Anda di halaman 1dari 6

Tajuk:

Hubungan antara momentum dengan


jisim dan halaju

Tujuan:

Mengkaji hubungan antara momentum


dengan halaju

Pernyataan Apakah hubungan antara momentum


masalah:
dengan halaju objek.
Hipotesis:

Jika halaju objek tinggi, maka


momentumnya juga besar

Pemboleh- i) Dimalarkan: kecerunan landasan


ubah
ii) Dimanipulasi: ketinggian landasan
iii) bergerakbalas: jarak bogkah kayu
selepas perlanggaran

Bahan/
radas

Troli, landasan pembaris meter,


bongkah kayu

Prosedur:

i) Troli diletakkan atas landasan dan


ditolak supaya menuruni landasan
dan berlanggar dengan bongkah
kayu
ii) Bongkah kayu akan bergerak
selepas berlanggar dengan troli.
iii) Jarak bongkah kayu dari kedudukan
asal diukur dan dicatatkan.
iv) Eksperimen diulang dengan
menambahkan ketinggian landasan

Pemerhatian:

Kecondongan Halaju troli


landasan
Rendah

Rendah

Tinggi

Tinggi

Jarak
berhenti/ m

Perbincangan: 1. Momentum troli bertambah


apabila kelajuan troli bertambah.
2. Objek yang pegun, tidak
mempunyai momentum.
Kesimpulan:

Jika halaju objek tinggi, maka


momentumnya juga besar. Hipotesis
diterima

Tajuk:

Hubungan antara momentum dengan


jisim dan halaju

Tujuan:

Mengkaji hubungan antara momentum


dengan jisim

Pernyataan Apakah hubungan antara momentum


masalah:
dengan jisim objek.
Hipotesis:

Jika jisim objek besar, maka


momentumnya juga besar

Pemboleh- i) Dimalarkan:kecerunan landasan


ubah
ii) Dimanipulasi: jisim troli
iii) Bergerakbalas: jarak bogkah kayu
selepas perlanggaran

Bahan/
radas

2 buah Troli, landasan pembaris meter,


bongkah kayu

Prosedur:

i) Troli A diletakkan atas landasan dan


ditolak supaya menuruni landasan
dan berlanggar dengan bongkah
kayu
ii) Bongkah kayu akan bergerak
selepas berlanggar dengan troli.
iii) Jarak bongkah kayu dari kedudukan
asal diukur dan dicatatkan.
iv) Eksperimen diulang dengan
menambahkan troli di atas troli A

Pemerhatian:

Bilangan
troli

Jisim
troli

Kecil

Besar

Jarak
berhenti/ m

Perbincangan: 1. Momentum troli bertambah


apabila jisim troli bertambah.
2. Semakin besar momentum
semakin sukar bongkah kayu
berhenti.
Kesimpulan:

Jika jisim objek besar, maka


momentumnya juga besar. Hipotesis
diterima

Anda mungkin juga menyukai