Anda di halaman 1dari 10

Sajak Aku Tidak Mahu Lagi T.

Alias Taib
Maksud Sajak
Rangkap 1
Kebenaran tidak mampu ditunjukkan kerana sering disalah anggap.
Orang yang benar dianggap telah melakukan kesalahan.
Rangkap 2
Kepalsuan pula telah diputarbelitkan. Sesuatu yang palsu telah menjadi
sesuatu yang dianggap benar.
Rangkap 3
Pembunuhan tidak dapat dibuktikan kesalahannya. Pembunuh
terselamat daripada hukuman.
Rangkap 4
Penipuan yang ditafsirkan sebagai kebenaran. Penipu gembira kerana
berjaya menipu.
Penyajak enggan menjadi saksi kepada segala kepincangan yang
sedang berlaku di kalangan masyarakat yang penuh dengan tipu
muslihat. Perkataan saksi boleh diertikan sebagai keengganan
penyajak terlibat atau penyajak tidak mahu dipertanggungjawabkan.
Maksud yang lain pula, penyajaktidak mahu melihat lagi situasi
songsang yang sedang berlaku.
Kebenaran, kepalsuan, pembunuhan dan penipuan merupakan isu
yang sering berlaku di kalangan umat manusia. Secara khusus ia
berlaku dalam persekitaran masyarakat penyajak. Namun penyajak
hanya menyebut secara umum sahaja tanpa menyatakan siapa yang
melakukan dan tidak menyebut punca sebenar situasi tersebut berlaku.
Segala yang berlaku telah menjadi sebaliknya kerana ada pihak telah
berjaya menukarkan situasi berkenaan berdasarkan kebijaksanaan diri
mereka. Kebenaran telah menjadi palsu manakala yang palsu telah
menjadi benar. Dari sudut keadilan pula seorang pembunuh telah
berjaya melepaskan diri dan bebas dari hukuman. Golongan yang suka
menipu pula sangat gembira kerana berjaya meyakinkan orang ramai
bahawa dirinya benar.
1234-

Mungkin pihak yang dimaksudkan adalah seperti berikut:


Pemimpin masyarakat (golongan berpengaruh)
Media
Hakim
Peguam

5- Ahli politik
6- Ulama'
7- Pelajar
8- Penulis
9- Wartawan
1- Orang awam (massa)
Aku Tidak Mahu Lagi
T. Alias Taib

aku tidak mahu lagi


jadi saksi kepada kebenaran
kerana kebenaran sering disalahertikan
menjadi tidak benar lagi
aku tidak mahu lagi
jadi saksi kepada kepalsuan
kerana kepalsuan sering diputarbelitkan
menjadi tidak palsu lagi
aku tidak mahu lagi
jadi saksi kepada pembunuhan
kerana pembunuhan sering dibolak-balikkan
hingga pembunuh melangkah tenang
aku tidak mahu lagi
jadi saksi kepada penipuan
kerana penipuan sering disalahtafsirkan
hingga penipu bersiul riang

Sumber: Pasar Pengalaman, T. Alias Taib, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala
Lumpur, 2004.

Maksud Sajak

Rangkap 1
Kebenaran tidak mampu ditunjukkan kerana sering disalah anggap. Orang yang
benar dianggap telah melakukan kesalahan.

Rangkap 2
Kepalsuan pula telah diputarbelitkan. Sesuatu yang palsu telah menjadi sesuatu
yang dianggap benar.

Rangkap 3
Pembunuhan tidak dapat dibuktikan kesalahannya. Pembunuh terselamat
daripada hukuman.

Rangkap 4
Penipuan yang ditafsirkan sebagai kebenaran. Penipu gembira kerana berjaya
menipu.

Pandangan Sarwajagat.
Penyajak enggan menjadi saksi kepada segala kepincangan yang sedang berlaku
di kalangan masyarakat yang penuh dengan tipu muslihat. Perkataan saksi
boleh diertikan sebagai keengganan penyajak terlibat atau penyajak tidak mahu
dipertanggungjawabkan. Maksud lain bagi perkataan saksi pula, penyajak tidak
mahu melihat lagi situasi songsang yang sedang berlaku.

Kebenaran, kepalsuan, pembunuhan dan penipuan merupakan isu yang sering


berlaku di kalangan umat manusia. Secara khusus ia berlaku dalam persekitaran
masyarakat penyajak. Namun penyajak hanya menyebut secara umum sahaja
tanpa menyatakan siapa yang melakukan dan tidak menyebut punca sebenar
situasi tersebut berlaku.

Segala yang berlaku telah menjadi sebaliknya kerana ada pihak telah berjaya
menukarkan situasi berkenaan berdasarkan kebijaksanaan diri mereka.
Kebenaran telah menjadi palsu manakala yang palsu telah menjadi benar. Dari
sudut keadilan pula seorang pembunuh telah berjaya melepaskan diri dan bebas
dari hukuman. Golongan yang suka menipu pula sangat gembira kerana berjaya
meyakinkan orang ramai bahawa dirinya benar.
Mungkin pihak yang dimaksudkan adalah seperti berikut:

Pemimpin masyarakat (golongan berpengaruh). Pemimpin sering


berucap di khalayak ramai dan mempunyai ramai pengikut. Kata-kata mereka
akan dipercayai ramai orang samada sumber itu bernar ataupuan palsu.

Media. Sumber media samada bercetak maupun elektronik adalah sumber


maklumat orang ramai. Berita yang dikemukakan akan mampu mempengaruhi
pemikiran masyarakat.

Hakim. Beliau adalah pihak yang membuat keputusan di mahkamah.


Keputusan hakim dianggap muktamad dan beliau mampu memberi keputusan ke
atas seseorang yang dituduh itu samada bersalah atau tidak.

Peguam.
Golongan ini adalah terdiri dairpada bijak pandai yang mempunyai kelulusan
tinggi. Mereka pandai berhujah untuk kepentingan pelanggan mereka.
Sebahagian kes yang dimenanginya mungkin menimbulkan rasa kurang senang
pihak lain.

Ahli politik
Penulis/Wartawan

Orang awam (massa). Orang awam sering membicarakan pelbagai isu di


mana-mana tempat yang selesa bagi mereka terutama di warung kopi. Mereka
saling mempengaruhi antara satu sama lain dan sentiasa bertukar maklumat.
Sebarang maklumat yang salah akan menambahkan lagi salah tafsir tentang
sesuatu isu negara.
Sesiapa sahaja yang mungkin terlibat.

Sajak Aku Tidak Mahu Lagi T. Alias Taib


Maksud Sajak
Rangkap 1 - Kebenaran tidak mampu ditunjukkan kerana sering disalah anggap.
Orang yang benar dianggap telah melakukan kesalahan.
Rangkap 2 - Kepalsuan pula telah diputarbelitkan. Sesuatu yang palsu telah
menjadi sesuatu yang dianggap benar.
Rangkap 3 - Pembunuhan tidak dapat dibuktikan kesalahannya. Pembunuh
terselamat daripada hukuman.
Rangkap 4 - Penipuan yang ditafsirkan sebagai kebenaran. Penipu gembira
kerana berjaya menipu.
Pandangan Sarwajagat.
Penyajak enggan menjadi saksi kepada segala kepincangan yang sedang berlaku
di kalangan masyarakat yang penuh dengan tipu muslihat. Perkataan saksi
boleh diertikan sebagai keengganan penyajak terlibat atau penyajak tidak mahu
dipertanggungjawabkan. Maksud lain bagi perkataan saksi pula, penyajak tidak
mahu melihat lagi situasi songsang yang sedang berlaku.

Kebenaran, kepalsuan, pembunuhan dan penipuan merupakan isu yang sering


berlaku di kalangan umat manusia. Secara khusus ia berlaku dalam persekitaran
masyarakat penyajak. Namun penyajak hanya menyebut secara umum sahaja
tanpa menyatakan siapa yang melakukan dan tidak menyebut punca sebenar
situasi tersebut berlaku.
Segala yang berlaku telah menjadi sebaliknya kerana ada pihak telah berjaya
menukarkan situasi berkenaan berdasarkan kebijaksanaan diri mereka.
Kebenaran telah menjadi palsu manakala yang palsu telah menjadi benar. Dari
sudut keadilan pula seorang pembunuh telah berjaya melepaskan diri dan bebas
dari hukuman. Golongan yang suka menipu pula sangat gembira kerana berjaya
meyakinkan orang ramai bahawa dirinya benar.
Mungkin pihak yang dimaksudkan adalah seperti berikut:
Pemimpin masyarakat (golongan berpengaruh). Pemimpin sering berucap
di khalayak ramai dan mempunyai ramai pengikut. Kata-kata mereka akan
dipercayai ramai orang samada sumber itu bernar ataupuan palsu.
Media.. Sumber media samada bercetak maupun elektronik adalah sumber
maklumat orang ramai. Berita yang dikemukakan akan mampu mempengaruhi
pemikiran masyarakat.
Hakim. Beliau adalah pihak yang membuat keputusan di mahkamah. Keputusan
hakim dianggap muktamad dan beliau mampu memberi keputusan ke atas
seseorang yang dituduh itu samada bersalah atau tidak.
Termasuklah Peguam,Ahli politik, Ulama', Pelajar dan Penulis/Wartawan
Orang awam (massa). Orang awam sering membicarakan pelbagai isu di
mana-mana tempat yang selesa bagi mereka terutama di warung kopi. Mereka
salaing mempengaruhi antara satu sama lain dan sentiasa bertukar maklumat.
Sebarang maklumat yang salah akan menambahkan lagi salah tafsir tentang
sesuatu isu negara.
>Sesiapa sahaja yang mungkin terlibat.

T. ALIAS TAIB

aku tidak mahu lagi


jadi saksi kepada kebenaran
kerana kebenaran sering disalahertikan
menjadi tidak benar lagi
aku tidak mahu lagi
jadi saksi kepada kepalsuan
kerana kepalsuan sering diputarbelitkan
menjadi tidak palsu lagi
aku tidak mahu lagi
jadi saksi kepada pembunuhan
kerana pembunuhan sering dibolak-balikkan
hingga pembunuh melangkah tenang
aku tidak mahu lagi

jadi saksi kepada penipuan


kerana penipuan sering disalahtafsirkan
hingga penipu bersiul riang
Sumber: Pasar Pengalaman, T. Alias Taib, Dewan Bahasa dan Pustaka,
Kuala Lumpur, 2004.

Maksud rangkap demi rangkap

Maksud rangkap 1

-Kebenaran tidak mampu ditunjukkan kerana sering disalah anggap. Orang yang
benar dianggap telah melakukan kesalahan.

Maksud rangkap 2

-Kepalsuan pula telah diputarbelitkan. Sesuatu yang palsu telah menjadi sesuatu
yang dianggap benar.

Maksud rangkap 3

-Pembunuhan tidak dapat dibuktikan kesalahannya. Pembunuh terselamat


daripada hukuman.

Maksud rangkap 4

-Penipuan yang ditafsirkan sebagai kebenaran. Penipu gembira kerana berjaya


menipu.

Tema

-Penyajak tidak mahu jadi saksi kepada sesuatu kebenaran yangs ering disalah
tafsirkan.
-Contoh: (Rangkap 1)

Gaya Bahasa

Asonansi

-Gaya bahasa Asonansi ialah perulangan bunyi vokal dalam baris sajak iaitu
'a,e,i,o,u'.
-Contohnya:Kerana kepalsuan sering disalahtafsirkan
-Kesimpulan kecil:-Jelaslah bahawa terdapat penggunaan gaya bahasa asonansi
dalam sajak tersebut iaitu perluangan vokal 'a'sebanyak 8 kali.

Aliterasi

-Gaya bahasa Aliterasi ialah perulangan bunyi konsonan dalam bari sajak iaitu
selain vokal 'a,e,i,o,u'
-Contohnya:Kerana kebenaran sering disalahertikan
-Kesimpulan kecil:-Jelaslah bahawa terdapat penggunaan gaya bahasa aliterasi
dalam sajak tersebut iaitu perulangan bunyi konsonan 'n'sebanyak 5 kali.

Metafora

-Gaya bahasa Metafora ialah penggunaan kata-kata konkrit dan abstrak.


-Contohnya:Melangkah tenang
-Kesimpulan kecil:-Jelaslah bahawa terdapat penggunaan gaya bahasa metafora
dalam sajak tersebut.

Persoalan

1:Persoalan pertama ialah tentang kebenaran yang disalah anggap.


-Contohnya: (Rangkap 1)

aku tidak mahu lagi


jadi saksi kepada kebenaran
kerana kebenaran sering disalahertikan
menjadi tidak benar lagi

-Kesimpulan kecil:-Jelaslah menunjukkan bahawa kebenaran tidak dapat


dibuktikan dan dirungkaikan kerana pihak yang benar telah dianggap salah.

2:Persoalan kedua ialah tentang kepalsuan dianggap sesuatu yang benar.


-Contohnya: (Rangkap 2)

aku tidak mahu lagi


jadi saksi kepada kepalsuan
kerana kepalsuan sering diputarbelitkan
menjadi tidak palsu lagi

-Kesimpulan kecil:-Jelaslah bahawa kepalsuan telah diputarbelitkan sehingga


menjadi sesuatu yang benar.

3:Persoalan ketiga ialah tentang pembunuhan yang tidak dapat dibuktikan.


-Contohnya: (Rangkap 3)

aku tidak mahu lagi


jadi saksi kepada pembunuhan
kerana pembunuhan sering dibolak-balikkan
hingga pembunuh melangkah tenang

-Kesimpulan kecil:-Jelaslah menunjukkan bahawa pembunuhan yang dilakukan


tidak dapat dibuktikan kesalahanya sehingga pembunuh terselamat daripada
hukuman.

4:Persoalan yang keempat ialah tentang penipuan yang dianggap sesuatu yang
benar.
-Contohnya: (Rangkap 4)

aku tidak mahu lagi


jadi saksi kepada penipuan
kerana penipuan sering disalahtafsirkan
hingga penipu bersiul riang

-Kesimpulan kecil:-Jelaslah menunjukkan bahawa penipuan dianggap sesuatu


yang benar sehingga penipu gembira kerana penipuaan berjaya.

Pengajaran
1:Kita hendaklah jujur dengan segala tindakan mahupun percakapan yang
dilontarkan kerana perkara ini akan membawa banyak kebaikkan.

-Contohnya:Aku tidak mahu lagi


jadi saksi kepada kebenaran
kerana kebenaran sering disalahertikan
menjadi tidak benar lagi

-Kesimpulan kecil:-Jelaslah bahawa mempunyai sikap jujur amat penting dalam


kehidupan seharian.

2:Kita hendaklah amanah hingga menjadi saksi.


-Contohnya:Aku tidak mahu lagi
jadi saksi kepada pembunuhan
kerana pembunuhan sering dibolak-balikkan
hingga pembunuh melangkah tenang
3:Kita sepatutnya bersikap dengan lebih rasional apabila ingin membuat sesuatu
keputusan/Kita janganlah menipu orang lain.
-Contohnya:-Aku tidak mahu lagi
jadi saksi kepada kepalsuan
kerana kepalsuan sering diputarbelitkan
menjadi tidak palsu lagi

-Kesimpulan kecil:-Jelaslah bahawa penyajak takut untuk menjadi saksi kepada


kepalsuan.

4:Kita mestilah yakin dengan setiap keputusan yang diambil kerana sikap ini
akan membuatkan orang lebih mempercayai dengan segala tindakan kita tanpa
ragu-ragu.
-Contohnya:-Aku tidak mahu lagi
jadi saksi kepada penipuan
kerana penipuan sering disalahtafsirkan
hingga penipu bersiul riang

-Kesimpulan kecil:-Jelaslah bahawa kita perlu membuat keputusan dengan sebaik


mungkin kerana kebenaran harus ditegakkan dalam menyelesaikan sesuatu
masalah.
Nota tambahan
-Orang awam (massa). Orang awam sering membicarakan pelbagai isu di
mana-mana tempat yang selesa bagi mereka terutama di warung kopi. Mereka
saling mempengaruhi antara satu sama lain dan sentiasa bertukar maklumat.
Sebarang maklumat yang salah akan menambahkan lagi salah tafsir tentang

sesuatu isu negara.


Sesiapa sahaja yang mungkin terlibat.

Anda mungkin juga menyukai