Anda di halaman 1dari 2

BORANG SEMAKAN FOLIO PERSEDIAAN

MENGAJAR
1
2

Nama Guru
No. Fail Peribadi

Jantina

SAHIRAN BIN MUCHIMUN


P.17932
Lelaki = 1

1
4

Kategori Guru

Siswazah = 1

1
5

Opsyen

( KHB-KMT )

Mata Pelajaran Diajar


Mengikut Tingkatan
(Isikan urutan keutamaan subjek diajar)

PERSEDIAAN
Item Utama Yang Diperhatikan

Bukan Siswazah = 2
Beropsyen = 1

1
6

Perempuan = 2

Bukan Beropsyen = 2

KHB PERTANIAN
PJPK

Tingkatan 3E & 3F

( Peralihan / Ting 3I / Ting 4C - 4F )

Tandakan ( / ) jika ada

Ulasan

(a) Guru menyediakan RPT berdasarkan sukatan


pelajaran/huraian sukatan pelajaran yang
terkini
(b) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran
Harian (RPH) berdasarkan RPT dengan
mengambil kira tahap kebolehan murid.
(c) Guru menyediakan RPH dengan mematuhi
SPI Bil.3/1999

Item Utama Yang Diperhatikan


Tandakan ( / ) jika ada
Maklumat diri
Falsafah Pendidikan / Falsafah Sekolah / Visi /
Misi dan Objektif Sekolah
(c)
Jadual Waktu Persendirian
(d)
Maklumat mata pelajaran dan kelas diajar
(e) keseluruhan:
Rekod prestasi akademik pelajar
Ulasan
(f)
Takwim persekolahan
(a)
(b)

Ulasan

Tandatangan/Cop: Pengetua / KB / PK1

Tarikh: