Anda di halaman 1dari 7

Cuprins

Prefa......................................................................................................... XV
Abrevieri .................................................................................................. XVII

PARTEA GENERAL .............................................................................. 1


Capitolul I. Introducere ...................................................................... 3
Seciunea 1. Noiune. Metode. Delimitri n raport de ramurile
de drept conexe ................................................................................ 3
1. Noiune ................................................................................... 3
2. Metode ................................................................................... 7
3. Delimitri fa de ramurile de drept conexe ........................... 8
Seciunea a 2-a. Principii fundamentale ale dreptului
comerului internaional ................................................................. 12
1. Principiul libertii comerului ............................................. 12
2. Principiul concurenei loiale ................................................ 13
3. Principiul egalitii juridice a prilor .................................. 14
4. Principiul bunei-credine ...................................................... 15
Seciunea a 3-a. Izvoarele dreptului comerului internaional ........... 15
1. Sistemele de drept ................................................................ 16
2. Conveniile ........................................................................... 19
3. Uzanele comerciale ............................................................. 22
4. Izvoarele interne ................................................................... 25
5. Ipoteze i soluii privind conflictele dintre uzane
sau uzane i lege ................................................................. 26
Seciunea a 4-a. Codificarea dreptului comerului internaional ....... 27
1. Armonizarea ......................................................................... 27
2. Standardizarea ...................................................................... 28
3. Uniformizarea ...................................................................... 29
4. Unificarea ............................................................................. 29
5. Codificarea INCOTERMS ................................................... 29
6. Rolul Romniei n activitile de codificare ......................... 34
Seciunea a 5-a. Raportul juridic de drept al comerului
internaional.................................................................................... 37
1. Noiune ................................................................................. 37
2. Coninutul raportului juridic ................................................ 39
3. Obiect ................................................................................... 39
4. Subiecte ................................................................................ 39

VIII

Dreptul comerului internaional

Capitolul II. Subiectele dreptului comerului internaional .......... 41


Seciunea 1. Statul i organizaiile neguvernamentale ...................... 41
1. Statul .................................................................................... 42
2. Principalele modaliti prin care statul romn se
manifest ca subiect de drept comercial internaional ......... 43
3. Organizaiile neguvernamentale........................................... 46
Seciunea a 2-a. Comerciantul persoan fizic .................................. 47
1. Noiune. Forme de manifestare ............................................ 47
2. Activitatea comercial a persoanelor fizice romne n
strintate ............................................................................. 51
3. Activitatea comercial a persoanelor fizice strine n
Romnia ............................................................................... 52
4. Alte aspecte .......................................................................... 53
Seciunea a 3-a. Comerciantul persoan juridic strin ................... 54
1. Naionalitatea societii comerciale ..................................... 54
2. Prevederi ale legislaiei internaionale ................................. 57
3. Societatea comercial strin ............................................... 60
4. Grupurile de societi ........................................................... 67
5. Societatea european. Modalitile de constituire ................ 74
6. Societatea cooperativ european ........................................ 78
Seciunea a 4-a. Societile comerciale romne ................................ 81
1. Formele societilor comerciale ........................................... 82
2. Clasificarea societilor comerciale ..................................... 83
3. Etapele nfiinrii societii comerciale ................................ 84
4. Constituirea societilor comerciale ..................................... 86
5. Forma i cuprinsul actului constitutiv .................................. 88
6. Naionalitatea societii comerciale ..................................... 89
7. Funcionarea societilor comerciale .................................... 90
Seciunea a 5-a. Societatea comercial romn constituit cu
participare strin ........................................................................... 98
Seciunea a 6-a. Societile cooperative........................................... 102
1. Principiile activitii cooperaiei ........................................ 102
2. Formele societii cooperatiste ........................................... 103
PARTEA SPECIAL ..............................................................................105
Capitolul III. Contractul de comer internaional ....................... 107
Seciunea 1. Introducere ................................................................... 107
1. Noiune. Caractere ............................................................. 107
2. Condiiile de validitate ale contractului de comer
internaional ....................................................................... 109

Cuprins

IX

3. Clasificarea contractului de comer internaional ............... 113


Seciunea a 2-a. ncheierea contractului de comer internaional.... 116
1. Negocierea contractului de comer internaional................ 116
2. Oferta i acceptarea ofertei................................................. 118
3. Momentul i locul ncheierii contractului .......................... 120
4. Forma contractului ............................................................. 123
5. Mijloacele electronice ........................................................ 124
Seciunea a 3-a. Cuprinsul contractelor de comer internaional .... 126
1. Clasificarea clauzelor contractului de comer
internaional ....................................................................... 126
2. Analiza principalelor clauze ale contractului de
comer internaional ........................................................... 128
3. Interpretarea contractului ................................................... 133
Seciunea a 4-a. Efectele contractului de comer internaional ....... 134
1. Efectele specifice ............................................................... 135
2. Executarea contractului de comer internaional ................ 135
Capitolul IV. Contractul de vnzare n comerul
internaional ................................................................................ 138
Seciunea 1. Introducere ................................................................... 138
1. Noiune. Caracteristici ....................................................... 138
2. Sinteza evoluiei procesului de codificare .......................... 140
3. Domeniul de aplicare al Conveniei de la Viena (1980) .... 141
Seciunea a 2-a. ncheierea contractului de vnzare n
comerul internaional .................................................................. 143
1. Condiii de form i momentul ncheierii contractului ...... 143
2. Oferta i acceptarea ............................................................ 145
Seciunea a 3-a. Efectele contractului de vnzare-cumprare ......... 146
1. Obligaiile vnztorului...................................................... 146
2. Obligaiile cumprtorului ................................................. 149
3. Reglementri comune obligaiilor prilor ......................... 151
4. Mijloacele de care dispune un contractant n caz de
contravenie la contract ...................................................... 152
Seciunea a 4-a. Prescripia n materie de vnzare
internaional de mrfuri.............................................................. 154
Seciunea a 5-a. Diferite tipuri de vnzare ....................................... 157
1. Vnzarea la burs ............................................................... 157
2. Vnzare prin licitaii........................................................... 161
3. Vnzarea de energie electric............................................. 164

Dreptul comerului internaional

Capitolul V. Contractele de intermediere ..................................... 167


Seciunea 1. Contractul de mandat comercial.................................. 168
1. Generaliti ......................................................................... 168
2. Persoane mandatate. Legea aplicabil ................................ 169
Seciunea a 2-a. Contractul de comision .......................................... 170
1. Introducere ......................................................................... 170
2. Condiii de validitate .......................................................... 171
3. Efectele contractului .......................................................... 171
4. Legea aplicabil. ncetarea contractului ............................. 172
Seciunea a 3-a. Contractul de consignaie ...................................... 172
1. Caractere juridice. Condiii de validitate............................ 172
2. Efectele contractului .......................................................... 172
3. Legea aplicabil. ncetarea contractului ............................. 174
Seciunea a 4-a. Contractul de agency ............................................. 174
1. Contractul de agenie ......................................................... 174
2. Contractul de agency. Legea aplicabil.............................. 175
Capitolul VI. Contractele de concesiune n comerul
internaional ................................................................................ 177
Seciunea 1. Contractul de concesiune exclusiv ............................ 177
1. Noiune ............................................................................... 177
2. Obligaiile prilor .............................................................. 177
3. Legea aplicabil. ncetare................................................... 178
Seciunea a 2-a. Contractul de franchising ...................................... 178
1. Noiune ............................................................................... 178
2. Obligaiile prilor .............................................................. 179
3. Legea aplicabil. ncetare................................................... 180
Capitolul VII. Contractele de licen, know-how i
consulting-engineering................................................................ 181
Seciunea 1. Contractul de licen .................................................... 181
1. Noiune ............................................................................... 181
2. Consideraii asupra cadrului normativ intern i
internaional ....................................................................... 182
3. Legea aplicabil ................................................................. 183
Seciunea a 2-a. Contractul de know-how ........................................ 183
1. Noiune ............................................................................... 183
2. ncheierea contractului de know-how ................................. 184
3. Obligaiile prilor .............................................................. 184
4. Legea aplicabil ................................................................. 185
Seciunea a 3-a. Contractul de consulting-engineering ................... 185

Cuprins

XI

1. Noiune ............................................................................... 185


2. ncheierea contractului ....................................................... 186
3. Obligaiile prilor .............................................................. 186
4. Contractul de FIDIC........................................................... 187
5. Legea aplicabil ................................................................. 190
Capitolul VIII. Contractele de finanare a operaiunilor
comerciale internaionale ........................................................... 191
Seciunea 1. Contractul de leasing ................................................... 191
1. Concept. Istoric normativ ................................................... 191
2. Leasingul financiar i leasingul operaional ....................... 193
3. Contractul de lease-back .................................................... 193
4. Convenia internaional privind leasingul financiar
(Ottawa, 1988) ................................................................... 194
Seciunea a 2-a. Contractul de factoring .......................................... 195
1. Concept. Istoric normativ ................................................... 195
2. Convenia asupra factoringului internaional ..................... 196
Capitolul IX. Titlurile de valoare................................................... 199
Seciunea 1. Introducere ................................................................... 199
1. Concept .............................................................................. 199
2. Evoluia cadrului normativ ................................................. 202
Seciunea a 2-a. Clasificarea titlurilor de valoare ............................ 204
1. Categoriile titlurilor de valoare .......................................... 204
2. Discuie asupra efectelor de comer, titlurilor
reprezentative ale mrfurilor i valorilor mobiliare. .......... 206
3. Titlurile de credit improprii ................................................ 209
Seciunea a 3-a. Dispoziiile Codului civil n materia
titlurilor de valoare ....................................................................... 210
1. Legea aplicabil titlurilor de valoare .................................. 210
2. Legea aplicabil titlului reprezentativ al mrfii ................. 211
3. Reglementri de drept internaional privat n materia
cambiei, biletului la ordin i cecului .................................. 211
Seciunea a 4-a. Efectele de comer ................................................. 214
1. Cambia ............................................................................... 215
2. Biletul la ordin ................................................................... 229
3. Cecul .................................................................................. 232
Seciunea a 5-a. Titlurile reprezentative ale mrfurilor ................... 240
1. Conosamentul..................................................................... 240
2. Ordinul de livrare ............................................................... 242
3. Recipisa-warant .................................................................. 243

XII

Dreptul comerului internaional

4. Certificatul de depozit ........................................................ 245


Seciunea a 6-a. Valorile mobiliare .................................................. 245
1. Concept .............................................................................. 245
2. Natur juridic.................................................................... 246
3. Calificare ............................................................................ 248
Capitolul X. Mijloacele i modalitile de plat n comerul
internaional ................................................................................ 250
Seciunea 1. Mijloacele de plat....................................................... 250
1. Aurul .................................................................................. 250
2. Valuta ................................................................................. 251
3. Devizele ............................................................................. 251
Seciunea a 2-a. Modalitile de plat n comerul internaional ..... 252
1. Creditul documentar ........................................................... 252
2. Incasso documentar ............................................................ 254
3. Legea model privind transferurile internaionale
de credit ............................................................................. 256
Capitolul XI. Arbitrajul n comerul internaional ...................... 258
Seciunea 1. Concept. Competene .................................................. 258
Seciunea a 2-a. Convenia de arbitraj ............................................. 260
Seciunea a 3-a. Arbitrii. Hotrrea arbitral ................................... 260
Seciunea a 4-a. Legea aplicabil ..................................................... 261
PARTEA PRACTIC .............................................................................263
TESTE GRIL ................................................................................ 265
Testul 1 ............................................................................................. 265
Testul 2 ............................................................................................. 267
Testul 3 ............................................................................................. 269
Testul 4 ............................................................................................. 272
Testul 5 ............................................................................................. 274
Testul 6 ............................................................................................. 275
Testul 7 ............................................................................................. 277
Testul 8 ............................................................................................. 279
Testul 9 ............................................................................................. 281
Testul 10 ........................................................................................... 284
Testul 11 ........................................................................................... 287
Testul 12 ........................................................................................... 289
Testul 13 ........................................................................................... 291
Testul 14 ........................................................................................... 294
Testul 15 ........................................................................................... 296

Cuprins

XIII

ANALIZ PRACTIC .................................................................. 299


ANEXE............................................................................................. 319
Anexa I. Convenii pentru evitarea dublei impuneri ...................... 319
Anexa II. Contractul-cadru tip EFET............................................... 323
Anexa III. Condiii generale tip FIDIC ............................................ 325
Bibliografie ...................................................................................... 329