Anda di halaman 1dari 1

PLG 526- KUMPULAN TUTORIAL KE-7

7 MAC 2011
ITEM ITEM YANG DIGUNA PAKAI DALAM MENJALANKAN
TEMUBUAL RINGKAS BERKAITAN
LATIHAN DAN PROGRAM PERKEMBANGAN STAF

1. Apakah pendapat anda mengenai latihan dan program perkembangan


staf?
2. Adakah guru-guru di sekolah anda memberi sokongan yang penuh
terhadap
program perkembangan staf yang dijalankan?
3. Adakah anda berminat dengan program yang diadakan?
4. Bagaimanakah anda memanfaatkan program dan latihan tersebut
dalam profesion
perguruan anda?
5. Perlukah latihan ini terus diadakan di masa-masa hadapan?