Anda di halaman 1dari 23

SEKOLAH KEBANGSAAN MASAI

JALAN TENGAH, 81750 MASAI


JOHOR

PELAN STRATEGIK
PANITIA
PENDIDIKAN JASMANI
2015

LANGKAH-LANGKAH MEMBINA PERANCANGAN STRATEGIK 2015-2017


1. Kepimpinan sekolah diminta mengenalpasti isu strategik dalam merealisasikan visi, misi sekolah dan PPPM 2013-2025.
Contohnya:Isu Murid
Pencapaian prestasi akademik yang rendah.
Matlamat strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.
Pencapaian prestasi kokurikulum yang rendah.
Matlamat Strategik :Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
Sahsiah pelajar yang kurang mantap.
Matlamat strategik : Sahsiah pelajar yang terbilang.
Kemahiran insaniah pelajar yang rendah.
Matlamat strategik : Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.
Bilangan pelajar yang mampu menggunakan aplikasi miscrosoft office adalah rendah.
Matlamat strategic : Bilangan pelajar yang mampu menggunakan applikasi miscrosoft office adalah tinggi.
Isu Guru
Bilangan guru yang mengajar menggunakan pendekatan berpusatkan murid yang menyeronokkan adalah
rendah.
Matlamat strategik: Bilangan guru yang mengajar menggunakan pendekatan berpusatkan murid yang
menyeronokkan adalah tinggi.
Bilangan guru yang menyediakan soalan KBAT dalam PdP adalah rendah.

Matlamat strategik : Bilangan guru yang menyediakan soalan KBAT dalam PdP adalah tinggi.
Bilangan guru yang menyediakan ruang untuk murid mencipta adalah rendah.
Matlamat strategik : Bilangan guru yang menyediakan ruang untuk murid mencipta meningkat setiap tahun.
Bilangan guru yang menggunakan peta minda IThink dalam pengajaran dan pembelajaran adalah rendah.
Matlamat strategik : Bilangan guru yang menggunakan peta minda IThink dalam pengajaran dan pembelajaran
adalah tinggi.
Isu Persekitaran Fizikal Abad 21
Persekitaran pembelajaran yang tidak kondusif.
Matlamat strategik: Ruang persekitaran pembelajaran abad 21 yang kondusif meningkat setiap tahun.
Isu Kepimpinan Sekolah
Pengetahuan pemimpin pelapis berkenaan pengurusan, pentadbiran dan kepimpinan belum mantap.
Matlamat strategik : Pemimpin pelapis mempunyai pengetahuan berkenaan pengurusan, pentadbiran dan
kepimpinan yang mantap.
Isu Pengurusan Sekolah

Pengurusan kewangan sekolah lemah.


Matlamat strategik : Sekolah mencapai tahap pengurusan kewangan cemerlang pada tahun 2017.
Budaya senggara yang tidak mantap.
Matlamat strategik: Pengamatan terhadap budaya senggara melalui pendekatan 5S yang mantap.
Isu Kemajuan Sekolah
Sekolah berada di band yang rendah/sederhana/belum dapat anugerah sekolah kluster kecemerlangan.
Matlamat strategik : Pencapaian band sekolah meningkat pada band yang lebih tinggi tahun 2017.
Sekolah menerima anugerah sekolah kluster kecemerlangan pada tahun 2017.

2. Selepas mengenalpasti isu strategik, buat analisis SWOT bagi membuat pelan taktikal dan pelan tindakan yang sesuai.
PERANCANGAN STRATEGIK 2015 2017
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI
SK MASAI
Sasaran

Matlamat

Objektif

Strategik

1. Pencapaian

Strategi

Petunjuk Prestasi Utama (KPI)

1A.

% Murid Memperoleh band 5

prestasi

Meningkatkan

dalam mata pelajaran

Pendidikan

pencapaian murid

Pendidikan Jasmani bagi Tahun

Jasmani yang

dalam mata

1 hingga Tahun 5.

tinggi oleh

pelajaran

semua murid.

Pendidikan

% Murid Memperoleh band 6

Jasmani

dalam mata pelajaran

berdasarkan PBS.

Pendidikan Jasmani bagi Tahun

TOV

2015

2016

2017

N/A

60%

40%

10%

PENGURUSAN KURIKULUM
PK Pentadbiran
1.

Meningkatkan Prestasi Akademik


Ketua Panitia
Program Peningkatan Akademik KSSR dalam

N/A

40%

60%

90%

mata pelajaran Pendidikan Jasmani.

1.1 Modul Pengajaran dan Pembelajaran

1 hingga Tahun 5.
% Murid Lulus

Bidang / Pegawai
Bertanggungjawab

1.2 Kuiz Pendidikan Jasmani


80%

85%

90%

1.3 Bengkel/Kursus permainan

Matlamat

Objektif

Strategik

Sasaran

Petunjuk Prestasi Utama (KPI)


TOV

2. Pencapaian

2A

% ruang informasi Pendidikan

prestasi guru

Meningkatkan

Jasmani di persekitaran

Pendidikan

penyediaan ruang

kawasan sekolah

Jasmani yang

persekitaran

cemerlang

pembelajaran

Strategi

2015

2016

2017

Baik

Baik

Baik

1.Menyediakan persekitaran yang kondusif

Bidang / Pegawai
Bertanggung jawab

Ketua panitia

1.1 Mewujudkan ruang informasi di kawasan sekolah


1.2 Mewujudkan ruang informasi di bilik darjah
Baik

Baik

Baik

1.3 Mewujudkan Galeri Sejarah

Baik

Baik

Baik

3.Meningkatkan professionalisme guru melalui kursus

Guru MP

% menyiapkan bilik sukan.

abad 21 yang
kondusif

2C

Kekerapan menerima latihan

Meningkatkan

professionalisme keguruan

3.1 : Pdp abad 21

professionalisme

I. Pdp abad 21

3.2 : PBS

guru Pendidikan

II. PBS

Jasmani.

Ketua panitia
Guru MP

SEKOLAH KEBANGSAAN MASAI


JALAN TENGAH, 81750 MASAI
JOHOR

PELAN TAKTIKAL
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI
2015

PELAN TAKTIKAL 1-2015


Matlamat 1:

Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI
Program/
Projek

Bil
1

Kuiz PJ

Bengkel / Kursus Permainan

S1 Program Peningkatan Akademik


Tanggungjawab
Ketua Panitia PJ,
Guru-guru
matapelajaran PJ

Ketua Panitia PJ,


Guru-guru
matapelajaran PJ

Tempoh/
Hari / Kekerapan

Kos/
Sumber

Output / Outcome

KPI

Sasaran

Pelan Kontingensi

Sehari

RM300 / PCG
Pendidikan
Jasmani

Murid menjawab
soalan kuiz

Gred Purata
Sekolah

Murid Tahap 2

.Waktu PdP

2 kali setahun

RM500 / PCG
Pendidikan
Jasmani

Peningkatan
pencapaian sukan
sekolah.

Pencapaian sukan
permainan
sekolah yang
lepas.

Murid Tahap 2

Waktu
perjumpaan
kokurikulum/1M1S

PELAN TAKTIKAL 2-2015


Matlamat 1:

Pencapaian prestasi guru Pendidikan Jasmani yang cemerlang.

INISIATIF / STRATEGI
Bil

Program/
Projek

S1 Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif


Tanggungjawab

Tempoh/
Hari / Kekerapan

Kos/
Sumber

Output / Outcome

KPI

Sasaran

Pelan Kontingensi

Sudut informasi Pendidikan


Jasmani

Ketua panitia PJ
Guru mata
pelajaran PJ

Sepanjang tahun

RM 200 / PCG
Sejarah

Pencapaian dalam
peperiksaan

% kelulusan
Pendidikan
Jasmani
meningkat

Persekitaran sekolah

Bahan/carta
Pendidikan Jasmani

Keceriaan B ilik Sukan

Ketua Panitia PJ
Guru mata
pelajaran PJ

Sepanjang tahun

RM500
Kewangan
sekolah / PIBG

Bilik sukan yang


kondusif

% Tahap
kepuasan

Semua guru mata


pelajaran PJ

Alatan/Bahan yang
berkaitan.

PELAN TAKTIKAL 3-2015


Matlamat 2:

Pencapaian prestasi guru Pendidikan Jasmani yang cemerlang

INISIATIF / STRATEGI

S3 Meningkatkan profesionalisme guru melalui kursus

Bil

Program/
Projek

Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari / Kekerapan

Kos/
Sumber

Bengkel Pdp abad 21

Ketua panitia PJ

Sehari

RM50 / PCG

Peningkatan tahap
kemahiran
profesionalisme

Skor Tahap
Keupayaan Guru

Semua guru
Pendidikan Jasmani

Kursus PBS

Ketua Panitia PJ

Sehari

RM50 / PCG

Peningkatan tahap
kemahiran
profesionalisme

Skor Tahap
keupayaan guru

Semua guru
PendidikanJasmani

Output / Outcome

KPI

Sasaran

Pelan Kontingensi
Pdp berpusatkan
murid

Pengisian markah
PBS bagi KSSR
tahun 1-5

SEKOLAH KEBANGSAAN MASAI


JALAN TENGAH, 81750 MASAI
JOHOR

PELAN OPERASI
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI
2015

PELAN OPERASI

Matlamat Strategik

Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

Strategi

S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.


S2 Meningkatkan motivasi belajar murid.

Aspirasi

Kemahiran berfikir, Pengetahuan.

Anjakan

Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai

Nama Program / Projek

Kuiz Pendidikan Jasmani

Objektif Program / Projek

Keyakinan murid tahap 2 meningkat dari 10% kepada 90% selepas program

Tanggungjawab

Ketua panitia dan guru mata pelajaran

Tempoh / Hari

1 hari / 29 Julai 2015

Tempat

Bilik darjah

Sasaran

Semua murid tahap 2

Kos / Anggaran Perbelanjaan

RM 300

Sumber

PCG/ Sumbangan PIBG

Jawatankuasa

Guru besar, Penasihat


Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Pengerusi
Ketua panitia
Penyelaras/SU
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Ringkasan Program

Murid-murid akan menjawab soalan-soalan berkaitan dengan mata pelajaran Pendidikan Jasmani.

Langkah
1

Proses Kerja
Mesyuarat Jawatankuasa:

Tanggung-jawab

Tarikh
Jangkaan

KPI

Sasaran

Penyelaras Program

22 Julai 2015

Kertas cadangan
diluluskan

Penyelaras Program
Semua guru mata
pelajaran PJ

- Bentang kertas kerja


- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2

Taklimat kepada yang terlibat

Penyelaras Program

23 Julai 2015

Penerangan program
disampaikan

Semua guru dan murid

Penyediaan bahan / peralatan

AJK

23 28 Julai 2015

Siap untuk digunakan

Tiada

Pelaksanaan Program

Penyelaras Program

29 Julai 2015

Keakuran jadual

Jawatankuasa dan murid

Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem

Penyelaras Program

04 Ogos 2015

Kajian Keyakinan
Murid - Pra dan Post

Murid

Status / Pelan
Kontigensi

PELAN OPERASI

Matlamat Strategik

Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

Strategi

S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.


S2 Meningkatkan motivasi belajar murid.

Nama Program / Projek

Bengkel / Kursus Permainan

Aspirasi

Perpaduan, Kemahiran memimpin

Anjakan

Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa

Objektif Program / Projek

Meningkatkan amalan pembelajaran berprestasi tinggi

Tanggungjawab

Ketua panitia dan guru mata pelajaran

Tempoh / Hari

2 kali setahun

Tempat

Sekolah

Sasaran

Semua guru mata pelajaran dan murid

Kos /Anggaran Perbelanjaan

RM 500.00

Sumber

PCG

Jawatankuasa

Guru besar, Guru penolong kanan kokurikulum, Ketua panitia


Guru mata pelajaran

Langkah
1

Proses Kerja
Mesyuarat Jawatankuasa:

Tanggung-jawab
Ketua Panitia

Tarikh
Jangkaan
Februari 2015

KPI
Kertas cadangan
diluluskan

- Bentang kertas kerja


- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2

Sasaran
Penyelaras program
Guru mata pelajaran

Taklimat kepada yang terlibat

Penyelaras program

Mac dan Julai 2015

Penerangan program
disampaikan

Semua guru mata


pelajaran PJ

Mempromosikan program

Penyelaras program

Mac dan Julai 2015

Surat makluman
diedarkan

Semua guru mata


pelajaran PJ

3
- surat pemberitahuan
4

Penyediaan bahan

AJK

Mac dan Juai 2015

Siap untuk digunakan

Tiada

Penyediaan tempat dan peralatan

AJK

April dan Ogos 2015

Siap untuk digunakan

Tiada

Pelaksanaan Program

AJK

April dan Ogos 2015

Keakuran jadual

Murid-murid tahap 2

Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem

Ketua Panitia PJ

Mei dan September 2015

Tahap Kepuasan

GPK Pentadbiran, Ketua


Panitia, guru mata
pelajaran PJ

Status / Pelan
Kontigensi

PELAN OPERASI

Matlamat Strategik

Pencapaian prestasi guru Pendidikan Jasmani yang cemerlang.

Strategi

S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.


S2 Meningkatkan motivasi belajar murid.

Aspirasi

Pengetahuan, kecekapan

Anjakan

Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.

Nama Program / Projek

Sudut informasi Pendidikan Jasmani

Objektif Program / Projek

Keyakinan murid tahap 2 meningkat dari 10% kepada 90% selepas program.

Tanggungjawab

Ketua panitia dan guru mata pelajaran

Tempoh / Hari

Sepanjang tahun.

Tempat

Papan kenyataan informasi PJ

Sasaran

Semua guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani

Kos / Anggaran Perbelanjaan

RM 200

Sumber

PCG/ Sumbangan PIBG

Jawatankuasa

Ketua panitia
Guru mata pelajaran

Ringkasan Program

Guru mata pelajaran PJ menyediakan, menyiapkan dan menghias papan kenyataan informasi dengan maklumat berkaitan
Pendidikan Jasmani.

Langkah
1

Proses Kerja
Mesyuarat Jawatankuasa:

Tanggung-jawab
Ketua Panitia

Tarikh
Jangkaan
Februari 2015

KPI
Kertas cadangan
diluluskan

- Bentang kertas kerja


- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas

Sasaran
Penyelaras program
Guru mata pelajaran

Taklimat kepada yang terlibat

Penyelaras program

Februari 2015

Penerangan program
disampaikan

Semua guru mata


pelajaran PJ

Penyediaan bahan dan peralatan

AJK

Mac 2015

Siap untuk digunakan

Tiada

Pelaksanaan Program

AJK

Mac - Oktober 2015

Keakuran jadual

Semua murid-murid

Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem

Ketua Panitia PJ

Oktober 2015

Tahap Kepuasan

GPK Pentadbiran, Ketua


Panitia, guru mata
pelajaran PJ

PELAN OPERASI

Status / Pelan
Kontigensi

Matlamat Strategik

Pencapaian prestasi guru Pendidikan Jasmani yang cemerlang.

Strategi

S1 Meningkatkan keberkesanan penggunaan bilik sukan.

Aspirasi

Kecekapan

Anjakan

Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.

Nama Program / Projek

Keceriaan Bilik Sukan

Objektif Program / Projek

Berhasil untuk menyediakan bilik sukan yang ceria, kemas, teratur dan selamat.

Tanggungjawab

Ketua panitia dan guru mata pelajaran

Tempoh / Hari

Sepanjang tahun.

Tempat

Bilik sukan sekolah.

Sasaran

Guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani.

Kos / Anggaran Perbelanjaan

RM 500

Sumber

PCG / Kewangan sekolah / Sumbangan PIBG

Jawatankuasa

Ketua panitia
Guru mata pelajaran

Ringkasan Program

Guru mata pelajaran PJ mengemas, menceriakan dan menghias bilik sukan.

Langkah
1

Proses Kerja
Mesyuarat Jawatankuasa:

Tanggung-jawab
Ketua Panitia

Tarikh
Jangkaan
Februari 2015

KPI
Kertas cadangan
diluluskan

- Bentang kertas kerja


- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas

Sasaran
Penyelaras program
Guru mata pelajaran

Taklimat kepada yang terlibat

Penyelaras program

Februari 2015

Penerangan program
disampaikan

Semua guru mata


pelajaran PJ

Penyediaan bahan dan peralatan

Penyelaras program

Mac 2015

Siap untuk digunakan

Guru mata pelajaran PJ

Pelaksanaan Program

AJK

Mac Oktober 2015

Keakuran jadual

Tiada

Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem

Ketua Panitia PJ

Oktober 2015

Tahap Kepuasan

GPK Pentadbiran, Ketua


Panitia, guru mata
pelajaran PJ

Status / Pelan
Kontigensi

PELAN OPERASI

Matlamat Strategik

Pencapaian prestasi guru Pendidikan Jasmani yang cemerlang.

Strategi

S1 Meningkatkan kemahiran profesionalisme guru.


S2 Meningkatkan motivasi bekerja guru.

Aspirasi

Kecekapan

Anjakan

Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.

Nama Program / Projek

Bengkel Pembelajaran dan Pengajaran Alaf 21

Objektif Program / Projek

Peningkatan tahap kemahiran profesionalisme

Tanggungjawab

Ketua panitia , penyelaras program.

Tempoh / Hari

Sehari

Tempat

Bilik mesyuarat.

Sasaran

Guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani.

Kos / Anggaran Perbelanjaan

RM 50

Sumber

PCG / Kewangan sekolah / Sumbangan PIBG

Jawatankuasa

Guru Besar, Guru Penolong Kanan 1, Ketua panitia


Guru mata pelajaran

Ringkasan Program

Penyampaian maklumat dan bahan berkaitan PdP Alaf 21 kepada guru-guru mata pelajaran.

Langkah
1

Proses Kerja
Mesyuarat Jawatankuasa:

Tanggung-jawab
Ketua Panitia

Tarikh
Jangkaan
Mac 2015

KPI
Kertas cadangan
diluluskan

- Bentang kertas kerja


- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas

Sasaran
Penyelaras program
Guru mata pelajaran

Taklimat kepada yang terlibat

Penyelaras program

Mac 2015

Penerangan program
disampaikan

Semua guru mata


pelajaran PJ

Penyediaan bahan dan peralatan

Penyelaras program

Mac 2015

Siap untuk digunakan

Guru mata pelajaran PJ

Pelaksanaan Program

AJK

April 2015

Keakuran jadual

Tiada

Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem

Ketua Panitia PJ

April 2015

Tahap Kepuasan

GPK Pentadbiran, Ketua


Panitia, guru mata
pelajaran PJ

PELAN OPERASI

Status / Pelan
Kontigensi

Matlamat Strategik

Pencapaian prestasi guru Pendidikan Jasmani yang cemerlang.

Strategi

S1 Meningkatkan kemahiran profesionalisme guru


S2 Meningkatkan motivasi bekerja guru

Aspirasi

Kecekapan

Anjakan

Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.

Nama Program / Projek

Kursus PBS

Objektif Program / Projek

Peningkatan tahap kemahiran profesionalisme

Tanggungjawab

Ketua panitia , penyelaras program.

Tempoh / Hari

Sehari

Tempat

Bilik mesyuarat.

Sasaran

Semua guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani.

Kos / Anggaran Perbelanjaan

RM 50

Sumber

PCG / Kewangan sekolah / Sumbangan PIBG

Jawatankuasa

Guru Besar, Guru Penolong Kanan 1, Ketua panitia


Guru mata pelajaran

Ringkasan Program

Penyampaian maklumat dan bahan berkaitan PBS Pendidikan Jasmani kepada guru-guru mata pelajaran.

Langkah
1

Proses Kerja
Mesyuarat Jawatankuasa:

Tanggung-jawab
Ketua Panitia

Tarikh
Jangkaan
Januari 2015

KPI
Kertas cadangan
diluluskan

- Bentang kertas kerja


- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas

Sasaran
Penyelaras program
Guru mata pelajaran

Taklimat kepada yang terlibat

Penyelaras program

Februari 2015

Penerangan program
disampaikan

Semua guru mata


pelajaran PJ

Penyediaan bahan dan peralatan

Penyelaras program

Februari 2015

Siap untuk digunakan

Guru mata pelajaran PJ

Pelaksanaan Program

AJK

Mac 2015

Keakuran jadual

Tiada

Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem

Ketua Panitia PJ

April 2015

Tahap Kepuasan

GPK Pentadbiran, Ketua


Panitia, guru mata
pelajaran PJ

Status / Pelan
Kontigensi

ANALISIS SWOT PANITIA PENDIDIKAN JASMANI.


KEKUATAN (S)
S1 Mempunyai guru yang berpengalaman
S2 Guru didedahkan dengan Kursus permainan
S3 Mempunyai peralatan/bahan untuk guru dan murid dalam sesi
pengajaran dan pembelajaran serta program yang dirancang.
S4 Minat murid terhadap aktiviti pergerakan.

PELUANG (O)
O1
O2
O3
O4

Sokongan daripada pihak PIBG


Kemudahan internet dan media massa
Memaksimumkan masa semasa aktiviti Ko-kurikulum.
Pendedahan teknik kemahiran betul kepada murid

O5 Kediaman murid berhampiran sekolah

KELEMAHAN (W)
W1
W2
W3

Kekangan waktu masa aktiviti.


Murid kurang menghafal konsep / isi-isi penting
Murid hanya menumpukan kepada subjek tertentu sahaja dan
beranggapan mata pelajaran PJ sebagai mata pelajaran
sampingan
W4 Bebanan tugas guru bertambah
W5 Guru tidak suka menggunakan peralatan ICT semasa
Pembelajaran dan Pengajaran
CABARAN/ANCAMAN (T)
T2 Ibu bapa/penjaga kurang beri kerjasama dan perhatian
T3 Masalah disiplin.
T4 Latar belakang keluarga bermasalah.