Anda di halaman 1dari 2

NAMA:____________________________________

TARIKH:________________________
1. Abang saya akan melanjutkan
pelajarannya________ Australia_______
akhir bulan ini.
a. di, di
c.dari, pada

b.ke, di
d.di, pada

2. Gambar yang tergantung_______


dinding itu dibelinya_________ pelukis
itu.
a.pada, daripada
c.dengan, daripada
d.kepada, dari

b.di, dari

3. Kami memang gemar_________


hobi mengumpul setem.
a.dengan
c.dari

b.akan
d.daripada

4. Bendera yang________ itu bendera


negara Afrika selatan.

a.kekacang
c.kekisi

b.kekabu
d. bebola.

9. Kapal yang_______ dari pelabuhan


itu ke tempat ini kepunyaan Syarikat
Azeem.
a.bolak-bolak
c.lalu-lalang
mandir.

b.turun-naik
d.mundar-

10. Masukkan beberapa_________


bawang ke dalam sambal kicap itu.
a.iris
d.buah.

b.ketul

c.biji

11. Harga tiga________ petai itu ialah


RM3.00.
a.papan
c.gelung

b.buah
d.gelang.

a.berkocak
b.berbuai
c.berkumandang
d.berkibar.

12. ________ pohon kemboja itu


dicantas oleh ayah.

5. Itik yang sedang________ makanan


itu besar-besar belaka.

a.Bebatang
c.Reranting

a.mematuk
c.memagut

13. Dia membaling anjing itu dengan


se_________ kayu api.

b.menyudu
d.menghisap.

b.Bebuli
d.Kekayu.

6. Dalam________ seminggu, saya


harus menyiapkan tugasan ini.

a.batang
c.berkas

a. tempo
c.tempoh

14. Sarang_______ yang memenuhi


ruang rumah itu telah saya
bersihkan.

b.tempuh
d.tempah.

7. Para pengundi_______ ke pusat


pengundian di sekolah itu.
a.berebut-rebut
b.berdedai-dedai
c.berduyun-duyun
d.berlelai-lelai
8. Isikan________ ini ke dalam sarung
bantal yang baru dijahitkan oleh ibu.

a.Ielabi
c.kekabu

b.papan
d.laras.

b.lelabah
d.tetupai.

15. Tudung saji digunakan untuk


menutup________ itu.
a.sampah-sarap
b.semaksamun
c.sayur-mayur
d.lauk-pauk.

NAMA:____________________________________
TARIKH:________________________
16. Keadaan malam itu
sangat________ dan tidak berbintang
di langit.

a.mahasiswi
c.mahaguru
d.mahaputera.

a.cerah
c.bahaya

19. Dalam filem, pelakon wanita


dipanggil__________.

b.gelap
d.suram.

a.seniman
c.biduanita
17. Kita tidak boleh
memandang_______ kepada orang
lain walaupun mereka miskin.
a.serong
c.sombong

b.jijik
d.hina.

18. Pelajar lelaki universiti


dipanggil________.

b.mahasiswa

b.biduan
d.seniwati.

20. Bapa Tong Fong memelihara


beberapa_________ anjing untuk
mengawal rumahnya.
a.buah
d.bilah.

b.biji

c.ekor

Anda mungkin juga menyukai