Anda di halaman 1dari 3

K

E
L
E

N
A
T
KA

L
A
P
S
A

A
D
PA

U
T
A
B

N
A

PEMERIKSAAN KELEKATAN
ASPAL
TERHADAP
BATUAN
Maksud dan Tujuan Praktikum
Pemeriksaan ini bertujuan untuk menetapkan
prosentase kelekatan aspal pada batuan
tertentu dalam air.

96%
96%

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil
pemeriksaan
kelekatan aspal
terhadap batuan
didapat presentase
sebesar 96 % dan
sesuai standar Bina
Marga (PB 0205-76)
maka disimpulkan
bahwa kelekatan
aspal terhadap
batuan memenuhi
ketentuan

Anda mungkin juga menyukai