Anda di halaman 1dari 1

QOSAM IKHTITAM AMALAN KHODAM MALAIKAT [QOSAM PENUTUP UNTUK AMALAN ILMU KHODAM MA

LAIKAT]

Qosam ini adalah satu kaifiyat untuk menyempurnakan suatu amalan ilmu/asma khoda
m [amalan apa saja], dengan qosam ini khodam dari suatu amalan yang telah diriya
dlahi akan tunduk sepenuhnya kepada anda, karena dia akan dilemahkan oleh allah
disisi anda.
Yang perlu dipahami oleh kita bersama, bahwa khodam suatu amalan itu mempunyai t
entara dan pembantu juga dari golongan mereka yang jumlahnya hanya allah yang me
ngetahui.
Menurut beberapa ulama ahli hikmah/ahlul bathin [Imam Ghazali,Syekh Albuni,Syekh
Tilmitsani Dan Syekh Fakhruddin] untuk menyempurnakan suatu amalan ilmu khodam m
aka pengamal di syaratkan untuk menutup amalannya dengan qosam ini.

CARANYA:

Qosam ini di baca 7x setiap setelah selesai membaca amalan ilmu khodam MALAIKAT y
ang sedang anda riyadlahi.[selesai jumlah hitungannya],termasuk amaliyah yang di
niatkan Litabarrukan.
Saat membaca qosam ini, anda posisi seperti orang duduk tahayyat saat sholat.
YANG DI BACA:
SURAT AL-FATIHAH
YAA MALA-IKATALLAHI YAA KIROOM......FA IDZAA QUDLIYATISH SHOLATI FANTASYIRUU FIL
ARDLI WABTAGHUU.....................7X

Anda mungkin juga menyukai