Anda di halaman 1dari 8

CARIAN SYARAT PROGRAM PENGAJIAN BERDASARKAN BIDANG

(i) Program Pengajian


Bil

(ii) Kod

Kelayakan Minimum

(iii) Tempoh Pengajian

SYARAT AM UNIVERSITI

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan


mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa
Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa
Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam
mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke
atas) dalam peperiksaan SPM..
dan
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia
(STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK
2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran


Pengajian Am;
dan

Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata


pelajaran lain

dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1)
dalam Malaysian University English Test (MUET).

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI


DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
1

UniSZA
IJAZAH SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG
DENGAN KEPUJIAN
DL00
08 Semester

Mendapat
sekurang-kurangnya PNGK
2.80 pada peringkat STPM
DAN
Mendapat
sekurang-kurangnya
kepujian (Gred C) pada peringkat SPM
dalam mata pelajaran berikut:

Bahasa Inggeris;

Pendidikan Islam / Pendidikan Moral


/ Tasawwur Islam / Pendidikan
Syariah Islamiyyah / Pendidikan AlQuran dan Al-Sunnah

DAN

Mana-mana DUA (2) kepujian (Gred


C) pada peringkat SPM matapelajaran lain
selain daripada mata pelajaran di atas
tidak termasuk Bahasa Melayu
DAN
Mendapat
sekurang-kurangnya
4 (Band 4) dalam MUET

Tahap

ATAU
Mendapat sekurang-kurangnya
Tahap
3 (Band
3) dalam
MUET
danGred
A- dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris
peringkat SPM

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI


DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
2

UniSZA
IJAZAH SARJANA MUDA HUBUNGAN
ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN
DL06
08 Semester

Mendapat
sekurang-kurangnya PNGK
2.50 pada peringkat STPM
DAN
Mendapat
sekurang-kurangnya
kepujian (Gred C) pada peringkat SPM
dalam mata pelajaran berikut:

Bahasa Inggeris

Pendidikan Islam / Pendidikan Moral


/ Tasawwur Islam /Pendidikan
Syariah Islamiyyah / Pendidikan Al
Quran dan Al Sunnah / Bahasa
Arab

DAN
Mana-mana DUA
(2) kepujian (Gred
C) pada peringkat SPM matapelajaran
lain selain daripada mata pelajaran di atas
dan tidak termasuk Bahasa Melayu /
Bahasa Malaysia

DAN
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap
3 (Band 3) dalam MUET
ATAU
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap
2 (Band 2) dalam MUET dalam dan Gred
A- dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris
peringkat SPM

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI


DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
3

UiTM

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00

dan
SARJANA MUDA PENGAJIAN UNDANG-UNDANG
(KEPUJIAN) # (TERBUKA KEPADA BUMIPUTERA
Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada
SAHAJA)
peringkat STPM dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk
EL00
Pengajian Am
08 Semester

dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred 3B/B+)
pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

Bahasa Inggeris
dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada


peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

Mathematics / Additional Mathematics /


Matematik Kertas Julai
dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam


MUET
dan
Lulus temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti
Undang-Undang

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI


DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
4

UiTM

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50

SARJANA MUDA SAINS PENTADBIRAN


(KEPUJIAN) (TERBUKA KEPADA BUMIPUTERA
SAHAJA)
EL04
dan

06 Semester

Mendapat sekurang-kurangnya satu (1) Gred B- (NGMP


2.67) dan dua (2) Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat
STPM dalam mata pelajaran termasuk Pengajian Am
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada
peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

Bahasa Inggeris

Mathematics / Additional Mathematics /


Matematik Kertas Julai
dan

Mendapat sekurang-sekurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam


MUET

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI


DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
5

UKM
IJAZAH SARJANAMUDA UNDANG-UNDANG
DENGAN KEPUJIAN #
KL00
08 Semester

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP


3.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana tiga
(3) mata pelajaran berikut:

Ekonomi

Pengajian Perniagaan

Perakaunan

Information and Communications Technology


(ICT)

Mathematics M

Usuluddin

Syariah

Bahasa Melayu / Bahasa Arab

Sejarah

Geografi

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

Literature in English
dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C / Gred 6C pada


peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut;

Mathematics / Additional Mathematics


dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam


Malaysian University English Test (MUET);
atau
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam
Malaysian University English Test (MUET);
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred A- / Gred 2A pada
peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut;

Bahasa Inggeris
dan

Lulus ujian dan/atau temu duga yang ditetapkan oleh


fakulti.
Nota: Calon-calon akan mengikuti kursus sivil dan
syariah dalam program ini.

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI


DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
6

USIM
SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANGUNDANG DENGAN KEPUJIAN
QL04
10 Semester

(1) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP


2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran
berikut:

Bahasa Arab

Syariah

dan
(2) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred
C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

Bahasa Arab/Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab


Komunikasi

Mathematics/Additional Mathematics

Bahasa Inggeris

Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:

Pendidikan Islam

Tasawwur Islam

Pendidikan Syariah Islamiyyah

Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah

dan
(3) Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band
4) dalam Malaysian University English Test (MUET)
atau
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam
Malaysian University English Test (MUET) dan Gred
2A/A- dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di
peringkat SPM.

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI


DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
7

UUM
SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG DENGAN
KEPUJIAN
UL00
08 Semester

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP


3.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran
berikut:

Sejarah.
dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred


C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran
berikut:

Bahasa Melayu;

Bahasa Inggeris.
dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band


4) dalam Malaysian University English Test (MUET);
atau
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band
3) dalam Malaysian University English
Test (MUET) dan kepujian (Gred A-/2A) bagi mata

pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM.


Nota:
Kelulusan sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada
peringkat STPM bagi mata pelajaran Bahasa Melayu/
Kesusasteraan Melayu Komunikatif boleh diterima
sebagai ganti syarat Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa
Melayu pada peringkat SPM.

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI


DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
8

UUM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred A pada peringkat


IJAZAH SARJANA MUDA FALSAFAH, UNDANGSTPM dalam 2 mata pelajaran.
UNDANG DAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN
#
dan
UL05
08 Semester

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat


STPM dalam 2 mata pelajaran.
dan
Mendapat sekurang - kurangnya kepujian (Gred
A-/2A) pada peringkat SPM bagi mata pelajaran berikut:

Bahasa Inggeris;
atau

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band


3) dalam Malaysian University English Test (MUET).
dan
Lulus temuduga yang ditetapkan.
Nota:
Kelulusan sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada
peringkat STPM bagi mata pelajaran Bahasa Melayu/
Kesusasteraan Melayu Komunikatifboleh diterima sebagai
ganti syarat Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu
pada peringkat SPM.

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI


DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
9

UIAM
SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG
(KEPUJIAN)#
YL00

1.

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 pada


peringkat STPM;dan

08 Semester

2.

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band


4) dalam MUET;dan

3.

Mendapat sekurang-kurangnya 6C/C pada


peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

4.

Pendidikan Islam / Tasawwur Islam /


Pendidikan Al-Qur'an & As-Sunnah /
Pendidikan Syariah Islamiah
Mathematics /Additional Mathematics
Sejarah
Mana-mana tiga (3) mata pelajaran
lain termasuk Bahasa Melayu; dan

Lulus ujian dan temuduga yang telah ditetapkan