Anda di halaman 1dari 3

Faktor-faktor Berlakunya Bencana Alam

Faktor Manusia Sebagai Puncanya


Faktor kejadian bencana alam dapat dibahagikan kepada dua iaitu faktor manusia dan faktor
alam. Faktor manusia bermaksud manusia yang menjadi punca ataupun yang menyebabkan kejadian
bencana itu berlaku. Faktor alam atau geografi pula bermaksud prinsip alam tersebut yang dinamik
dan perlukan keseimbangan menjadi faktor mengapa terjadinya kejadian bencana itu seperti
bencana letusan gunung berapi dan gempa bumi.
Pertama sekali, kita melihat bagaimana faktor manusia menjadi penyebab kejadian bencana
alam. Kejadian bencana alam sering dikaitkan dengan kemusnahan alam sekitar terutama
kemusnahan hutan belantara. Keadaan ini wujud kerana hutan dianggap menjadi pelindung atau
penahan berlakunya kejadian banjir dan kemarau kerana keupayaannya untuk menakung air dan
menyalirkan air dengan baik. Kemusnahan hutan menyebabkan muka bumi menjadi kosong dan
mendorong mudahnya berlaku semua bencana alam ini. Kemusnahan hutan ini berlaku disebabkan
kerakusan manusia yang menebang pokok-pokok untuk pembalakan.
Kedua, keghairahan sesebuah negara untuk membangun dengan pesat turut mendorong
berlakunya bencana alam ini. Pembukaan kawasan bandar baru, industri dan kawasan perumahan
telah menyebabkan sistem ekologi yang asal tidak mampu untuk menghalang sebarang kejadian
bencana alam daripada tidak berlaku. Manusia menganggap kemodenan mampu menghalang
bencana alam berlaku lantas terus menerus menjalankan projek pembangunan tanpa mempunyai
rasa takut atau bimbang berlakunya bencana alam di kawasan projek mereka.
Walaubagaimanapun, ,pembangunan yang pesat memang penting tetapi perlulah dikawal atau
dilakukan dengan berhati-hati supaya tidak menjejaskan sistem ekologi secara drastik.
Tambahan pula, sikap kita dalam menguruskan sumber asli terutama penyelenggaran sungai
dan pembalakan hutan yang tidak praktikal. Naluri manusia yang sering mengutamakan keuntungan
kewangan daripada berfikir secara rasional perkara yang bakal berlaku pada masa depan telah
mengundang padah. Semua sumber alam negara akan terus dieksploitasi kerana manusia memang
menganggap diri mereka lebih baik dan bijak daripada alam. Jadi, bencana alam akan terus berlaku
kerana kegagalan manusia untuk menguruskan sumber alamnya dengan baik.
Oleh itu, manusia sebenar menjadi punca berlakunya bencana alam seperti banjir kilat dan
tanah runtuh. Kelalaian manusia itu sendiri membawa kepada malapetaka yang tidak diundang.

Faktor Alam atau Geografi


Bencana alam juga dipengaruhi oleh faktor geografi. Bencana alam seperti gempa bumi dan
letusan gunung berapi adalah bencana yang tidak dapat dielakkan. Bencana seperti ini bergantung
kepada kawasan-kawasan yang terlibat. Sebagai contoh, lingkaran api pasifik yang merentasi
beberapi negara di benua Asia dan Amerika.
Lingkaran Api Pasifik (bahasa Inggeris: Ring of Fire) merujuk kepada kawasan yang
terletak mengelilingi Lautan Pasifik, yang kerak buminya pecah dan bergeser atau apa yang dikenali
sebagai plat tektonik. Kawasan ini berbentuk seperti ladam kuda dan merangkumi wilayah sepanjang
40,000 km. Kawasan ini juga sering disebut sebagai plat gempa Pasifik.
Hampir 90% daripada gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di
sepanjang Lingkaran Api ini. Daerah gempa berikutnya (56% dari seluruh gempa dan 17% dari
gempa terbesar) adalahplat Alpide yang merentangi dari Jawa ke Sumatera, Himalaya,
Mediterranean hingga ke Atlantik. Berikutnya adalah Rabung Tengah Atlantik.
Kawasan ini banyak mengalami gempa bumi dan kebanyakannya menjadi punca berlakunya
tsunami. Contohnya, kejadian bencana gempa bumi dan tsunami yang berlaku baru-baru ini di
Jepun.

Kesimpulan
Bencana alam adalah sebuah peristiwa yang banyak mengundang masalah dan kerugian
kepada manusia seperti kemusnahan harta benda dan kehilangan nyawa. Kejadian bencana alam
seperti gempa bumi dan tsunami adalah sesuatu bencana yang tidak dapat dielakkan oleh manusia
manakala kejadian bencana alam seperti banjir dan tanah runtuh sebenarnya dapat kita elakkan
sekiranya kita mengambil langkah-langkah yang wajar dalam menguruskan alam ini.
Terdapat pelbagai jenis bencana alam di dunia ini. Bencana-bencana tersebut boleh
dibahagikan kepada dua iaitu bencana yang disebabkan oleh manusia dan kedua pula bencana yang
disebabkan oleh alam itu sendiri. Sebagai contoh, bencana yang disebabkan oleh manusia seperti
banjir, kebakaran hutan dan tanah runtuh. Contoh-contoh bagi bencana alam pula ialah letusan
gunung berapi, tsunami, gempa bumi, angin siklon, tornado dan kemarau. Kemusnahan yang dibawa
oleh kesemua bencana ini adalah bergantung kepada kekuatan bencana tersebut. Terdapat pula,
bencana-bencana yang dapat diukur kekuatannya seperti gempa bumi yang diukur melalui skala
Ritcher.
Faktor-faktor yang menyebabkan kejadian bencana alam juga boleh dibahagikan kepada dua
iaitu factor manusia dan faktor alam atau geografi. Faktor geografi merujuk kepada bencana alam
yang disebabkan oleh alam yang bersifat dinamik iaitu sentiasa bergerak untuk mencapai satu
keseimbangan yang wajar. Namun, kejadian bencana alam ini tidak boleh mempersalahkan lumrah
alam sahaja. Ini kerana, manusia turut menjadi punca berlakunya bencana alam. Kerakusan manusia
menebang pokok-pokok di hutan menyebabkan tiada lagi kawasan tadahan air dan tanah pula akan
bergerak atau runtuh kerana tiada yang mengcengkamnya. Ini terbukti dengan kejadian bencana

alam seperti tanah runtuh yang selalu berlaku di negara kita. Oleh itu, setiap kejadian bencana itu
pasti ada puncanya, tidak kiralah disebabkan alam atau manusia.

Kesimpulannya, bencana alam akan terus berlaku kerana ia sukar untuk dielakkan. Sikap
masyarakat yang sambil lewa kerana menganggap alam bukan tanggungjawab mereka telah
menyebabkan masalah ini menjadi semakin rumit untuk diselesaikan. Mungkin kita semua lupa
bahawa setiap kali bencana alam yang melanda setiap kali itulah ada nyawa manusia yang
melayang. Agaknya kita menilai nyawa manusia sama seperti alam?