Anda di halaman 1dari 2

1.

Jadual menunjukkan maklumat pembajaan untuk satu program pembajaan


tanaman jagung.

(a)

Jenis Baja

Kuantiti
digunakan
(kg)

Kos/beg (50 kg)

Urea (46% N)

240

RM85.00

CIRP (35% P2O5)

120

RM55.00

Muriat Potasy (60% K2O)

200

RM70.00

Hitungkan kuantiti nutrient berikut :


(i)
N
[2 markah]
(ii)

P2O5

(iii)

K2O

[2 markah]
[2 markah]
(b)

Hitung kos baja berikut :


(i)
Baja Urea
[2 markah]
(ii)

Baja CIRP

(iii)

Baja Muriat Potasy

[2 markah]
[2 markah]
(c)

(i) Nyatakan maksud gred baja sebatian 15:12:17.


[1 markah]
(ii) Berdasarkan gred baja sebatian di (c) (i), hitung kuantiti baja yang
diperlukan untuk membekalkan 45 kg N.
[2 markah]

2.

Jadual menunjukkan anggaran kos perbelanjaan dan jadual menunjukkan hasil


keluaran bidang usaha tanaman pisang bagi satu hektar.

Anggaran kos perbelanjaan


Item

Amaun (RM)

Menyediakan tanah
Menanda dan menggali lubang

500.00
1980.00

Anak benih

2200.00

Baja

6000.00

Beg pembungkus tandan pisang

400.00

Menanam

1100.00

Membaja

500.00

Racun serangga

700.00

Racun rumpai

1400.00

Mengawal rumpai dan serangga

1900.00

Memangkas

1000.00

Membungkus tandan pisang


Mengutip hasil

550.00
2200.00

Hasil keluaran
Kuantiti Tandan

Berat Setandan (kg)

Harga/kg

1100

20

RM1.60

(a)
(b)

Sediakan belanjawan bidang usaha tanaman itu dengan andaian kos luar
jangka 10%.
[13 markah]
Hitung pulangan setiap ringgit dilabur (PSRL).
[2 markah]