Anda di halaman 1dari 1

2 BAKTI

08.10 a.m.

09.10 a.m.
ENGLISH

1 TEKUN
11.00 a.m.

12.00 p.m.
MATEMATIK

3 TEKUN
12.00 p.m
1.00 p.m
ENGLISH

Title
: Discussion of Middle Year Examinations Result
Objective : To discuss the answers for each question.
Activities :
1. Teacher
2. Teacher
3. Teacher
4. Teacher

call out each pupil name and give their paper.


discuss the answers with pupils
ask pupils to do corrections in their book.
checks their corrections.

TAJUK
: KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
OBJEKTIF : Untuk menyemak jawapan bagi setiap soalan.
AKTIVITI
1. Guru memberi kertas peperiksaan yang telah ditanda
kepada semua murid.
2. Guru berbincang dengan murid mengenai jawapan bagi
setiap soalan.
3. Guru meminta murid membuat pembetulan di dalam buku
tulis.
4. Guru menyemak pembetulan murid-murid.
Title
: Discussion of Middle Year Examinations Result
Objective : To discuss the answers for each question.
Activities :
5. Teacher
6. Teacher
7. Teacher
8. Teacher

call out each pupil name and give their paper.


discuss the answers with pupils
ask pupils to do corrections in their book.
checks their corrections.

CCE : Thinking
Skills
Attendance:
__/__

KEHADIRAN:
__/__
NILAI :
Menghargai
KB : Analisis

CCE : Thinking
Skills
Attendance:
__/__