Anda di halaman 1dari 8

Taklimat Keselamatan dan Kualiti Makanan Serta Pemakanan Sihat Kantin dan Dapur Asrama Sekolah

Minit Curai
Nama Guru

: Chan Mee Lin

Tarikh

: 16.3.2015

Tajuk

: Taklimat Keselamatan dan Kualiti Makanan Serta Pemakanan Sihat Kantin dan Dapur Asrama

Masa

: 2.00 p.m. 5.00 p.m.

Sekolah
Tempat

: Dewan Taming sari PPD Kuala Kangsar

Anjuran

: PPD Kuala Kangsar

Bahan Yang Diedarkan :

1. Buku laporan kantin kendiri


2.Poster
3. Salinan Lampiran 12

Perkara yang dibincangkan:


En. Zarimi Bin Zahari
Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran kanan
Peraturan Kebersihan makanan 2009
Bahagian II
Pendaftaran Premis Makanan
Peraturan 3-7
Semua premis makanan seperti berikut wajib didaftar:
1. Terlibat dalam pengilangan makanan
2. Terlibat dalam katering dan katering makanan besar-besaran
3. Semua premis di mana makanan disedia, diproses, disimpan dan dihidangkan untuk jualan
4. Semua kenderaan yang makanan sedia dimakan dijual
Sah selama 3 tahun
Permohonan untuk pendaftaran semula hendaklah dibuat sebulan sebelum tarikh tamat pendaftaran.
Bab 1Kewajipan tuan punya, pemunya atau penghuni premis makanan
Peraturan 8- Mempamerkan perakuan pendaftaran, notis basuh tangan, larangan sesiapa membawa masuk
binatang ke dalam premis premis makanan.
Peraturan 9 - Program jaminan keselamatan makanan: Khusus untuk pengilangan makanan
Peraturan 10-Sistem kebolehkesanan makanan : kenal pasti satu langkah ke ke hadapan dan satu langkah ke
belakang dalam mana-mana peringkat daripada pengeluaran ke pengedaran.
Peraturan 11 - Kewajipan am tuan punya, pemunya atau penghuni premis makanan
Mematuhi semua keperluan am premis makanan;
Menggaji pengendali makanan yang telah menjalani latihan pengendali makanan ,
pemeriksaan kesihatan dan diberi vaksin;

Taklimat Keselamatan dan Kualiti Makanan Serta Pemakanan Sihat Kantin dan Dapur Asrama Sekolah
Mengekalkan rekod latihan, pemeriksaan kesihatan, dan aktiviti pembersihan dan
pemprosesan makanan.
Bab 2Kehendak am bagi premis makanan
Peraturan 12 Lokasi
Jauh daripada punca pencemaran
Peraturan 13 Reka bentuk am
Memudahkan pembersihan
Peraturan 14 Bekalan air
Air minuman yang cukup, dilindungi daripada pencemaran
Peraturan 15 Kebersihan premis makanan
Keadaan baik, bersih dan kemas, kemudahan untuk pembersihan, agen pencuci disediakan dan disimpan
berasingan dari makanan
Peraturan 16 Kawalan perosak di premis makanan
Bebas daripada perosak, rawatan kawalan perosak yang sesuai
Peraturan 17 Sampah
Sampah hendaklah dialihkan dengan seberapa segera
Bekas bertutup, mudah dibersih
Peraturan 18 Permukaan lantai
Keadaan baik, mudah dibersihkan
Dibuat daripada bahan tidak telap air, bukan penyerap dan tidak toksik
Menyalirkan secukupnya
Peraturan 19 Permukaan dinding
Keadaan baik, mudah dibersihkan
Dibuat daripada bahan tidak telap air, bukan penyerap, tidak toksik, permukaan rata sehingga ketinggian
yang sesuai
Dinding lengkung cengkung
Peraturan 20 Pencahayaan
Semulajdi atau tiruan yang tidak membawa kepada pencemaran
Peraturan 21 Pengalihudaraan
Sesuai dan mencukupi
Tidak mengalir daripada kawasan tercemar ke kawasan bersih
Peraturan 22 Siling
Permukaan bumbung mesti menghalang pengumpulan kotoran
Peraturan 23 Pintu
Mudah dicuci
Permukaan rata, bukan penyerap dan boleh tutup sendiri
Peraturan 24 Perabot, lengkapan dan permukaan yang menyentuh makanan
Diselenggara dengan baik dan kekal bersih
Dibuat daripada bahan tidak telap air dan mudah dicuci
Peraturan 25 Penyimpanan makanan
Bilik penyimpan yang sesuai
Bilik penyimpanan yang berlainan untuk menyimpan bahan mentah dan makanan yang telah diproses
Keperluan bagi simpanan sejuk beku
Peraturan 26 Bilik persalinan
Bilik persalinan untuk pengendali makanan
Peraturan 27 Sink cuci tangan

Taklimat Keselamatan dan Kualiti Makanan Serta Pemakanan Sihat Kantin dan Dapur Asrama Sekolah

Mencukupi
Disediakan dengan air yang mengalir, sabun, pengering tangan dan paip dioperasi tanpa tangan
Peraturan 28 Bilik tandas
Mencukupi
Disediakan air yang mengalir
Sabun, pengering tangan / tuala gulung / kertas yang bersih
Bersih dan bebas bau yang tidak menyenangkan
Tidak terbuka secara terus ke bahagian yang ada makanan
Peraturan 29 Kemudahan penyaliran
Mencukupi
Dibina bagi mengelakkan risiko pencemaran makanan

Bahagian IV
PENGENDALI MAKANAN
Bab 1Latihan, pemeriksaan perubatan dan keadaan kesihatan, pakaian dan kebersihan diri pengendali makanan
Peraturan 30 Latihan pengendali makanan
Wajib untuk semua pengendali makanan
Peraturan 31 Pemeriksaan perubatan dan keadaan kesihatan pengendali makanan
Wajib untuk semua pengendali makanan
Pengendali makanan tidak boleh bekerja di premis makanan sekiranya menghidap atau pembawa penyakit
bawaan makanan
Peraturan 32 Pakaian pengendali makanan
Pakaian bersih, sesuai, berwarna cerah dan tidak menyumbang kepada pencemaran makanan
Pakaian yang tidak dipakai disimpan dalam almari atau loker
Peraturan 33 Kebersihan diri pengendali makanan
Menjaga kebersihan diri
Basuh tangan sebelum mulakan kerja
Tidak melakukan perkara yang boleh menyebabkan pencemaran
Tidak memakai perhiasan diri
Peraturan 34 Kewajipan untuk mengekalkan premis makanan bersih
Premis sentiasa bersih dan bebas daripada sampah serta LILATI
Bab 2Perlindungan makanan
Peraturan 35 Pengendalian makanan, perkakas, dsb.
Makanan tidak boleh bersentuhan dengan bahan yang boleh mencemarkannya
Bekas dan perkakas berkeadaan baik, bersih, mudah dicuci dan tidak mencemarkan kandungannya
Bekas dan perkakas yang berlainan digunakan untuk makanan mentah dan makanan yang telah dimasak
Menggunakan ais dan stim yang tidak mencemarkan makanan
Pembersihkan premis tidak dilakukan semasa pengendalian makanan
Tidak membekukan semula makanan
Peraturan 36 Penyediaan, pembungkusan dan penghidangan makanan
Bebas daripada pencemaran
Pembungkus makanan dapat melindungi makanan daripada pencemaran
Tidak mengunakan tangan yang tidak berlapik untuk menyentuh makanan yang tidak berbungkus
Suhu simpanan yang tidak menimbulkan risiko kesihatan
Perkakas berlainan untuk makanan daripada khinzir

Taklimat Keselamatan dan Kualiti Makanan Serta Pemakanan Sihat Kantin dan Dapur Asrama Sekolah
Peraturan 37 Penyimpanan, pendedahan atau pameran makanan untuk dijual
Dilindungi daripada pencemaran
Peraturan 38 Penyimpanan makanan
Penyimpanan berasingan:
Bahan mentah dengan bahan yang telah diproses
Makanan dengan agen pencuci dan penyahjangkit
Makanan berasal daripada babi dan bukan berasal daripada babi
Makanan kekal bersih dan dilindungi daripada pencemaran
Makanan diletakkan pada jarak minimum 15cm daripada dinding dan jarak minimum 20cm dari atas
lantai
Suhu simpanan makanan yang sesuai
Bahan mentah dan ramuan hendaklah dilabel
Sistem First In- First Out ( FIFO)di setor makanan
Rantaian sejuk makanan dingin atau sejuk beku tidak diganggu
Berasingan untuk makanan berasal daripada Khinzir
Dibersihkan selepas digunakan untuk mengangkut makanan lain atau bukan makanan
Suhu yang sesuai untuk makanan dingin dan sejuk beku
Rantaian makanan dingin dan sejuk beku tidak diganggu
Bahagian VII-PELBAGAI
Peraturan 58 hingga 60- Kompaun
Kesalahan yang boleh dikompaun Jadual Keempat
Pembayaran kompaun dibuat dalam bentuk tunai, wang pos, pesanan bank atau bank draf kepada Pegawai
Kesihatan Daerah yang mengeluarkan kompaun tersebut
Cik Amira Syazwani Bt Ab Ghafar
Pegawai Teknologi Makanan
Kendiri Sekolah
Objektif
Menurunkan risiko berlakunya kejadian keracunan makanan di sekolah / Institusi pengajian
Meningkatkan tahap kebersihan dan keselamatan makanan yang disediakan di kantin dan dapur asrama
sekolah
Kontraktor dan pengusaha kantin perlu menjalankan pemeriksaan berdasarkan senarai semak pada setiap hari
MEKANISMA PROGRAM KENDIRI
Menjalankan
Pemeriksaan harian
( KENDIRI 1 A)

Taklimat Keselamatan dan Kualiti Makanan Serta Pemakanan Sihat Kantin dan Dapur Asrama Sekolah

KONTRAKTOR /
Mengesahkan PENGENDALI MAKANAN
pemeriksaan
harian
(KENDIRI 1A)
Menjalankan
GURU HEM / GURU KANTIN /
pemantauan
PENYELIA ASRAMA
mingguan
( KENDIRI 1B)
Pemeriksaan
Pengesahan
bulanan
GURU BESAR / PENGETUA
laporan bulanan
( KRNDIRI 2)
( KENDIRI 2 )
PEGAWAI PELAJARAN DAERAH
( PPD)
Menerima
&
laporan
( KRNDIRI
2)
PEGAWAI
KESIHATANDAERAH
( PKD )
Borang kendiri 1A
Disediankan oleh pihak pengusaha kantin / kontraktor secara harian
Penilaian dijalankan sebelum makanan dihidang untuk jualan / dimakan oleh pelajar
Tandakan X pada perkara yang tidak mematuhi dan bulatkan markah pada elemen tersebut
Tempoh penilaian lebih kurang 20 minit
Keterangan Elemen 1
Menjalani pemeriksaan kesihatan
Mendapat pelalian anti-tifoid
Tiada tanda-tanda jangkitan kuman pada tangan, kulit dan kuku seperti berkudis, bernanah
Menggunakan pembalut kalis air yang sesuai sekiranya luka
Hubungan masa & Bilangan bacteria pada suhu bilik
Masa
Bilangan bakteria
8:00a.m.
1
100
8:20a.m.
2
200
8:40a.m.
4
40000
9:00a.m.
8
8x10
10:00a.m.
64
1.6 x 10
11:00a.m.
512
?
12:00a.m.
4096
??
Kelebihan program kendiri
Pihak pengurusan & pengusaha lebih memahami konsep premis bersih dan makanan selamat berdasarkan
kefahaman dan pada perkara yang ditekankan semasa pemeriksaan
Pihak pengurusan & pengusaha bersedia terhadap pemeriksaan yang dijalankan oleh Pegawai Jabatan
Kesihatan
Untuk mengurangkan kejadian keracunan makanan

Taklimat Keselamatan dan Kualiti Makanan Serta Pemakanan Sihat Kantin dan Dapur Asrama Sekolah
En. Rosli
Pegawai Sains Pemakanan
Pemakanan Sihat & Penjualan makanan ringan di sekolah
Garis panduan pelaksanaan pemakanan sihat di sekolah
Mengandungi 2 GP utama iaitu:
1) GP panduan pengurusan berat badan murid sekolah
2) GP penjualan makanan dan minuman di kantin sekolah
GP penjualan makanan dan minuman di kantin sekolah
GP ini meliputi:
1) Senarai makanan dan minuman yang boleh dijual di kantin sekolah ( berserta kandungan kalori)
2) Senarai makanan dan minuman yang tidak digalakkan dijual
3) Senarai makanan dan minuman yang dilarang dijual
4) Senarai makanan dan minuman yang boleh dijual di kantin sekolah mengikut kekerapan dan hari
( opsyenal )
5) Pameran kandungan kalori makanan di kantin sekolah
6) Keperluan kalori murid sekolah
7) Agihan kalori dan menu harian ikut waktu makan
8) Pemantauan penjualan makanan di kantin sekolah
9) Borang dan reten

Senarai makanan dan minuman yang boleh dijual di kantin sekolah


210 ienis makanan dan 17 jenis minuman
Makanan dibahangikan mengikut beberapa kategori termasuk:
1) Nasi
2) Mi / bihun / kue tiau
3) Lauk-pauk
4) Sayur-sayuran

5) Roti
6) Kuih - muih
7) Buah-buahan
8) Bijirin sarapan

9) Kudapan / snek
10) Biskut
11) Minuman yang dibancuh
12) Minuman sedia diminum

Senarai makanan yang tidak digalakkan dijual


Mi segera
Konfeksi ais dan ais krim
Teh dan kopi
Semua minuman berperisa berkarbonat
Semua makanan yang berkrim atau bersalut gula, Contoh: donut, kek berkrim, dan roti berkrim
Makanan diproses seperti daging burger, sosej dan nugget
Senarai makanan yang dilarang dijual
Makanan dan minuman yang melanggar peraturan-peraturan makanan 1985 seperti:
Makanan yang melampaui tarikh luput
Semua jenis makanan yang berupa permainan atau dijual bersama permainan seperti cincin, gambar, belon
dan lain-lain
Gula-gula dan coklat
Jenis-jenis makanan yang telah dijeruk sama ada masam, masin atau manis, basah atau kering seperti asam masin,
jeruk mangga, kulit limau dan jeruk bawang

Taklimat Keselamatan dan Kualiti Makanan Serta Pemakanan Sihat Kantin dan Dapur Asrama Sekolah
Makanan ringan dan minuman yang mengandungi bahan perisa dan perwarna tiruan, kecuali susu berperisa
Makanan dan minuman yang mengandungi alkohol
Pameran kandungan kalori makanan dan minuman di kantin sekolah
Tujuan pameran kalori adalah untuk memberi
Pengursaha kantin bertanggungjawab untuk
panduan dan rujukan kepada murid serta guru di melaksanakan pameran kalori bagi makanan yang
dalam memantau pengambilan makanan setiap
dijual di kantin sekolah.
hari
Guru perlu memastikan aktiviti ini dilaksanakan
di kantin sekolah.
PZM perlu memastikan nilai kalori dipamer
dengan betul.
Keperluan kalori murid sekolah
1) Purata keperluan kalori mengikut umur dan jantina
2) Cadangan pembahagian kalori mengikut waktu makan
3) Contoh menu harian mengikut umur dan jantina
Purata Keperluan Kalori Murid Ikut Umur dan Jantina
Umur dan jantina
Kalori (Kcal)
7-9 tahun ( L & P )
1700
10-12 tahun ( L & P )
2000
13-18 tahun ( P )
2100
13-18 tahun ( L )
2700
Cadangan Pembahagian Kalori
Waktu makan
Sarapan
Waktu Rehat ( sesi pagi)
Makan Tengah Hari
Waktu Rehat ( sesi petang)
Makan malam
Mimun malam
Jumlah

Keperluan kalori
Murid 7 9 tahun ( Kcal)
350
150
500
150
400
150
1700

Contoh Menu Makan Tengahari Murid 7-9 Tahun


Makanan/ Minuman
Nasi putih
Ikan masam manis
Telur dadar
Sup sayur campur
Air kosong
Jumlah tenaga

Sukatan
2 senduk
1 ekor
1 potong
1 mangkuk
1 gelas

Pemantauan Penjualan Makanan di Kantin Sekolah

Berat
100g
100g
50g
90g
250m

Tenaga (kcal)
130
280
80
40
0
530

Taklimat Keselamatan dan Kualiti Makanan Serta Pemakanan Sihat Kantin dan Dapur Asrama Sekolah
Pemantauan dijalankan oleh :
1) Pengendali kantin
2) Guru bertugas
3) PPKP
4) PZM
Beberapa borang telah diwujudkan bagi pelaksanaan pemantauan ini.
___________________
( CHAN MEE LIN )

___________________