Anda di halaman 1dari 3

JABATAN PENGURUSAN PERUMAHAN DAN PEMBANGUNAN KOMUNITI

No. Pendaftaran

TINGKAT 4-9, MENARA DBKL III, BANDAR WAWASAN


JALAN RAJA ABDULLAH, 50300 KUALA LUMPUR
Tel : 03-26176000

Tarikh Pendaftaran :

BORANG PERMOHONAN MENYEWA RUMAH AWAM DBKL/


PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT DAN MEMBELI RUMAH PROJEK DBKL/SWASTA

PERCUMA
GAMBAR

Tarikh Kemaskini :

Jenis Permohonan : ( ) Rumah Sewa ( ) Rumah Jual


A. BUTIR-BUTIR PEMOHON DAN AHLI KELUARGA ( ) Rumah Sewa & Rumah Jual
NAMA PEMOHON

NO. KAD PENGENALAN(LAMA & BARU)

TARIKH LAHIR

WARGANEGARA

JANTINA

BANGSA

PENDAPATAN (RM)

Alamat Tempat Kerja


Poskod
NAMA ISTERI/SUAMI PEMOHON

Negeri

Bandar
NO. KAD PENGENALAN

TARIKH LAHIR

No.Telefon (P)
WARGANEGARA

JANTINA

BANGSA

PENDAPATAN (RM)

Jumlah Pdpt Suami & Isteri RM ________________


Alamat Tempat Kerja
Poskod

Bandar

Negeri

No.Telefon (P)

Bandar

Negeri

No.Telefon (R)

Almt Rumah Sekarang


Poskod

BIL.

AHLI KELUARGA

NO. SURAT BERANAK / KAD PENGENALAN

TARIKH LAHIR

JANTINA

1.

2.

3.
4.

5.
*(Sila Gunakan Kertas Tambahan Yang Berasingan Jika Bil. Anak Lebih Daripada 5 Orang)

HUBUNGAN
DENGAN
PEMOHON

PEKERJAAN
(JAWATAN)

PENDAPATAN (RM)

Taraf Perkahwinan
1. Berkahwin
2. Janda
3. Duda
4. Bujang 35 tahun ke atas
5. Bujang 35 tahun ke bawah

Pekerjaan
1. Kakitangan Kerajaan
2. Kakitangan Swasta
3. Berniaga

4. Bekerja Sendiri
5. Lain-lain

BUTIR-BUTIR LENGKAP PEMOHON


* Sila isi yang berkenaan sahaja

A)

Taraf Perkahwinan (Sila sertakan dokumen


berkaitan yang telah disahkan)
1. Balu/Janda menanggung anak
2. Isteri yang ditinggalkan suami
menanggung anak (Nyatakan:..)
3. Duda menanggung anak 3. Menumpang

B)

Jenis Kecacatan
1.
Buta/Rabun. Cacat Fizikal Tidak
Boleh Berjalan Sendiri
2.
Pekak/Bisu. Orang Kerdil
3.
Lain-lain (Nyatakan:.)

C)

Tanggungan Lain H)
Tanggungan (Anak)
1.
Ibu dan Bapa yang tinggal Bersama
2.
Ibu atau Bapa yang tinggal Bersama
3.
Adik-beradik/ Anak Saudara(Yatim/
piatu)/Datuk/Nenek yang tinggal Bersama

Jawatan ____________________________
Jenis Kediaman
1. Sewa
2. Setinggan
3. Rumah Majikan
4. Rumah Sendiri
5. Tumpang

Jika menyewa, nyatakan Sewa Bulanan RM _______

Nyatakan Kecacatan (Jika ada) _________________


BUTIR-BUTIR HARTA
1. Adakah tuan/puan mempunyai rumah sekitar Wilayah Persekutuan ?
1. Ya
2. Tidak Jika ada, nyatakan berikut :

F)

G)

Jenis Kediaman
1. Bilik Garaj, Setor, Dewan.
Gerai dll (Nyatakan:..)
2. Rumah Sewa (Flat,Teres,
Kuarters dll) (Nyatakan:.)

Kehilangan Tempat Kediaman


1.
Perintah Pindah oleh Agensi
Kerajaan
2.
Bencana Yang menyebabkan
Rumah Musnah Seluruhnya
3.
Keadaan Selain daripada Di atas

(a) Alamat .
.
(b) Bilangan Rumah :

(c) Jumlah Harga :

1.
2.
3.
4.
5.

1 orang anak
2 orang anak
3 orang anak
4 orang anak
5 orang atau lebih

2. Adakah tuan/puan mempunyai tanah sekitar Wilayah Persekutuan ?


1. Ya
2. Tidak Jika ada , nyatakan berikut :
(b) Alamat .
D)
.
(b) Luas Tanah (hektar) :

(c) Jumlah Nilai Tanah :

Umur Pemohon
1. 21 tahun kebawah
2. 21 hingga 29 tahun
3. 30 hingga 40 tahun
4. 41 tahun ke atas

I)

Status Kelahiran
1. Anak Negeri WP KL
2. Bukan Anak Negeri

3. Adakah tuan/puan mempunyai kenderaan ?


1. Ya
2. Tidak
Jika ada, nyatakan berikut :
E) Harga Rumah Maksimum Yang Mampu Dibeli: RM________________________
(a) Jenis Kenderaan :

(c) Bilangan Kenderaan :

Tarikh

.
Tandatangan Pemohon

PENGESAHAN MAJIKAN PEMOHON DAN ISTERI PEMOHON


Dengan ini adalah di sahkan bahawa maklumat di atas yang berkaitan dengan butir-butir
Pekerjaan adalah benar.

SYARAT KELAYAKAN PEMOHON


Penyewaan Rumah Pangsa Awam DBKL & Projek Perumahan Rakyat (PPR)
1) Suami dan Isteri Warganegara Malaysia.
2) Telah berkahwin

T/tangan & Cop Majikan Pemohon


Tarikh:

.....
T/tangan & Cop Majikan Suami/Isteri
Tarikh:

3) Pendapatan terkumpul suami dan isteri hendaklah:


a) Kos rendah tidak melebihi

RM2,500.00

b) Kos Sederhana tidak melebihi

RM3,000.00

4) Suami atau isteri menetap atau bekerja di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

PENGAKUAN PEMOHON MENURUT AKTA AKUAN BERKANUN, 1960


AKTA AKUAN BERKANUN 1960
JADUAL (SEKSYEN 2)
Saya _____________________________ dengan sesungguh dan sebenarnya membuat
akuan ini dengan kepercayaan bahawa apa-apa yang tersebut di dalam adalah benar,
serta menurut Akta Akuan Berkanun 1960.Saya faham bahawa memberi keterangan palsu
adalah satu kesalahan dan jika sabit kesalahan boleh didenda di bawah Seksyen 199 &200
Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara atau denda atau kedua-duanya sekali.
Di perbuat dan dengan sebenar-benarnya diakui oleh tersebut namanya di atas iaitu:

..
Di .....
Di Negeri pada . Haribulan . 19...

5) Tidak mempunyai rumah atau tanah dalam lingkungan 35 km dari pusat Bandar
kuala Lumpur
6) Tidak mempunyai rekod jenayah

Pembelian Rumah Kos Rendah DBKL


1) Pemohon dan Suami/Isteri Warganegara Malaysia.
2) Pemohon telah berkahwin
4) Pendapatan terkumpul suami dan isteri hendaklah
a) Untuk kos rendah tidak melebihi RM2,000.00
b) Untuk kos sederhana tidak melebihi RM4,000.00
5) Pemohon dan suami/isteri tidak memiliki rumah atau tanah di Wilayah Persekutuan
dan dalam lingkungan 35 km dari pusat Bandar Kuala Lumpur.
6) Pemohon atau suami/isteri tinggal atau bekerja di Wilayah Persekutuan Kuala
Lumpur.
7) Pemohon berkelayakan mendapat pinjaman Perumahan Kerajaan/Institusi Kewangan.

Dihadapan saya,

...
Tandatangan pemohon
No. K.P: .
Tarikh : ...

(Tandatangan Yang Dipertua Mahkamah Tengah,


Pengadil atau Pesuruhjaya Sumpah)
KEGUNAAN PEJABAT

Dikeluarkan oleh: Disemak Oleh:

Diproses Oleh Komputer Pada : .

Syarat kelayakan pemohon tertakluk kepada perubahan dari masa


kesemasa dan syarat kelayakan ini adalah benar sehingga pada tarikh
borang ini dikeluarkan.