Anda di halaman 1dari 6

JADUAL PEMANTAUAN MINGGUAN / HARIAN

AKTIVITI KOKURIKULUM
SMK TUN PERAK
2014
UNIT BERUNIFORM
JANUARI / FEBRUARI
TARIKH

MINGGU

NAMA
PEMANTAU/
PENYELARAS

BIL PEL YG HADIR


K
P
O
L
I
S

K
B
O
M
B
A

P
N
G
KP

K
R
S

P
U
T
I
S
L
A
M

B
B
S
M
M

BIL GURU YANG HADIR


S
I
L
A
T

T
A
E
K
W
O
N
D
O

K
P
O
L
I
S

K
B
O
M
B
A

P
E
N
G
A
K
A
P

K
R
S

P
U
T
I
S
L
A
M

B
B
S
M
M

S
I
L
A
T

CATATAN
T
A
E
K
W
O
N
D
O

JADUAL PEMANTAUAN MINGGUAN / HARIAN


AKTIVITI KOKURIKULUM
SMK TUN PERAK
2014
UNIT BERUNIFORM
MAC / APRIL
TARIKH

MINGGU

NAMA
PEMANTAU/
PENYELARAS

BIL PEL YG HADIR


K
P
O
L
I
S

K
B
O
M
B
A

P
N
G
KP

K
R
S

P
U
T
I
S
L
A
M

B
B
S
M
M

BIL GURU YANG HADIR


S
I
L
A
T

T
A
E
K
W
O
N
D
O

K
P
O
L
I
S

K
B
O
M
B
A

P
E
N
G
A
K
A
P

K
R
S

P
U
T
I
S
L
A
M

B
B
S
M
M

S
I
L
A
T

CATATAN
T
A
E
K
W
O
N
D
O

JADUAL PEMANTAUAN MINGGUAN / HARIAN


AKTIVITI KOKURIKULUM
SMK TUN PERAK
2014
UNIT BERUNIFOR
MEI / JUN
TARIKH

MINGGU

NAMA
PEMANTAU/
PENYELARAS

BIL PEL YG HADIR


K
P
O
L
I
S

K
B
O
M
B
A

P
N
G
KP

K
R
S

P
U
T
I
S
L
A
M

B
B
S
M
M

BIL GURU YANG HADIR


S
I
L
A
T

T
A
E
K
W
O
N
D
O

K
P
O
L
I
S

K
B
O
M
B
A

P
E
N
G
A
K
A
P

K
R
S

P
U
T
I
S
L
A
M

B
B
S
M
M

S
I
L
A
T

CATATAN
T
A
E
K
W
O
N
D
O

JADUAL PEMANTAUAN MINGGUAN / HARIAN


AKTIVITI KOKURIKULUM
SMK TUN PERAK
2014
UNIT BERUNIFORM
JULAI / OGOS
TARIKH

MINGGU

NAMA
PEMANTAU/
PENYELARAS

BIL PEL YG HADIR


K
P
O
L
I
S

K
B
O
M
B
A

P
N
G
KP

K
R
S

P
U
T
I
S
L
A
M

B
B
S
M
M

BIL GURU YANG HADIR


S
I
L
A
T

T
A
E
K
W
O
N
D
O

K
P
O
L
I
S

K
B
O
M
B
A

P
E
N
G
A
K
A
P

K
R
S

P
U
T
I
S
L
A
M

B
B
S
M
M

S
I
L
A
T

CATATAN
T
A
E
K
W
O
N
D
O

JADUAL PEMANTAUAN MINGGUAN / HARIAN


AKTIVITI KOKURIKULUM
SMK TUN PERAK
2014
UNIT BERUNIFORM
SEPTEMBER / OKTOBER
TARIKH

MINGGU

NAMA
PEMANTAU/
PENYELARAS

BIL PEL YG HADIR


K
P
O
L
I
S

K
B
O
M
B
A

P
N
G
KP

K
R
S

P
U
T
I
S
L
A
M

B
B
S
M
M

BIL GURU YANG HADIR


S
I
L
A
T

T
A
E
K
W
O
N
D
O

K
P
O
L
I
S

K
B
O
M
B
A

P
E
N
G
A
K
A
P

K
R
S

P
U
T
I
S
L
A
M

B
B
S
M
M

S
I
L
A
T

CATATAN
T
A
E
K
W
O
N
D
O