Anda di halaman 1dari 1

KELUARGA BAHAGIA NEGARA SEJAHTERA

Institusi keluarga yang bahagia penting kepada pembangunan negara kerana


keluarga bahagia menjamin kesinambungan generasi masa hadapan negara.
Keluarga bahagia manjadi kunci kapada pembangunan negara kerana dapat
melahirkan modal insan yang berkualiti .Hal ini, menerusi kekukuhan ikatan
kekeluargaan dapat melahirkan generasi berkualiti yang akan menjadi
pemangkin kepada pembangunan dan kesejahteraan negara .Modal insan yang
dilahirkan oleh keluarga bahagia turut menjadi pemimpin pelapis dan
penyumbang tenaga dalam proses pembinaan negara yang maju.Oleh itu,
jelaslah institusi keluarga yang bahagia mampu membentuk sebuah negara yang
sejahtera.
Selain itu, institusi keluarga bahagia juga dapat membendung masalah sosial,
khususnya dalam kalangan remaja.Hal ini, sekiranya keluarga itu kucar-kacir,
sering bertengkar, dan tiada lagi kasih sayang, sudah pasti akan melahirkan
generasi yang bermasalah dan cenderung terlibat dengan masalah sosial yang
sering menyebabkan kesejahteraan negara merundum.Namun begitu, keadaan
sebaliknya akan berlaku jika sesebuah keluarga berjaya mengekalkan
kebahagiaan dan keharmonian.Oleh itu, sesebuah keluarga pasti akan melahirkan
generasi yang bertanggungjawab, memiliki sifat dan sikap yang terpuji dan
penuh kasih sayang kerana mendapat didikan serta mencontohi teladan yang
baik daripada ibu bapa mereka.
Seterusnya, institusi keluarga yang bahagia juga dapat melahirkan pemimpin
masa depan yang berkaliber.Ibu bapa akan memastikan anak-anak diberi
pendidikan yang sempurna dan sebaik mungkin.Mereka sentiasa menerapkan
nilai-nilai moral

Anda mungkin juga menyukai