Anda di halaman 1dari 6

Mata Pelajaran

: Pendidikan Jasmani

Tahun

:1 Amanah

Tunjang

: Kemahiran

Kemahiran

: Pergerakan Asas

Tajuk

: Manipulasi Alatan

Tarikh

: 26 Mac 2010 (Rabu)

Masa

: 7.40 8.10 pagi

Kategori

: Kanak-kanak cacat pendengaran.

Pengalaman Lepas : Murid telah mempelajari teknik melambung dan menyambut pundi kacang yang betul dan selamat

OBJEKTIF

: Pada akhir pengajaran dan Pembelajaran, diharapkan murid-murid dapat :


1. PSIKOMOTOR

: membaling dan menyambut bola pada jarak 5 meter

2. KOGNITIF

: menyatakan secara bertulis tiga teknik membaling dan menyambut bola.

3. AFEKTIF

: bekerjasama dalam menyusun alatan sekolah dan gembira melakukan aktiviti

Penerapan Nilai

: Berkerjasama

KBKK

: Membuat analisis

Penggabung Jalinan

: Tunjang Kecergasan koordinasi

Kesepaduan

: Matematik membuat anggaran jarak

Alatan

: Bola, Skital (4 biji)

Bahagian/mas
a
Permulaan
(6 minit)

Aktiviti

Butiran Mengajar

Memanaskan Badan
1. Slow jog.
Meningkatkan kadar
denyutan
nadi
(KDN).

2. Lembu kena Kepung

Berlari luar 30 x 50 m - 4 skital besar


yang ditandakan dengan
Kaedah.
skital
- tunjuk cara
(demonstrasi)

Kelas dibahagikan kepada kumpulan -

berada dalam 30 x 50 m TKP

kecil

yang ditandakan dengan - logik matematik

Tiap-tiap

kumpulan
dan

saling

Bahagian/masa

- visual ruang

membentuk

skital

berpegang- -

murid melakukan aktiviti - kinestetik

pegangan

Alatan / Catatan

Murid dikehendaki slow jog di luar skital sebanyak 2 pusingan

bulatan
-

Organisasi

dalam kumpulan kecil

- Interpersonal

Seorang pemain sebagai lembu

- Interpersonal

berdiri di tengah-tengah bulatan

Kaedah.
-tunjuk cara
(demonstrasi)

Lembu dikehendaki keluar dengan

cara yang disukainya


Aktiviti
Butiran Mengajar

Organisasi

Alatan / Catatan

Perkembangan

Kejar Bola atau Main

Langkah 1

Monyet

(9 minit)

pelajar kekal dengan kumpulan

lakukan

yang telah dibahagikan tadi

mengikut

seorang murid berada di tengah-

guru
-

tengah
-

murid

yang

berdiri

di

tengah

berada

aktiviti Penggabungjalinan
arahan Kemahiran
koordinasi
dalam Mata dan tangan

kumpulan yang sama

bulatan itu cuba memintas bola

- 4 skital besar

yang dihantar dari pemain lain

- 4 bola

kepada pemain lain dalam bulatan


Kaedah.
- Tunjuk cara
(demostrasi)

itu

Bahagian/mas
a
Langkah 2

Aktiviti
Membaling dan

Butiran Mengajar
Penghantar

Organisasi

Alatan / Catatan
TKP

(9 minit)

Menangkap bola

Berdiri menghadap kawan


Pegang bola dengan tangan domain Tolak bola tinggi ke hadapan

Penerima
- Berdiri menghadap penghantar
- Penerima kekal sehingga bola
sampai
- Sambut bola menggunakan keduadua belah tangan

aktiviti berpasangan
x x x x x x x
x
5m
x

x x

x x

x
G
x
x

x x

Aktiviti
Berlari setempat

Butiran Mengajar
-

Perbincangan

Pelajar berlari setempat.


Pelajar melakukan regangan
pemulihan dari kepala ke kaki
Tarik nafas dan hembus
Bersoal jawab tentang teknik
membaling dan menyambut bola
dengan teknik yang betul.

Organisasi
-

Kesepaduan
matematik
Membuat
anggaran jarak
- 16 bola

Bahagian/mas
a
Penutup
(6 minit)

- logik matematik
- visual ruang
- kinestetik
- Interpersonal

Bebas di kawasan yang


ditetapkan.
Guru lakukan demo jika
perlu

Kaedah.
Tunjuk cara
(demontrasi)

Alatan / Catatan
Penilaian dari
segi kognitif