Anda di halaman 1dari 15

FAKULTI PENDIDIKAN DAN

BAHASA
SEMESTER SEPTEMBER 2014
HBHE3203SMP
KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

NAMA

IDHAM KHALI B ABDUL MULUK

NOMBOR MATRIK

820425085139001

NO. KAD PENGENALAN

820425-08-5139

NO. TELEFON

012-9269871

E-MAIL

PUSAT PEMBELAJARAN

adang5139@oum.edu.my
:

OUM BATU PAHAT

HBHF3203
Kebersihan dan Keselamatan
Persekitaran

KANDUNGAN
1.0

TEKS CERAMAH KEPENTINGAN AMALAN


KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN DI SEKOLAH
UNTUK MEMPROMOSI SEKOLAH YANG
SIHAT DAN SELAMAT.

2.0

BORANG MAKLUM BALAS TINJAUAN KEBERSIHAN


DAN KESELAMATAN SEKOLAH

3.0

LAPORAN ANALISIS DAN PENILAIAN HASIL


PEMANTAUAN DAN PEMERIKSAAN PROGRAM
AMALAN KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN
SEKOLAH

13

4.0

BIBLIOGRAFI

16

1.0

TEKS CERAMAH KEPENTINGAN AMALAN KEBERSIHAN DAN


KESELAMATAN

DI

SEKOLAH

UNTUK

MEMPROMOSI

SEKOLAH YANG SIHAT DAN SELAMAT.


Terima kasih tuan pengerusi majlis, Yang Berusaha Puan Guru Besar Sekolah
Kebangsaan Seri Binjai, Puan Hajjah Salehah Binti Mohamed, Yang Dihormati GuruIdham Khalil B Abdul Muluk
820425085139001

HBHF3203
Kebersihan dan Keselamatan
Persekitaran

guru Penolong Kanan Sekolah Kebangsaan Seri Binjai, rakan-rakan guru dan muridmurid yang saya kasihi sekalian.
Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam perpaduan dan
salam satu Malaysia.
Bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya dapatlah kita
bersama-sama berkumpul di dewan ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada
Puan Guru Besar kerana memberi keizinan kepada saya untuk menyampaikan ceramah
yang bertajuk Kepentingan Amalan Kebersihan dan Keselamatan Di Sekolah Untuk
Mempromosikan Sekolah yang Sihat dan Selamat.
Guru-guru dan murid-murid sekalian,
Amalan kebersihan perlu disemai dan dipupuk dalam diri kita. Amalan ini perlu
dipraktikkan tidak kira di mana kita berada. Alangkah selesanya apabila kita melihat
rumah, persekitaran tempat tinggal, sekolah dan sebagainya berada dalam keadaan bersih
dan selamat. Menyentuh tentang selamat, sudah tentu keselamatan menjadi antara
keutamaan kita, sama ada di rumah, sekolah atau di mana-mana sahaja. Inilah dua
perkara yang ingin saya sentuh dalam ceramah. Sebelum saya meneruskan ceramah pada
hari ini, ingin saya mengajak hadirin di hadapan saya merenung sejenak persoalan ini
iaitu:
a. Pertama, bagaimanakah keadaan sekolah kita jika kebersihan tidak
menjadi amalan seharian kita? ; dan
b. Kedua, apakah yang akan terjadi jika keselamatan tidak dititikberatkan
dalam kalangan warga sekolah?
Dua persoalan yang saya lontarkan ini bakal terjawab dalam isi ceramah saya seterusnnya.
Guru-guru dan murid-murid sekalian,
Amalan kebersihan sekolah merangkumi usaha-usaha pelaksanaan dan penyeliaan dalam
mewujudkan pesekitaran yang selesa, ceria, tenteram serta boleh merangsang pembelajaran.
Amalan kebersihan sekolah perlu dilihat dari pelbagai aspek seperti kebersihan bilik darjah,
kantin, tandas, longkang dan kawasan persekitaran sekolah. Oleh itu, amalan kebersihan
melibatkan semua warga Sekolah Kebangsaan Seri Binjai perlu diteruskan sepanjang tahun.
Idham Khalil B Abdul Muluk
820425085139001

HBHF3203
Kebersihan dan Keselamatan
Persekitaran

Ingin saya bertanya kepada guru-guru dan murid-murid sekalian, apakah pandangan anda
semua sebaik sahaja melangkah masuk ke sekolah? Adakah anda rasa selesa melihat kebersihan
sekolah? Adakah anda rasa seronok dengan keceriaan sekolah? Jika jawapan anda semua ya,
maka, pernahkah kita warga sekolah sentiasa cuba untuk menambah baik lagi kawasan
persekitaran sekolah kita? Jika jawapan anda semua tidak, pernahkah kita sebagai warga
sekolah cuba untuk memperbaiki kebersihan sekolah?
Guru-guru dan murid-murid sekalian,
Kebersihan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan seharian kita. Semua agama
sangat menitikberatkan amalan kebersihan, baik dalam diri mahupun persekitaran. Kebersihan
bermula daripada diri kita sendiri. Jika kita mengabaikan kebersihan diri, sudah tentu kita juga
akan mengabaikan kebersihan persekitaran terutama sekali sekolah. Oleh itu, saya berharap agar
kita mula mengorak langkah untuk menjaga kebersihan sekolah kita.
Kawasan sekolah yang bersih mewujudkan suasana yang lebih selesa untuk diri kita
semua. Pentingnya suasana yang selesa adalah untuk memastikan murid-murid dan guru datang
ke sekolah dengan perasaan yang gembira dan seronok. Suasana seperti inilah yang kita selalu
impikan. Oleh itu, demi mewujudkan suasana yang selesa kita perlu bermula dengan menjaga
kebersihan kelas. Kelas yang bersih akan memberikan murid-murid keselesaan untuk belajar dan
guru-guru pula tenang mengajar. Apabila situasi ini wujud, barulah proses pengajaran dan
pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai objektif.
Selain mewujudkan suasana yang selesa, kebersihan sekolah di paras tinggi dapat
mencerminkan nama baik sekolah. Kita semua harus ingat bahawa kebersihan merupakan
perkara pertama yang akan dilihat oleh pihak luar, sama ada ibu bapa, guru-guru dari sekolah
lain, pegawai-pegawai dari Pejabat Pendidikan Daerah atau Jabatan Pendidikan Negeri dan
orang-orang luar yang ingin melawat sekolah kita. Apakah yang bakal berlaku jika kebersihan
sekolah tidak berada pada paras yang ditetapkan? Maka saya berharap kepada anda semua agar
dapat memperbaiki kebersihan sekolah kita ke paras yang lebih baik lagi.
Idham Khalil B Abdul Muluk
820425085139001

HBHF3203
Kebersihan dan Keselamatan
Persekitaran

Kita semua sedia maklum bahawa setiap pagi nyamuk berterbangan dalam kawasan
sekolah kita. Ini sudah tentu tidak elok untuk kesihatan kita. Oleh itu, kebersihan dapat
membantu kita menjauhkan diri daripada pelbagai penyakit. Penyakit berpunca daripada
nyamuk, lalat, lipas dan tikus harus kita jauhi. Cara yang paling berkesan untuk mengelakkan hal
ini berlaku dengan menjaga kebersihan. Penjagaan kebersihan bergantung pada kita semua. Kita
perlu lihat tahap kebersihan longkang sekolah, kawasan semak dan pemerhatian jika ada tin-tin
kosong, botol dan sebagainya dalam kawasan sekolah. Anda semua ambil berat akan hal ini
kerana mencegah itu lebih daripada mengubati.
Kawasan sekolah yang bersih akan menggalakkan aktiviti luar bilik darjah. Seperti
yang kita lalui sekarang, mendengar ceramah saya, adakah anda semua akan berada di sini jika
dewan ini berada kedaan kotor? Banyak aktiviti yang boleh kita rancang dan laksanakan dalam
kawasan sekolah kita. Aktiviti luar bilik darjah turut boleh dilaksanakan pada bila-bila masa.
Melalui perkara ini dapat membantu guru mempelbagaikan pengajaran dan pembelajaran. Bagi
murid-murid pula, akan ada pengalaman baharu yang menanti mereka.
Guru-guru dan murid-murid sekalian,
Keselamatan adalah satu keadaan selamat, sejahtera, aman dan terlindung daripada
sebarang masalah fizikal, kewangan, sosial, perasaan, politik dan perkara-perkara lain yang
boleh melibatkan kerosakanatau kejadian yang tidak diingini berlaku. Sebagai makluman anda
semua, keselamatan di sekolah lebih kepada pencegahan daripada berlaku sebarang kes
kecederaan dan kemalangan berlaku dalam sekolah.
Keselamatan dapat mewujudkan rasa selamat dan tenteram dalam kalangan warga
sekolah. Apabila kita telah mengambil langkah keselamatan yang sangat tinggi, ini secara tidak
langsung kita telah bersama-sama memastikan rakan-rakan kita dan guru-guru kita dalam
keadaan selamat. Bagaimanakah caranya? Mudah sahaja. Jika ada berlaku kerosakan suis lampu
atau kipas, segera beritahu kepada guru dan guru pula laporkan kepada pihak pentadbir. Selain

Idham Khalil B Abdul Muluk


820425085139001

HBHF3203
Kebersihan dan Keselamatan
Persekitaran

itu, sentiasa mematuhi peraturan sekolah, kelas dan bilik khas, pastikan diri anda diawasi oleh
guru terutama ketika berada dalam bilik khas atau padang..
Seterusnya, amalan keselamatan sekolah mampu mengelakkan kecederaan dan
kemalangan. Berdasarkan rekod yang ada pada saya, dalam tahun ini sehingga bulan Jun,
terdapat 3 kes kecederaan akibat tidak menjaga keselamatan diri. Kes pertama, melibatkan kejarmengejar di kawasan kantin, terjatuh lalu terkena bangku kantin. Kes kedua, berlari di kawasan
kaki lima bangunan, terpijak tali kasut lalu lutut berdarah. Kes ketiga, juga berlari ketika
menuruni tangga bangunan D, tergelincir lalu jatuh. Inilah kes yang sebenarnya mampu kita
elakkan. Apa gunanya kita berlari dan berkejar-kejar ketika berada di kantin, kaki lima bangunan
dan tangga? Ingat murid-murid sekalian, elakkan diri anda melakukan perkara-perkara seperti
ini. Anda semua harus sedar, dalam sekolah kita ini terlalu banyak barang-barang yang boleh
menyebabkan kecederaan. Jadi sentiasa ingat, patuhi peraturan yang telah ditetapkan.
Pentingnya amalan keselamatan sekolah dapat memupuk sikap bertanggungjawab
dalam kalangan warga sekolah. Guru-guru dan murid-murid mesti tahu dan sedar bahawa
keselamatan dalam sekolah bergantung kepada sikap bertanggungjawab kepada diri dan sendiri
dan orang lain. Kita semua harus sedar bahawa banyak barang dalam sekolah ini akan menjadi
bahaya jika kita tidak berhati-hati menggunakan barangan terebut. Inilah tanggungjawab kita
untuk sentiasa tahu dan boleh buat setiap peraturan yang diberikan. Ingat, barangan makmal dan
peralatan sukan memerlukan pemerhatian guru. Tanggungjawab guru mengawasi peralatan
tersebut manakala murid-murid pula mematuhi arahan yang diberikan.
Guru-guru dan murid-murid sekalian,
Bagi meningkatkan kesedaran warga sekolah tentang amalan kebersihan dan keselamatan
sekolah, saya dan pihak pentadbir sekolah akan menganjurkan Program Minggu 3K di mana
pelbagai aktiviti yang bakal dilaksanakan sepanjang minggu ini seperti pertandingan mewarna,
kuiz, karangan, poster dan gotong-royong pada akhir program. Justeru, saya berharap semua
warga sekolah terlibat sama dalam program bagi memastikan sekolah kita bersih dan selamat.

Idham Khalil B Abdul Muluk


820425085139001

HBHF3203
Kebersihan dan Keselamatan
Persekitaran

Sebelum saya mengakhiri ceramah saya, sekali lagi saya menyeru kepada guru-guru dan
murid-murid sekalian bahawa kebersihan dan keselamatan sekolah bukan bawah tanggungjawab
guru besar dan guru-guru penolong kanan. Kebersihan dan keselamatan sebenarnya
tanggungjawab kita bersama. Kita yang mencorak suasana sekolah kita. Kita jugalah yang
menjadikan sekolah kita ceria dan selesa. Oleh itu, marilah kita bersama-sama berganding bahu
memelihara dan memulihara kebersihan serta keselamatan sekolah kita.
Pergi ke pasar mencari rokan,
Rokan dimasak bersama rakan,
Amalan kebersihan perlu diutamakan,
Amalan keselamatan ditinggal jangan
Akhir kata, saya ingin memohon maaf sepanjang penyampaian ceramah saya pada hari
ini. Segala yang baik datang daripada-Nya dan yang buruk itu daripada saya sendiri. Saya sudahi
dengan Wabillahi taufiq wal hidayah; Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam
sejahtera dan salam 1 Malaysia.
Sekian, terima kasih.

2.0

BORANG MAKLUM BALAS TINJAUAN KEBERSIHAN DAN


KESELAMATAN SEKOLAH
1. Sila baca kenyataan atau butiran yang diberikan.
2. Gunakan skala yang disediakan bagi menyatakan kualiti tahap kebersihan dan
keselamatan.
3. Sila bulatkan skala yang dinyatakan.
SKALA TAHAP KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN
1
SANGAT KURANG MEMUASKAN
2
KURANG MEMUASKAN
3
KURANG PASTI
4
SETUJU
5
SANGAT SETUJU

Idham Khalil B Abdul Muluk


820425085139001

HBHF3203
Kebersihan dan Keselamatan
Persekitaran

Bi

Kenyataan / Butiran

Skala

PERSEKITARAN SEKOLAH
A. LONGKANG
1 Dibersihkan secara kerap.
2 Tiada lumut atau sisa makanan di dalam longkang.
3 Tiada longkang tersumbat.
4 Air mudah mengalir.
B. PADANG / GELANGGANG
1 Rumput dipotong sebulan sekali.
2 Tiada batu di kawasan padang.
3 Gelanggang tidak licin dan tiang selamat digunakan.
4 Alatan sukan selamat digunakan.

Bi

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

Kenyataan / Butiran

l
C. KECERIAAN
1 Pokok bunga sentiasa dijaga baik.
2 Lanskap sekolah diselia dengan baik.
3 Pasu-pasu bunga elok dan dijaga baik.
4 Papan tanda ada dan menarik.
D. PAGAR SEKOLAH
1 Pintu pagar utama dan kedua dalam keadaan baik.
2 Bilangan pengawal keselamatan cukup.
3 Jaring pagar elok dan sentiasa diperiksa.
4 Ada pas kebenaran masuk.
E. DEWAN
1 Lampu dan kipas dalam keadaan baik.
2 Suasana dewan ceria.
3 Ada rekod penggunaan dewan.
4 Dewan dalam keadaan bersih.

Skala

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

KANTIN
A. PEKERJA
1 Menjaga kebersihan dan penampilan diri.
2 Mematuhi peraturan pemakaian di kantin.
3 Memiliki sijil kesihatan.
4 Sihat bekerja.
B. DAPUR
1 Suasana dapur terurus.
2 Lantai bersih dan tidak licin.
Idham Khalil B Abdul Muluk
820425085139001

HBHF3203
Kebersihan dan Keselamatan
Persekitaran

3
4

Alatan masak bersih sebelum dan selepas diguna.


Tiada air bertakung.

Bi

1
1

2
2

Kenyataan / Butiran

l
C. MAKANAN DAN MINUMAN
1 Sentiasa ditutup.
2 Sentiasa dalam keadaan baik.
3 Makanan dimasak di sekolah.
4 Tempoh penyediaan makanan tidak terlalu lama.
D. KEBERSIHAN
1 Lantai kantin sentiasa bersih dan tidak licin.
2 Ada penyediaan tong sampah / bekas letak pinggan.
3 Ruangan beratur yang selesa.
4 Meja dan kerusi dalam keadaan baik.
E. KAWASAN PERSEKITARAN
1 Longkang kantin dibersihkan secara kerap.
2 Saluran longkang tidak tersumbat.
3 Sinki dalam keadaan baik.
4 Sabun cuci tangan ada disediakan.

3
3

4
4

5
5

Skala

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

4
4
4
4

5
5
5
5

MAKMAL SAINS
A. PERATURAN
1 Carta peraturan ada disediakan.
2 Buku penggunaan makmal disediakan.
3 Jaket makmal dan cermin mata makmal disediakan.
4 Ada label di rak.
B. BAHAN KIMIA
1 Ada label.
2 Disusun mengikut kesesuaian dan keutamaan.
3 Penggunaan mengikut sukatan yang betul.
4 Penggunaan mengikut arahan guru.

Bi
l
C.
1
2
3
4
D.

Kenyataan / Butiran
KECERIAAN DAN KEBERSIHAN
Alatan kebersihan ada disediakan.
Ada jadual tugas kebersihan.
Suasana makmal ceria dan seronok.
Meja dan kerusi tidak berhabuk.
BILIK PERSEDIAAN

Idham Khalil B Abdul Muluk


820425085139001

Skala

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

HBHF3203
Kebersihan dan Keselamatan
Persekitaran

1 Ada pembantu makmal.


2 Bilik dalam keadaan bersih.
3 Bahan kimia dilabelkan.
4 Ada tempat khas letak bahan kimia.
E. PERABOT MAKMAL
1 Kerusi dan meja elok dan boleh digunakan.
2 Sinki berfungsi dengan baik.
3 Tiada kebocoran paip.
4 Alatan elektrik dengan baik.

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

BILIK DARJAH
A. PELAN LANTAI
1 Susun atur meja yang sesuai.
2 Pelan lantai kelas dipaparkan.
3 Pelan laluan kecemasan dipaparkan.
4 Meja dan kerusi cukup ikut bilangan murid.
B. KECERIAAN KELAS
1 Papan kemyataan dihias.
2 Ada kesamaan dari segi alas meja dan sebagainya.
3 Langsir bersih dan tidak berdebu.
4 Lantai bersih dan tiada sampah.

Bi

Kenyataan / Butiran

l
C. PERABOT KELAS
1 Meja dan kerusi dalam keadaan baik.
2 Penyapu dan tong sampah disediakan.
3 Borang perabot kelas dipaparkan.
4 Cermin tingkap bersih / tiada habuk.
D. ALATAN ELEKTRIK
1 Lampu dan kipas berfungsi.
2 Alatan rosak dibaiki / diganti.
3 Ada pemeriksaan.
4 Borang lapor kerosakan disediakan.
E. LAIN-LAIN
1 Engsel cermin berfungsi dan tidak berkarat.
2 Pintu kelas berfungsi dengan baik.
3 Ada ruang sudut bacaan.
4 Jeriji dan besi dalam kelas tidak berkarat.

Skala

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

BANGUNAN SEKOLAH
A. TANDAS
1 Dibersihkan setiap hari.
2 Ada jadual pemeriksaan.
Idham Khalil B Abdul Muluk
820425085139001

HBHF3203
Kebersihan dan Keselamatan
Persekitaran

3
4
B.
1
2
3
4

Pemeriksaan dilakukan secara kerap.


Tandas berfungsi dengan baik.
BILIK SUKAN
Alatan sukan disusun kemas dan teratur.
Alatan sukan dilabelkan.
Ada buku daftar penggunaan alat.
Bilik sentiasa dalam keadaan bersih.

Bi

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

Kenyataan / Butiran

l
C. BILIK GURU
1 Susun atur meja sesuai.
2 Bilik kemas dan selesa.
3 Ada label nama guru.
4 Meja dan kerusi dalam keadaan baik.
D. KAKI LIMA BANGUNAN
1 Lantai bersih dan tidak kotor.
2 Ada kata-kata hikmah digantung di siling kaki lima.
3 Longkang bersih dan tidak tersumbat.
4 Laluan selamat dan mudah untuk berjalan.
E. ALAT PEMADAM API
1 Dalam keadaan baik.
2 Diselenggara mengikut jadual.
3 Diletakkan di tempat yang sesuai.
4 Ada carta penggunaan alat pemadam api.

3.0

1
1

Skala

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

LAPORAN ANALISIS DAN PENILAIAN HASIL PEMANTAUAN


DAN PEMERIKSAAN PROGRAM AMALAN KEBERSIHAN DAN
KESELAMATAN SEKOLAH

Idham Khalil B Abdul Muluk


820425085139001

10

HBHF3203
Kebersihan dan Keselamatan
Persekitaran

Pemantauan dan pemeriksaan yang dilaksanakan melibatkan Ahli Jawatankuasa Program 2K


yang terdiri daripada 5 orang ahli. Hasil daripada borang maklum balas adalah seperti berikut
mengikut markah.

Secara keseluruhannya, Sekolah Kebangsaan Seri Binjai berjaya mencapai objektif program
yang dilaksanakan. Semua warga sekolah telah berusaha bertungkus lumus bagi memastikan
program dapat dilaksanakan dengan jaya. Penilaian yang dilaksanakan ini dilakukan dua hari
selepas Program 2K berlangsung. Ini bertujuan memberikan semua warga sekolah melaksanakan
idea-idea yang telah dirancang bagi memastikan sekolah berada dalam keadaan bersih dan
selamat.
4.1

KELEBIHAN
Hasil daripada maklum balas yang dilaksanakan oleh penilai mendapati, kelebihan yang

ada dari segi kebersihan dan keselamatan sepanjang program ini dilaksanakan adalah:
1. Pagar-pagar yang rosak telah diperbaiki hasil daripada sumbangan persendirian.
2. Kawasan longkang semakin bersih hasil daripada kekerapan menembak air ke
3.
4.
5.
6.
7.

arah lumut yang ada di longkang.


Penggunaan buku daftar guna bilik khas telah disediakan dan dikemas kini.
Banyak pelabelan telah dilakukan.
Bilik guru semakin kemas dan terssusun.
Kantin semakin bersih dan selesa.
Engsel-engsel tingkap yang rosak telah disembur dengan minyak.

Idham Khalil B Abdul Muluk


820425085139001

11

HBHF3203
Kebersihan dan Keselamatan
Persekitaran

4.2

KELEMAHAN
Hasil daripada maklum balas yang dilaksanakan oleh penilai mendapati, kelemahan yang

ada dari segi kebersihan dan keselamatan sepanjang program ini dilaksanakan adalah:
1.
2.
3.
4.
5.

Ada pintu-pintu tandas murid tidak dapat dibaiki akibat tiada peruntukan.
Kawasan belakang sekolah tidak dapat dipagar kerana kekurangan pagar.
Ada tiang-tiang gol yang telah rosak tidak dapat dibaiki.
Masih lagi kekurangan kata-kata hikmah di siling kaki lima.
Masa memotong rumput agak panjang kerana mengambil masa dua hari baru

dapat selesaikan keseluruhan padang.


6. Lampu dan kipas yang rosak masih belum dibaiki.
4.3

CADANGAN
Hasil daripada maklum balas yang dilaksanakan oleh penilai mendapati, cadangan yang

boleh ditambah baik untuk program ini adalah:


1. Mencari dana yang mencukupi bagi menampung kos-kos tertentu seperti
pembaikan pintu, lampu dan kipas.
2. Melibatkan masyarakat sekitar dalam program gotong-royong.
3. Memohon kerjasama pihak majlis tempatan terutama pemebersihan longkang atau
parit di luar kawasan sekolah.
4. Wujudkan lagi kata-kata hikmah bukan sahaja di kaki lima sekolah malah di
kantin atau pintu masuk sekolah.
5. Teruskan lagi penilaian seperti ini bagi memupuk semangat cintakan kebersihan
dan keselamatan sekolah dalam diri warga sekolah.
4.4

KESIMPULAN
Semoga program seperti ini dapat diteruskan meskipun bertukar pucuk pimpinan.

Program seperti ini tidak seharusnya dilaksanakan hanya mengikut musim dan mesti dilakukan
secara berterusan. Oleh itu, amalan kebersihan dan keselamatan sekolah perlu melibatkan
pelbagai pihak bagi menampung kos kewangan dan tenaga kerja terutama apabila melibatkan
gotong-royong. Oleh itu diharap semua pihak terutama guru-guru sentiasa memantau kebersihan
Idham Khalil B Abdul Muluk
820425085139001

12

HBHF3203
Kebersihan dan Keselamatan
Persekitaran

dan keselamatan sekolah. Bagi murid-murid pula, jadikanlah sekolah ini seperti rumah anda
sendiri kerana SEKOLAH INI RUMAHKU.

2,984 patah perkataan

4.0

BIBLIOGRAFI

Mohd Noorazam Abdul Razak. et.al. (2013) , HBHE3203 Kebersihan dan keselamatan
persekitaran. Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia.
Norazhan Che Lan. (2012). HBHE 2103 Program bersepadu sekolah sihat. Kuala Lumpur: Open
Universiti Malaysia.
http://koleksitugasan.blogspot.com / 2012 / 05 / sitologi-ciri-keselamatan-makmal.
http://laksamanaceria. blogspot. com / 2009 / 03 / 3K kebersihan keceriaan dan keselamatan
http://terataksalju 8182 . blogspot .com / 2011 / 04 / amalan kebersihan sekolah
http://www.moe.gov.my / v / program 3K

Idham Khalil B Abdul Muluk


820425085139001

13

HBHF3203
Kebersihan dan Keselamatan
Persekitaran

Idham Khalil B Abdul Muluk


820425085139001

14