Anda di halaman 1dari 1

Peranan dan Kepentingan Reka Bentuk Pengajaran

Peranan
Menentukan kejayaan pengajaran dan pembelajaran bilik darjah serta kejayaan satusatu program atau kurikulum kursus.

Kepentingan
Meningkatkan pencapaian pelajar.
Menjadikan pengajaran dan pembelajaran bilik darjah lebih teratur.
Memungkinkan objektif pengajaran dan pembelajaran dan hasil pembelajaran
mudah tercapai.
Membantu dalam proses membuat keputusan.
Menjadikan penyampaian pengajaran dan pembelajaran standard atau selaras
bagi kumpulan yang pelbagai.
Menjimatkan masa dan peruntukan yang besar, khusus bagi sesuatu program
yang besar dan luas.