Anda di halaman 1dari 7

MODUL LATIH TUBI PEND ISLAM PMR 2009 SET 2 2

Bahagian A
(20 markah)

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.

1 (a Firman Allah S.W.T:


)
    
     
  
  
 
   
    
 
  
     
‫ اية‬:‫)سورة البقرة‬   
Ayat di atas menjelaskan tentang perintah-perintah Allah SWT kepada Bani Israel dan
umat Nabi Muhammad SAW.

(i) ‫سنارايكن دوا سوروهن الله دالم اية د أتس‬ [2 markah]

(ii) Terangkan dua faktor Bani Israel berada di dalam kekufuran. [4 markah]

(iii Bagaimanakah cara anda berbakti kepada ibu bapa semasa hayat mereka?
)
[4 markah]

(b Sabda Rasulullah SAW:


)
‫ما‬ َ ُ ‫ أ ُغْد‬: ‫ل‬
ً ِ ‫عال‬ َ ‫ َقا‬، ‫ي‬
ّ ِ ‫ن الن ّب‬ ِ َ‫ ع‬،‫ه‬ ُ ّ ‫ى الل‬
ُ ْ ‫ه عَن‬ َ ِ ‫ن أِبي ب َك ْرِ َر‬
‫ض‬ َ َ‫ع‬
ْ
َ َ َ
ْ ِ ‫ة فَت َهْل‬
‫ك‬ َ ‫س‬َ ‫م‬
ِ ‫خا‬
َ ‫ن ال‬ ِ ُ ‫حّبا وَل َت َك‬ِ ‫م‬ ُ ْ‫مًعا أو‬ ِ َ ‫ست‬ْ ‫م‬
ُ ْ‫ما أو‬ ً ّ ‫مت َعَل‬
ُ ْ ‫أو‬
)‫(رواه الطبراني‬

Berdasarkan hadis di atas:

(i) Nyatakan dua cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. [2 markah]


MODUL LATIH TUBI PEND ISLAM PMR 2009 SET 2 3

(ii) Jelaskan dua ciri ilmu yang benar menurut Islam. [4 markah]

(c) Tulis perkataan bergaris mengikut nombor dalam petikan di bawah menggunakan tulisan
jawi.

(i)
Ketika berlakunya kiamat suasananya sungguh dahsyat. Bumi akan bergegar dengan
(ii)
kuat, gunung-ganang akan hancur dan bintang-bintang akan gugur bertaburan. Keadaan
(iii)
yang amat dahsyat itu menyebabkan manusia berada dalam keadaan huru-hara,
(iv)
kebingungan dan tidak tahu apa yang hendak dibuat.

[ 4 markah ]
2 (a Firman Allah S.W.T:
)

   


   
 
 
  
  
 
   
   
  
Ayat di atas menerangkan mengenai tuntutan memohon keampunan kepada Allah
‫‪MODUL LATIH TUBI PEND ISLAM PMR 2009 SET 2‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪S.W.T.‬‬

‫)‪(i‬‬ ‫برداسركن اية د أتس‪ ،‬سنارايكن دوا صفة‬


‫اورغ يغ برتقوى‪.‬‬ ‫]‪[2 markah‬‬

‫)‪(ii‬‬ ‫‪Terangkan dua cara untuk menghilangkan kemarahan.‬‬ ‫]‪[4 markah‬‬

‫‪(iii‬‬ ‫‪Nyatakan dua ganjaran yang akan diterima oleh orang yang bertaubat.‬‬
‫)‬
‫]‪[4 markah‬‬

‫‪(b‬‬ ‫‪Sabda Rasulullah SAW:‬‬


‫)‬

‫ه‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ع َن أ َ‬


‫ى الل ُ‬ ‫َ‬ ‫ض‬
‫ِ‬ ‫ر‬
‫َ‬ ‫ري‬‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ع‬ ‫ش‬ ‫ال‬ ‫ٍٍ‬ ‫م‬ ‫ص‬
‫ِ‬ ‫عا‬
‫َ‬ ‫ن‬
‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ب‬ ‫ث‬‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ر‬ ‫حا‬
‫َ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ل‬ ‫ما‬
‫َ‬ ‫ى‬
‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ب‬ ‫ْ‬
‫ن‪،‬‬ ‫ممما ِ‬ ‫ش مط ُْر ال ِي ْ َ‬ ‫ه‪َ :‬الط ّهُ موُْر َ‬ ‫ل الل ِ‬ ‫سوْ ُ‬ ‫ل َر ُ‬ ‫ل ‪َ :‬قا َ‬ ‫ه َقا َ‬ ‫ع َن ْ ُ‬
‫م مد ُل ِل ّ ِ‬
‫ه‬ ‫ح ْ‬ ‫ن الل مهِ َوال ْ َ‬ ‫حا َ‬ ‫س مب ْ َ‬‫ن‪ ،‬وَ ُ‬ ‫مي ْمَزا َ‬ ‫مل َ ُ ال ْ ِ‬ ‫مد ُل ِل ّهِ ت َ ْ‬ ‫ح ْ‬ ‫َوال ْ َ‬
‫صل َةُ ُنوٌر ‪،‬‬ ‫ماِء َوال َْر‬ ‫ت َمل َن أ َو ت َ َ‬
‫ض‪َ ،‬وال ّ‬ ‫ِ‬ ‫س َ‬‫ن ال ّ‬ ‫ما ب َي ْ َ‬ ‫مل َ‬ ‫ْ ِ ْ ْ‬
‫ك أوَ‬
‫ة َلمم َ ْ‬ ‫ج ٌ‬ ‫ح ّ‬
‫ن ُ‬ ‫ضَياٌء‪َ ،‬وال ُْقْرآ ُ‬ ‫صب ُْر ِ‬ ‫ن‪َ ،‬وال ّ‬ ‫ها ٌ‬ ‫ة ب ُْر َ‬ ‫صد َقَ ُ‬ ‫َوال ّ‬
‫ل النمماس يغْ مدو‪ ،‬فَبممائ ِع نْفس مه فَمعت ُِقهمما أوَ‬ ‫ع َل َي ْم َ‬
‫ْ‬ ‫َ ٌ َ َ ُ ُ ْ َ‬ ‫ِ َ ُ ْ‬ ‫ك‪ ،‬ك ُم ّ ّ‬
‫موْب ُِقَهممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما‪.‬‬ ‫ُ‬
‫)رواه مسلم(‬

‫‪Berdasarkan hadis di atas:‬‬


MODUL LATIH TUBI PEND ISLAM PMR 2009 SET 2 5

(i) Nyatakan dua amalan yang boleh membawa kecemerlangan hidup mukmin di
dunia dan di akhirat.
[2 markah]

(ii) Jelaskan dua amalan yang yang menyebabkan seseorang itu didakwa oleh
al-Quran di akhirat kelak.
[4 markah]

(c Tulis petikan di bawah menggunakan tulisan jawi.


)
Pada pagi hari Jumaat sepuluh haribulan Ramadhan tahun ke lapan hijrah, Rasulullah
memasuki Kota Mekah dengan penuh rasa tawadhuk.

[4 markah]

BAHAGIAN B
( 80 markah )

Jawab semua soalan

3 (a (i) Senaraikan empat daripada enam rukun iman.


) [4 markah]

(ii) Apakah kesan sekiranya seseorang itu tidak percaya pada salah satu daripada
rukun iman?
[2 markah]

(iii) Jelaskan dua hikmah mempercayai rukun iman kepada masyarakat. [4 markah]

(b (i) Allah SWT bersifat dengan Al-Adlu.


)
Apakah maksud Al-Adlu? [2 markah]

(ii) Nyatakan dua bukti Allah SWT bersifat Al-Adlu. [4 markah]

(c (i) Apakah maksud Qadar?


) [2 markah]
MODUL LATIH TUBI PEND ISLAM PMR 2009 SET 2 6

(ii) Sesetengah orang berpendapat kemunduran umat Islam berpunca daripada


kepercayaan kepada Qadak dan Qadar.

Terangkan hujah anda untuk menolak pernyataan tersebut [2 markah]

4 (a (i) Apakah yang dimaksudkan dengan khusyuk dalam menunaikan solat?


)
[2 markah]

(ii) Nyatakan dua usaha anda untuk memperoleh khusyuk dalam solat.
[4 markah]

(b (i) Umat Islam digalakkan untuk menunaikan solat sunat Tahajud.


) Bilakah waktu yang afdal untuk menunaikan solat tersebut?
[2 markah]

(ii) Terangkan dua perbezaan antara solat sunat Tahajud dengan solat sunat Hajat.
[4 markah]

(iii) Jelaskan dua hikmah menunaikan solat sunat Tahajud. [4 markah]

(c Nyatakan istilah bagi setiap ibadat dalam situasi berikut:


)

(i) Amin menunaikan solat Isya’ dalam waktu Maghrib dalam perjalanan dari Melaka
ke Kuala Lumpur.
[1 markah]

(ii) Ahmad mengerjakan solat sunat dua rakaat ketika masuk ke masjid.
[1 markah]

(iii) Kamariah memberi secupak beras kepada fakir miskin kerana tidak mengqada
puasanya sehingga masuk bulan Ramadhan tahun berikutnya.
[1 markah]

(iv) Jasmin menggunakan tawas untuk membersihkan kulit kerbau untuk dibuat
kompang.
[1 markah]

5 (a Nabi Muhammad SAW adalah rasul yang terakhir.


)

(i) Bilakah baginda dilahirkan? [1 markah]

(ii) Apakah pekerjaan baginda sebelum menjadi rasul? [2 markah]


MODUL LATIH TUBI PEND ISLAM PMR 2009 SET 2 7

(iii) Jelaskan dua faktor yang menyebabkan Rasulullah SAW berjaya memperoleh
keuntungan yang besar ketika menjalankan perniagaan Saidatina Khadijah.
[4 markah]

(b Saidatina Aishah R.A merupakan ilmuan wanita terunggul


)

(i) Apakah gelaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada beliau?
[1 markah]

(ii) Nyatakan dua sifat peribadi beliau yang boleh dicontohi oleh wanita Islam masa
kini.
[2 markah]

(iii) Terangkan dua faktor keunggulan jati diri Saidatina Aisyah R.A. [4 markah]

(c Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertib seperti dalam al-Quran.
) Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

(i)

 
(1)
 
 

(2)
 

 
  (3)

[3 markah]
MODUL LATIH TUBI PEND ISLAM PMR 2009 SET 2 8

(ii)

 
   (1)
 
  
  
(2)
 
  
  
  (3)
  
[3 markah]

6 (a (i) Nyatakan dua cara anda menjaga harta benda sekolah.


) [2 markah]

(ii) Terangkan dua kebaikan menjaga harta benda sekolah. [4 markah]

(b Ibadat terbahagi kepada dua bahagian.


)
(i) Senaraikan dua bahagian tersebut beserta contoh. [4 markah]

(ii) Nyatakan dua adab beribadat yang diterima oleh Allah S.W.T [2 markah]

(c Islam menetapkan beberapa adab ketika bercakap dalam majlis.


)
(i) Bagaimanakah cara anda bercakap apabila anda berada dalam sesuatu majlis.
[4 markah]

(ii) Jelaskan dua ciri majlis yang baik. [4 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT