Anda di halaman 1dari 23

PENYEBARAN DOKUMEN STANDARD SEKOLAH RENDAH (DSKP)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) TAHUN 6

2015

TAKLIMAT UMUM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Penyebaran DSKP KSSR Tahun 6 2015

TAKLIMAT UMUM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

RENDAH

TAKLIMAT UMUM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Penyebaran DSKP KSSR Tahun 6 2015
TAKLIMAT UMUM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Penyebaran DSKP KSSR Tahun 6 2015

Penyebaran DSKP KSSR Tahun 6 2015

Kurikulum Kebangsaan Akta Pendidikan 1996 Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
Kurikulum Kebangsaan Akta Pendidikan 1996 Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
Kurikulum Kebangsaan Akta Pendidikan 1996 Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
Kurikulum Kebangsaan

Kurikulum Kebangsaan

Kurikulum Kebangsaan Akta Pendidikan 1996 Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
Kurikulum Kebangsaan Akta Pendidikan 1996 Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997

Akta Pendidikan 1996 Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997

Akta Pendidikan 1996 Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
Kurikulum Kebangsaan Akta Pendidikan 1996 Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
Kurikulum Kebangsaan Akta Pendidikan 1996 Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
Kurikulum Kebangsaan Akta Pendidikan 1996 Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
Kurikulum Kebangsaan Akta Pendidikan 1996 Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
Kurikulum Kebangsaan Akta Pendidikan 1996 Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
“ … SUATU PROGRAM PENDIDIKAN YANG TERMASUK KURIKULUM DAN KEGIATAN KOKURIKULUM YANG MERANGKUMI SEMUA PENGETAHUAN,
“ … SUATU PROGRAM PENDIDIKAN YANG TERMASUK KURIKULUM DAN KEGIATAN KOKURIKULUM YANG MERANGKUMI SEMUA PENGETAHUAN,
“ … SUATU PROGRAM PENDIDIKAN YANG TERMASUK KURIKULUM DAN KEGIATAN KOKURIKULUM YANG MERANGKUMI SEMUA PENGETAHUAN,
“ … SUATU PROGRAM PENDIDIKAN YANG TERMASUK KURIKULUM DAN KEGIATAN KOKURIKULUM YANG MERANGKUMI SEMUA PENGETAHUAN,
“ … SUATU PROGRAM PENDIDIKAN YANG TERMASUK KURIKULUM DAN KEGIATAN KOKURIKULUM YANG MERANGKUMI SEMUA PENGETAHUAN,

SUATU PROGRAM PENDIDIKAN YANG TERMASUK KURIKULUM DAN KEGIATAN KOKURIKULUM YANG MERANGKUMI SEMUA PENGETAHUAN, KEMAHIRAN, NORMA, NILAI, UNSUR KEBUDAYAAN DAN KEPERCAYAAN UNTUK MEMBANTU PERKEMBANGAN SESEORANG MURID DENGAN SEPENUHNYA DARI SEGI JASMANI, ROHANI, MENTAL DAN EMOSI SERTA UNTUK MENANAM DAN MEMPERTINGKATKAN NILAI MORAL YANG DIINGINI DAN UNTUK MENYAMPAIKAN PENGETAHUAN”

MENTAL DAN EMOSI SERTA UNTUK MENANAM DAN MEMPERTINGKATKAN NILAI MORAL YANG DIINGINI DAN UNTUK MENYAMPAIKAN PENGETAHUAN”
MENTAL DAN EMOSI SERTA UNTUK MENANAM DAN MEMPERTINGKATKAN NILAI MORAL YANG DIINGINI DAN UNTUK MENYAMPAIKAN PENGETAHUAN”
MENTAL DAN EMOSI SERTA UNTUK MENANAM DAN MEMPERTINGKATKAN NILAI MORAL YANG DIINGINI DAN UNTUK MENYAMPAIKAN PENGETAHUAN”
MENTAL DAN EMOSI SERTA UNTUK MENANAM DAN MEMPERTINGKATKAN NILAI MORAL YANG DIINGINI DAN UNTUK MENYAMPAIKAN PENGETAHUAN”

Penyebaran DSKP KSSR Tahun 6 2015

Latar belakang

• Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) • Kurikulum • KBSR (Semakan) 201 1 Bersepadu 200
• Kurikulum
Standard
Sekolah Rendah
(KSSR)
Kurikulum
• KBSR
(Semakan)
201
1
Bersepadu
200
Sekolah
Rendah
•Kurikulum
3
(KBSR)
Baru
199
Sekolah
Rendah
3
(KBSR)
198
3

Penyebaran DSKP KSSR Tahun 6 2015

Mengapa Standard? Ekuiti dan Kualiti Semua murid perlu diberi pendidikan yang sama dan berkualiti Akauntabiliti
Mengapa Standard?
Ekuiti dan Kualiti
Semua murid perlu diberi pendidikan
yang sama dan berkualiti
Akauntabiliti
KSSR
Pentadbir dan guru memastikan murid
melepasi piawaian standard yang
ditetapkan
Skema dan piawai pengukuran
Pengetahuan dan kemahiran perlu diukur
dengan jelas

Penyebaran DSKP KSSR Tahun 6 2015

Reka Bentuk KSSR

Reka Bentuk KSSR Penyebaran DSKP KSSR Tahun 6 2015

Penyebaran DSKP KSSR Tahun 6 2015

Elemen Merentas Kurikulum
Elemen Merentas Kurikulum

Penyebaran DSKP KSSR Tahun 6 2015

KURIKULUM

Suatu pengalaman pembelajaran yang terancang ke arah mencapai penghasilan pembelajaran yang dihasratkan

PEDAGOGI

PEDAGOGI

PEDAGOGI

KANDUNGAN

APAKAH OBJEKTIF PEMBELAJARAN YANG HENDAK DICAPAI?

APAKAH PENGALAMAN PEMBELAJARAN YANG BOLEH MENCAPAI OBJEKTIF?

BAGAIMANAKAH PENGALAMAN PEMBELAJARAN BOLEH DIRANCANG SECARA BERKESAN?

BAGAIMANAKAH CARA MENENTUKAN HASRAT PEMBELAJARAN SUDAH TERCAPAI?

PENTAKSIRAN

PENTAKSIRAN

PENTAKSIRAN

(PPK, 2001)

Penyebaran DSKP KSSR Tahun 6 2015

KANDUNGAN
KANDUNGAN
• Isi kandungan mata pelajaran • Matlamat dan objektif pembelajaran/hasil pembelajaran yang dihasratkan melalui
• Isi kandungan mata pelajaran
• Matlamat dan objektif
pembelajaran/hasil pembelajaran
yang dihasratkan melalui mata
pelajaran tersebut.
yang dihasratkan melalui mata pelajaran tersebut. • Pengalaman pembelajaran yang seharusnya dilalui
• Pengalaman pembelajaran yang seharusnya dilalui menerusi teknik dan kaedah yang berkualiti ke arah mencapai
• Pengalaman pembelajaran yang
seharusnya dilalui menerusi teknik
dan kaedah yang berkualiti ke arah
mencapai objektif pembelajaran
PEDAGOGI
• Susun atur pengalaman
pembelajaran yang terancang bagi
mencapai objektif pembelajaran

KURIKULUM

PENTAKSIRAN • Kaedah yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menentukan objektif pembelajaran telah dicapai
PENTAKSIRAN
• Kaedah yang digunakan dalam proses
pembelajaran untuk menentukan
objektif pembelajaran telah dicapai

Penyebaran DSKP KSSR Tahun 6 2015

KEPENTINGAN PENTAKSIRAN GURU MURID • Mendapatkan gambaran tentang perkembangan murid • Menilai keberkesanan PdP
KEPENTINGAN PENTAKSIRAN
KEPENTINGAN PENTAKSIRAN

KEPENTINGAN PENTAKSIRAN

KEPENTINGAN PENTAKSIRAN
KEPENTINGAN PENTAKSIRAN
KEPENTINGAN PENTAKSIRAN
GURU MURID • Mendapatkan gambaran tentang perkembangan murid • Menilai keberkesanan PdP • Memahami tujuan
GURU
MURID
• Mendapatkan gambaran
tentang perkembangan
murid
• Menilai keberkesanan PdP
• Memahami tujuan mereka
belajar dan mengetahui
kemajuan pembelajaran
mereka
• Membantu memperbaiki PdP
• Membantu perancangan
tindakan susulan
• Meningkatkan motivasi
dan keyakinan diri
• Mendapat maklumbalas
tentang tindak susul yang
perlu dilakukan

Penyebaran DSKP KSSR Tahun 6 2015

PENTAKSIRAN DALAM BILIK DARJAH
PENTAKSIRAN DALAM BILIK DARJAH
FORMATIF • Secara berterusan dalam proses PdP • Maklum balas tentang sejauh mana sesuatu hasil
FORMATIF
• Secara berterusan dalam
proses PdP
• Maklum balas tentang sejauh
mana sesuatu hasil
pembelajaran telah dikuasai
• Maklumat tentang kelemahan
dan kekuatan serta potensi
seseorang murid
• Contoh: latihan, kerja rumah,
kuiz, lembaran kerja, tugasan
projek murid dan pemerhatian
SUMATIF • Pentaksiran pada akhir unit pembelajaran, penggal, bulan atau tahun • Memberikan nilai yang
SUMATIF
• Pentaksiran pada akhir unit
pembelajaran, penggal,
bulan atau tahun
• Memberikan nilai yang
membezakan pencapaian
seorang murid dengan
murid lain
• Digunakan untuk membuat
pemilihan
• Contoh: Ujian topikal, ujian
bulanan, peperiksaan
penggal persekolahan

Penyebaran DSKP KSSR Tahun 6 2015

PERBEZAAN FORMATIF SUMATIF
PERBEZAAN
FORMATIF
SUMATIF
Semasa PdP
Semasa PdP
PERBEZAAN FORMATIF SUMATIF Semasa PdP Pelaporan dalam bentuk deskriptif Dilaksanakan secara berterusan Maklumat

Pelaporan dalam bentuk deskriptif

Dilaksanakan secara berterusan Maklumat membantu meningkatkan kualiti PdP
Dilaksanakan secara
berterusan
Maklumat membantu
meningkatkan kualiti
PdP
berterusan Maklumat membantu meningkatkan kualiti PdP Berlaku pada akhir suatu tempoh pembelajaran Pelaporan

Berlaku pada akhir suatu tempoh pembelajaran

Pelaporan dalam bentuk skor/gred
Pelaporan dalam
bentuk skor/gred
suatu tempoh pembelajaran Pelaporan dalam bentuk skor/gred Tindakan susulan Berkala Maklumat menunjukkan tahap
Tindakan susulan
Tindakan susulan

Berkala

Maklumat menunjukkan tahap pencapaian murid
Maklumat
menunjukkan tahap
pencapaian murid

Penyebaran DSKP KSSR Tahun 6 2015

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

PENTAKSIRAN PUSAT

PENTAKSIRAN SEKOLAH

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

Penyebaran DSKP KSSR Tahun 6 2015

APA

Satu dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan pentaksiran.

Standard Kandungan (SK), Standard Pembelajaran (SP) dan Standard Prestasi (SPi).

MENGAPA

Membantu untuk memudahkan guru melaksanakan pentaksiran dalam proses PdP.

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

(DSKP)

BAGAIMANA

Guru melaksanakan PdP dan menjalankan pentaksiran dengan merujuk satu dokumen sahaja.

Guru mentaksir perkembangan dan pencapaian murid melalui Standard Prestasi.

Penyebaran DSKP KSSR Tahun 6 2015

DSKP mengandungi:

Standard Standard Standard Kandungan Pembelajaran Prestasi Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut
Standard
Standard
Standard
Kandungan
Pembelajaran
Prestasi
Penyataan spesifik
tentang perkara yang
murid patut ketahui
dan boleh lakukan
dalam suatu tempoh
persekolahan
merangkumi aspek
pengetahuan,
kemahiran dan nilai.
Satu penetapan
kriteria
atau
indikator kualiti
pembelajaran dan
pencapaian yang
boleh diukur bagi
setiap standard
kandungan.
Satu set kriteria
yang menunjukkan
tahap-tahap
penguasaan murid
sebagai petunjuk
bahawa sesuatu
perkara itu telah
dikuasai

Penyebaran DSKP KSSR Tahun 6 2015

Tahap Penguasaan

KRITERIA PENCAPAIAN YANG BERASASKAN SETIAP KELOMPOK STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG DITETAPKAN
KRITERIA PENCAPAIAN YANG
BERASASKAN SETIAP KELOMPOK
STANDARD KANDUNGAN DAN
STANDARD PEMBELAJARAN
YANG DITETAPKAN
Tafsiran Tahap Penguasaan TAFSIRAN Secara Umum TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6 Murid

Tafsiran Tahap Penguasaan

TAFSIRAN

Secara Umum

TAHAP

PENGUASAAN

1

2

3

4

5

6

Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas.

Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.

Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal dan bersikap positif.

Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.

Penyebaran DSKP KSSR Tahun 6 2015

PELAPORAN TAHAP PENGUASAAN MURID • TIDAK SECARA DALAM TALIAN • MENGGUNAKAN APLIKASI MS EXCEL •

PELAPORAN TAHAP PENGUASAAN MURID

TIDAK SECARA DALAM TALIAN

MENGGUNAKAN APLIKASI MS EXCEL

GURU PERLU MEMBUAT PENTAKSIRAN APABILA LENGKAP MENGAJAR SATU KELOMPOK STANDARD KANDUNGAN DAN PEMBELAJARAN

REKOD DISIMPAN DI SEKOLAH UNTUK:

- TINDAK SUSUL

- PELAPORAN KEPADA PIHAK BERKEPENTINGAN

Penyebaran DSKP KSSR Tahun 6 2015

NOTA ❖ TIADA UJIAN SETARA DI PERINGKAT DAERAH, NEGERI ATAU SEKOLAH CONTOHNYA UJIAN BULANAN SETARA
NOTA
❖ TIADA UJIAN SETARA DI
PERINGKAT DAERAH, NEGERI
ATAU SEKOLAH CONTOHNYA
UJIAN BULANAN SETARA
❖ UJIAN PERTENGAHAN DAN
AKHIR TAHUN DILAKSANAKAN
DI SEKOLAH SEBAGAI
PENTAKSIRAN SUMATIF

Penyebaran DSKP KSSR Tahun 6 2015

Garis Masa Pelaksanaan Penggunaan DSKP

 

Kohort

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

 

KSSR DSK+DSP

KBSR SP+

KBSR SP+

KBSR SP+

KBSR SP+

KBSR SP+

2011

HSP

HSP

HSP

HSP

HSP

 

KSSR DSK+DSP

KSSR DSK+DSP

KBSR SP+

KBSR SP+

KBSR SP+

KBSR SP+

2012

HSP

HSP

HSP

HSP

 

KSSR DSK+DSP

KSSR DSK+DSP

KSSR DSK+DSP

KBSR SP+

KBSR SP+

KBSR SP+

2013

HSP

HSP

HSP

 

KSSR DSK+3PM

KSSR DSK+3PM

KSSR DSK+3PM

KSSR

KBSR SP+

KBSR SP+

2014

DSKP

HSP

HSP

 

KSSR DSK+3PM

KSSR DSK+3PM

KSSR DSK+3PM

KSSR

KSSR

KBSR SP+

2015

DSKP

DSKP

HSP

 

KSSR DSK+3PM

KSSR DSK+3PM

KSSR DSK+3PM

KSSR

KSSR

KSSR

2016

DSKP

DSKP

DSKP

 

KSSR

KSSR DSK+3PM

KSSR DSK+3PM

KSSR

KSSR

KSSR

2017

semakan

DSKP

DSKP

DSKP

DSKP

 
 

KSSR

KSSR

KSSR DSK+3PM

KSSR

KSSR

KSSR

2018

semakan

semakan

DSKP

DSKP

DSKP

DSKP

DSKP

 
 

KSSR

KSSR

KSSR

KSSR

KSSR

KSSR

2019

semakan

semakan

semakan

DSKP

DSKP

DSKP

DSKP

DSKP

DSKP

 
 

KSSR

KSSR

KSSR

KSSR

KSSR

KSSR

2020

semakan

semakan

semakan

semakan

DSKP

DSKP

DSKP

DSKP

DSKP

DSKP

 

KSSR

KSSR

KSSR

KSSR

KSSR

KSSR

semakan

semakan

semakan

semakan

semakan

DSKP

2021

DSKP

DSKP

DSKP

DSKP

DSKP

 

KSSR

KSSR

KSSR

KSSR

KSSR

KSSR

2022

semakan

semakan

semakan

semakan

semakan

semakan

DSKP

DSKP

DSKP

DSKP

DSKP

DSKP

Penyebaran DSKP KSSR Tahun 6 2015

   

Organisasi & Peruntukan Masa KSSR Tahap II

 

BIL

MATA PELAJARAN

MASA DALAM SEMINGGU (MINIT)

SK

 

SJKC

SJKT

 

MATA PELAJARAN TERAS

     

1

Bahasa Malaysia

300

 

240

240

2

Bahasa Inggeris

300

 

180

180

3

 

Bahasa Cina

-

 

300

-

Bahasa Tamil

-

 

-

300

4

Matematik

180

 

180

180

5

Sains

120

 

120

120

6

Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral

180

 

150

150

7

Pendidikan Jasmani

60

 

60

60

8

Pendidikan Kesihatan

30

 

30

30

9

Pend. Seni Visual

60

 

60

60

10

Pend. Muzik

30

 

30

30

11

Reka Bentuk & Teknologi/Teknologi Maklumat dan Komunikasi

60

 

60

60

12

Sejarah

60

 

60

60

 

MATA PELAJARAN ELEKTIF

     

13

B. Arab/BCSK/BTSK/B. Iban/B. Kadazandusun/B. Semai

90

 

-

-

 

Perhimpunan

30

 

30

30

 

Jumlah

1500

 

1500

1500

Penyebaran DSKP KSSR Tahun 6 2015

KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY) Mengadakan perjumpaan bersama panitia pada setiap
KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL
(PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY)
Mengadakan perjumpaan bersama panitia pada setiap minggu,
1 - 2 jam selepas waktu sekolah. Pengisian termasuk:
•Melaksanakan kursus kepada panitia mengikut mata
pelajaran
•Membuat perancangan PdP bersama panitia (lesson study)
•Membincangkan strategi PdP berkesan
•Melaksanakan coaching and mentoring

Penyebaran DSKP KSSR Tahun 6 2015

Penyebaran DSKP KSSR Tahun 6 2015
Penyebaran DSKP KSSR Tahun 6 2015

Penyebaran DSKP KSSR Tahun 6 2015