakyat Malaysia menghasilkan 0.8kg. sampah setiap hari.
Jumlah ini bertambah besar jika mengambil kira individu yang tinggal di bandar.
Penghuni kawasan bandar dianggarkan menghasilkan 1.5kg. sampah setiap hari.
Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan
Tempatan pada tahun 2001, 16,247 tan sampah dihasilkan di Malaysia setiap hari.
Negeri Selangor mendahului negeri-negeri lain dengan penghasilan sampah sebanyak
2,955 tan sehari. Ini diikuti dengan Kuala Lumpur (2,634 tan/hari), Johor (2,002
tan/hari), Perak (1,596 tan/hari) dan Kedah (1,383 tan/hari). Dianggarkan, sebahagian
besar tapak ini akan penuh atau tidak boleh digunakan dalam masa dua tahun lagi.
Bukan itu sahaja, kaedah pelupusan sampah jenis ini berisiko tinggi terhadap alam
sekitar dan manusia di sekitar kawasan tapak pelupusan itu. Sebagai contoh, tapak
pelupusan terbuka boleh memberi kesan kepada sistem tanah dan air di kawasan
tersebut. Selain bau busuk, penyakit mata dan kulit juga boleh mengganggu hidup
manusia di persekitaran kawasan tapak.

3. Penerokaan Hutan Untuk Pertanian Dan Perindustrian


Bagi menjalankan aktiviti pertanian di kawasan-kawasan yang baru diteroka, banyak
sisa-sisa / pokok-pokok yang di tebang. Sisa-sisa tidak diselenggara dengan baik. Ini
menyebabkan longgokkan sampah sarap dan mengundang bahaya kepada kawasan
persekitaran. Antaranya boleh menyebabkan banjir kilat, mengundang binatang
berbisa seperti ular dan sebagainya.

821008016129001
HBPE3203

1.3

KESAN PEMBUANGAN SAMPAH SARAP

1. Mengundang Bau Busuk Dan Binatang Buas


Oleh kerana sistem penyelengaraan sampah tidak dilaksanakan dengan betul maka
akan berlakulah longgokan sampah ditepi-tepi jalan. Ini akan menyebabkan kawasan
persekitaran berbau busuk. Melalui sampah sarap yang berbau busuk ini juga akan
mengundang haiwan-haiwan lain seperti anjing liar, lalat, tikus bahkan juga bakal
menjadi tempat pembiakkan nyamuk aedes. Ini sekaligus membahayakan
keselamatan penduduk di sekitar kawasan tersebut. Anjing anjing liar yang
berkeliaran juga boleh mengancam nyawa, terutama bagi pejalan kaki dan juga
penduduk yang menaiki basikal ataupun motorsikal.

2. Menyebabkan Banjir Kilat


Hasil dari pembuangan sampah sarap ke longkang-longkang dan juga sungai, akan
mengakibatkan longgokkan sampah yang akan menyebabkan berlakunya banjir kilat.
Ini adalah kerana system perparitan tidak dapat mengalirkan air dengan baik dan
tersumbat yang seterusnya menyebabkan berlakunya banjir.

3. Mencacatkan Pemandangan Mata


5

821008016129001
HBPE3203

Oleh kerana pembuangan sampah dilakukan sewenang-wenangnya, kawasan


persekitaran akan menjadi kotor. Longgokkan sampah yang bertaburan ditepi-tepi
jalan bakal menjejaskan Malaysia sebagai Hub Perlancongan. Kesannya, pelancong
akan enggan datang ke Negara ini kerana masyarakat di Negara ini tidak
mengamalkan kebersihan, terutama kawasan persekitaran. Akibatnya, ekonomi
Negara akan menurun dan sector pelancongan di Negara ini akan terjejas.

2.

ISU 2 :

PENCEMARAN

Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) mengatakan bahawa pencemaran adalah
suatu perbuatan yang mencemarkan (mengotorkan) pengotoran alam perbuatan
mencemarkan kebersihan alam sekeliling dengan sampah sarap. Terdapat pelbagai cara
pencemaran ini boleh berlaku . Tetapi ianya terbahagi kepada dua jenis iaitu :
i.

Pencemaran yang disebabkan oleh faktor Semulajadi


Pencemaran yang disebabkan oleh faktor semulajadi adalah pencemaran yang berlaku
dengan sendirinya setelah berlakunya bencana alam seperti letusan gunung berapi,
dilanda ribut taufan, gempa bumi dan sebagainya .

ii.

Pe
nc

emaran yang disebabkan oleh faktor manusia .

821008016129001
HBPE3203

Pencemaran yang disebabkan oleh faktor manusia adalah pencemaran yang dilakukan
oleh manusia samada sengaja atau tidak disengajakan . Antaranya adalah seperti
membuang bahan toksid ke dalam sistem perairan, asap-asap yang dilepaskan daripada
kenderaan, pembakaran secara terbuka dan banyak lagi.

2.1

PUNCA-PUNCA PENCEMARAN ( UDARA, AIR, TANAH )

Pencemaran Udara
Pencemaran Udara berlaku apabila udara yang dilepaskan dalam bentuk gas
ataupun asap bebas di udara. Pembebasan udara dan gas di udara ini boleh
memudaratkan kesihatan Contohnya, gas-gas beracun, zarah-zarah yang
terperangkap hasil dari asap kenderaan, jerebu dari kesan pembakaran secara
terbuka dan sebagainya .

Pencemaran Air

821008016129001
HBPE3203

Pencemaran air berlaku apabila sampah sarap / bahan toksik dibuang di dalam
kawasan berair seperti di sungai, tali air, laut dan sebagainya. Contohnya,
pembuangan air kumbahan, sisa-sisa kimia, haba, pembuangan sampah dan
sebagainya .

Pencemaran Tanah
Pencemaran tanah berlaku apabila kawasan-kawasan hutan di teroka dan
ditarah untuk kerja-kerja pembinaan dan untuk membuka lading bagi

tujuan

pertanian. Contohnya, pemusnahan hutan akibat pembalakan, pembuangan


sisa-sisa kimia dan sisa-sisa pepejal .

2.2

KESAN BURUK PENCEMARAN


i.

Mengancam Kesihatan Dan Keselamatan Manusia


Akibat daripada pencemaran alam sekitar, kesihatan manusia turut terjejas . Di
negara kita misalnya penggunaan kereta masa kini telah bertambah dengan begitu
pesat berbanding tahun 1950an dan 1960an dahulu . Malangnya kecanggihan
teknologi pembuatan kenderaan bermotor telah menimbulkan banyak masalah
8

821008016129001
HBPE3203

misalnya pencemaran udara, pencemaran bunyi, kerosakan alam dan hidupan


semulajadi . Pengeluaran gas monoksida iaitu sejenis gas beracun yang boleh
membunuh sekiranya terkumpul dalam kawasan yang tertutup . Sejenis lagi unsur
yang boleh terhasil melalui penggunaan kenderaan bermotor ialah plumbum iaitu
sejenis bahan kimia yang sangat beracun dan boleh menyebabkan kerosakan otak
terutamanya di kalangan kanak-kanak. Selain dari itu seperti yang berlaku di
Teluk Minamata, Jepun, pencemaran toksid yang masuk ke dalam air
menyebabkan simptom kebas-kebas, sakit kepala, kabur penglihatan dan
penuturan yang tidak betul

ii.
Kehilangan Dan Kerosakkan Harta Benda
Pencemaran yang disebabkan oleh faktor semulajadi seperti letusan gunung berapi, ribut
taufan, gempa bumi dan sebagainya, banyak memberi kesan kepada kerosakan harta
benda . Sebagai contoh kejadian letusan gunung berapi yang berlaku di Indonesia iaitu
Gunung Merapi telah menyebabkan berlakunya kerosakan harta benda . Ini disebabkan
oleh lahar panas yang dikeluarkan oleh gunung tersebut . Antara kerosakan harta benda
yang berlaku ialah kemusnahan kediaman penduduk dan kemudahan infrastruktur di
kawasan yang terlibat.

821008016129001
HBPE3203

iii.

Mengancam Flora Dan Fauna

Kesan daripada pencemaran yang berlaku bukan sahaja dialami oleh manusia bahkan
turut memberi kesan kepada hidupan yang lain . Antara kesan pencemaran yang banyak
membunuh organisma laut di perairan cetek ialah kesan daripada tumpahan minyak ke
laut . Apabila tumpahan minyak berlaku dengan banyak berhampiran persisiran pantai ia
membentuk lapisan minyak yang mengancam kehidupan laut serta burung . Tumpuhan
tersebut juga turut menjejaskan tumbesaran dan kesuburan plankton .Antara kesan yang
dianggap kronik ialah anomalia, iaitu pembesaran tubuh dan tingkahlaku yang tidak
normal, serta kurang daya ketahanan badan kepada penggunaan sumber air tersebut.

3.

ISU 3 : PEMBAKARAN TERBUKA

Pembakaran terbuka ditakrifkan sebagai "pembakaran sebarang bahan dalam cara yang hasil
pembakaran dari pembakaran tersebut dibebaskan secara langsung ke udara sekitar tanpa melalui
serombong, pendiang, atau lohong." Secara umumnya, setiap kali anda menyalakan api di luar,
anda membuat pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka adalah salah satu penyebab utama
kepada berlakunya pencemaran udara. Pembakaran terbuka kebanyakannya dikesan berlaku di
kawasan tapak pelupusan sampah, sisa pepejal di kawasan industri dan tapak pembinaan, sisa
perladangan, sisa kebun serta pembakaran di hutan simpan.

10

821008016129001
HBPE3203

3.1

PUNCA-PUNCA PEMBAKARAN TERBUKA


1. Sikap Individu & Organisasi Yang Tidak Bertanggungjawab
Masyarakat secara umumnya tahu akan kesan buruk pembakaran secara terbuka
kepada kawasan persekitaran. Namun, terdapat segelintir individu yang tidak
bertanggungjawab membakar sampah secara terbuka. Mereka mengambil jalan
mudah untuk melupuskan sampah tersebut. Ini dapat dilihat apabila mereka
membakar sampah secara terbuka, kerana ada diantaranya bahan yang dibakar itu
mengandungi CFC (chlorofluorocarbon ) walhal mereka tahu yang bahan tersebut
amat berpotensi dan menyumbang kepada penipisan ozon. Terdapat juga segelintir
pengusaha perindustrian yang melepaskan ataupun membakar bahan buangan
daripada kilang-kilang. Asap-asap dan debu yang berterbangan di udara mengundang
pula kepada kejadian jerebu yang akan membahayakan kesihatan manusia.

2. Kawasan Perlupusan Sampah Yang Terhad.


Pertambahan penduduk di samping pekerja asing memerlukan ruang untuk
pembinaan kawasan kediaman. Di Malaysia, terdapat hampir 230 tapak pelupusan
sampah dengan purata keluasan 15 hektar untuk setiap tapak. Pengurusan dan latihan
operasi di kebanyakan tapak pelupusan ini secara keseluruhannya adalah lemah.
Kawasan yang telah diperuntukkan tersebut juga adalah tidak mencukupi dan Negara
terpaksa menanggung kos yang tinggi bagi menguruskan sampah-sampah berkenaan.
3. Penguatkuasaan Yang Lemah Dari Pihak Berkuasa
Mengikut peruntukan di bawah Seksyen 29A (2) Akta Kualiti Alam Sekeliling
(Pindaan) 2001, kerajaan telah melarang orang ramai daripada melakukan
pembakaran secara terbuka melainkan jika ianya ada kaitan dengan agama, majlis
berbeku, dan pembakaran mayat. Selain daripada perkara yang disebutkan tadi,
11

821008016129001
HBPE3203

sebarang aktiviti pembakaran secara terbuka adalah salah disisi undang-undang.


Namun begitu, penguatkuasaan ini tidak dipantau dari semasa ke semasa. Lebih
menyukarkan kerana aktiviti pembakaran secara terbuka ini sukar di kawal kerana
ianya berlaku dimana-mana sahaja dan tidak mengira tempat.

3.2

KESAN-KESAN PEMBAKARAN TERBUKA


1. Mengundang Masalah Jerebu
Punca utama masalah jerebu ialah pembakaran hutan,ladang,dan bahan sisa pertanian
secara terbuka untuk membersihkan kawasan pertanian dan menyuburkan tanah
selepas selesai kerja penuaian ,sesetengah petani mengambil jalan mudah dengan
membakar sisa tanaman secara terbuka .Selain itu, hutan juga boleh terbakar akibat
cuaca yang terlalu panas. Pembakaran hutan sering kerap berlaku kerana sikap
manusia yang tidak bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Mereka hanya
mementingkan keuntungan semata-mata sehingga sanggup memusnahkan alam
sekitar. Seperti yang kita ketahui, pembakaran terbuka ini membabitkan pelbagai jenis
bahan. Antaranya ialah bahan plastik yang mengandungi CFC. Jika bahan yang
mengandungi CFC ini di bakar, maka ia akan mengakibatkan lapisan ozon menjadi
tipis dan kesannya untuk jangka panjang, cahaya ultraungu akan sampai ke bumi.

2. Punca Kepada Fenomena Pemanasan Global


Pembakaran terbuka juga menjadi punca berlakunya pemanasan global di muka bumi kita ini.
Banyak

pembakaran

terbuka

yang

telah

dilakukan

oleh

individu

yang tidak

bertanggungjawab. Kesan daripada kegiatan tersebut menyebab kan gas karbon dioksida

terhasil serta terbebas di udara dan seterusnya memerangkap haba. Oleh hal yang
demikian, pihak kerajaan seharusnya memperketat undang-undangagar mereka tidak
berani membuat sebarang kesalahan di muka bumi ini. Rentetan daripada perkara itu,masalah
12

821008016129001
HBPE3203
jerebu yang sering melanda dunia juga akan berkurangan. Kita seharusnya sesal dahulu
pendapatan, sesal kemudian tidak berguna, iaitu sebelum keadaan bumi kita ini menjadi lebih
melarat lagi

4.

ISU KE 4 : PEMBUANGAN SISA TOKSIK


Bahan buangan toksik bermaksud bahan buangan yang mengandungi sifat-sifat fizikal,
kimia atau biologi yang berbahaya kepada manusia dan alam sekitar dan boleh berlaku
sama ada dalam jangka masa pendek atau panjang. Ini kerana bahan buangan toksik
berbahaya bersifat mudah terbakar, mudah menghakis, beracun atau mudah bertindakbalas
atau meletup apabila bercampur dengan bahan lain. Ia boleh wujud sama ada dalam
bentuk cecair, pepejal dan separa pepejal.

4.1

PUNCA-PUNCA PEMBUANGAN SISA TOKSIK

1. Pembuangan Sisa Toksik Daripada Kilang


Kebanyakkan kilang dibina ditepi-tepi sungai. Oleh yang demikian, pengusaha kilang
mengambil jalan mudah dengan membuang sisa toksik yang dihasilkan di kilang ke
dalam system perparitan. Hal ini adalah demi untuk menjimatkan kos operasi kilang
kerana untuk melupuskan sisa toksik berkenaan di pusat-pusat pelupusan memerlukan
kos yang tinggi. Ini sekaligus dapat memberi keuntungan yang berlipat ganda kepada
pengusaha kilang berkenaan.

13

821008016129001
HBPE3203

2. Kurang Kesedaran Sivik Terhadap Kesan Pembuangan Sisa Toksik


Kebanyakkan penduduk di Malaysia sedar akan kesan buruk yang akan dihadapi oleh
alam sekitar sekiranya sisa toksik dibuang ke dalam sistem perparitan. Namun, oleh
kerana terdapat segelintir individu yang tidak mempunyai kesedaran sivik yang tinggi
menyebabkan pencemaran sisa toksik ini berlaku juga. Kebanyakkannya sisa toksik
tersebut dibuang melalui individu yang diupah untuk melaksanakan pembuangan sisa
toksik tersebut. Mereka tidak menghiraukan apakah risiko yang bakal dihadapi
sekiranya sisa toksik itu dibuang ke dalam laut ataupun di dalam sungai.

3. Tumpahan Minyak Dan Pembuangan Sisa Toksik Daripada Kapal-Kapal


Dinihari, kita sering mendengar tentang perlanggaran kapal-kapal dilaut yang
lazimnya akan menyebabkan tumpahan minyak. Terdapat sebilangan kes yang akan
menyebabkan tumpahan sisa toksik yang bakal mencemarkan sistem perairan negara.
Tumpahan minyak dan sisa toksik ini bakal memusnahkan ekosistem laut dan
akibatnya, sumber dari laut seperti batu karang, ikan malah semua hidupan laut akan
musnah.

14

821008016129001
HBPE3203

4.2

KESAN PEMBUANGAN SISA TOKSIK


1. Melumpuhkan Ekosistem Laut
Kesan buruk pembuangan sisa toksik adalah ianya akan melumpuhkan sama sekali
ekosistem laut. Ianya memberi kesan jangka panjang kepada hidupan akuatik kerana
sisa toksik yang berada di dalam air sukar untuk dineutralkan.

2. Menjejaskan Kesihatan Manusia


Oleh kerana sisa toksik masuk ke dalam sistem perairan, ianya akan menjejaskan
kesihatan manusia melalui air yang diminum. Walaupun air tersebut dirawat terlebih
dahulu, namun kesan daripada pencemaran ini boleh dikesan melalui bau dan ianya
sekaligus membahayakan kesihatan manusia.
3. Melumpuhkan Ekonomi Negara
Oleh kerana sisa toksik / tumpahan minyak berlaku diperairan negara, ianya akan
menjejaskan ekonomi negara melalui sektor perlancongan. Pelancong akan berasa
bimbang untuk bercuti dan menikmati keindahan pantai di negara ini.

15

821008016129001
HBPE3203

5.

ISU KE 5 : PERTANIAN

Pertanian merupakan agenda penting dan menjad penyumbang utama dalam pembangunan
ekonomi negara. Melalui aktiviti pertanian, ianya bukan sahaja meningkatkan pendapatan
negara, malah membantu rakyat melalui ruang-ruang pekerjaan yang ditawarkan. Namun,
melalui pertanian juga, aktiviti yang dilakukan memberi impak negatif kepada kesejahteraan
alam sekitar. Antara punca-puncanya adalah seperti berikut;
1.

Penerokaan Hutan Secara Berleluasa Untuk Pembalakkan Dan Pertanian

Pokok-pokok ditebang tanpa kawalan bagi mendapatkan balak dilihat antara punca
berlakunya banjir lumpur dibeberapa kawasan. Selain itu, lereng-lereng bukit ditarah bagi
menjalankan aktiviti pertanian seperti yang berlaku di Cameron Highland juga telah
menyebabkan berlakunya banjir kilat dan tanah runtuh. Ini adalah kerana apabila pokokpokok ditebang, tanah tiada cengkaman terhadap akan dan mengakibatkan tanah bergerak
mengikut air lalu terjadinya banjir lumpur dan tanah runtuh.
2.

Penggunaan Racun Serangga Dan Baja Kimia

Dalam sektor pertanian, penggunaan baja kimia dan racun serangga adalah amat perlu
bagi mendapatkan hasil yang berkualiti dan tidak rosak dimakan serangga. Penggunaan
baja pula memainkan peranan penting agar tanaman subur dan hasil tuaian lebih sihat.
3.

Pertanian Sejenis

Kebanyakkan trend pertanian pada zaman sekarang adalah penanaman satu jenis tanaman
sahaja. Dengan kawdah ini, ianya dapat mengurangkan kos operasi dan menguntungkan
para petani. Contoh tanaman sejenis adalah seperti pokok getah, pokok kelapa sawit dan
penanaman padi.

16

821008016129001
HBPE3203

5.2

KESAN PERTANIAN TERHADAP ALAM SEKITAR

1. Banjir Kilat Dan Tanah Runtuh


Oleh kerana hutan diteroka dan pokok ditebang, maka tanah tiada apa untuk
dicengkam. Sekiranya pokok tidak ditebang, ia masih ada akar untuk dicengkam.
Apabila akar pokok sudah tiada maka akan berlakulah banjir lumpur dan tanah runtuh.
seperti yang berlaku di Cameron Highland baru-baru ini.

2. Membahayakan Kesihatan / Mengancam nyawa


Penggunaan racun serangga dan baja kimia mengancam keselamatan, terutama
penduduk berhampiran. Ini adalah kerana habuk dan debu melalui semburan racun
serangga dan baja kimia akan bergerak melalui udara dan masuk ke dalam sistem
pernafasan kita.

3. Menyebabkan Tanah Kehilangan Nutrien


Melalui penanaman satu jenis tanaman juga akan memberi kesan buruk kepada alam
sekitar, terutama kepada tanah. Ini akan menyebabkan tanah hilang nutrien dan
kemiskinan tanah. Akibatnya, tanah akan mati dan tidak akan sesuai untuk digunakan
bagi menanam tanaman yang lain pada masa yang akan datang.

17

821008016129001
HBPE3203

KERTAS KERJA

PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM


TAHUN 2014

TEMPAT:
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI BINJAI,
TONGKANG PECHAH, JOHOR

HARI / TARIKH:
RABU
8 November 2014 ( Sabtu )

ANJURAN
UNIT KOKURIKULUM
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI BINJAI
83000, JOHOR.

18

821008016129001
HBPE3203

1.0

PENGENALAN

Perkhemahan unit beruniform adalah salah satu saluran pendidikan luar bilik darjah yang amat
berkesan dalam usaha memperbaiki disiplin dan lebih menghargai alam sekitar
Perkhemahan juga dapat mendidik murid-murid percaya kepada diri sendiri dan sedar akan
kemampuan diri. Melalui aktiviti-aktiviti yang disediakan, mereka akan didedahkan
dengan suatu persekitaran baru. Ia juga memberikan satu rasa dengan menanam sifat
keberanian dan kepercayaan internal dan intrapersonal.
Dengan semangat dan kepercayaan, adalah diharapkan program ini akan mencapai
objektifnya.
Adalah sangat diharapkan agar perkhemahan ini akan dapat memberikan peluang kepada
murid-murid menonjolkan kemampuan diri mereka.
Disamping menimba pengalaman,
perkhemahan
ini nanti
mengeratkan tali persaudaraan sesama murid dan juga guru-guru.

2.0

akan

dapat

NAMA PROGRAM

PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM


SEKOLAH KEBANGSAAN SERI BINJAI, TAHUN 2014
3.0

MATLAMAT

Antara matlamat program ini ialah seperti berikut:


i.

Mengukuhkan ilmu pendidikan luar yang telah dipelajari serta berkongsi pengalaman
bersama-sama rakan dan jurulatih.

ii.

Mengaplikasi teori-teori yang telah dipelajari bersama-sama unit masing-masing.

iii.

Menanam sikap perihatin dan cintakan alam sekitar terhadap aktiviti-aktiviti yang
dijalankan

19

821008016129001
HBPE3203

4.0

OBJEKTIF

Pada akhir program ini, para peserta akan dapat:


i.

Membina generasi yang bersemangat patriotic, cintakan Agama, Bangsa dan Negara.

ii.

Memupuk semangat cintakan alam sekitar ke dalam diri murid-murid sejak dari bangku
sekolah

iii.

Membina dan memupuk pemimpin dikalangan pelajar yang sentiasa mengamalkan,


mempraktikkan isi kandungan kokurikulum.

5.0

PENGISIAN PROGRAM
5.1 SENARAI AKTIVITI
PENGENDALI

AKTIVITI
Mengutip Benang
Menangkap Ikan
Demonstrasi Memadam Kebakaran
Membuat Anyaman
Permainan Kim

En. Hamzah b. Salleh


Cik Nurbaiya bt Yassin
En. Hussen b. Manaf
Pn. Noor Azreen bt Kusenan
En. Wan Fadhli B. Ibrahim

Bilangan Peserta Perkhemahan :


Jumlah
L
20
20

Badan Unit Beruniform


Pengakap
Tunas Kadet Remaja Sekolah
Pandu Puteri Tunas
Bulan Sabit Merah
Jumlah

5
45

20

25
10
35

821008016129001
HBPE3203

6.0

JAWATANKUASA PENGELOLA
PENGERUSI
CIK NG GEK LUI
NAIB PENGERUSI
EN. AZMAN B. HASSIAM
SETIAUSAHA
CIK NURBAIYA BT. YASSIN
BENDAHARI
En. Wan Fadhli B. Ibrahim
KETUA PERKHEMAHAN
EN. Hussen b. Manaf

7.0

JAWATANKUASA KECIL PERKHEMAHAN

JAWATANKUASA
KETUA
PERKHEMAHAN DAN
PENOLONG
URUSETIA

TUGASAN
a. Merancang segala pengisian aktiviti.
b. Memastikan segala aktiviti berjalan dengan
lancar dan selamat.
a. Menyediakan borang penyertaan dan mendaftar
peserta.

PENEMPATAN

a. Merancang dan mengurus tempat penginapan.


b. Menyediakan khemah untuk peserta.
PERALATAN,
a. Merancang dan menentukan peralatan yang
ELEKTRIK
DAN
diperlukan untuk program.
SIARAYA
b. Memastikan segala peralatan dibawa ke tapak
perkhemahan dalam keadaan baik dan sedia
digunakan.
c. Memastikan segala peralatan disimpan dalam
keadaan yang baik selepas aktiviti.
KESELAMATAN DAN a. Menyediakan peti pertolongan cemas yang
DISIPLIN
lengkap.
b. Memastikan keselamatan para peserta terjamin
sepanjang aktiviti.
c. Mengambil tindakan awal dengan pantas
sekiranya berlaku kecemasan.
d. Mengawal disiplin para peserta sepanjang
perkhemahan.
MAKANAN
DAN a. Merancang dan menentukan menu makanan
MINUMAN
b. Merancang jadual makan dan minum peserta,
guru dan jurulatih
21

KETUA
En. Hussen
Pn. Zainaf
Cik Nurbaiya
Pn. Linda
Salwani
Asmad

En. Idham
En. Hasrie

En. Kamal
Pn. Fauziah

Noorlela
Siti Nur Ain

821008016129001
HBPE3203
c. Memastikan urusan semasa makan berjalan

dengan lancar.
/ a. Mencatat segala aktiviti yang berjalan.
b. Mengambil gambar setiap aktiviti.
c. Menyediakan
laporan
perkhemahan
dan
dokumentasikan.
d. Berhubung
dengan
setiausaha
untuk
mendapatkan
bahan-bahan
untuk
didokumentasikan.
HADIAH DAN SIJIL
a. Menyediakan hadiah, sijil dan cenderamata
program
a. Merancang, menyelaras dan menjalankan
JAWATANKUASA
senaman setiap pagi.
AKTIVITI REKREASI
b. Merancang, menyelaras dan menjalankan
program untuk slot rekreasi/permainan.
a. Merancang dan menyelaras aktiviti pertandingan.
JAWATANKUASA
b. Memastikan hadiah dan cenderamata telah
AKTIVITI
disediakan.
PERTANDINGAN
DOKUMENTASI
BULETIN

8.0

En. Idham

Aminah
Siti Hajjar
Wan Fadli
Saiful
Wan Fadli
Saiful

BUTIRAN PERKHEMAHAN

Perkhemahan tersebut akan diadakan seperti butiran berikut:


Hari
Tarikh
Tempat
Jurulatih
9.0

: Sabtu
: 8hb November 2014
: Sekolah Jenis Kebangsaan Seri Binjai
: Guru-guru SK Seri Binjai

SASARAN PENYERTAAN

Program ini adalah terbuka kepada semua ahli unit beruniform Darjah 4 dan 5 Sekolah
Kebangsaan Seri Binjai ( 80 orang )
10.0

BAYARAN PENYERTAAN

Tiada bayaran dikutip daripada peserta. Segala perbelanjaan dibayar dengan peruntukan
kerajaan. Sumbangan daripada kerajaan adalah untuk menampung perbelanjaan seperti:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Makan dan minuman


Kad Aktiviti
Tanda Nama Peserta
Pengurusan perkhemahan
Hadiah, sijil dan cenderamata
Bahan-bahan aktiviti / permainan
22

821008016129001
HBPE3203

vii.
11.0

Peralatan perkhemahan

ANGGARAN KEWANGAN

BIL

SUMBER KEWANGAN

Makan Dan Minuman:


i.
Minum pagi
ii.
Makan tengah hari
Pengurusan Perkhemahan:
i.
Dokumentasi
ii.
Tanda nama peserta
Hadiah, Sijil Dan Cenderamata:
i.
Pingat
ii.
hamper
Bahan-Bahan Aktiviti / Permainan:
i.
tali nylon
ii.
plastik besar / sarung tangan
iii.
Daun kelapa sawit
iv. kad gambar
Peralatan Perkhemahan
i.
kompas
ii.
lighter
iii.
messtin
iv. dapur mudah alih & gas
v. hexamine stove & fuel tablet
vi.
flysheet

2
3
4

UNIT
80
80
80
3
10
10 gulung
10 helai
10 ikat
30 keping
10
5
10 SET
5 SET
10 SET
5

JUMLAH

23

ANGGARAN
PERBELANJAAN
(RM)

821008016129001
HBPE3203
1.0

TENTATIF PROGRAM

BIL

MASA

AKTIVITI

7.15 pagi

Pendaftaran

7.45 pagi

Pembahagian kumpulan dan ice-breaking

8.00 pagi

Mengutip Dan Mencantum Benang

9.00 pagi

minum pagi

09.30 pagi

Menangkap Ikan

11.00 tengah hari

Rehat

11.30 tengah hari

Demonstrasi Memadam Kebakaran

12.30 tengah hari

Makan tengah hari

1.00 petang

Solat Zohor

10

2.00 petang

Membuat anyaman

11

3.00 petang

Permainan Kim

12

4.00 petang

Mengemas tapak khemah

13

4.30 petang

Upacara penutup / penyampaian hadiah

14

5.00 petang

Bersurai

24

821008016129001
HBPE3203

Perincian Tentang Cadangan Aktiviti Perkhemahan


Aktiviti 1

: Mengutip Benang ( Pembuangan Sampah )

Dalam aktiviti perkhemahan ini, murid diberikan arahan untuk mengutip benang berdasarkan
warna yang telah ditetapkan. Benang-benang tersebut telah digunting dalam ukuran 4 - 5CM
bagi memudahkan murid untuk mengenalpasti benang kumpulan masing-masing. Benang
tersebut ditabur di sepanjang jalan berhampiran sekolah. Jarak perjalanan untuk aktiviti ini dalam
anggaran 2.5 KM. Setelah sampai di garisan penamat, setiap kumpulan hendaklah
menyambungkan benang-benang tersebut agar dapat ditentukan pemenangnya. Peserta diberi
masa lebih kurang 1 jam untuk menyempurnakan aktiviti ini.
RASIONAL :
Aktiviti ini dilaksanakan bertujuan untuk memupuk semangat / sikap menjaga kebersihan
persekitaran dan mengelakkan dari membuang sampah merata-rata tempat. Sampah-sampah
haruslah diletakkan di tempat yang telah disediakan.

AKTIVITI 2 : MENANGKAP IKAN ( Isu Pencemaran )


Dalam aktiviti ini, setiap kumpulan ditugaskan untuk menangkap sekurang-kurangnya 8 ekor
ikan talapia yang terdapat di dalam kolam sekolah. Setiap ahli kumpulan wajib untuk menangkap
ikan tersebut dengan menggunakan tangan. Apabila ikan telah ditangkap, ia perlu ditunjukkan
pada pegawai yang bertugas di stesen tersebut. Kumpulan yang telah berjaya menaikkan
8 ekor ikan dalam masa yang paling pantas dikira sebagai pemenang.
RASIONAL :
Memupuk semangat cintakan alam sekitar, terutamanya kawasan

air kerana air merupakan

sumber yang amat penting dan seharusnya kita menjaganya demi kesejahteraan hidup.

25

821008016129001
HBPE3203

AKTIVITI 3 : MEMADAM KEBAKARAN ( PEMBAKARAN TERBUKA )


Dalam aktiviti ini, pihak sekolah telah menjemput pihak bomba untuk membuat satu demonstrasi
cara untuk memadamkan api sekiranya berlaku satu-satu kes kebakaran. Demonstrasi ini
dilakukan di padang sekolah. Pihak Bomba juga menunjukkan satu contoh aktiviti menyelamat
mangsa kebakaran. Berdasarkan kepada contoh aktiviti menyelamat yang telah ditunjukkan,
setiap kumpulan harus melakonkan watak dalam suasana kebakaran dan bagaimana tindakkan
menyelamat dilakukan oleh anggota kumpulannya. Kumpulan yang dapat melaksanakan tugasan
dengan sempurna dikira sebagai pemenang.
RASIONAL :
Melalui aktiviti ini, ianya melatih para peserta untuk menghadapi saat-saat kecemasan
( terutama kebakaran ). Latihan ini juga dapat memupuk semangat cintakan alam sekitar

dan

dapat menghindarkan dari melakukan pembakaran secara terbuka.


AKTIVITI 4 : Membuat Anyaman ( Pertanian )
Dalam aktiviti ini, setiap kumpulan diminta untuk menghasilkan 3 anyaman yang berbeza dari
segi coraknya. Daun-daun kelapa sawit diagihkan kepada semua kumpulan dan setiap peserta
mestilah mengambil bahagian dengan membantu sama lain bagi membuat anyaman. Setiap
kumpulan diberi masa 1 jam untuk menghasilkan anyaman tersebut. Pemenang dikira
berdasarkan anyaman yang paling kreatif dan menarik.
RASIONAL :
Menggalakkan murid menghasilkan kraftangan dengan menggunakan bahan terbuang. Dengan
itu, ianya akan menggalakkan murid untuk bergiat aktif dalam bidang seni disamping
menghargai dan menggunapakai sumber-sumber terbuang untuk melaksanakan aktiviti. Aktiviti
ini juga dilakukan agar murid lebih menghargai

alam

sekitar

dan

memelihara

sumber

semulajadi untuk warisan generasi yang akan datang.


AKTIVITI 5 : Permainan Kim
Permainan ini merupakan satu aktiviti yang menguji dan meningkatkan kemahiran daya ingatan
ahli. Ahli perlu diberi peluang memerhati benda yang dipamerkan selama dua minit sebelum
26

821008016129001
HBPE3203

ditutup dengan sehelai kain. Sekiranya ahli berjaya mengenalpasti sekurang-kurangnya 25 dari
30 benda yang dipamerkan maka ia telah berjaya dalam permainan ini.
RASIONAL :
Dalam permainan ini, ia melatih peserta untuk mengingat dan menghafal objek yang
ditunjukkan. Objek tersebut berupa gambar-gambar sungai berserta namanya. Sungai-sungai
tersebut ada yang bersih dan ada yang tercemar dengan sisa toksik. Ianya melatih daya ingatan
para perserta disamping menghargai sumber air yang ada di negara kita.

27

821008016129001
HBPE3203

INSTRUMEN PENILAIAN AKTIVITI PERKHEMAHAN 2014


UNIT BERUNIFORM
SK SERI BINJAI ( 08 NOVEMBER 2014)
Aktiviti

: Mengutip & Menyambung Benang

Arahan : Tandakan ( / ) pada skala yang sesuai.


0
1
2
3

Tidak memuaskan
Kurang memuaskan
Memuaskan
Sangat memuaskan

Kriteria yang dinilai


Bil

kriteria

Skala
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Menepati masa
Arahan yang diberi sesuai
Kerjasama kumpulan
Tugasan yang diberikan menarik
Kawalan keselamatan yang baik
Peralatan yang disediakan mencukupi
Kebersihan sepanjang aktiviti
Memberi peluang kepada semua murid
Aktivit berkaitan pembuangan Sampah
Pengalaman yang diperolehi

INSTRUMEN PENILAIAN AKTIVITI PERKHEMAHAN 2014


UNIT BERUNIFORM
SK SERI BINJAI ( 08 NOVEMBER 2014)
28

821008016129001
HBPE3203

Aktiviti

: Menangkap Ikan

Arahan : Tandakan ( / ) pada skala yang sesuai.


0
1
2
3

Tidak memuaskan
Kurang memuaskan
Memuaskan
Sangat memuaskan

Kriteria yang dinilai


Bil

Criteria

Skala
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Menepati masa
Arahan yang diberi sesuai
Kerjasama kumpulan
Tugasan yang diberikan menarik
Kawalan keselamatan yang baik
Peralatan yang disediakan mencukupi
Kebersihan sepanjang aktiviti
Memberi peluang kepada semua murid
Aktiviti Berkaitan Dengan Pencemaran
Pengalaman yang diperolehi

INSTRUMEN PENILAIAN AKTIVITI PERKHEMAHAN 2014


UNIT BERUNIFORM
SK SERI BINJAI ( 08 NOVEMBER 2014)
Aktiviti

: Demonstrasi Memadam Kebakaran

Arahan : Tandakan ( / ) pada skala yang sesuai.


29

821008016129001
HBPE3203

0
1
2
3

Tidak memuaskan
Kurang memuaskan
Memuaskan
Sangat memuaskan

Kriteria yang dinilai


Bil

Criteria

Skala
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Menepati masa
Arahan yang diberi sesuai
Kerjasama kumpulan
Tugasan yang diberikan menarik
Kawalan keselamatan yang baik
Peralatan yang disediakan mencukupi
Kebersihan sepanjang aktiviti
Memberi peluang kepada semua murid
Aktiviti berkaitan dengan pembakaran terbuka
Pengalaman yang diperolehi

INSTRUMEN PENILAIAN AKTIVITI PERKHEMAHAN 2014


UNIT BERUNIFORM
SK SERI BINJAI ( 08 NOVEMBER 2014)
Aktiviti

: Membuat Anyaman

Arahan : Tandakan ( / ) pada skala yang sesuai.


0
1
2
3

Tidak memuaskan
Kurang memuaskan
Memuaskan
Sangat memuaskan
30

821008016129001
HBPE3203

Kriteria yang dinilai


Bil

Criteria

skala
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Menepati masa
Arahan yang diberi sesuai
Kerjasama kumpulan
Tugasan yang diberikan menarik
Kawalan keselamatan yang baik
Peralatan yang disediakan mencukupi
Kebersihan sepanjang aktiviti
Memberi peluang kepada semua murid
Aktiviti berkaitan dengan isu pertanian
Pengalaman yang diperolehi
INSTRUMEN PENILAIAN AKTIVITI PERKHEMAHAN 2014
UNIT BERUNIFORM
SK SERI BINJAI ( 08 NOVEMBER 2014)

Aktiviti

: Permainan Kim

Arahan : Tandakan ( / ) pada skala yang sesuai.


0
1
2
3

Tidak memuaskan
Kurang memuaskan
Memuaskan
Sangat memuaskan

Kriteria yang dinilai


Bil

Criteria

skala
0

1
2
3

Menepati masa
Arahan yang diberi sesuai
Kerjasama kumpulan
31

821008016129001
HBPE3203

4
5
6
7
8
9
10

Tugasan yang diberikan menarik


Kawalan keselamatan yang baik
Peralatan yang disediakan mencukupi
Kebersihan sepanjang aktiviti
Memberi peluang kepada semua murid
Aktiviti berkaitan dengan pencemaran sisa toksik
Pengalaman yang diperolehi

RUJUKAN
1. Azizi Ahmad. (2007). Keselamatan dan kesihatan industri. Kuala Lumpur
2. Bryan Cartledge.1992.Monitoring The Environment.United States of America : Oxford
University Press
3. ECD Sabah.2002.Environmental Management In Sabah:Issues And Challenge.Kota
Kinabalu : ECD Sabah
4. Ismail Sahid.1985.Masalah Alam Sekitar Di Malaysia.UKM:UKM
5. Jasman Ahmad & Siti Razmah Idris.1996.Pencemaran Udara dan Bunyi.Kuala
Lumpur :Penerbit Mikamas
6. Jasman Ahmad.1996.Pencemaran Alam Sekitar.Kuala Lumpur : Eddiplex Sdn. Bhd

32