Anda di halaman 1dari 20

Apakah maksud biodiversity ?

Maksud perkataan biodiversity adalah kepelbagaian benda hidup dalam persekitaran

Apa itu Biodiversiti?


Biodiversiti atau kepelbagaian biologi adalah variasi pelbagai bentuk kehidupan
yang ada di bumi ini. Biodiversiti merangkumi semua bentuk kehidupan dari sekecil kuman
hingga ke hidupan liar dan tumbuh-tumbuhan seperti ikan paus serta pokok-pokok yang
besar. Setakat ini hampir 1.4 juta spesies telah dikenal pasti, namun para saintis
menganggarkan jumlah spesies yang terdapat di dunia ini adalah lebih dari 100 juta.
Biodiversiti biasanya dibahagikan kepada tiga peringkat:
Diversiti genetik kepelbagaian dalam sesuatu spesies. Misalnya, kita boleh melihat
perbezaan di antara adik dan rakan-rakan adik. Ada antara rakan adik yang mempunyai
rambut kerinting dan ada pula yang rambut lurus, ada yang tinggi, ada yang rendah dan
sebagainya. Ini semua disebabkan oleh perbezaan dan kepelbagaian genetik.
Diversiti spesies kepelbagaian organisma atau benda hidup di bumi ini. Misalnya gajah,
harimau, pokok durian, ikan kelisa, burung nuri dan sebagainya
Diversiti ekosistem - kepelbagaian habitat seperti laut, hutan tanah tinggi, paya bakau dan
sebagainya
Kepentingan Biodiversiti kepada kita
1.NILAI INSTRUMEN

Berguna kepada manusia-kini sebanyak 3000 spesis tumbuhan di dunia ini dikenalpasti
berfungsi sebagai anti-kanser.Dijangkakan sumbangan kekayaan kepelbagaian biodiversiti ini
menyumbangkan US$8 BILION setahun untuk menghasilkan ubat bagi syarikat yang
mengendalikan bidang ini.Ini jelas bahawa kekayaan kepelbagaian sepsis biodiversiti ini
mampu memperbaiki tahap kesihatan masyarakat dan meningkatkan jangka hayat manusia.
CONTOHNYA, ANTHROPOSENTRIK-digunakan dalam memajukan BANK GENETIK
khasnya untuk memajukan sector pertanian ,perhutanan,akuakultur dan penternakan.Ia juga
boleh digunakan sebagai sumber perubatan yang menyumgang jutaan ringgit setahun kepada
ekonomi Negara.
2.NILAI INTRINSIK

Kepelbagaian biodiversiti ini juga mempunyai NILAI TERSENDIRI dan HAK UNTUK
HIDUP.Setiap benda hidup tidak kira haiwan,tumbuhan dan manusia mempunyai hak
asasimasing-masing.Benda hidup mempunyai ingatan,emosi dan kesakitan.
Definisi biodiversiti adalah semua bentuk kehidupan yang dikelompokkan dari segi spesies tumbuhan
dan haiwan, mikroirganisma serta ekosistem dan proses-proses ekologi.
Biodiversiti adalah penting untuk keseimbangan ekosistem. Rantai makanan yang penuh adalah
berdasarkan biodiversiti. Biodiversiti membekalkan makanan, minuman, habitat kepada haiwan.
Selain itu, manusia akan mendapat sumber makanan yang secukupnya.

Sementara itu, terdapat banyak perkara yang telah menggugah biodiversiti. Antaranya termasuk
perubahan cuaca yang semakin panas, kesan rumah hijau, pemanasan global yang menyumbang
kepada pencairan air kutub, lapisan ozone yang semakin nipis dan sebagainya. Semua kesan cuaca
adalah berasal daripada kegiatan harian manusia yang telah menghapuskan alam sekitar. Sebagai
contohnya, penipisan lapisan ozone disebabkan terdapat banyak kandungan kluroflorokarbon(CFC)
yang tertumpul dalam ozone. Dengan ini, lapisan ozone yang nipis membenarkan ultraviolet (UV) dari
pancaran matahari boleh sampai ke muka bumi. Oleh Itu, UV yang berbahaya telah menyebabkan
kebanyakan prosses kimia dalam tumbuh-tumbuhan berubah. Tambahan pula, manusia juga
medapat risiko yang tinggi untuk mendapat penyakit kanser kulit.
Oleh itu, kita haruslah memerah otak untuk menyelesaikan masalah ini dengan memikir cara
yang paling sesuai untuk pengekalan biodiversiti. Antara cara yang sesuai adalah penanaman semula
perhutanan untuk meningkatkan kandungan oksigen dalam udara. Hal ini demikian kerana semasa
proses photosinthesis tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan ini akan mengeluarkan oksigen dan
menghisap masuk karbon dioksida yang terdapat dalam udara. Tambahan pula, manusia haruslan
mengurangkan penggunaan bahan yang mengandungi CFC. Dengan ini, kita dapat mengurangkan
kandungan CFC dalam udara serta tidak terus lagi menyebabkan lapisan ozone menjadi nipis.
Secara intiha, biodiversiti adalah penting bagi manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Oleh itu,
kita haruslah berusaha mengekalkan biodiversiti yang sedia ada.
Menurut kamus Inggeris, "Concise Oxford English Dictionary",
biodiversiti didefinisi sebagai kepelbagaian flora dan fauna yang
hidup dalam satu dunia atau sesuatu habitat.

Biodiversiti dipandangkan sebagai satu isu yang penting dalam


kehidupan manusia kerana sesuatu perubahan dalam norma biodiversiti di
dunia ini, menunjukkan bahawa wujudnya sifat dasar alam semulajadi
dunia ini telah berubah atau dalam kata lain, alam semulajadi menjadi
tidak seimbang. Apakah faktor yang telah mencabar biodiversiti di
dunia ini? Saya di sini boleh jawab dengan yakin bahawa faktor utama
adalah kesalahan dan sifat lalai kita terhadap isu alam semulajadi.

Disebabkan sifat kelalaian kita(yang dipanggil sebagai "raja kepada

segala haiwan"), berlakunya banyak perubahan terhadap norma alam


semulajadi, seperti suhu yang semakin meningkat, laras laut yang
semakin meningkat, kenipisan lapisan ozon, tempoh musim-musim selalu
berubah-ubah dan lain-lain dan masalah-masalah ini adalah saling
berhubung sesama lain. Contohnya, disebabkan kenipisan lapisan ozon,
suhu dunia semakin meningkat.Hal ini akan menyababkan flora dan fauna
tidak dapat menyesuaikan diri dalam perubahan alam semulajadi yang
drastik.Termasuklah manusia sendiri juga,banyak impak negatif akan
dibawa kepada kita seperti penyakit kulit, stimulasi yang terlalu
sensitf, banyak aktiviti pertanian tidak boleh dilakukan dan sebagainya.

Bagi memulihkan biodiversiti, kita harus memikir dan menjalankan


beberapa langkah yang effektif. Yang terpenting adalah mengurangkan
ataupun tidak menggunakan produk-produk yang mengandungi
kluroflorokarbon(CFC) kerana kangungan CFC inilah yang menyebabkan
penipisan lapisan ozon. selain itu,kita boleh melakd\sanakan kitar
semula. Kita harus menjadikannya sebagai kebiasaan atau norma manusia
yang dilakukan dalam kehidupan seharian.Akhirnya, kita harus
menjalankan penanaman semula pokok-pokok, ini akan memberikan habitat
yang selesa kepada flora dan fauna serta manusia.

Secara ringkas, kita harus menjaga keseimbangan alam semulajadi dan


berusaha menangani masalah alam semulajadi baji menyediakan suasana
yang sihat dan selesa kepada generasi seterusnya serta menghargai

kurniaan Tuhan ini.


Menurut kamus Inggeris, "Concise Oxford English Dictionary",
biodiversiti didefinisi sebagai kepelbagaian flora dan fauna yang
hidup dalam satu dunia atau sesuatu habitat.

Biodiversiti dipandangkan sebagai satu isu yang penting dalam


kehidupan manusia kerana sesuatu perubahan dalam norma biodiversiti di
dunia ini, menunjukkan bahawa wujudnya sifat dasar alam semulajadi
dunia ini telah berubah atau dalam kata lain, alam semulajadi menjadi
tidak seimbang. Apakah faktor yang telah mencabar biodiversiti di
dunia ini? Saya di sini boleh jawab dengan yakin bahawa faktor utama
adalah kesalahan dan sifat lalai kita terhadap isu alam semulajadi.

Disebabkan sifat kelalaian kita(yang dipanggil sebagai "raja kepada


segala haiwan"), berlakunya banyak perubahan terhadap norma alam
semulajadi, seperti suhu yang semakin meningkat, laras laut yang
semakin meningkat, kenipisan lapisan ozon, tempoh musim-musim selalu
berubah-ubah dan lain-lain dan masalah-masalah ini adalah saling
berhubung sesama lain. Contohnya, disebabkan kenipisan lapisan ozon,
suhu dunia semakin meningkat.Hal ini akan menyababkan flora dan fauna
tidak dapat menyesuaikan diri dalam perubahan alam semulajadi yang
drastik.Termasuklah manusia sendiri juga,banyak impak negatif akan
dibawa kepada kita seperti penyakit kulit, stimulasi yang terlalu
sensitf, banyak aktiviti pertanian tidak boleh dilakukan dan sebagainya.

Bagi memulihkan biodiversiti, kita harus memikir dan menjalankan


beberapa langkah yang effektif. Yang terpenting adalah mengurangkan
ataupun tidak menggunakan produk-produk yang mengandungi
kluroflorokarbon(CFC) kerana kangungan CFC inilah yang menyebabkan
penipisan lapisan ozon. selain itu,kita boleh melakd\sanakan kitar
semula. Kita harus menjadikannya sebagai kebiasaan atau norma manusia
yang dilakukan dalam kehidupan seharian.Akhirnya, kita harus
menjalankan penanaman semula pokok-pokok, ini akan memberikan habitat
yang selesa kepada flora dan fauna serta manusia.

Secara ringkas, kita harus menjaga keseimbangan alam semulajadi dan


berusaha menangani masalah alam semulajadi baji menyediakan suasana
yang sihat dan selesa kepada generasi seterusnya serta menghargai
kurniaan Tuhan ini.
Biodiversiti merujuk kepada unsur semula jadi yang meliputi
haiwan, tumbuhan dan mikro organisma yang membantu sistem ekologi.
Perubahan atau kehilangan salah satu komponen boleh mengakibatkan
seluruh rantaian hidup menjadi tidak seimbang dan membawa kesan yang
tidak terjangka.

Antara kepentingan biodiversiti ialah menyediakan bekalan


makanan dan minuman, memperbaharui tanah serta melindungi tadahan
air. Kebanyakan sumber makanan manusia diperolehi daripada sumber

liar seperti bijirin dan perikanan laut. Manusia memerlukan bekalan


tersebut supaya bertenaga untuk menjalani kehidupan seharian.
Biodiversiti seperti mikrob organisma dalam tanah membantu mencuci
air dan udara untuk memperbaharui tanah di samping mengitar semula
nutrien. Akar daripada pokok dapat melindungi tadahan air dan
mengelakkan kejadian tanah runtuh berlaku.

Walau bagaimanapun, biodiversiti tergugah akibat beberapa


faktor seperti peningkatan dalam suhu. Suhu bumi meningkat akibat
pelepasan karbon dioksida di atmosfera telah memberi ruang untuk
vector-vektor terutamanya dari kawasan tropika untuk menyebarkan
penyakit. Selain itu, penipisan lapisan ozon berlaku akibat
penggunaan bahan chlorofluoro karbon(CFC) yang berlebihan.
Implikasinya, sinaran ultra violet berpeluang memancar terhadap
manusia dan membawa masalah gangguan kepada fungsi hormon dan
kanser.Kenaikan pada aras laut juga menyebabkan fenomena banjir di
kawasan pesisiran pantai.

Bagi mengekalkan keseimbangan ekosistem, langkah-langkah


drastik perlu diambil. Antaranya ialah menggunakan barangan "mesraozon". Barangan tersebut adalah bebas daripada CFC. Tambahan itu,
program kitar semula wajar diadakan bagi memastikan sampah diuruskan
secara sistematik dan tersusun. Seterusnya, seseorang perlu
melibatkan diri dalam kempen dan aktiviti berkaitan pemuliharaan

alam sekitar. Melalui kempen, mesej kepentingan biodiversiti dapat


disampaikan kepada masyarakat.

Kesimpulannya, kerajaan harus berusaha menyelesaikan


masalah yang menjejaskan keseimbangan ekosistem agar keindahan alam
dapat dikekalkan selama-lamanya. Biodiversiti merujuk kepada unsur semula jadi yang meliputi
haiwan, tumbuhan dan mikro organisma yang membantu sistem ekologi.
Perubahan atau kehilangan salah satu komponen boleh mengakibatkan
seluruh rantaian hidup menjadi tidak seimbang dan membawa kesan yang
tidak terjangka.

Antara kepentingan biodiversiti ialah menyediakan bekalan


makanan dan minuman, memperbaharui tanah serta melindungi tadahan
air. Kebanyakan sumber makanan manusia diperolehi daripada sumber
liar seperti bijirin dan perikanan laut. Manusia memerlukan bekalan
tersebut supaya bertenaga untuk menjalani kehidupan seharian.
Biodiversiti seperti mikrob organisma dalam tanah membantu mencuci
air dan udara untuk memperbaharui tanah di samping mengitar semula
nutrien. Akar daripada pokok dapat melindungi tadahan air dan
mengelakkan kejadian tanah runtuh berlaku.

Walau bagaimanapun, biodiversiti tergugah akibat beberapa


faktor seperti peningkatan dalam suhu. Suhu bumi meningkat akibat
pelepasan karbon dioksida di atmosfera telah memberi ruang untuk

vector-vektor terutamanya dari kawasan tropika untuk menyebarkan


penyakit. Selain itu, penipisan lapisan ozon berlaku akibat
penggunaan bahan chlorofluoro karbon(CFC) yang berlebihan.
Implikasinya, sinaran ultra violet berpeluang memancar terhadap
manusia dan membawa masalah gangguan kepada fungsi hormon dan
kanser.Kenaikan pada aras laut juga menyebabkan fenomena banjir di
kawasan pesisiran pantai.

Bagi mengekalkan keseimbangan ekosistem, langkah-langkah


drastik perlu diambil. Antaranya ialah menggunakan barangan "mesraozon". Barangan tersebut adalah bebas daripada CFC. Tambahan itu,
program kitar semula wajar diadakan bagi memastikan sampah diuruskan
secara sistematik dan tersusun. Seterusnya, seseorang perlu
melibatkan diri dalam kempen dan aktiviti berkaitan pemuliharaan
alam sekitar. Melalui kempen, mesej kepentingan biodiversiti dapat
disampaikan kepada masyarakat.

Kesimpulannya, kerajaan harus berusaha menyelesaikan


masalah yang menjejaskan keseimbangan ekosistem agar keindahan alam
dapat dikekalkan selama-lamanya.
Hari ini biodiversiti terancam dan mungkin pupus kerana
kegiatan manusia sendiri. Walaupun Malaysia adalah antara negara di
dunia yang kaya dengan biodiversiti, tanpa pengurusan sistematik dan
kesedaran semua pihak, biodiversiti akan musnah begitu

saja.Biodiversiti merujuk kepada unsur semula jadi yang meliputi


haiwan, tumbuhan dan mikro organisma yang membantu dalam sistem
ekologi.

Biodiversiti telah memainkan peranan penting dalam


memastikan keseimbangan dunia secara keseluruhan. Kehilangan atau
kepupusan salah satu daripada unsur dalam biodiversiti ini akan
menyebabkan perjalanan kehidupan ini akan terganggu. Dalam bidang
ekonomi, pertanian moden bergantung kepada simpanan genetik daripada
sistem ekologi semula jadi. Selain itu, kesihatan manusia dapat
dijamin kerana hampir 80 peratus daripada ubat-ubatan yang digunakan
kini datangnya daripada alam semula jadi, termasuklah aspirin yang
ditemui dalam binatang dan tumbuhan liar. Biodiversiti juga
berfungsi sebagai sumber rekreasi dan pekerjaan kepada negara kita.
Sumber pendapatan yang disumbangkan melalui pengekalan biodiversiti
adalah tinggi. Contohnya, melalui ekopelancongan. Ia juga memberikan
sumber pekerjaan kepada penduduk. Secara keseluruhan, kehilangan
biodiversiti akan memberi kesan kepada keselamatan negara.

Sejak Revolusi Industri, aktiviti manusia seperti


pembakaran minyak fosil termasuk berbilion tan karbon, metana, dan
gas laia-lain, pemusnahan hutan simpan serta pembalakan secara tidak
terkawal telah menggugat biodiversiti secara serius. Penebangan
hutan rimba menyebabkan penghasilan "gas rumah hijau " yang

memerangkapkan haba dari sinaran matahari, menyebabkan peningkatan


suhu di muka bumi dan kemudian perubahan iklim berlaku. Dari segi
aktiviti pertanian, penggunaan baja dan racun ke atas tanaman
menyebabkan masalah pencemaran udara. Penternakan menghasilkan
kuantiti najis yang banyak di mana ia membebaskan pelbagai jenis gas
seperti ammonia yang dapat mencemarkan udara. Kehilangan tumbuhan
akan mengurangkan kesan pengikatan akar pokok pada tanah dan
seterusnya mengurangkan kestabilan cerun yang menyebabkan tanah
runtuh berlaku. Di samping itu, ketiadaan sokongan pada cerun
seperti hakisan di tepi sungai akibat kaedah pembinaan yang telah
memotong cerun sehingga terlalu curam juga akan menyebabkan tanah
runtuh berlaku.

Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, terdapat beberapa


langkah yang dapat diambil untuk mengekalkan biodiversiti yang
semakin diancam akibat aktiviti pembangunan manusia. Kita harus peka
kepada sumber barangan yang kita beli dan menggunakan barangan yang
diperbuat daripada bahan kitar semula yang lebih menjimatkan sumber
dan tenaga seperti kertas. Selain itu, gunakan barangan " mesraozon " yang mempunyai label " bebas CFC " dan jangan gunakan racun
makhluk perosak yang mengandungi metilbromida. Seterusnya,
penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui perlu digalakkan seperti
Mekanisme Pembangunan Bersih yang dapat membantu negara maju untuk
mencapai paras pengurangan gas rumah hijau. Sejajar itu, kita

bertanggungjawab dengan melaporkan aktiviti pembalakan haram kepada


pihak berkuasa dan mengambil bahagian dalam aktiviti berkaitan
pemuliharaan alam sekitar.

Kesimpulannya, sebagai rakyat yang prihatin, kita perlu


menghargai biodiversiti yang terdapat di negara kita dan
menggunakannya dalam perkara yang dapat memberikan faedah daripada
keburukan supaya dapat mengekalkan biodiversiti dari semasa ke
semasa.

Apakah maksud biodiversiti? Biodiversiti bermaksud kewujudan


berbagai-bagai jenis spesis tumbuhan dan haiwan dalam persekitarn
semula jadinya di bumi ini. Penggangaran biodiversiti di bumi itu
telah melebihi 100 million spesis termasuk organisma fosil di dalam
bumi ini.
Malaysia adalah sebuah negara yang kaya dengan biodiversiti. Ahli
biologi telah menggangarkan biodiversiti telah melebihi 15000 spesis
tumbuhan yang belum ditemui dalam negara Malaysia.
Terdapat beberapa kepentingan untuk menjaga biodiversiti di
seluruh dunia ini. Kepentingan yang pertama adalah kepelbagaian
spesis dan ekosistem telah membekalkan banyak servis persekitaran
(environmental services) kepada manusia dan spesis yang lain juga.

Antaranya,pendebungaan,kitaran,khasiat dan dapat mengawal iklim dan


komposisi atmosfera. Selain itu,semua spesis mempunyai interaksi
dengan spesis lain dan ekosistem untuk mendapat makanan, tempat
perlindungan dan keperluan asas. Jila salah satu spesis sudah pupus,
kehidupan spesis lain yang bergantung kepadanya akan
terjejas,ekosistem akan dipengaruhi. Tambahan pula,kepelbagaian
spesis dan ekosistem telah membekalkan banyak produk biological yang
telah memainkan peranan yang penting dalam aspek ekonomi.
Oleh itu, langkah-langkah perlu diambil berat dengan menjaga
biodiversiti di seluruh dunia supaya spesis tumbuhan dan haiwan tidak
akan pupus pada masa hadapan.Langkah pertama adalah mewujudkan
sesuatu tempat perlindungan seperti Taman Negara dan zoo negara untuk
melindungi haiwan dan tumbuhan. Selain itu,manusia hendaklah
mengurangkan penggunaan barang-barang yang mempunyai chloroflurocarbon
(CFC) yang akan mencemarkan bumi,kehidupan spesis tumbuhan,haiwan dan
kehidupan akuatik. Seterusnya,aktiviti penebangan hutan secara sesuka
hati perlu dielakkan dan undang-undang perlu diperketatkan terhadap
sesiapa yang melakukan penebangan hutan dengan haram.
Kesimpulannya,menjaga biodiversiti di seluruh dunia adalah
tanggungjawab manusia dan mengelakkan spesis tumbuhan dan haiwan yang
berbilangan kecil menghadapi kepupusan untuk generasi muda kita pada
masa hadapan.
Biodiversiti menggambarkan bilangan,kepelbagaian dan spesis
hidupan.Ia juga menunjukkan perubahan semua aspek ini dari satu

lokasi ke yang lain dan dari semasa ke samasa.

Biodiversiti amat penting kerana ia memberi banyak kebaikan


kepada manusia,alam sekitar dan juga pelbagai spesis.Biodiversiti
membekalkan makanan,air dan banyak sumber kepada manusia.Ia juga
membantu mengawal penyakit dan cuaca bumi.Tanpa bantuan biodiversiti
dalam semua aspek ini,pasti bumi ini akan menjadi huru-hara dan tidak
lagi seimbang seperti kini.

Tetapi pada hari ini,pemanasan global,pencemaran dan


perubahan habitat telah memberi kesan buruk kepada biodiversiti.
Biodiversiti telah kehilangan keseimbangannya akibat punca-punca ini.
Kebanyakkan haiwan dan tumbuhan tidak dapat bertahan dengan perubanan
alam sekitar yang mendadak ini.

Disebabkan biodiversiti begitu penting untuk manusia dan bumi


ini,langkah-langkah pengekalan perlu diambil.Lokasi perlindungan
seperti taman negara perlu diwujudkan di pelbagai tempat.Selain
daripada itu,pendidikan tentang pemeliharan dan pemuliharan alam
sekitar perlu diajar di sekolah rendah dan juga menengah.Alat-alat
elektrik yang mengandungi CFC(chloroflurocarbon) perlu kurang
digunakan disebabkan bahan ini tidak baik untuk bumi.

Kesimpulannya,biodiversiti adalah betapa penting untuk bumi ini

dan bumi ini amat penting untuk manusia dan pelbagai spesis di dunia
ini.Oleh sebab itu,kita kena berusaha mengekalkan biodiversiti supaya
ia sentiasa seimbang.
Ancaman Terhadap Biodiversiti
Rosmidzatul Azila binti Mat Yamin
Pegawai Penyelidik
01/11/2007 | Artikel Bahasa Malaysia

Pada hari ini kepelbagaian kehidupan atau biodiversiti negara berhadapan dengan pelbagai krisis yang
memberi ancaman besar dan menyumbang kepada kemerosotan dan kehilangannya. Dalam keadaan
tersebut, terdapat banyak unsur yang menyumbang kepada kemusnahan khazanah yang tidak ternilai
ini sama ada unsur secara langsung ataupun unsur tidak langsung.
Pemusnahan habitat umpamanya merupakan unsur utama yang menyumbang kepada kehilangan
biodiversiti kita pada hari ini. Jika dilihat di negara kita sendiri habitat hutan telah banyak
dimusnahkan untuk tujuan pembangunan, perumahan dan sebagainya. Dalam ruang lingkup ini, ahli
biologi menganggarkan bahawa kawasan seluas 10 km2 mengandungi dua kali ganda banyak spesies
dengan kadar purata kawasan 1 km2. Langkah mengurangkan ekosistem kepada satu per sepuluh
jumlah asal akan menyebabkan sesetengah daripada spesies mengalami kepupusan. Sebagai contoh,
haiwan aras tertinggi dalam kitar makanan seperti singa, beruang, harimau, gajah dan sebagainya
memerlukan habitat yang luas bagi memastikan jumlah spesies terus dapat dikekalkan.
Unsur kemusnahan biodiversiti yang seterusnya ialah pencerobohan spesies, iaitu pengenalan secara
tiba-tiba spesies asing dalam sesuatu ekosistem yang boleh mengganggu aliran biasa ekosistem
tersebut, yang mana ia sekaligus akan memberi kesan buruk kepada spesies asal yang menghuni
dalam ekosistem tersebut. Pengenalan spesies asing ini bukan sahaja memberi kesan buruk kepada
flora dan fauna, bahkan ia juga turut menjejaskan kegiatan manusia. Satu contoh jelas yang telah
dikenalpasti ialah peristiwa pencerobohan spesies ubur-ubur di Lautan Atlantik. Pencerobohan spesies
ini telah menyebabkan persaingannya dengan spesies asal yang mana kini ia terdiri daripada 95%
jumlah biojisim lautan tersebut, dan ia merupakan satu bencana yang memberi kesan besar terhadap
ekonomi di kawasan tersebut. Sementara itu, pada abad lampau didapati 70% spesies ikan air tawar
di Amerika Syarikat telah mengalami kepupusan akibat daripada pengenalan spesies luar biasa (exotic
species). Begitulah besarnya pengaruh dan kesan daripada pencerobohan spesies asing ke atas
spesies asal di dalam sesuatu ekosistem yang mana, sekiranya terus dibiarkan ia akan membawa
kepada kepupusan yang lebih besar lagi ke atas spesies-spesies lain.
Selain itu, pencemaran juga turut menjadi penyumbang utama kepada kemusnahan biodiversiti kita.
Pencemaran bahan kimia ke atas spesies air tawar, laut dan tanah misalnya boleh membawa kepada
lenyapnya jumlah dan spesies di dalam sesuatu ekosistem. Bahan-bahan yang terhasil daripada
usaha-usaha pertanian, seperti baja dan racun serangga pula, boleh meresap ke dalam akuifer dan
sungai yang akhirnya akan sampai ke laut dan akan meracuni hidupan laut. Keadaan ini sekaligus
akan mengancam sumber makanan kita yakni ikan yang kita sedia maklum merupakan sumber
protein utama dalam kehidupan kita. Bukan itu sahaja, malah lebih buruk lagi ia akan turut
mempengaruhi dan merencatkan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Manakala pencemaran
atmosfera pula boleh menyumbang kepada perubahan iklim mendadak yang dijangka akan
mengakibatkan gangguan ke atas taburan spesies, dan seterusnya membawa kepada kepupusan
biodiversiti yang sedia ada.
Pada hari ini perubahan iklim dunia menjadi mawdu' hangat yang sering diperdebatkan oleh peminpinpemimpin dunia dalam mana mana persidangan. Malah perkara ini turut dibincangkankan dalam
Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (UNGA) ke-62 baru-baru ini, yang mana
sangat bersesuaian dengan tema perhimpunan tersebut iaitu "Masa Depan Di Tangan Kita:
Menghadapi Cabaran Kepimpinan Terhadap Perubahan Iklim". Perkara ini sebenarnya bukan perkara
yang baru, malah jika diimbas kembali, kesan daripada perubahan iklim lebih sedekad yang lepas
misalnya telah menyebabkan suhu dunia meningkat antara 0.3 dan 0.6 oC yang mana ia merupakan
peningkatan terbesar dalam jangkamasa 1000 tahun, dan daripada peningkatan suhu ini ia telah
menyebabkan kesan rumah hijau' (greenhouse effect). Malah akhbar ada melaporkan kajian terbaru
IPCC menjangkakan bahawa suhu purata Malaysia akan meningkat antara 0.6 oC hingga 4.5 oC

menjelang tahun 2060. Jangkaan ini amatlah membimbangkan dan jika ia menjadi kenyataan
bermakna biodiversiti kita akan berhadapan dengan pelbagai ancaman yang lebih besar lagi.
Bukan itu sahaja, malah akibat perubahan iklim ini juga telah memberi kesan yang ketara kepada
paras air laut yang mana ia telah meningkat kepada 10-20 cm di seluruh dunia, pencairan glasier di
kutub, perubahan bentuk pemendapan dan meningkatnya peristiwa kejadian suhu melampau.
Perubahan ini sekaligus menyebabkan kitaran musim seluruh bumi terganggu. Apa yang lebih
membimbangkan lagi ialah perubahan ini berlaku dalam jangkamasa yang cukup pantas dan ini akan
menimbulkan masalah kepada kebanyakan spesies untuk menyesuaikan diri, dan sekaligus akan
memberi masa depan yang suram kepada nasib biodiversiti kita.
Unsur kepupusan biodiversiti yang seterusnya ialah disebabkan oleh penuaian berlebihan yang
dilakukan ke atas sumber biodiversiti secara berterusan. Pada hari ini, bukan sahaja di negara kita
malah di negara-negara lain juga didapati banyak spesies yang diburu dan dituai secara berterusan
untuk tujuan pembangunan. Malah kadar ekonomi sesebuah negara sangat bergantung kepada hasil
yang diperoleh daripada sumber biodiversiti. Salah satu contoh jelas kepupusan secara langsung yang
disebabkan oleh penuaian secara berlebihan ialah melibatkan spesies burung merpati dan kakak tua
Carolina dalam abad yang ke-20. Jika pemburuan dan penuaian sumber biodiversiti dilakukan secara
berterusan tanpa adanya langkah pemuliharaan yang berkesan, dikhuatiri biodiversiti yang masih lagi
wujud pada hari ini akan menerima nasib yang sama dengan kedua-dua spesies yang disebutkan tadi.
Sebagai contoh, pada hari ini di negara kita spesies harimau merupakan antara salah satu spesies
yang semakin berkurangan dan diancam kepupusan berikutan pemburuannya untuk tujuan
perdagangan.
Meskipun kadar pertumbuhan masyarakat adalah penggerak utama kepada kelima-lima unsur yang
disebutkan tadi, kehilangan biodiversiti tidak dapat dielakkan yang mana ia sangat mempengarauhi
pertumbuhan dan pembangunan masyarakat dan ekonomi sesebuah negara. Namun ia hanyalah
sebahagian daripada unsure khusus secara menyeluruh yang bertitik tolak daripada asas
kemasyarakatan, ekonomi, siasah, budaya dan sejarah masyarakat. Kekurangan pengetahuan
terhadap kepentingan biodiversiti, terutamanya di kalangan masyarakat khasnya, merupakan antara
unsur langsung yang menyumbang kepada terancamnya sumber biodiversiti kita yang masih wujud
pada hari ini.
Kita sebagai pemegang amanah di muka bumi ini sepatutnya sedar bahawa biodiversiti yang terdapat
di negara kita merupakan khazanah yang tidak ternilai, dan ia adalah sumber tempat manusia
bergantung untuk meneruskan kelangsungan hidup. Namun perkembangan terkini menunjukkan
semakin manusia maju dengan bermacam-macam bentuk pembangunan, satu aspek yang terpaksa
dikorbankan ialah alam dan biodiversiti yang dimilikinya. Manusia mengeksploitasi biodiversiti tanpa
mengambilkira kepentingan masa depan dan padah yang akan diterima apabila biodiversiti yang
menjadi pendokong kepada kehidupan manusia dieksploitasi tanpa batasan.
Jika dilihat, agama Islam sendiri sangat menuntut umatnya prihatin terhadap keselamatan biodiversiti
yang dikurniakan Ilahi dan kita sebagai sebagai pemegang amanah disaran agar memakmur dan
menjaganya sama seperti nyawa sendiri kerana ia menjanjikan sumber rezeki kepada kehidupan kita.
Sebarang tindakan menzalimi biodiversiti dan alam akan memudaratkan dan membahayakan umat
manusia itu sendiri. Sebenarnya menjaga biodiversiti adalah sama seperti menjaga keturunan kita dan
ia merupakan suatu kelangsungan generasi manusia pada masa akan datang. Oleh itu sudah tiba
masanya kita meletakkan kepentingan pemeliharaan biodiversiti sebagai matlamat utama dalam
kehidupan kita serta berusaha menjaga dan menyelamatkan khazanah yang tidak ternilai ini daripada
terus dimusnahkan. Malah, Rasulullah S.A.W sendiri pernah bersabda yang bermaksud, "Dunia ini
indah dan segar dan sesungguhnya Tuhan Yang Maha Kuasa (yakni Allah SW.T) telah menjadikan
kamu sebagai penjaganya, dan Dia melihat apa yang kamu lakukan" (Riwayat Abu Said Al-Khudri).
Daripada hadis ini, jelas menunjukkan bahawa setiap lapisan masyarakat perlulah sedar bahawa hasil
bumi anugerah Allah S.W.T haruslah dipertahankan dan tidak boleh dieksploitasi dan dizalimi sesuka
hati mengikut hawa nafsu. Ini kerana dikhuatiri kerakusan pengeksploitasian secara berlebihan
sumber biodiversiti akan membawa padah yang buruk kepada kehidupan manusia sejagat.
Justeru itu, pemeliharaan dan pengurusan biodiversiti secara mapan dan lestari adalah perlu bagi
menjamin kehidupan yang sejahtera dan makmur kepada manusia sejagat. Jadi, sama-samalah kita
muhasabah diri kita agar menjadi umat yang bijaksana dan bersyukur ke atas nikmat yang Allah
S.W.T telah kurniakan kepada kita dalam usaha mencapai keberkatan hidup kita di dunia dan juga
akhirat.

Biodiversiti dan Peranannya Terhadap Keseimbangan Alam Sekitar


Biodiversiti merupakan khazanah yang tidak ternilai dan menjadi warisan kepada
generasi akan datang. Mendengar istilah biodiversiti mungkin ada di antara kita
yang masih belum jelas mengenai takrifannya. Perkataan biodiversiti sebenarnya
merupakan perkataan singkatan bagi biological diversity' ataupun kepelbagaian
biologi yang mana ia didefinisikan sebagai keanekaan di antara organisma hidup
daripada pelbagai sumber baik daratan mahupun samudera dan lain-lain yang
melangkaui ekosistem akuatik dan sebahagian daripada ekosistem yang kompleks
yang

termasuk

di

dalam

ekosistemnya.Biodiversiti

kelompok

terbahagi

spesies

kepada

tiga

dan

antara

peringkat

iaitu

spesies

dan

kepelbagaian

genetik, kepelbagaian spesies dan kepelbagaian ekosistem.


Kepelbagaian genetik merupakan kepelbagaian di dalam spesies yang diukur
mengikut variasi dalam gen setiap tumbuhan, haiwan dan mikroorganisma.
Kepelbagaian genetik berlaku dalam dan di antara populasi sesuatu spesies. Bagi
kepelbagaian spesies pula ia merujuk kepada pelbagai organisma hidup di dunia.
Manakala kepelbagaian ekosistem pula adalah merujuk kepada pelbagai habitat,
komuniti

biosis

dan

proses

ekologi

dalam

persekitaran

daratan,

laut

dan

persekitaran akuatik yang lain.


Sebagai rakyat Malaysia kita patut berbangga kerana memiliki negara yang sangat
kaya dengan biodiversitinya dan termasuk dalam lingkungan dua belas buah negara
mega kepelbagaian biologi di dunia yang mana masih lagi mempunyai kekayaan
biodiversiti yang dianggarkan antara 60% hingga 70% daripada jumlah biodiversiti
dunia. Kepelbagaian tersebut dapat digambarkan melalui flora dan fauna yang masih
wujud di negara kita pada hari ini. Didapati lebih kurang 12, 500 spesies tumbuhtumbuhan berbunga dan lebih daripada 1,100 spesies paku pakis yang masih lagi
menghuni hutan negara kita. Kebanyakan daripada spesies-spesies tersebut adalah
sangat unik dan tidak ditemui di mana-mana tempat lain di dunia. Malah dari segi
kepelbagaian spesies tumbuhan di Rantau Asia-Australia pula, negara kita masih lagi
mengekalkan kedudukan di tempat kelima. Kalau dilihat daripada kedudukan negara
kita, ia merupakan sesuatu yang sangat membanggakan kerana dalam kebimbangan
negara-negara lain di dunia mengenai kepupusan habitat hutan serta sumbersumber yang mendiaminya, namun kita masih lagi dapat mengekalkan khazanah
yang sangat berharga ini.
Bagi spesies fauna, negara kita mempunyai kira-kira 1,500 haiwan vertebrata dan
150, 000 haiwan invertebrata. Walaupun jumlah bagi spesies tumbuhan dan haiwan
vertebrata darat adalah tidak seberapa sebagaimana yang dimiliki oleh empat buah

lagi negara lain di Asia Timur, namun Malaysia masih mempunyai bilangan yang
terbanyak dari segi jumlah spesies per kilometer persegi. Kita patut bersyukur
kepada Allah S.W.T. kerana masih lagi mempunyai kekayaan biodiversiti yang tidak
ternilai yang menjadi sumber rezeki untuk keperluan kehidupan seharian kita. Malah
rezeki yang Allah S.W.T. kurniakan kepada kita tidak terhitung banyaknya dan tidak
pernah putus. Justeru, kita sebagai khalifah di bumi ini patut menghargai dan
menggunakannya dengan sebaik mungkin.
Dalam Al-Quran ada menyebut bahawa Allah S.W.T. menjanjikan rezeki kepada
setiap makhluk-Nya yang dilahirkan ke dunia ini seperti yang terkandung di dalam
Surah Sabaa, Ayat 39 yang bermaksud "Katakanlah sesungguhnya Tuhanku
melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya di kalangan hamba-hambaNya dan Dia menyempitkan bagi (sesiapa yang dikehendaki-Nya). Dan barang siapa
sahaja

yang

kamu

nafkahkan

(belanjakan),

maka

Allah

S.W.T.

akan

menggantikannya dan Dialah juga sebaik-baik pemberi rezeki". Justeru, dalam


konteks ini, biodiversiti merupakan sebahagian daripada rezeki anugerah Ilahi
kepada kita di muka bumi ini. Oleh yang demikian, sebagai khalifah Allah, manusia
diamanahkan untuk menguruskan rezeki kurniaan-Nya dengan penuh kebijaksanaan
baik di daratan, lautan mahupun di angkasa.
Biodiversiti yang dikurniakan oleh Allah S.W.T. kepada kita merupakan nikmat yang
sangat besar dalam kehidupan kita. Ia memainkan peranan yang sangat penting
dalam mengekalkan keseimbangan alam sekitar kita. Bagaimanakah biodiversiti
dikatakan membantu dalam proses keseimbangan alam sekitar? Jika kita amati,
biodiversiti merangkumi satu spesies atau kombinasi spesies dan kekayaan;
interaksi spesies, interaksi antara organisma dan komponen bukan hidup dalam
persekitaran; tingkah laku; sejarah hidup dan kepelbagaian fisiologi; kepelbagaian
fizikal habitat yang terdiri daripada pelbagai biologi semua habitat atau ekosistem
yang berbeza di sesuatu kawasan. Dengan mengekalkan kekompleksan dalam
ekosistem ini, ia akan menyumbang kepada keseimbangan alam sekitar yang
sekaligus akan turut menjamin khidmat ekologi yang bernilai kepada manusia.
Setiap kejadian yang Allah S.W.T. ciptakan di atas muka bumi ini mempunyai alasan
tersendiri. Sebagai contoh, spesies reptilia terutamanya ular mempunyai peranan
tersendiri dalam mengekalkan keseimbangan ekosistem, dan penciptaannya bukan
sekadar untuk menghuni alam tanpa sebarang sebab. Malah ia diperlukan dalam
kehidupan manusia terutama dalam bidang pertanian padi yakni berperanan
mengawal tanaman daripada serangan tikus dan serangan perosak yang lain.

Bayangkan jika spesies reptilia ini pupus, pastinya manusia akan berdepan pelbagai
masalah khususnya bagi mengawal pertanian daripada serangan perosak. Didapati
kira-kira 99% potensi serangga perosak tanaman adalah dikawal oleh pelbagai jenis
organisma merangkumi serangga, burung dan fungi (kulat) selain spesies reptilia
yang disebutkan di atas.
Biodiversiti juga penting dalam pendebungaan dan pengeluaran hasil tanaman. Bagi
kebanyakan

tumbuh-tumbuhan

berbunga,

pembiakannya

bergantung

kepada

beberapa spesies haiwan seperti lebah, rama-rama, kelawar dan sebagainya dalam
membantunya membiak melalui pengangkutan debunga. Malah lebih daripada satu
per tiga hasil tanaman makanan manusia sejagat adalah bergantung kepada
pendebungaan semulajadi ini. Selain itu, kebanyakan spesies haiwan yang mendiami
hutan kita juga turut memainkan peranan penting menjalankan fungsi tambahan
dalam pembiakan tumbuhan melalui penyebaran biji benih. Di sini sangat jelas
menggambarkan peri pentingnya peranan spesies fauna dalam mengekalkan
keseimbanagn alam sekitar secara semulajadi.
Selain bertindak sebagai agen pendebungaan dan penyebaran biji benih, biodiversiti
juga memainkan peranan penting dalam menstabilkan iklim. Di mana tisu tumbuhan
dan bahan organik lain dalam lingkungan ekosistem daratan dan laut bertindak
sebagai gedung kepada karbon yang membantu memperlahankan pembangunan
karbon dioksida dalam atmosfera dan ia secara automatik membantu menyumbang
kepada kestabilan iklim. Ekosistem juga turut mempengaruhi keupayaan langsung
ke atas bentuk cuaca persekitaran. Sebagai contoh, lembapan yang dibebaskan ke
atmosfera

melalui

hutan

hujan

menyebabkan

hujan

ribut

malar

dan

akan

menghadkan kadar kehilangan air daripada sesuatu kawasan dan membantu


mengawal suhu permukaan. Sementara itu, dalam iklim sejuk ekosistem hutan
bertindak sebagai penebat dan tampan angin bagi membantu mengurangkan kesan
suhu dingin.
Biodiversiti bukan sahaja penting dalam proses menstabilkan iklim, malah ia juga
memainkan peranan penting dalam mencegah dan mengurangkan kesan bencana
alam. Hutan dan padang rumput misalnya sangat membantu dalam melindungi
landskap daripada hakisan, kehilangan nutrien dan tanah runtuh melalui tindakan
cengkaman akar. Bagi sesetengah ekosistem pantai seperti paya masin, paya bakau
dan sebagainya sangat membantu dalam menghalang berlakunya hakisan pinggir
pantai dan mengurangkan kesan bencana alam seperti tsunami.

Selain itu, biodiversiti juga memainkan peranan penting dalam penjanaan tanah dan
pengekalan kualiti tanah. Fenomena ini berlaku melaui aktiviti mikrobiologi oleh
spesies-spesies organisma seperti bakteria, alga, fungi, hama, mentibang dan cacing
yang mana sangat penting dalam proses penghuraian tanah kepada bahan organik
dan membebaskan nutrien penting yang diperlukan oleh tumbuhan untuk hidup.
Proses tersebut memainkan peranan mustahak dalam kitaran elemen seperti
nitrogen, karbon dan fosforus antara organisma hidup dan bukan hidup dalam
biosfera.
Selain penting dalam proses penjanaan tanah, ia turut memainkan peranan dalam
mengekalkan kualiti udara. Spesies tumbuhan bertindak membersih udara dan
mengawal kandungan atmosfera, mengitar semula keperluan oksigen dan menapis
partikel-partikel berbahaya yang terhasil daripada aktiviti-aktiviti industri.
Bukan itu sahaja, malah biodiversiti juga penting dalam mengekalkan kualiti air.
Ekosistem tanah lembap(kawasan paya) misalnya membantu menyerap dan
mengitar semula nutrien-nutrien penting, merawat kumbahan dan membersihkan
sisa tanah. Di dalam sistem muara pula, moluska (binatang berbadan lembut dan
bercangkerang) membantu menyingkirkan nutrien daripada air bagi menghalang
pengayaan melampau nutrien dan mengelakkan kehadiraan masalah seperti
terjadinya eutrofikasi (proses peningkatan laju input bahan organik ke muara atau
secara umumnya adalah proses penyuburan perairan secara berlebihan disebabkan
oleh kemasukan bahan organik) daripada proses penyalinan baja. Pokok-pokok dan
tanah hutan pula bertindak membersih air yang mengalir melalui ekosistem hutan.
Dalam proses menghalang tanah daripada dihanyutkan, ekosistem hutan juga
berperanan membantu menghalang pemendapan kelodak berbahaya ke sungai dan
empangan yang wujud daripada hakisan dan tanah runtuh.
Begitulah besarnya peranan biodiversiti dalam mengekalkan keseimbangan alam
sekitar kita. Justeru itu, kewujudan biodiversiti jangka panjang adalah sangat perlu
bagi memastikan keseimbangan dan kelestarian alam sekitar kita terus terpelihara.
Kesedaran masyarakat mengenai peri pentingnya biodiversiti kepada pembangunan
umah dan negara perlulah dipupuk dari masa ke semasa agar keselamatan
biodiversiti kita terus terjamin. Selain itu, penambahbaikan ke atas pengurusan
biodiversiti secara lestari perlu dilakukan bagi menjamin pengekalan khazanah
tersebut untuk turut dinikmati oleh generasi akan datang. Oleh yang demikian, kita
perlu mewujudkan satu garis panduan yang dapat melahirkan satu interaksi sihat

antara manusia, biodiversiti dan alam sekitar yang didiami agar khazanah yang
sangat berharga ini akan terus terpelihara.

Anda mungkin juga menyukai