Anda di halaman 1dari 20

ZAMAN

PALEOLITIK

ZAMAN
MESOLITIK

Dunia

ZAMAN
NEOLITIK

Malaysia

ZAMAN
LOGAM

BAB 2 : TINGKATAN 1

ZAMAN PRA SEJARAH


MOHAMMAD FIRDAUS BIN LARADA
D20121058860
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

ZAMAN PRA SEJARAH


1

OBJEKTIF

1.1 Menyenaraikan 4 tahap perkembangan


1.1 Menyenaraikan 4 tahap perkembangan
Zaman Prasejarah Dunia
Zaman Prasejarah Dunia
1.2 Menyatakan Ciri-Ciri Zaman Paleolitik,
1.2 Menyatakan Ciri-Ciri Zaman Paleolitik,
Zaman Neolitik dan Zaman Logam
Zaman Neolitik dan Zaman Logam
1.3 Membanding-bezakan tahap perkembangan
1.3 Membanding-bezakan tahap perkembangan
Zaman Prasejarah
Zaman Prasejarah

ZAMAN PRA SEJARAH


2

PENDAHULUAN
ZAMAN PRA SEJARAH
MALAYSIA

DUNIA
PALEOLITIK
MESOLITIK
NEOLITIK
LOGAM
Tempoh
Tempoh Masa
Masa
Tempoh masa bagi setiap
zaman tidak sama.
Tempoh ini bergantung
kepada tahap
perkembangan di tempat
tersebut

X
Zaman Mesolitik

Malaysia
Malaysia tidak
tidak mengalami
mengalami Zaman
Zaman
Mesolitik.
Mesolitik. Pusat
Pusat Arkeologi
Arkeologi USM,
USM,
membuktikan
membuktikan alatan
alatan batu
batu Hoabinh
Hoabinh
telah
telah dijumpai
dijumpai di
di Bukit
Bukit Jawa,
Jawa,
Lenggong,
Lenggong, Perak,
Perak, pada
pada awal
awal
Zaman
Zaman Paleolitik
Paleolitik

ZAMAN PRA SEJARAH


3

ZAMAN
PALEOLITIK
Jangka Masa
Ciri Ciri
Petempatan
Kegiatan

Peralatan
Kepercayaan

200 000 300 000 tahun dahulu


Hidup berpindah randah (NOMAD)
Tinggal di kawasan terbuka, dalam gua, dan
sekitar tasik
Mamburu binatang liar
Memungut hasil hutan
Mengamalkan cara hidup sara diri
Menggunakan alatan batu dalam kegiatan
harian
Alat repihan seperti alat batu penetak
Animisme
Mengamalkan upacara perkuburan
Jawa Tampan

Lokasi

Jawa Tampan
Bukit Jawa, Kota Tampan dan
Bunuh
Bunuh Niah
Niah
Bukit Bunuh, Lenggong, Perak Ting
Ting
Guah Niah, Sarawak dan Tingkayau, Sabah

LOKASI ZAMAN PALEOLITIK


Klik butang Pg Dn untuk mendapat jawapan

- Kota Tampan
- Bukit Jawa
- Bukit Bunuh,
Lenggong
- Gua Gunung Runtuh
(Perak)

Gua Niah
(Sarawak)

Tingkayu
(Sabah)

Alat repihan yang digunakan


untuk meraut dan memotong

Alat penetak yang digunakan


untuk menetak pokok dan
memotong daging.

Kapak genggam

ORANG PALEOLITIK

Gambaran Orang Paleolitik

Penggunaan kapak
genggam

Gua Niah, Sarawak

ZAMAN PRA SEJARAH


3

ZAMAN NEOLITIK
Jangka
Masa
7000
tahun
dahulu
Cir-Ciri
Petempatan
Hidup
menetap
Wujud sistem masyarakat
Mempunyai ketua
Membuat pembahagian
kerja
Tinggal di gua dan hampir
sungai
Kegiatan
Mencipta alatan tembikar
Bercucuk tanam
Menternak binatang
Menangkap ikan
Berburu dan pungut hasil
hutan
Berdagang secara tukar
barang

Peralatan
Alatan batu beliung dan
pemukul kulit kayu
Cipta barangan kemas
kalung, anting-anting dan
gelang
Kepercaya
an
Animisme

Lokasi

Menter
Menter
ii
Sungai Lembing, Pahang
Harima
Harima
Gua Harimau, Perak u
u
Changkat Menteri, Perak
Tembeli
Tembeli
ng
ng

PETEMPATAN ZAMAN NEOLITIK

BUKIT TENGKORAK

GUA CHA

PEMUKUL KULIT KAYU & BELIUNG


Digunakan untuk meleper
dan menghaluskan kulit
kayu

Pemukul Kulit Kayu

Pemukul Kulit Kayu

Kulit Kayu yang telah


dileper dan
dihaluskan
Digunakan untuk
menggali tanah
danmengetam kayu

ZAMAN NEOLITIK
Anting-anting

Pengebumian
manusia Zaman
Neolitik
Yang ditemui di
Gua Cha,
Kelantan.

Gelang

Artifak tembikar yang


ditemui di Gua Harimau.

ORANG NEOLITIK

Gambaran
Gambaran kehidupan
kehidupan
orang
orang Zaman
Zaman Neolitik
Neolitik

ZAMAN PRA SEJARAH


4

ZAMAN LOGAM
Jangka
Masa
4000
tahun
dahulu
Peralatan
alatan logam seperti
kapak, pisau, sabit, mata
lembing dan tulang mawas
Kegiatan
Mencipta alatan logam
daripada gangsa dan besi
Bercucuk tanam
Menternak binatang
Menangkap ikan
Berburu dan pungut hasil
hutan
Berdagang secara tukar
barang

Cir-Ciri Petempatan
Hidup menetap
Mempunyai adat resam
Tinggal dalam gua dan
berhampiran sungai
Kepercaya
an
Kepercayaan
dan
pegangan hidup tertentu
Pengkebumian
menggunakan kepingan
batu
Lokasi
Cha
Cha
Tengko
Gua Cha, Kelantan
Tengko
rak
rak
Bukit Tengkorak, Sabah

Kapak
Sungai Tembeling
Pahang

Sabit
Lembah Bernam
Selangor

Tulang Mawas
Raub, Pahang

Pisau
Klang, Selangor

Mata lembing
Sungai Tembeling
Pahang

ORANG ZAMAN LOGAM

Pemandangan di Pantai Barat Sumatera pada


Zaman Logam 1500 sm

ZAMAN PRA SEJARAH


5

KESIMPULAN

1. Penemuan peninggalan Zaman Paleiolitik di Bukit Jawa,


Lenggong membuktikan Malaysia mengalami zaman
prasejarah bermula 200 300 ribu tahun dahulu.
2. Malaysia terkenal dengan Perak Man
3. Kita patut mencontohi kegigihan dan semangat
berusaha masyarakat zaman awal.
4. Penciptaan pelbagai alatan batu, tembikar, gangsa den
besi menjadi asas perkembangan teknologi masyarakat
kini.
5. Kegigihan, semangat berusaha, dan daya kreativiti
zaman prasejarah perlu diteladani agar kita menjadi
warganegara yang gigih dan berdikari.

Perak Man merupakan


rangka manusia tertua
yang dikebumikan
dengan
upacara lengkap.
Mayat ini dikebumikan
dengan kaki berlipat dan
tangan kanannya
menggenggam daging
yang telah tinggal
tulang.
Perak Man dikebumikan
dengan
siput sedut, daging babi,
rusa, biawak, monyet
dan kura-kura.

Lokasi : Gua Gunung Runtuh, Perak


pada tahun 1990