Anda di halaman 1dari 7

Tutorial 11

Membanding beza
antara perspektif agama
yang berlainan
Disediakan oleh
TEO YI YING
PISMP SN JUN 2013

Agama

Islam

Buddha

Hindu

Kristian

Konsep guru

Tok guru
guru yang
mengajar di
sekolah pondok
dan madrasah.
Tok guru akan
dianggap
sebagai role
model dan
teladan untuk
dicontohi
semua dan
mereka sering
dirujuk untuk
menyelesaikan
masalah
berkaitan
dengan agama

Guru berupaya
untuk mengajar
semua
mata pelajaran
kepada murid
dibawah
jagaannya

Guru dianggap
sebagai wakil
Tuhan di dunia.
Mereka amat
dihormati dan
murid-murid
tetap mengikuti
segala ajaran
yang
disampaikan
agar
memperoleh
ilmu
keagamaan
yang sempurna

Yesus Kristus
adalah
Mahaguru yang
menyampaikan
segala ajaran
Kristian dan
seterusnya
diambilalih oleh
rasulrasul(apostles)
dan wali-wali
(saints)

Agama

Islam

Buddha

Hindu

Kristian

PERANAN
GURU

Semasa tok
guru
mengajar di
pondok,
beliau akan
menerangka
n maksud di
sebalik
ayat-ayat
yang
terkandung
dalam kitab
suci
berkenaan
dan budak
yang belajar
di pondok
akan
memberikan
sepenuh
perhatian.

Mengajar
ajaran
agama
Buddha

Merupakan
pakar kitab
suci dan
berupaya
menunjukka
n jalan yang
benar dan
betul
berdasarkan
pengalaman
, amalan
dan
kecelikkan
akal.

Membimbi
ng dan
membantu
muridnya
untuk
melengkapi
diri dengan
ilmu yang
sedang
mereka cari

Dianggap
sebagai role
model
kepada
komuniti
Buddha

Role model
di mana
gaya hidup
beliau harus
dicontohi

Melindungi
muridnya
dari ajaran
agama
sesat dan
kumpulan
yang cuba
membawa
pengaruh

Agama

Islam

PEKARA
Pengajian
YANG
kitab suci
DIPELAJARI (al-Quran)

Buddha

Hindu

Kristian

Ajaran
agama
Buddha dan
mata
pelajaran
lain seperti
rukun-rukun
agama lain,
falsafah dan
sebagainya

Belajar
kitab-kitab
suci agama
Hindu

Belajar
ajaran
agama
Kristian dan
kitab suci
agama
Kristian

Agama

Islam

Buddha

Hindu

Kristian

CARA
BELAJAR

Teknik
hafalan
digunakan
untuk
mengingati
ayat-ayat
yang
terkandung
dalam kitab.

Teknik
hafalan
untuk
menghafal
segala yang
terkandung
dalam
Dhamma
(kebenaran)
dan Vinaya
(disiplin/
peraturan).

Teknik
hafalan

Penaakulan

Agama

Islam

Buddha

Hindu

Kristian

LAIN-LAIN

Perbincang
an jarang
diadakan
kerana
ajaran tok
guru
dipercayai
benar dan
tepat
sekali.

Dibenarkan
untuk
membuat
penaakulan,
kemudian
berbahas
dan
bertengkar
secara
konstruktif
dan
seterusnya
mengemukak
an idea
masingmasing.

1.Terdapat
dua jenis
guru iaitu:
a. Acharyas
mengajar
ilmu
berbentuk
teori
dan amalan.

Pelajar perlu
berusaha
untuk
membuat
rujukan
yang sesuai
berdasarkan
sumber
rujukan
yang
disyorkan

b.
Upadhayas

menyampai
kan teori
sahaja.

Sekian,
terima kasih.

Anda mungkin juga menyukai