Anda di halaman 1dari 23

Surat-surat Melayu: Ketamadunan

Melayu dalam Sistem Tulisan Jawi


Terawal di Nusantara
Nota Kuliah 2: JBGA6201
Adi Yasran Abdul Aziz

Batu Bersurat Piagam Terengganu

Muka
C

Muka
A

Muka
B

Muka
D

Surat Sultan
Abu Hayat,
Ternate kepada
Raja John III,
Portugal
(1521M)

Aqaid Al-Nasafi (1590M)

Penggunaan Konsonan Jawi-Melayu

BBPT

(dandanya)

SSAH
AAN
)
semuhanya( (hambanya)

( senyjatah) ( nyatanya)
( manyuruh) )menyesatkan (
Penulisan huruf nya adalah seragam dalam
ketiga-tiga teks, iaitu dengan tiga titik di
bahagian atas rumahnya kecuali perkataan
tertentu dalam AAN seperti perkataan
diturunkannya yang dieja sebagai .
Rumah yang dipilih sesuai kerana kedua-duanya
bunyi nasal yang paling hampir.

Penggunaan Konsonan Jawi-Melayu

Huruf ga dalam BBPT ditulis tanpa titik (atau


tidak kelihatan), sama seperti huruf ( kaf).
Dalam SSAH dan AAN, sudah terdapat usaha
untuk membezakan antara ga dan kaf iaitu
dengan meletakkan satu titik di bawahnya.
Diambil daripada rumah kaf kerana kedua-

Penggunaan Konsonan Jawi-Melayu


BBPT
( pada)
( penentu)

SSAH
( pelabuhan)
( seperti)

AAN
( pun)
( apa)
( asap)

Huruf pa dalam SSAH adalah yang tertua


dijumpai setakat ini dan kekal hingga
sekarang. Diambil daripada rumah fa
kerana kedua-duanya konsonan bibir.

Penggunaan Konsonan Jawi-Melayu

BBPT

SSAH

AAN

( barang)

( orang)

( yang)

( dihembalang)

( jong)

( yang)

( hilangkan)

( tangan)

Huruf nga dalam SSAH adalah yang tertua


dijumpai dan bentuk penulisannya tekal dan kekal
sehingga sekarang. Rumahnya mungkin diambil
daripada huruf ghain yang sama daerah artikulasi
dengan nga.

Penggunaan Konsonan Jawi-Melayu

BBPT
( cucuku)
( bala cara)

SSAH
( racu/racun)
( racu/racun)

AAN
( cita rasa)
( pencium)

Dalam contoh di atas BBPT telah menyediakan


rumah untuk bunyi c dan dilengkapkan oleh
SSAH. Huruf ca adalah satu-satunya huruf JawiMelayu yang sama dengan Parsi. Namun untuk
mengatakan huruf ini dipinjam dari Parsi agak
sukar dibuktikan kerana (1) Rumah yang
disediakan untuk ca mengehadkan rekabentuknya;
(2) Jika dipinjam dari Parsi, mengapa pengguna
bahasa Melayu tidak meminjam Parsi untuk bunyi
/p/ atau Parsi untuk bunyi //; (3) Pengaruh

Huruf Parsi

Penggunaan Diakritik
BBPT
( llaba)

SSAH
( serra)
( lekkas)
( lasysykar)

AAN
( sattaru)
( dajjal)

Tanda-tanda
ini
bukan
sahaja
dapat
memudahkan pembacaan tetapi juga penting
untuk membezakan maknanya. Contohnya,
perkataan

dajjal jika dieja dajal,
iaitu tanpa syaddah di atas huruf jim, ia
membawa makna baja dalam bahasa Arab.

Penggunaan Angka
Dalam teks BBPT dan SSAH didapati angka dua

Arab ini tidak digunakan, tetapi sudah ada dalam


AAN, iaitu pada perkataan raja-raja .
Kehadiran angka dua Arab dalam AAN ini
memberikan sumbangan yang besar pada sistem
tulisan Jawi kerana ejaan sebegini lebih ekonomi
dan digunakan sehingga sekarang.

Penggunaan Vokal
Dalam tulisan Jawi klasik hanya terdapat tiga

huruf vokal atau huruf saksi, iaitu alif, wau


dan ya.
Hal ini menimbulkan sedikit kerumitan untuk
mengeja perkataan-perkataan dalam bahasa
Melayu yang mempunyai 6 huruf vokal.
Sistem vokal dalam bahasa Melayu boleh
dibahagikan kepada tiga, iaitu sistem vokal
pengaruh Arab, sistem vokal Melayu dan
campuran antara kedua-duanya.

Sistem Vokal Pengaruh


Arab
Sistem vokal pengaruh Arab menggunakan
sistem baris/harakat dan semua huruf bertaraf
konsonan. Namun, lama-kelamaan sistem
baris tersebut telah lenyap kecuali pada
perkataan . Misalnya:
BBPT
SSAH
AAN
( dengan)
(berhimpun)
(daripada
)
( engkar)
( maka)
( pada)
( tuhan)
( lekkas)
( hamba)

Sistem Vokal Melayu


Dalam sistem vokal Melayu, bunyi-bunyi
vokal dilambangkan dengan huruf alif, wau,
dan ya. Contohnya:
BBPT
) asa (
( agama)
( raja)

SSAH
( pun)
( hari)
( dan)

AAN
( dara)
( antara)
( tinggi)

Sistem Vokal Campuran


Bagi sistem vokal campuran antara kedua-dua
sistem vokal Arab dan sistem vokal Melayu
pula adalah seperti berikut:
BBPT
( pada)
( bagi)

(barang)

SSAH
( orang)
( dahulu)
( binasa)

AAN
( tiada)
( dari)
( pakaian)

Keanjalan Sistem Ejaan Vokal Jawi


Ketiga-tiga sistem di atas digunakan secara
tekal dalam BBPT tetapi terdapat perkataanperkataan tertentu di dalam SSAH dan AAN
yang dieja dengan dua sistem ejaan vokal.
Contohnya:
SSAH
AAN
Feringgi: Ilmu:
Racun:
Keanjalan sistem ejaan dalam SSAH dan AAN
telah membuka pintu yang lebih luas untuk
penambahbaikan ejaan Jawi pada zaman
berikutnya.

Ejaan Kata Serapan


Selain perbendaharaan kata Melayu terdapat
dua pengaruh asing yang ketara dalam
perbendaharaan kata ketiga-tiga teks yang
dikaji, iaitu pengaruh Arab dan Sanskrit.
Terdapat banyak perbendaharaan kata daripada
kedua-dua bahasa tersebut yang masih dieja
dalam bentuk asalnya atau hampir sama
dengan bentuk
asalnya.
Contoh
Pengaruh Arab
BBPT
( Islam)

SSAH
( sultan)

( Rajab)
( laknat)

( surat)
( alam)

AAN

(mukjizat)
( makzul)
( amar)

Ejaan Kata Serapan


Contoh Pengaruh Sanskrit
BBPT
( dengan)
( agama)
( tuhan)

SSAH
( raja)
( maka)
( lasysykar)

AAN
( syaksyi)
( naraka)
( drohaka)

Keanjalan Sistem Ejaan Kata


Serapan
Dalam AAN misalnya, pengaruh bahasa Arab semakin

banyak kelihatan, namun terdapat beberapa perkataan


yang telah atau sedang dalam proses asimilasi ke dalam
sistem ejaan Melayu. Contohnya, terdapat dua cara
pengejaan perkataan ilmu, iaitu ( pengaruh Arab)
dan( pengaruh Melayu).
Sama seperti bahasa Arab, bahasa Sanskrit juga
mempunyai kata-kata yang dieja dalam dua cara, iaitu
cara Sanskrit dan cara Melayu. Contohnya, perkataan
manusia yang dieja ( pengaruh Sanskrit).
Sedangkan di tempat lain pula dieja sebagai
(pengaruh Melayu). Ini menunjukkan proses asimilasi
terhadap perkataan tersebut ke dalam bahasa Melayu.

Kesimpulan
BBPT telah menyediakan huruf Jawi-Melayu nya

yang terawal dan lengkap dengan tiga titik


manakala bagi huruf Jawi-Melayu yang lain, BBPT
telah menyediakan rumahnya.
Rumah bagi ca, pa dan nga ini kemudiannya
dilengkapkan dalam SSAH.
AAN pula menunjukkan variasi nya tiga titik di
bawah yang kemudiannya dijadikan variasi nya
di awal dan tengah kata.
Variasi huruf ga tanpa titik dan satu titik di
bawahnya dalam SSAH dan AAN menunjukkan
bahawa
sudah
terdapat
usaha
untuk
membezakan ga dengan kaf.

Kesimpulan
Semua 5 huruf tambahan daripada bahasa Arab, iaitu

ca, nga, pa, ga dan nya dalam bahasa Melayu klasik


boleh dianggap sebagai huruf asli Melayu dan
bukannya serapan dari Parsi.
Sistem Ejaan Vokal yang ada sekarang adalah
kesinambungan daripada sistem ejaan vokal yang
terdapat dalam ketiga-tiga teks yang dikaji.
Pengubahsuaian ejaan kata serapan juga sudah
berlaku dalam ketiga-tiga teks yang dikaji.
Oleh itu, dapatlah disimpulkan bahawa sistem tulisan
Jawi terawal ini menunjukkan ketamadunan rumpun
Melayu Nusantara.