Anda di halaman 1dari 8

PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN UPSR (TAHUN 6) 2012

Nama Sekolah : SK Long Sukang


KELOMPOK MURID

GRED
PENCAPAIAN

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Gemilang

1) Kelas Bimbingan

TARIKH
PELAKSANAAN
1) Februari-September

1) Didi Marsheila
2) Terrance Rugu
3) Spencer Pudun
4) Fraddy Sigar

2) Program Anak Angkat

2) Mac- September

BIL
MURID

SINOPSIS PROGRAM

3) Celik Bahasa

KPI
(Key Perfomance Indicator)

-Keputusan Gerak Gempur

3) Mac-Ogos

4) Program Motivasi

4) April dan Ogos

5) Kem Menjawab Soalan

5) Julai dan Ogos

6) Latih Tubi

6)Februari-September

Cemerlang

1) Kelas Bimbingan

1) Februari-September

5) Doris Baya
6) Clarissa Lakung
7) Jacqlieane Dari
8) Jenivy Jeffry
9) Jackson Labo
10) Fardilla Markus
11) Raveena Dayang
12) Febe Maria
13) Myron Mantili
14) Dave Philipus
15) Calvine Meripa

2) Program Anak Angkat

3) Celik Bahasa
B dan C

11

2) Mac- September
3) Mac-Ogos

-Keputusan Gerak Gempur


4) Program Motivasi

4) April dan Ogos

5) Kem Menjawab Soalan

5) Julai dan Ogos

6) Latih Tubi

6) Februari-September

Harapan

1) Kelas Bimbingan

1) Februari-September

16) Dawat Frankie


17) Anjali Munga Karod
18) Christopher Arun
19) Brandon Tadem

2) Kelas Pemulihan

2) Februari-September

D dan E

3) Program Anak Angkat

-Keputusan Gerak Gempur

3) Febuari-September

4) Celik Bahasa

4) Mac-Ogos

5) Program Motivasi

5) April-Ogos

6) Kem Menjawab Soalan

6) Julai dan Ogos

7) Latih Tubi

7) Februari- September

PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN UPSR (TAHUN 6) 2012


Nama Sekolah : SK Long Sukang
KELOMPOK MURID

GRED
PENCAPAIAN

Mata Pelajaran : Bahasa Inggeris


SINOPSIS PROGRAM

KPI
(Key Perfomance Indicator)

TARIKH
PELAKSANAAN

Gemilang

1) Program Engros

1) Sepanjang tahun

1) Didi Marsheila
2) Terrance Rugu
3) Spencer Pudun
4) Fraddy Sigar

2) Kelas Bimbingan

1) Murid dapat menunjukkan


peningkatan dalam mata
pelajaran BI diperingkat UPSR.
2) Guru BI dapat menghabiskan
sukatan pelajaran bagi M/P BI
sebelum UPSR.

BIL
MURID

3) Latih Tubi
4) Program Anak Angkat

Cemerlang

1) Program Engros

5) Doris Baya
6) Clarissa Lakung
7) Jacqlieane Dari
8) Jenivy Jeffry
9) Jackson Labo
10) Fardilla Markus
11) Raveena Dayang
12) Febe Maria
13) Myron Mantili
14) Dave Philipus
15) Calvine Meripa

2) Kelas Bimbingan

2) Februari-September
3) Februari-September
4) Februari- September

3) Melalui latih tubi murid dapat


membuat latihan yang
bersesuaian mengikut tahap
kebolehan masing-masing.

1) Sepanjang tahun
2) Februari-September

3) Latih Tubi
3) Februari-September
B dan C

11

4) Program Anak Angkat


4) Februari- September

.
Harapan
1) Program Engros
16) Dawat Frankie
17) Anjali Munga Karod
18) Christopher Arun
19) Brandon Tadem

2) Kelas Bimbingan
D dan E

4
3) Latih Tubi

4) Program anak angkat sedikit


sebanyak dapat membantu murid
secara individu dan mengukur
tahap pencapaian murid dalam
UPSR.

4) Program Anak Angkat 5) Semua murid dalam kelas


pemulihan dapat melonjak dari
kumpulan E ke D dan D ke C.

1) Sepanjang tahun
2) Februari-September
3) Februari-September
4) Februari- September

PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN UPSR (TAHUN 6) 2012

Nama Sekolah : SK Long Sukang


KELOMPOK MURID

GRED
PENCAPAIAN

Mata Pelajaran : Matematik


BIL
MURID

Gemilang
1) Didi Marsheila
2) Terrance Rugu
3) Spencer Pudun
4) Fraddy Sigar

SINOPSIS PROGRAM

KPI
(Key Perfomance Indicator)

TARIKH
PELAKSANAAN

-Peperiksaan Gerak Gempur

Februari-September

-Peperiksaan Gerak Gempur

Februari-September

1) Kelas Bimbingan
A

2) Latih Tubi
3) Anak Bimbingan

Cemerlang
5) Doris Baya
6) Clarissa Lakung
7) Jacqlieane Dari
8) Jenivy Jeffry
9) Jackson Labo
10) Fardilla Markus
11) Raveena Dayang
12) Febe Maria
13) Myron Mantili
14) Dave Philipus

1) Kelas Bimbingan
2) Latih Tubi
B dan C

10
3) Anak Bimbingan

Harapan
15) Calvine Meripa
16) Dawat Frankie
17) Anjali Munga Karod
18) Christopher Arun
19) Brandon Tadem

.
.
1) Kelas Bimbingan
-Peperiksaan Gerak Gempur
D dan E

2) Latih Tubi
3) Anak Bimbingan

Februari-September

PERANCANGAN PROGRAM PENINGKATAN UPSR (TAHUN 6) 2012


Nama Sekolah : SK Long Sukang
KELOMPOK MURID

GRED
PENCAPAIAN

Mata Pelajaran : Sains

BIL
MURID

Gemilang
1) Didi Marsheila
2) Terrance Rugu
3) Spencer Pudun
4) Fraddy Sigar

SINOPSIS PROGRAM

KPI
(Key Perfomance Indicator)

1) Good Perfomance and


Remember Sience
(GPRS)
2) Kelas Bimbingan

2)Februari-September
-Keputusan Gerak Gempur 3

3) Latih Tubi

5) Doris Baya
6) Clarissa Lakung
7) Jacqlieane Dari
8) Jenivy Jeffry
9) Jackson Labo
10) Fardilla Markus
11) Raveena Dayang
12) Febe Maria
13) Myron Mantili
14) Dave Philipus
15) Calvine Meripa

3) Februari- September
4) Februari-September

4) We Want Experiment
(WWE)
1) Good Perfomance and
Remember Sience
(GPRS)

Cemerlang

TARIKH
PELAKSANAAN
1) Sepanjang Tahun

1) Sepanjang Tahun
2)Februari-September

2) Kelas Bimbingan
B dan C

14

-Keputusan Gerak Gempur 3


3) Februari- September

3) Latih Tubi
4) Februari-September
4) We Want Experiment
(WWE

.
.
Harapan
16) Dawat Frankie
17) Anjali Munga Karod
18) Christopher Arun
19) Brandon Tadem

D dan E

1) ) Good Perfomance
and Remember Sience
(GPRS)
2) Kelas Bimbingan

1) Sepanjang Tahun
-Keputusan Gerak Gempur 3

2)Februari-September
3) Februari- September

3) Kelas Pemulihan
4) Februari-September