Anda di halaman 1dari 4

. .Alhamdulillahirabbil alamin, Hamdan yuwafi niamahu wa yukafi u mazidah ya
rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karimi waadzimi sulthanika
Tuhan yang memelihara segala alam pujian yang menyamai nikmat-Nya dan
menandingi keutamaan-Nya. Yaa Tuhanku, untuk-Mu pujian yang sebanding
dengan kebesaran dan kemuliaan wajah-Mu dan kebesaran kekuasaan-Mu
Allahumma Solli 'Ala Sayyidina Muhammadin, Solatan Tunjina Biha Min Jami'il
Ahwali Wal Afat, Wa Taqdhi Lana Biha Jami'il Hajat, Wa Tutohhiruna Biha Min
Jami'is Sayyiat, Wa Tarfa'una Biha 'Indaka A'lad Darojat, Wa Tuballighuna Biha
Aqsol Ghoyat Min Jami'il Khoyrat Fil Hayati WaBa'dal Mamat, wa ala alihi wa
sahbihi wa sallim tasliman kathira, Bi Rahmatika Ya ar-Rahman nir Rahim
Ya Allah, selawat sejahtera ke atas penghulu kami Nabi Muhammad yang
dengan berkat berselawat ke atasnya akan menyelamatkan kami daripada
seluruh kesukaran dan kebinasaan dan menyempurnakan semua hajat kami,
juga membersihkan dengannya daripada semua kejahatan,
dan mengangkat kami dengannya di sisi-Mu setinggi darjat,
dan membolehkan kami mencapai tinggi matlamat semua kebajikan ketika
hidup juga selepas mati. Selawat sejahtera juga keatas keluarga, sahabat
baginda dan kesejahteraan yang banyak kepada mereka semua

Allahumma inna as-aluka ridhoka wal-jannah wa-auzubika min sakhathika wannar.


Ya Allah, kami mohon kehadirat-Mu untuk mendapatkan keridhaan-Mu dan surga-Mu.
Kami berlindung dari kemurkaan-Mu dan siksa neraka

Allaahum ma innaa nas aluka salaamatan fiddiin,


Wa 'aafiatan filjasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi,
Wa taubatan qablalmaut wa rahmatan 'indalmaut,
Wa magfiratan ba'dalmaut,
Allahumma hawwin 'alaina fii sakaraatil maut,
Wan najaati minan naar wal 'afwaa 'indal hisaab.
Ya Allah, Tuhan kami, dan sesungguhnya kami memohon kepada-Mu
keselamatan pada agama,
dan kesihatan jasad, dan ditambahkan ilmu pengetahuan, dan Keberkatan
rezeki,
dan bertaubat sebelum mati, dan rahmat ketika mati,
dan keampunan setelah mati.
Ya Allah, ringankanlah ke atas kami semasa sakaratulmaut, dan lepaskan
dari api neraka, dan kemaafan semasa diadakan perhitungan (hisab)
~ Allahumma
nawwir qalbi binuri hidayatik,kama nawwartassamawati wal ardhi abadan
abada,birahmatika ya arhamarrahimin~ :.YA ALLAH TERANGI HATIKU DENGAN
CAHAYA PETUNJUKMU SEBAGAIMANA KAU MENERANGI APA YANG DI
LANGIT & DI BUMI SELAMA-LAMANYA DENGAN RAHMATMU,DUHAI TUHAN
YANG AMAT-AMAT PENYAYANG.:


.

Allahumma arinal-haqqa haqqan warzuqnat-tibaah, wa arinal-batila
batilan warzuqnaj-tinabah, bi rahmatika ya arhamar-rahimeen.
Artinya : Ya Allah Tunjukilah kami kebenaran dan berikan kami jalan untuk mengikutinya,

dan tunjukanlah kami kebatilan dan berikan kami jalan untuk menjauhinya
Allahumma Inna Nas alukal Huda wat tuqa wal 'afafa wal
ghina
Ya Allah, aku meminta pada-Mu petunjuk, ketakwaan, diberikan sifat afaf dan ghina.
Allahumma Inna Nauzubika Minal Hammi Wal Hazan, Wa Nauzubika Minal Ajzi
Wal Kasal, Wa Nauzubika Minal Jubni Wal Bukhal, Wa Nauzubika Min Ghalabatid
Daini Wa Qahrir Rijal.
Ya Allah! Aku berlindung dengan-Mu daripada perasaan keluh kesah dan
berdukacita, dan aku berlindung dengan-Mu daripada sikap lemah dan
malas, dan aku berlindung dengan-Mu daripada sifat takut dan bakhil, dan
aku berlindung dengan-Mu daripada bebanan hutang dan kekerasan lelaki
(penindasan orang).

RABBANA WALA TAHMIL ALAINA ISHRAN KAMA HAMALTAHU


ALALLADZINA MIN QABLINA, RABBANA WALA TUHAMMILNA MA LA
THAQATA LANA BIH, WAFU ANNA WAGHFIRLANA WARHAMNA ANTA
MAULANA FANSHURNA ALAL QAUMIL KAFIRIN.
YA TUHAN KAMI, JANGANLAH ENGKAU HUKUM KAMI JIKA KAMI LUPA
ATAU KAMI TERSALAH. YA TUHAN KAMI, JANGANLAH ENGKAU BEBANKAN
KEPADA KAMI BEBAN YANG BERAT SEBAGAIMANA ENGKAU BEBANKAN
KEPADA ORANG-ORANG SEBELUM KAMI. YA TUHAN KAMI, JANGANLAH
ENGKAU PIKULKAN KEPADA KAMI APA YANG TAK SANGGUP KAMI

MEMIKULNYA. BERI MAAFLAH KAMI; AMPUNILAH KAMI; DAN


RAHMATILAH KAMI. ENGKAULAH PENOLONG KAMI, MAKA TOLONGLAH
KAMI TERHADAP KAUM YANG KAFIR.

Rabbana Laa Tuzig Qulubana Ba'da Idz Hadaitana min ladunka rahmatan Innaka
Antal Wahhabu
Ya AllahTuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada
kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah
kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau-lah
Maha Pemberi

Rabbana Hab Lana Min Azwajina, Wadzurriyatina Qurrata A'yunin Waj'alna Lil
muttaqina Imaman
Ya Allah Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan
keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam
bagi orang-orang yang bertakwa.

Rabbana Dzallamna Anfusana Fainlam Taghfirlana Watarhamna Lanakunanna


Minal Khasirina
Wahai Tuhan kami! Kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak
mengampuni dan merahmati kami, nescaya kami termasuk orang-orang yang
merugi
Rabbana Atina Fiddunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan waqina adzabannari
Ya Allah tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan
jauhkanlah kami dari seksa neraka

Subhana Rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifuna, Wasalamun 'alal mursalin
walhamdulillahirabbil 'alamin
Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang mempunyai keperkasaaan dari apa yang
mereka katakan, dan kesejahteraan yang dilimpahkan kepada semua para
Rasul dan segala puji kepada Allah, Tuhan semesta alam

Anda mungkin juga menyukai