Anda di halaman 1dari 2

Kumpulan

Nama Murid

Buli

(A) Kenari
Hendry Awan

Tajuk
Objektif

Huruf-huruf abjad kecil a-z


Pada akhir pembelajaran murid dapat:

Jerry Chong
Perkataan KV+KV
Pada akhir pembelajaran murid dapat:

(i)

Menyebut dan mengenal 3

(i) Menyebut

daripada 5 nama huruf kecil a

gambar yang ditunjukkan oleh guru.


(ii) Menyatu dan memadankan dua

hingga e secara turutan.


(ii) Membentuk, dan menyalin 3
daripada 5 huruf kecil a hingga e
secara turutan.

Pengetahuan

(iii) Menulis 3 daripada 5 huruf kecil a


hingga e secara turutan.
Murid dapat menyebut huruf dalam

Sedia ada
Alat

bentuk nyanyian lagu abc


Kad huruf

Bantu

(B) Kancil

dalam

tertinggal berdasarkan gambar.

1. Murid mengenal suku kata KV+KV..

Kad gambar

Perentasan

Kad perkataan
Muzik

kurikulum
Penerapan Nilai
Kemahiran

Mendengar arahan, kerajinan, bekerjasama dan yakin diri


Kemahiran berfikir, Kecerdasan Interpersonal

Set

benda

suku kata berdasarkan gambar.


(iii) Mengisi suku kata awalan yang

Mengajar

Bernilai Tambah
Masa/

nama

Aktiviti Pengajaran

Langkah
& Pembelajaran
Guru membimbing murid menyanyikan lagu suku kata.

Catatan
Nilai :Kerajinan

Induksi

Mari Rakan Semua,

KB :Menjana idea

(5 minit)

Membaca suku kata,

Kecerdasan

Buku,mata,sudu, bola,

interpersonal

Ada dua bunyinya


Bu..ku...buku
Ma...ta mata
Su du sudu
Bo la bola
Mari Rakan Semua,
Membaca suku kata,

Langkah 1
(15 minit)

(Rentak lagu baa baa black sheep)


Pengajaran
Permainan
1. Guru menunjukkan kad
Guru meminta murid mencari
huruf kepada murid
dan memadankan kad suku kata
2. Guru membimbing murid
KV supaya menjadi perkataan
yang bermakna.
menyebut huruf-huruf yang

Nilai :
Kerajinan
Kasih sayang
ABM :Kad huruf.

ditunjukkan secara turutan.


Pengukuhan
Langkah 2

Menyambung titik huruf

(15 minit)

mengikut urutan yang betul.

Pembelajaran
1. Guru menunjukkan
beberapa kad suku kata dan
murid diminta mengeja dan
menyebut perkataan yang
ditunjukkan.
2. Guru memadankan suku
kata tersebut dan meminta
murid menyebut perkataan
yang dihasilkan.
3. Guru menunjukkan
beberapa keping gambar
meminta murid mencari
perkataan yang sesuai
dengan gambar.

KB :Menjana idea
Nilai :
Kerajinan
ABM :
Kad Huruf
Kad gambar
KB :
Menjana idea

contoh

Langkah 3
(20 minit)

da

du

ci

ku

Permainan

Pengukuhan

Nilai :

Memancing huruf yang disebut


oleh guru

Menulis suku kata awalan objek

Kerajinan

di dalam gambar

Kasih sayang
KB :
Menjana idea
Membuat kesimpulan
ABM :
Lembaran kerja.
Objektif :

Penutup

Guru menunjukkan beberapa kad huruf dan meminta murid

Murid dapat

(5 minit)

menyebut bunyi huruf dan suku kata huruf yang ditunjukkan.

mengingati isi
pelajaran pada hari ini.