Anda di halaman 1dari 1

A LAMAT NG BATUKTOK O WOODPECKER

NOON

DAW UNANG PANAHON AY MAY ISANG MATANDANG LALAKI NA NAGPAPALIPAT-LIPAT SA MGA BAYAN

UPANG MANGARAL.
IYON SI

ANU'T

ANG
SAN PABLO.

SABI NG ILAN AY SI

SA

RAW ITO NGUNIT MAY NAGSASABI NAMAN

ANUMAN, ISANG ARAW AY NAKARATING ANG MANGANGARAL SA ISANG MALAYONG BAYAN MAKARAAN

ANG MAHABANG MGA ORAS NG PAGLALAKBAY.

LIHIM

APOSTOL PEDRO

PAGOD

NA PAGOD ANG MATANDA AT GUTOM NA GUTOM DIN.

NA NAKADAMA NG TUWA ANG MATANDA NANG MARATING ANG ISANG BAHAYAN KUNG SAAN MAAAMOY

HANGIN

ANG

MABANGONG

SAMYO

NG

TINAPAY

NA

IBINEBEYK.

LUMAPIT

SIYA

SA

BAHAY

NA

PINANGGAGALINGAN NG MABANGONG AMOY NG TINAPAY AT HUMINGI MULA SA BABAING MAY-ARI.

ANG

BABAE AY GUMAGAWA NG TINAPAY PARA IPAGBILI.

KAYA MARAMI NG LUTO NANG DUMATING ANG MATANDA.


ANG MGA NALUTO NA DAHIL MASYADONG MALALAKI ANG

PINAGHINTAY

NG BABAE ANG MATANDA.

ANIYA

MARAMING NAGPAPAGAWA RITO NG ARAW NA IYON


SUBALIT NANGHINAYANG ANG BABAE NA IPAMIGAY
MGA IYON.

AY IPAGBIBEYK NIYA ITO NG BAGO.

AY NAGMASA NG MAS MALIIT NA ARINA PARA SA APOSTOL.


MALAKI IYON.

MULING

NANG

ANG

GINAWA NG BABAE

MABEYK ANG MINASA AY LUMABAS PA RING

NAGMASA ANG BABAE NG MAS MALIIT SAKA IYON INILUTO.

ANG BABAE DAHIL ANG TINGIN NIYA AY MALAKI PARIN IYON PARA IPAMIGAY.

ILANG

MULING

NANGHINAYANG

BESES PANG NAG-MASA

AT NAGBEYK ANG BABAE PERO MULI AT MULI NIYANG ITINATABI PARA MAGLUTO NG MAS MALIIT PA.

ALAM

NG MATANDA KUNG BAKIT MATAGAL NA SIYANG NAGHIHINTAY SA KAPIRASONG TINAPAY AY HINDI PA

RIN IYON MAIBIGAY NG BABAE.

NASABI

TULOY NG MATANDA ANG GANITO,

UBOD KA PA RIN NG DAMOT.

MULA

"LABIS-LABIS

NA MGA BIYAYA ANG IPINAGKALOOB SA IYO PERO

NGAYON, PAGHIHIRAPAN MONG MABUTI ANG LAHAT LALO NA ANG IYONG

KAKAININ."

HINDI

NAGTAGAL ANG APOSTOL AY UMALIS PARA MAGHANAP NG MABUTING LOOB NA MAGBIBIGAY SA KANYA

NG MAKAKAIN.

LILANG

HAKBANG PA LANG ANG NALALAKAD NG MANGANGARAL AY ISANG PANGYAYARI NA ANG NAGANAP SA

LOOB NG INIWAN NIYANG BAHAY.


IBON.

NANG

UNTI-UNTING

NAGBAGO ANG ANYO NG BABAE HANGGANG MAGING ISANG

MAKITA ITO NG ALAGANG PUSA AY AGAD NILUNDAG.

NAKALIPAD

LANG AGAD ITO KAYA HINDI

NASUNGGABAN NG PUSA.

SA

TAKOT NG BABAE NA MAGING IBON AY LUMIPAD ITO PATUNGONG GUBAT.

TUMIGIL SA PAG-TUKTOK SA MGA KAHOY PARA MAKAKUHA NG MAKAKAIN.


BATUKTOK O WOODPECKER.

DOON AY
ANG IBONG

HINDI NA ITO
IYON AY ANG