Anda di halaman 1dari 6

Kepelbagaian SosioBudaya

Kepercayaan
a)Kepelbagaian Agama
b)Pengaruh agama ke atas
pembelajaran :
a)Fizikal
b)Fikiran
c)Bahasa
d)Adat resam

Kepelbagaian SosioBudaya
Bahasa
a)Kekayaan sesuatu Bahasa
b)Alat komunikasi yang paling kesan
c)Bahasa dominant dan bahasa ibunda
d)Halangan dalam menguasai bahasa
kedua

Kepelbagaian SosioBudaya
Bahasa
e) Tentukan fikiran, adat resam (setengahsetengah perkataan/sebutan dianggap
haram atau taboo
f) Bahasa sentiasa berkembangan dan
membuat penyesuaian

Kepelbagaian SosioBudaya

Jantina (gender)

a)Mempengaruhi perkembangan konsep


kendiri dipengaruhi oleh nilai dan status
masyarakat dan kumpulan kebudayaan.
b)Faktor dominan (utama) mempengaruhi
keputusan-keputusan tertentu
c)Kebimbangan dan ketakutan secara tidak
sedar menghalang perkembangan yang
diharapkan.

Budaya
Definisi: keseluruhan cara hidup
yang dibina oleh sekumpulan umat
manusia dan disalurkan dari
generasi ke generasi. (Flexner,
1993)

Budaya
Definition : the sum of intergenerationally
transmitted and cross-culturally acquired
lifestyle ways, behaviour patterns, and
products of a people that include language,
music, arts and artifacts, beliefs,
interpersonal styles, values, habits, history,
eating preferences, customs, and social
rules. (Harper, 2003)

Anda mungkin juga menyukai