Anda di halaman 1dari 3

PK19 LAMPIRAN 2

LOGO SEKOLAH

KERTAS KERJA
(NAMA PROGRAM)

KELOLAAN

PK19 LAMPIRAN 2
1.0

PENDAHULUAN
Peningkatan bilangan sekolah yang berada dalam Band 1, Band 2 dan Band 3

2.0MATLAMAT

3.0 TARIKH /MASA /TEMPAT


Tarikh

Tempat

Masa :

4.0 SASARAN
5.0 OBJEKTIF

6.0 KPI (IndikatorOutput danOutcome)

OUTPUT

OUTCOME

7.0

IMPLIKASI KEWANGAN

BIL

PERKARA

PERBELANJAAN
0S 29000
OS21000

JUMLAH (RM)

JUMLAH

PK19 LAMPIRAN 2

8.0 JAWATANKUASA PROGRAM


9.0 STRATEGI PELAKSANAAN
9.1 URUS SETIA/ PENCERAMAH ( 10 September 2014)
9.2 JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM
MASA

AKTIVITI

10.0 KAEDAH PEMANTAUAN


Disediakanoleh,
(NAMA & JAWATAN)
Tarikh :
Ulasan :-

*Diluluskan / TidakDiluluskan
(NAMA & JAWATAN)
Tarikh :